Hea Riigikogu Toimetiste lugeja!

Riigikogu Toimetised (RiTo) on parlamendi põhiseaduslikke ja ühiskondlikke ülesandeid mõtestav perioodiline ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas – juunis ja detsembris. Loe lähemalt

Rito 41 kaas

Nr 41, juuni 2020

Fookuses: Euroopa Liidu arengud.

Kuusteist aastat peale Euroopa Liiduga liitumist on põhjust järele proovida, kui tugevad on sidemed Eesti ja Euroopa vahel ning mõelda, kuivõrd meie kui kodanikud end ise eurooplastena tajume.

Milles lepitakse kokku Euroopa Liidu roheleppes, miks Brexitil õiget minekut ei ole ja mis on reaalajamajandus, arutlevad uut numbrit tutvustavas paneeldiskussioonis kliima- ja energiapoliitika eriesindaja Välisministeeriumis suursaadik Kaja Tael, Ühendkuningriigi EList väljaastumise koordinaator Välisministeeriumis Karin Rannu ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturu osakonna nõunik Christman Roos. Paneeli juhib RiTo peatoimetaja Tiina Kaalep.

Matti Maasikas analüüsib koroonakriisi moraalseid ja õiguslikke valikuid. Fookusteemat jätkab Klen Jääratsi analüüs Euroopa Liidu ühtsusest.

Kliimaküsimustel peatub Kaja Tael, Brexitil Karin Rannu, põllumajandustoetustel Siim Tiidemann, reaalmajandusel Christman Roos, Eesti erakondade paiknemisel Euroopa poliitilises ruumis Marti Mölder, Euroopa kaitsekoostööl Viljar Veebel ning viimatistel Euroopa parlamendi valimistel Eestis ja Euroopas Liisa Talving ja Piret Ehin. Euroopa Parlamendi kujunemisloost ning tänasest hetkeseisust kirjutab Marion Reigo.

Parlamendipoliitikute vestlusringis räägiti Euroopa Liidu reaktsioonist ootamatult pahvatanud kriisile.

Lisaks Euroopa teemadele käsitletakse ka õigusteooria seoseid Eesti seadusloome kvaliteediga, digitaalset Siiditeed Arktikas ning riigireformi hetkeseisu.

Eelmised numbrid

Tagasiside