Nr 33

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 33 autoritest

AIMAR ALTOSAAR, OÜ Altosaar&Bernadt ja MTÜ Kuldliiga algatus juhatuse liige

Sündinud 1959. aastal Antslas.
Haridus: sotsiaalpsühholoogia, 1982 Tartu Ülikool; Teaduste Akadeemia aspirantuur 1988. Töö: Mainor ja AS EKE Ariko, sotsioloog 1984–1991, valitsusnõunik Ida-Viru küsimustes 1992–1994, Riigiarhiivi direktor 1994–1999, IX Riigikogu liige 1999–2003, Isamaaliidu peasekretär 1996–1999 ja 2004–2006, Jaan Tõnissoni Instituudi tegevjuht 2008–2010, Eesti Innovatsiooni Instituut 2010–2011, siseministeeriumi nõunik 2014–2015, OÜ Altosaar&Bernadt konsultant 2012–2014, juhatuse liige 2015–.
Ühendused: Eesti Akadeemiline Sotsioloogide Liit ja Sotsioloogide Liit 1990–, MTÜ Kuld-liiga 2011–.

KERTU ANNI, MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liidu kommunikatsiooni ja koostöö koordinaator, Tartu Ülikooli doktorant

Sündinud 1988. aastal Rakveres.
Haridus: BSc (inimgeograafia), 2011, MSc (inimgeograafia ja regionaalplaneerimine), 2014, doktorantuur (regionaalplaneerimine) 2015–, Tartu Ülikool.
Töö: MTÜ Tartu Üliõpilasküla administraator 2011–2013; MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liidu kommunikatsiooni ja koostöö koordinaator 2013–; maakondade ja linnade arengukavade, planeeringukaartide koostamine ja uuendamine.

TEA DANILOV, EASi ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor

Sündinud 1978. aastal Haapsalus.
Haridus: MA (majandusteadus), 2002, Tartu Ülikool, Euro Faculty stipendiaat 2000–2001.
Töö: Majandusministeeriumi peaspetsialist 2000–2001, ekspert 2001–2004; Eesti Panga külalisuurija 2002; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tehnoloogia ja innovatsiooni talituse juhataja 2005–2006, majandusarengu osakonna juhataja 2007–2012, siseturu osakonna juhataja 2013–2014; KredEx Krediidikindlustuse nõukogu liige 2012–2015; Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuse juhatuse liige 2013–; EASi ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor 2015–.

IGOR GRÄZIN, Riigikogu liige, Reformierakond

Sündinud 1952. aastal Tartus.
Haridus: õigusteadus, Tartu Ülikool 1975; õigusteaduste kandidaat, Moskva Üleliiduline Õigus-instituut, 1979; PhD (õigusteadus), NSVLi Teaduste Akadeemia Riigi ja Õiguse Instituut, 1987.
Töö: Tartu Ülikooli lektor, rektori abi ja juriidiline nõunik, dotsent, õigusteaduskonna prodekaan 1975–1988; Eesti Teaduste Akadeemia Sotsioloogia ja Õiguse Instituudi õigusosakonna juhataja 1988–1989; USA Notre Dame’i Ülikool, külalisprofessor, õigusteaduse ja ökonoomika professor 1990–2001; Eesti Vabariigi presidendi erinõunik 1993–1998; Hudsoni Instituudi adjunkt 1994–2002; Välisministeeriumi nõunik 1999; Akadeemia Nord professor, õigusteaduskonna dekaan 1999–2001; Kelloggi Rahvusvaheliste Suhete Instituudi teadur 1991–2000; Tallinna Ülikooli professor 2010–. Teadustööd Angloameerika õigusfilosoofia jt teemadel.
Ühendused: NSVLi Ülemnõukogu saadik 1989–1991; Reformierakonna asutajaliige, liige 1994–; VIII, X, XI, XII ja XIII Riigikogu liige.

