Nr 4

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 4 autoritest

Jaak Aaviksoo, Tartu Ülikooli rektor

Sündinud 1954 Tartus. Haridus: füüsik, Tartu Riiklik Ülikool 1976 (cum laude), füüsika-matemaatikakandidaat 1981 (ENSV TA Füüsika Instituut), täiendanud end Novosibirskis NSVL TA Soojusfüüsika Instituudis 1981 ning Stuttgardis Max Plancki Tahkiseuurimise Instituudis 1987 ja 1989. Töö: Eesti TA Füüsika Instituut 1976-92 (noorem-, vanem- ja juhtteadur), külalisprofessor Osaka ülikoolis 1991 ning Pariisi VII ülikoolis 1991 ja 1994, Tartu Ülikooli optika ja spektroskoopia professor 1992-, prorektor 1992-95, eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogiainstituudi juhataja 1997-98, EV kultuuri- ja haridusminister 1995, haridusminister 1996, Tartu Ülikooli rektor 1998-. Eesti Teaduste Akadeemia liige 1994. Ühendused: Eesti Füüsika Selts, Ameerika Füüsikaühing, Ameerika Optikaühing, Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu, Vabariigi Presidendi Akadeemiline Nõukogu, Infoühiskonna Foorum, Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni juhatus, Tiigrihüppe Sihtasutuse nõukogu esimees.

Küllo Arjakas, Riigikogu liige

Sündinud 1959 Pärnus. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1983. Töö: Viljandi 4. keskkooli ajalooõpetaja 1983-85, ENSV Arhiivide Peavalitsuse metoodik 1985-87, Eesti Muinsuskaitse Seltsi vastutav sekretär 1988-90, EV Ülemnõukogu saadik 1990-92, Eesti Keskerakonna peasekretär 1992-2001, IX Riigikogu liige 1999-. Eesti Kongressi liige 1990-92, Tallinna Kesklinna Halduskogu 1996-2001. Ühendused: Eesti Keskerakond, Eesti Muinsuskaitse Selts, Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit, Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts, MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum.

Meelis Atonen, Riigikogu liige

Sündinud 1966 Viljandis. Haridus: Tartu Riiklik Ülikool 1985-87 (matemaatika), Tallinna Pedagoogikaülikool 1989-92 (vene filoloogia), Eesti Humanitaarinstituut 1991-92 (ühiskonnateooria, vabakuulaja). Töö: Viljandi Metsakombinaadi transporditööline 1988-89, Tallinna Pedagoogikaülikooli Üliõpilaskonna Esinduse aseesimees 1990-92, AS Dominus ettevõtja 1992, Riigikogu Isamaa fraktsiooni konsultant, liberaalide fraktsiooni nõunik 1993-94, Eesti Liberaaldemokraatliku Partei poliitiline sekretär 1993-94, EV kaitseministri nõunik 1994, Valga linnapea 1994-96, Eesti Reformierakonna nõunik 1997-98, IX Riigikogu liige 1999-. Ühendused: Eesti Reformierakond, Üliõpilaskorporatsioon Rotalia, Ühendus Res Publica.

Andres Ellamaa, Mustamäe haigla arst

Sündinud 1944 Vene NFSV-s Gorki oblastis Suhhobezvodnoje vangilaagris. Haridus: arst, Tartu Riiklik Ülikool 1968, arstiteaduse kandidaat 1974 (Tartu Riiklik Ülikool). Kõrgema kategooria neurokirurg, Mustamäe haigla neurokirurgiaosakonna juhataja 1980-, EV tervishoiuminister 1990-92. Ühendused: Eesti Arstide Liit, asepresident 1989-96, Sotsiaalministeeriumi ravikvaliteedi komisjon, Rahvusvaheline Valu-uurimise Selts, Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Balti Neurokirurgide Assotsiatsioon.

