Kristen Jalakas

Kristen Jalakas

Euroopa Parlamendi andmeanalüütik

Jaga

Prindi

  • Perehüvitise mõju soolisele palgalõhele

    Viimase kolme aastakümne jooksul on meeste ja naiste vaheline lõhe hariduse1 ja oskuste osas vähenenud, kuid naiste tööhõivemäär2 ja palgatase on meeste omast endiselt madalamad. Karjäärikatkestused vähendavad tööstaaži, tööga seotud oskusi ja kogemusi ning näitavad püsivat soopõhist suhtumist (Aisenbrey et al. 2009). Üks olulisemaid karjäärikatkestusi on lapse sünd, mis tähistab murdepunkti naiste tööturu aktiivsuses. Naiste karjäär on laste kasvatamise tõttu keskmiselt kolmandiku võrra lühem kui meeste oma (OECD 2019).

Tagasiside