Hea Riigikogu Toimetiste lugeja!

Riigikogu Toimetised (RiTo) on parlamendi põhiseaduslikke ja ühiskondlikke ülesandeid mõtestav perioodiline ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas – juunis ja detsembris. Loe lähemalt

Riigikogu Toimetised nr 37 esikaas

Nr 37, juuni 2018

Fookuses: Eesti majandusareng.

RiTo uues numbris kirjutab TTÜ rektor, akadeemik Jaak Aaviksoo Eesti majanduse väljakutsetest. Seda teemat analüüsivad veel Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik ja Tartu Ülikooli (TÜ) sotsiaalvaldkonna dekaan, makroökonoomika professor Raul Eamets.

Eesti majanduse võimalikest arengumudelitest kirjutavad TÜ teadus- ja innovatsioonipoliitika professor Kadri Ukrainski, innovatsioonijuhtimise ja nõustamisettevõtte Finsight juht Indrek Tammeaid, TÜ avaliku sektori ökonoomika assistent Kadi Timpmann, Rektorite Nõukogu tegevsekretär Hanna Kanep ja TÜ rahvusvahelise ettevõtluse professor, akadeemik Urmas Varblane.

Arenguseire Keskus annab ülevaate ettevõtete investeerimismustritest ning ekspordist ja innovatsioonist Euroopa siirderiikides. Eesti Statistikaametilt on uurimused Eesti tööhõivest ning konkurentsivõime arengust.

Ajakirjast leiab veel artikli Eesti valimissüsteemi kujunemisest, selle iseärasustest ning võimalikest valimistulemustest. Samuti analüüsi Eesti teadlaskarjääri mudelist.

Eelmised numbrid

Tagasiside