Mati Graf, Tallinna Pedagoogikaülikooli ajalooprofessor

Sündinud 1939 Tallinnas. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1964, ajalookandidaat 1972, ajaloodoktor 1984 (Ajaloo Instituut). Töö: ENSV Riikliku Ajaloomuuseumi teadusdirektor 1965-70, Tallinna Polütehnilise Instituudi õppejõud 1971-91 (aastast 1986 professor), teine õppeprorektor 1985-90 ja sotsiaalteaduste kateedri juhataja 1990-91, Tallinna Pedagoogikaülikooli professor 1991-. Loengud Soomes ja Venemaal. Ühendused: Eesti Ajaloolaste Rahvuskomitee, EV kõrghariduse hindamise nõukogu.

Jelena Helemäe, Tallinna Pedagoogikaülikooli rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudi vanemteadur

Sündinud 1955 Tallinnas. Haridus: majanduse eriala, Tallinna Polütehniline Instituut 1978, filosoofiakandidaat (rakendussotsioloogia) 1988 (Vilniuse ülikool). Töö: ENSV TA Ajaloo Instituut 1978-89, Eesti TA Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituut 1989-92, Tallinna Pedagoogikaülikooli rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudi vanemteadur 2001-. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liit.

Aivar Jarne, Riigikogu pressitalituse juhataja

Sündinud 1965 Antslas. Haridus: ajaloolane, Tartu Ülikool 1991. Töö: ajalehe Postimees poliitikatoimetuse toimetaja 1991-93, arvamustoimetuse toimetaja 1993-99, Riigikohtu pressiesindaja 2000-01, Riigikogu pressi- ja infoosakonna pressitalituse juhataja 2001-, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2001-. Ühendused: Rahvusvaheliste Suhete Ring.

Allar Jõks, õiguskantsler

Sündinud 1965 Tartus. Haridus: jurist, Tartu Ülikool 1991, täiendanud end 1995 Ottensteinis Austria Kohtunike Ühingus, 1996 Schleswig-Holsteini Liidumaa kohtutes ja prokuratuuris, 1996 ja 1997 Saksamaal Sankelmarki Kohtunike Akadeemias, 2000 Saksa Rahvusvahelise Õigusalase Koostööfondi korraldatud konkurentsiõigusealasel koolitusel Berliinis ja Karlsruhes. Töö: Lääne Maakohtu kohtunik, kohtu esimees 1991-95, Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtunik 1995-2001, Õigusinstituudi haldusprotsessi lektor 1997-2001, EV õiguskantsler 2001-. Ühendused: Eesti Kohtunike Ühingu esimees 1995-2001, Rahvusvahelise Kohtunike Assotsiatsiooni Kesknõukogu 1997-2000.

Aare Kasemets, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna juhataja

Sündinud 1963 Pärnus. Haridus: Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomiateaduskond 1982-87, Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond 1988-93, õigus- ja meediasotsioloogia magistriõpe 1995-97, MA 2001. Töö: Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna juhataja 1995-, Riigikogu majanduskomisjoni nõunik 1993-95, Euroopa Parlamendiuuringute Keskuse (ECPRD) korrespondent 1996-, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 1999-2001. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liidu juhatus 1997-99 ja 2001-, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu 1999-2001, Eesti Süsteemanalüüsi Assotsiatsioon 2000-, Eesti Rooma Klubi 2001-.

Tanel Kerikmäe, Concordia Rahvusvahelise Ülikooli Eestis õigusteaduskonna prodekaan

Sündinud 1969 Tartus. Haridus: jurist BA, Tartu Ülikool 1992; LL.M. 1994 ja LL.Lic. 1998 (mõlemad Helsingi Ülikool). Töö: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna avaliku õiguse instituudi lektor (rahvusvaheline õigus, Euroopa Liidu õigus) 1994-2001 ning rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Ühenduse õiguse lektoraadi juhataja 1998-2001, Concordia Rahvusvahelise Ülikooli õigusteaduskonna dotsent ja prodekaan 2001-. Ühendused: Rahvusvahelise Õiguse Assotsiatsiooni Eesti osakonna asutajaliige ja aastast 2001 teadusdirektor, Õigusfilosoofia Eesti Ühingu asutajaliige, Euroopa Õpingute Ühingu Eesti osakonna nõukogu, Eurointegratsioonibüroo koolitusekspertide nõukogu, Baltic Yearbook of International Law’ toimetuskolleegium.

