Hea Riigikogu Toimetiste lugeja!

Riigikogu Toimetised (RiTo) on parlamendi põhiseaduslikke ja ühiskondlikke ülesandeid mõtestav perioodiline ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas – juunis ja detsembris. Loe lähemalt

No. 33

Nr 33, juuni 2016

Fookuses: Eesti visioon. Värske RiTo käsitleb muuhulgas Eesti hariduse ja teaduse, tööjõuturu ning majanduse väljavaateid. „Eestil on vaja suurt ideed ning selleks võiks tõenäoliselt olla haridus,“ ütles ajakirja peatoimetaja Mart Raudsaar. „Muidugi on oluline jääda ka maailmas ellu, selles olid ajakirja vestlusringis osalenud parlamendiliikmed igati üksmeelsed.“ Haridusteemat käsitlevad peatoimetaja sõnul mitu RiTo uue numbri artiklit, alateemana näiteks Eesti ülikoolide kolledžite rolli regioonide arendajatena. Selle teema esindajana astub esitlusel üles Garri Raagmaa, majandusgeograaf ja Tartu Ülikooli regionaalplaneerimise dotsent. Paneelis osaleb veel Tea Danilov, EASi ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor. Paneeli juhib RiTo peatoimetaja Mart Raudsaar. RiTo nr 33 sisust toob peatoimetaja välja veel Igor Gräzini mängulist esseed, mis mõtestab Liivimaa rolli Eesti minevikus ja tulevikus, professor Rein Taagepera mõtisklust „Sisserännukultuur lastevaesel maal“ ning Teadusagentuuri ja Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsi „Eesti teadus ajaperspektiivis“. Ainult RiTo paberversioonis ilmub parlamentarismi üks moodsa aja tüvitekste, Düsseldorfi Heinrich-Heine Ülikooli professori Stefan Marschalli artikkel, mis käsitleb parlamendi ja meedia suhteid.

Eelmised numbrid

Tagasiside