Hea Riigikogu Toimetiste lugeja!

Riigikogu Toimetised (RiTo) on parlamendi põhiseaduslikke ja ühiskondlikke ülesandeid mõtestav perioodiline ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas – juunis ja detsembris. Loe lähemalt

RiTo nr 46 kaas

Nr 46, detsember 2022

Fookuses: Eesti haridus

Milline on olnud Eesti hariduse roll meie kujunemisloos ning milline on hetkeolukord?

Ajakirjas otsitakse vastust küsimusele, mida meie vajame Eesti hariduselt ja mida Eesti haridus vajab meilt.

Eelmised numbrid

Tagasiside