Peeter Kreitzberg, Riigikogu aseesimees

Sündinud 1948 Pärnus. Haridus: matemaatik, Tartu Riiklik Ülikool 1972, Tartu Riikliku Ülikooli pedagoogikaaspirantuur 1974-77, pedagoogikakandidaat 1978 (Leningradi Täiskasvanute Üldhariduse Instituut), Tartu Ülikooli doktoriõpe 1988-92, Lundi Ülikooli doktoriõpe 1992-93, filosoofiadoktor 1993 (Lundi Ülikool). Töö: Tartu Ülikooli Üliõpilaste Kompleksse Teadusliku Uurimistöö Büroo juhataja 1972-74 ja õppejõud (õpetaja, vanemõpetaja, dotsent, professor) 1977-96, Tallinna Pedagoogikaülikooli professor 1997-, EV kultuuri- ja haridusminister 1995, Tallinna abilinnapea 1996-99, IX Riigikogu liige 1999-, aseesimees 2001-. Ühendused: Eesti Keskerakond, Briti Haridusfilosoofia Ühing.

Arvo Kuddo, Maailmapanga vanemökonomist

Sündinud 1954 Tartus. Haridus: majandusteadlane, Moskva Riiklik Ülikool 1978 (cum laude), majanduskandidaat 1981 (Moskva Riiklik Ülikool), täiendanud end 1989 Stockholmis Rootsi Instituudis. Töö: ENSV TA Majanduse Instituut 1981-90 (noorem- ja vanemteadur, aastast 1987 sotsiaalpoliitika ja demograafia sektori juhataja), EV sotsiaalminister 1990-91, tööminister 1991-92, Eesti Panga peaspetsialist 1993, Helsingis ÜRO Majandusuuringute Instituudi teadur 1994-95, Maailmapanga ökonomist 1995-.

Maarja Kuldjärv, avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika magistrant

Sündinud 1979 Tallinnas. Haridus: avaliku halduse BA, Tartu Ülikool 2001, magistriõpe 2001-. Töö: Justiitsministeeriumi haldusõiguse eriosa täiustamise töögrupp 2000-01, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS 2001, ÜRO Arenguprogrammi integratsiooniprogrammi hindamisprojekt 2001, Tartu Ülikooli avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakonna õppejõu assistent 2001-. Ühendused: Eesti ÜRO Assotsiatsioon.

Julia Laffranque, Justiitsministeeriumi Euroopa Liidu õiguse ja välissuhete talituse juhataja

Sündinud 1974 Tartus. Haridus: jurist, Tartu Ülikool 1997, LL.M. 1998 (Münsteri Ülikool, Saksamaa), Tartu Ülikooli doktoriõpe 2000-; täiendanud end Euroopa Liidu õiguse alal Euroopa Komisjoni juriidilises osakonnas ja mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis. Töö: Justiitsministeeriumi Euroopa Liidu õiguse ja välissuhete talituse juhataja, Euroopa Liidu õiguse lektor. Ühendused: Eesti Juristide Liit, Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, korp! Filiae Patriae, Eesti Euroopa Uuringute Ühingu asutajaliige, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS nõukogu.

Daimar Liiv, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS projektijuht

Sündinud 1966 Tallinnas. Haridus: jurist, Tartu Ülikool 1998, LL.M. 2000 (Harvardi Ülikool), Tartu Ülikooli avaliku halduse doktoriõpe 2000-. Töö: VII ja VIII Riigikogu liige 1992-99, õiguskomisjoni esimees 1994-99, Justiitsministeeriumi rahvusvahelise õiguse ja välissuhete spetsialist 1992; ÜRO Arenguprogrammi, Vabariigi Valitsuse ja EMSL-i ühisprojekti “Eesti valitsusväliste organisatsioonide jätkusuutlikkuse tugevdamine” koordinaator 2000 okt -2001 jaan, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS projektijuht 2000-. Ühendused: Eesti Reformierakond.

