Hea Riigikogu Toimetiste lugeja!

Riigikogu Toimetised (RiTo) on parlamendi põhiseaduslikke ja ühiskondlikke ülesandeid mõtestav perioodiline ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas – juunis ja detsembris. Loe lähemalt

RiTo nr 47 kaas

Nr 47, juuni 2023

Fookuses: Energeetika

Eestil on eelseisvatel aastatel vaja otsustada, kuidas saame tulevikus elektrit ning selleks tuleb leida kompromiss elektrienergia tootmise keskkonnasõbralikkuse, varustuskindluse ja hinnataseme vahel.

Eelmised numbrid

Tagasiside