Hea Riigikogu Toimetiste lugeja!

Riigikogu Toimetised (RiTo) on parlamendi põhiseaduslikke ja ühiskondlikke ülesandeid mõtestav perioodiline ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas – juunis ja detsembris. Loe lähemalt

RiTo 34

Nr 34, detsember 2016

Fookuses: eesti kultuur. Uus RiTo keskendub fookusteemana eesti kultuurile. Väljaandes käsitletakse selle kujunemislugu, olulisust tänapäeval ja tulevikuväljavaateid globaliseeruvas maailmas.

Üheks alateemaks on kultuuri säilimise ja säilitamise väljakutsed digimaailmas. Sellest lähtub ka uut numbrit tutvustav vestluspaneel. Paneelis osalevad Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie, Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo ja Tammsaare muuseumi direktor Maarja Vaino. Paneeli juhib RiTo peatoimetaja Mart Raudsaar.

RiTo sisust toob peatoimetaja veel välja Tõnis Lukase ja Krista Aru kirjatööd Eesti Rahva Muuseumi uue hoone tulemisest, Egge Kulbok-Lattiku artikli rahvamajade rollist rahvuslikus arengus ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia inimeste kirjutise akadeemia tähtsusest regiooni edendajana.
Lisaks on RiTo värskes numbris Rein Toomla analüüs presidendivalimistest, Marko Mihkelsoni essee Eesti julgeolekuolukorrast ning Andres Tambergi uurimus Eesti kuvandist Venemaa online-meedias 2015. aastal julgeoleku seisukohalt. Viimane on lõppeva aasta üks silmapaistvamaid Sisekaitseakadeemia magistritöid.

Eelmised numbrid

Tagasiside