KARIN JAANSON, Eesti Teadusagentuuri tegevjuht

Sündinud 1960. aastal Sindis.
Haridus: BA (majandusteadus) 1983, Tallinna Tehnikaülikool, MA (majandusteadus) 1999, Tartu Ülikool, MPA (avalik haldus) 2002, Georgia Ülikool, Ameerika Ühendriigid.
Töö: Elva Metsamajandi insener-ökonomist 1983–1990; Elva abilinnapea 1990–1994; Tartu maavalitsuse osakonnajuhataja 1994–2000; Tartu Ülikooli teadus- ja arendusosakonna juhataja 2002–2003, teadusprorektori nõunik 2003–2005; Tartu abilinnapea 2005–2011; Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik 2012–2015; Eesti Teadusagentuuri tegevjuht 2015–.

DIMITRI KALJO, Akadeemik, TTÜ Geoloogia Instituudi spetsialist

Sündinud 1928. aastal Haapsalus.
Haridus: geoloogia, 1953, geoloogia-mineraloogiakandidaat, Tartu Riiklik Ülikool, 1956; PhD (geoloogia-mineraloogia), Moskva NSVL TA Geoloogia Instituut, 1977.
Töö: Eesti TA Geoloogia Instituudis 1957–: direktor 1969–1989; Eesti TA juhatuse liige 1990–2004, bioloogia, geoloogia ja keemia osakonna juhataja, välissuhete koordinaator; Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi teadur 1957–.
Ühingud: Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 1983–.

KALEV KALLEMETS, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõunik

Sündinud 1979. aastal Haapsalus.
Haridus: BA (rahvamajandus), 2002, Tallinna Tehnikaülikool; MA (rahvusvaheline finantsjuhtimine) 2008, EBS; doktorantuur (majandus), 2009–, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Justiitsministeeriumi siseaudiitor 2000–2002; OÜ Gutsch juhatuse liige 2004–2008; MTÜ Eesti Tuumajaam, tegevjuht 2009–2011; AS Viru Keemia Grupp, projektijuht 2011– 2014; Riigikogu XII koosseis, asendusliige 2014–2015; Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium, 2015–.

ANNE KEERBERG, Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledži direktor

Sündinud 1956. aastal Põlva maakonnas.
Haridus: ajakirjandus, 1980; MA (pedagoogika) 2002, Tartu Ülikool; doktorantuur (avalik haldus), Tallinna Tehnikaülikool 2011–.
Töö: Saare maakonna ajalehe Oma Saar / Saarte Hääl toimetaja, peatoimetaja 1992–1993; Turu Ülikooli Täienduskoolituskeskuse Lääne-Eesti büroo tõlk, projektijuht 1993–1997; SA Ülikoolide Keskus Saaremaal tõlk, projektijuht 1997–2000; Kuressaare Linnavalitsuse abilinnapea hariduse ja kultuuri alal 2001–2004; Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledži direktor 2004–. Publikatsioonid kõrghariduse ja regionaalarengu teemadel.
Ühingud: juhatuse liige ühingutes MTÜ Kuressaare Campus 2003–2005; SA Ülikoolide Keskus Saaremaal 2005–2007; MTÜ Saaremaa Ettevõtjate Liit 2008–2012; MTÜ Saaremaa Ettevõtjate Liit 2016–.

ALAR KILP, Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi võrdleva poliitika lektor

Sündinud 1969. aastal Tartus.
Haridus: PhD (politoloogia), Tartu Ülikool, 2012.
Töö: Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi võrdleva poliitika lektor 2004–; riigiteaduste bakalaureuseõppe programmijuht 2014–.

ANDRES KOPPEL, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees

Sündinud 1950. aastal Tartus.
Haridus: bioloog (taimeökoloogia), 1973; teaduste kandidaat (taimeökoloogia), 1981, Tartu Ülikool.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi vaneminsener, nooremteadur 1973–1983, teadusdirektor, direktor, vanemteadur, 1989–1998; Tartu Ülikooli süsteemökoloogia labori ökofüsioloogia sektori juhataja 1983–1989; Rootsi Põllumajandusülikooli külalisteadur 1986–87; 1992; Eesti Maaülikooli teadusprorektor 1998–2001 ja 2003–2007; Haridus- ja Teadusministeeriumi poliitikaosakonna juhataja 2001–2003, kõrghariduse ja teaduse asekantsler 2008–2012; Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees 2012–.
Ühingud: Eesti Looduseuurijate Seltsi liige 1971–; Eesti Teadusfondi Nõukogu liige 1997–2006 ja esimees 1997–1998; Rootsi Kuningliku Põllumajandus- ja Metsandusakadeemia (KSLA) välisliige 2007–.

