Hea Riigikogu Toimetiste lugeja!

Riigikogu Toimetised (RiTo) on parlamendi põhiseaduslikke ja ühiskondlikke ülesandeid mõtestav perioodiline ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas – juunis ja detsembris. Loe lähemalt

Riigikogu Toimetised, 35

Nr 35, juuni 2017

Fookuses: Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine. Värske RiTo keskendub Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisele. Artiklid räägivad eesistumise ajaloost, üritusega seotud ülesannetest ja võimalustest ning digivaldkonnast, mis on eesistumise üheks prioriteediks.

RiTo uuest numbrist leiab Riigikogu fraktsioonide vestlusringi parlamentaarse kultuuri teemadel. Samuti Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi politoloogia lektori Tõnis Saartsi uurimuse „Sotsioloogiline käsitus ja erakonnakonkurentsi kujundavad tuumkonfliktid Eestis ja mujal Euroopas“. Lisaks Uppsala Ülikooli politoloogia osakonna dotsendi Katrin Uba analüüsi erinevatest protestiliikumistest Rootsi näitel, millele on lühemas lisaloos andnud Eesti konteksti Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi poliitikateooria professor Rein Ruutsoo.

Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov ja uuringute juht Meelis Kitsing annavad ülevaate äsja loodud keskusest ja selle plaanidest. Praxise tervisepoliitika programmijuht Ülla-Karin Nurmi poolt on artikkel Eesti tervisepoliitika tulemuslikkusest viimasel kümnendil. Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm kirjutab teadusest. Riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli analüüsib kohalike omavalitsuste andmekogusid.

Eelmised numbrid

Tagasiside