Nr 35

Jaga

Prindi

Akadeemilise töötaja rollikäsitlus riigi, organisatsiooni ja indiviidi vaatenurgast *

08. juuni 2017

Uuringud

RiTo nr 35, 2017

  • Anne Reino

    Anne Reino

    Tartu Ülikooli majandusteaduskonna juhtimise dotsent

  • Maaja Vadi

    Maaja Vadi

    Tartu Ülikooli majandusteaduskonna juhtimise professor, teaduskonna juhataja

Akadeemiliste töötajate, sh õppejõudude roll on luua riigi tuleviku intellektuaalne ja sotsiaalne võimekus. Sellepärast on vaja teada, kuidas mõistavad oma rolli õppejõud ise ning millised ootused on nende suhtes üliõpilastel ja kogu ühiskonnal.


* Artikkel põhineb Tartu Ülikooli uuringul: Vadi, M., Reino, A., Aidla, A. (2014). Õppejõud ja üliõpilane: rollikäsitluse vaade. SA Archimedes Programmi Primus toetusel kogutud andmestik, Euroopa Sotsiaalfondi rahastamisel.

Artiklit saab veebis lugeda alates 2017. aasta detsembrist. Praegu on artikkel kättesaadav paberväljaandest, mida on võimalik osta nii veebi- kui ka raamatupoodidest. Ajakirja Riigikogu Toimetised paberväljaande aastatellimust saab vormistada siin.

Tagasiside