ANTS LAANEOTS, Riigikogu liige, Eesti Reformierakond

Sündinud 1948. aastal Kilingi-Nõmmel.
Haridus: tankiväe ohvitser; autode, traktorite ja soomustehnika ekspluatatsiooni insener, Harkivi Kaardiväe Kõrgem Tankiväe Kool 1970; R. Malinovski nim Soomustankiväe Akadeemia (Moskva) 1981; NATO Kaitsekolledž (Rooma) 1998; Soome Riigikaitse Kõrgkool (Helsingi) 2000.
Töö: raudtee automaatika montöör 1965–1966; Nõukogude armees (Ukrainas ja Kasahstanis) tankirühma ülemast diviisi staabiülemani 1970–1978 ja 1981–1987; Etioopia jalaväediviisi ülema nõunik, armeekorpuse ülema nõunik 1987–1989; Tartu sõjakomissar 1989–1991. Eesti Kaitsejõudude Peastaabi ülem 1991–1994, 1997–1999; ASi ESS Lõuna direktor 1994–1996; Balti Kaitseuuringute Keskuse ülem 1999–2001; Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem 2001–2006; EV kaitseatašee Vene Föderatsioonis ja Ukraina Vabariigis 2001–2006; Kaitseväe juhataja 2006–2011; EV peaministri nõunik julgeoleku ja riigikaitse küsimustes 2011–2014. XIII Riigikogu liige; Tartu Linnavolikogu liige 1996–1997, 2013–2015.
Ühendused: Eesti Reformierakond 2014–; NATO Põhiseadusliku Assamblee Eestis delegatsiooni juht; Kaitseliidu vanematekogu esimees 2013–; Kaitseliidu Tartu maleva liige; Tartu Toome Rotary Klubi liige.

STEFAN MARSCHALL, Düsseldorfi Heinrich-Heine Ülikooli professor Saksamaal

Sündinud 1968. aastal Gerolsteinis.
Siegeni Ülikooli poliitikateaduste professor; Düsseldorfi Heinrich-Heine Ülikooli professor 2010–.
Marschall on spetsialist Saksamaa poliitilise süsteemi, poliitilise (online) kommunikatsiooni ja osalemise ning võrdleva ja rahvusvahelise parlamentarismi alal. Ta on avaldanud õpikuid, kogumike peatükke ja teadusartikleid demokraatiast, Saksamaa poliitilisest süsteemist, parlamentarismist ja poliitilisest kommunikatsioonist.

TÕNU OJA, Tartu Ülikooli geoinformaatika ja kartograafia professor

Sündinud 1955. aastal Tartus.
Haridus: matemaatika, 1978; bioloogiakandidaat (ökoloogia) 1985, Tartu Ülikool.
Töö: ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi insener, vaneminsener 1977–1983; vanemteadur, matemaatilise ökoloogia töörühma juhtaja 1983–1988; Tartu Ülikooli ökosüsteemide labori vanemteadur 1988–1992; New-Brunswicki Ülikool, Fredericton, N.B., Kanada, külalisteadur 10–12 nädalat aastas 1992–1997; Tartu Ülikooli geograafia instituudi vanemteadur 1992–1997; professor 1997–, geograafia instituudi juhataja 1997–2003; keskkonnamõju (strateegilise) hindamise ekspert 1994–; sh üleriigiline planeering „Eesti 2030+”, maakonna- ja üldplaneeringud.
Ühingud: Eesti Geoinformaatika Seltsi juhatuse liige, Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu liige.

ERIK PUURA, Tartu Ülikooli arendusprorektor, tehnikadoktor

Sündinud 1964. aastal Tartus.
Haridus: geoloogiainsener, Tartu Riiklik Ülikool, 1989; MSc (keskkonnakorraldus), Manchesteri ülikool, 1992; PhD (keemiatehnika), Stockholmi Kuninglik Tehnikaülikool 1998.
Töö: Tartu Ülikooli geoloogia osakonnas 1989–1991; Stockholmi Tehnikaülikooli keemia-tehnika osakonnas 1998–1999; Tartu Ülikooli teadus- ja arendusosakonnas 1999–2001; Euroopa Liidu Ühisteaduskeskuse Keskkonnainstituudis 2001–2003; Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudis 2003–2012, sh asedirektor 2004–2007, direktor 2007–2012; Tartu Ülikooli arendusprorektor 2012–. Õpetanud keskkonnageoloogiat Tartu Ülikoolis 1993–.

GARRI RAAGMAA, Tartu Ülikooli regionaalplaneerimise dotsent

Sündinud 1966. aastal Tallinnas.
Haridus: majandusgeograaf, 1992, PhD (inimgeograafia), 2000, Tartu Ülikool. Täiendanud end Joensuu, Tampere, Cambridge’i, Kopenhaageni, Linköpingi, Oulu ja Bergeni ülikoolis.
Töö: regionaalministri nõunik 1994–1995; Eesti Tuleviku-uuringute Instituudis üleriigilise planeeringu projektijuht 1995–1996; Tapa linnapea 1997; Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži direktor 2001–2009; Tartu Ülikooli geograafia osakonna majandusgeograafia teadur 2009–2011, regionaalplaneerimise dotsent 2011–. Uurinud uusettevõtluse, regionaalse identiteedi, innovatsiooni, eestvedamise, haldusstruktuuride ja sotsiaalkapitali mõju regionaalsele arengule. Avaldanud üle 70 teadusartikli rahvusvahelistes väljaannetes, esinenud eelmainitud teemadel Eesti kirjutavas ja rääkivas meedias, tegutsenud konsultandi ja koolitajana.
Ühingud: Statistikaameti teadusnõukogu liige 2007−; Eesti majandusteaduse seltsi, Eesti planeerijate ühingu, Euroopa regionaaluuringute assotsiatsiooni, Euroopa regionaalteaduse assotsiatsiooni liige.

TAIVO RAUD, Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja

Sündinud 1984. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (riigiteadused) 2006, MA (avalik haldus) 2009, Tartu Ülikool. Täiendanud end Lundi Ülikoolis Rootsis.
Töö: konsultant erasektoris 2004–2007; Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna ekspert 2007–2010, peaekspert 2010–2012, asejuhataja 2012–2013, teadusosakonna juhataja 2013–.
Ühendused: mitme OECD ja Euroopa Komisjoni teaduspoliitika töörühma liige.

MART RAUDSAAR, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja

Sündinud 1973. aastal Tartus.
Haridus: BA (ajakirjandus), 1996 Tartu Ülikool; MPhil (meediauuringud), 2000 Oslo Ülikool.
Töö: ajakirja Favoriit toimetaja 1993–1996; Elva Linnavolikogu liige 1993–2002; Tartu Ülikooli õppejõud 2001–2011; ajakirja Politseileht peatoimetaja 2005–2007; Tallinna Ülikooli õppejõud 2011–; Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor 2010–; Eesti Meediaorganisatsioonide Liidu juhatuse liige 2011–.

VILVE RAIK, Politsei- ja Piirivalveameti nõunik

Sündinud 1957. aastal Pärnus.
Haridus: jurist, Tartu Ülikool, 1981; MA (organisatsioonikäitumise spetsialist), Tallinna Ülikool, 2001; magistrantuur (majandusteadus) 2014–, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Kommertspanga personalijuht 1991–1993; Fontese juhtimiskonsultant 1993–1994; Eesti Turvakeskuse ASi juhatuse liige 1994–1996; EMV personalidirektor 1996–1999; Politseiameti politsei peadirektori nõunik, personaliosakonna juhataja 1999–2002; Põhja Politsei prefektuuri arenduskonsultant 2002–2007; ASi Koger & Partnerid personalidirektor 2007–2009; Politsei- ja Piirivalveameti administratsiooni (tugiteenistuste) juht 2010–2012; Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori nõunik 2012–.
Ühingud: Eesti Personalitöö Arendamise Ühingu (PARE) asutajaliige, juhatuse esimees 2000–2001; Euroopa Liidu ekspert valimisvaatlusmissioonides (2006 Zambia, 2007 Nigeeria); Eesti Tiibeti Traditsioonilise Meditsiini Ühingu asutajaliige; Politsei-, Piirivalve-, Kodakondsus- ja Migratsiooniametite ühendamist ettevalmistava töörühma liige 2008–2009; Politsei- ja Piirivalveameti teenuspõhist juhtimist ettevalmistava projekti juht 2013–2014.

INDREK REIMAND, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler

Sündinud 1964. aastal Tartus.
Haridus: füüsika (tahkisefüüsika) 1989, Tartu Ülikool, PhD (optika ja spektroskoopia) 2000, Tartu Ülikool.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Füüsika Instituut (hiljem TÜ FI) nooremteadur, doktorant, insener 1989–2000, OÜ Maico Metrics (algselt AS Maico) asutaja, omanik ja juhataja 1992–2005, Hamburgi Ülikooli külalisteadlane 1994, 1996, 1997, AS Aprote, süsteemianalüütik 1998–1999, Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA), juhatuse liige 2000–2004, Haridus- ja Teadusministeerium, teadustalituse juhataja, teadusosakonna juhataja, kõrghariduse ja teaduse asekantsler 2004–. SA Eesti Teadusagentuur nõukogu esimees, SA Archimedes ja SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu liige. Tulenevalt ametikohast ja -ülesannetest veel mitme komisjoni ja nõukogu liige riigisiseselt ja rahvusvaheliselt.

MARI RELL, Praxise analüütik

Sündinud 1968. aastal Pärnumaal.
Haridus: MA (matemaatik-statistik); MBA (strateegiline juhtimine), 2005–2008 Tartu Ülikool.
Töö: Eesti Panga majandusanalüütik (makromajanduse analüüsi ning majandusmudelite modelleerimine) 1995–2005; Fontese juhtimisnõustaja (tasustamis- ja töövaldkond) 2005–2009; Ernst & Young Baltic ASis vanemkonsultant; Praxise majanduspoliitika programmi analüütik ja projektijuht 2011–.

ALVAR SOESOO, TTÜ Geoloogia Instituut, professor, TÜ külalisprofessor

Sündinud 1963. aastal Illis (Vastseliina vallas).
Haridus: geoloogiainsener, 1989; MSc Tartu Ülikool, 1992; PhD Monash University (Austraalia), 2000. NATO järeldoktor: Memorial University of Newfoundland, Kanada, 2000–2001.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudis 1989–1993; 1995–1996; Islandi Ülikoolis 1993–1995; Tartu Ülikoolis 1999–2001; 2016–, Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudis 2002–, sh direktor 2002–2011; külalisteadur Tübingeni Ülikoolis Saksamaal 2011; Åbo Akademi külalisprofessor Soomes 2014.
Ühingud: Fennoskandia ja Loode-Venemaa kriitiliste metallide ja toorme ning Fennoskandia maavarade andmebaasi töörühmade liige.

REIN TAAGEPERA, Tartu ja California ülikooli emeriitprofessor

Sündinud 1933. aastal Tartus.
Haridus: BSc (tehniline füüsika), 1959; MSc (tuumafüüsika), 1961 Toronto Ülikool; PhD (tahkisefüüsika), 1965; MA (rahvusvahelised suhted), 1969 Delaware’i ülikool.
Töö: California ülikool Irvine’is sotsiaalteaduste õppejõud, professor 1970. aastast kuni emeriteerumiseni; Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna asutajaid ja esimene dekaan 1992–1994, professor 1994–1998; emeriitprofessor California ülikool Irvine’is ja Tartu Ülikoolis 1998–.
Seitse ingliskeelset ja neli eestikeelset raamatut valimissüsteemide, sotsiaalteaduste metodoloogia, Balti ja Eesti nüüdisajaloo ning soomeugrilaste kohta, hulk teadus- ja populaarteaduslikke artikleid, mälestusteraamatuid.
Ühingud: Eesti Kongressi ja Põhiseaduse Assamblee liige; üks erakonna Res Publica rajajaist, esimees 2001. Johan Skytte auhind 2008.

INDREK TAMMEAID, Ettevõtja, äriingel ja innovatsiooniekspert

Sündinud 1966. aastal Tallinnas.
Haridus: geoloogia magister, Tartu Ülikool, 1989; MBA, Helsinki Swedish School of Economics (HANKEN), 2001.
Töö: Helsingi Ülikooli teadus- ja arendusosakond ja ülikooli ettevõtlussuhete juht 2001–2011;
Helsingi Business Hubi ettevõtlus- ja investeerimiskonsultant 2009–2014; asutas innovatsioonijuhtimise ja nõustamisettevõtte Finsight 2007; Tartu Ülikooli välisekspert innovatsiooni ja ettevõtlussuhete alal 2013–2015.
Ühingud: Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni (EstBAN) liige 2013–; European Industrial Research Management Association (EIRMA) liige; Product Development Management Association (PDMA) liige; Licensing Executives Society (LES) liige.

MIKO TAMMIK, Praxise analüütik

Sündinud 1988. aastal Ida-Virumaal.
Haridus: BA (majandusteadus), 2012, MA (majandusteadus), Tartu Ülikool.
Töö: Poliitikauuringute keskuse Praxis majanduspoliitika analüütik 2014–.

REIN TIIVEL, Sisekaitseakadeemia emeriitprofessor

Sündinud 1940. aastal Tartus.
Haridus: maakorraldus, 1965, Eesti Põllumajanduse Akadeemia; majandusteaduse kandidaat, Tartu Ülikool, 1971.
Töö: Justiitsministeeriumi osakonnajuhataja 1993–2000; Sisekaitseakadeemia, õppetooli juhataja, professor 2000–2014, emeriitprofessor 2014–. Avaldanud raamatuid ja artikleid asjaõiguse, kinnistusraamatuõiguse ja tsiviilõiguse alal. Osaleb Saksa Pandikirjapankade Liidu (Verband deutscher Pfandbriefbanken) regulaarsetel ümarlauakohtumistel 2005–.

URMAS VARBLANE, Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor, akadeemik

Sündinud 1961. aastal Mõisakülas.
Haridus: majandusteadlane-küberneetik, 1984 (cum laude) Tartu Ülikool; majandusteaduste kandidaat 1989, Moskva Ülikool. Täiendanud ennast Augsburgi Ülikoolis, Bentley College’is (USA), Kieli Maailmamajanduse Instituudis, Londonis jm, Londoni ülikooli külalisõppejõud 1998–99.
Töö: Tartu Ülikool 1984–: vanemõpetaja 1989–1992, lektor 1992–1993, dotsent 1993–2000, rahvusvahelise ettevõtluse õppetooli juhataja 2001–.
Ühendused: European International Business Academy; European Association for Comparative Economic Studies juhatus; International Institute for Applied Systems Analysis; Gesellschaft für Wirtschafts- und Socialwissenschaften; International Atlantic Economic Society; Eesti Süsteemuuringute Assotsiatsioon; Eesti Majandusteadlaste Selts; Eesti Euroopa Uuringute Assotsiatsioon; Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 2009–.

PIRET VILJAMAA, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971. aastal Tallinnas.
Haridus: infotöötaja, 1994 Tallinna Pedagoogikaülikool.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

Artiklit saab veebis lugeda alates 2016. aasta detsembrist. Praegu on artikkel kättesaadav paberväljaandest, mida on võimalik osta nii veebi- kui ka raamatupoodidest. Ajakirja Riigikogu Toimetised paberväljaande aastatellimust saab vormistada siin.

Tagasiside