Jüri Luik, kaitseminister

Sündinud 1966 Tallinnas. Haridus: ajakirjanik, Tartu Riiklik Ülikool 1989. Töö: ajakirja Vikerkaar poliitikatoimetaja 1988-90, Eesti Instituudi anglosaksi riikide referent 1989-91, VII Riigikogu liige 1992, EV portfellita minister, Eesti-Vene läbirääkimistel Eesti delegatsiooni juht 1992-93, EV kaitseminister 1993-94 ja 1999-, välisminister 1994-95, Carnegie Uurimiskeskuse vanemteadur 1995-96, EV suursaadik NATO ja Euroopa Nõukogu juures ning Belgias, Hollandis ja Luksemburgis 1996-99. Ühendused: Isamaaliit.

Sven Mikser, Riigikogu liige

Sündinud 1973 Tartus. Haridus: inglise filoloog, Tartu Ülikool 1996, magistriõpe 1996-. Töö: Eesti Põllumajandusülikooli raamatukoguhoidja 1995-97, Tartu Ülikooli germaani-romaani filoloogia osakonna assistent 1996-99, Eesti Keskerakonna poliitiline sekretär 1998-99, IX Riigikogu liige 1999-. Ühendused: Eesti Keskerakond.

Raul Narits, Tartu Ülikooli võrdleva õiguse professor

Sündinud 1952 Järvamaal Amblas. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1976, õigusteaduste kandidaat 1987 (Moskva Riiklik Ülikool). Töö: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna avaliku õiguse instituudi juhataja, dotsent 1988-92, võrdleva õigusteaduse korraline professor 1992-, Münsteri Ülikooli külalisprofessor 1996. Ühendused: Rahvusvahelise Õigus- ja Sotsiaalfilosoofia Ühingu Eesti sektsiooni president, ajakirja Juridica toimetuskolleegium.

Eiki Nestor, sotsiaalminister

Sündinud 1953 Tallinnas. Haridus: autotranspordi insener, Tallinna Polütehniline Instituut 1976. Töö: Keila Autobaasi osakonnajuhataja 1976-82, autotranspordi- ja maanteetöötajate ametiühingu töötehnika peainspektor 1982-89, transporditöötajate ametiühingu aseesimees ja esimees 1988-92, VII Riigikogu liige, põhiseaduskomisjoni liige 1992-94, EV regionaalminister 1994-95, VIII Riigikogu liige, rahanduskomisjoni liige 1995-99, EV sotsiaalminister 1999-. Tallinna Linnavolikogu 1996-99, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee sotsiaal-, tervishoiu- ja töökomisjon 1996-99, Hüvitusfondi nõukogu. Ühendused: Rahvaerakond Mõõdukad, aseesimees 1996-.

Külli Nõmm, Tartu Ülikooli avaliku halduse üliõpilane

Sündinud 1980 Pärnumaal. Haridus: avalik haldus, Tartu Ülikool. Töö: Pärnu Linna Haridusamet 2000, Justiitsministeeriumi haldusõiguse eriosa täiustamise töögrupp 2000-01, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS 2001. Ühendused: Eesti ÜRO Assotsiatsioon.

Peeter Olesk, Riigikogu liige

Sündinud 1953 Tallinnas. Haridus: eesti filoloog, Tartu Riiklik Ülikool 1977. Töö: Tallinna 21. keskkooli õpetaja 1977-78, kirjastuse Eesti Raamat toimetaja 1978-80, ENSV TA Kreutzwaldi-nim Kirjandusmuuseumi vanemteadur 1980-87, Tartu Riikliku Ülikooli eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri õpetaja 1984-90, Eesti TA Kirjandusmuuseumi direktor 1990-93, Tartu Ülikooli rektori nõunik 1991-93, EV rahvastikuminister 1993-94, kultuuri- ja haridusminister 1994-95, Tartu Ülikooli Raamatukogu direktor 1995-99, IX Riigikogu liige 1999-. Ühendused: Isamaaliit, Emakeele Selts, Eesti Kirjanike Liit, Eesti Üliõpilaste Selts, Õpetatud Eesti Selts, Eesti Kirjanduse Selts, Estonia Selts, Kaitseliidu Vanematekogu, Akadeemia toimetuskolleegium.

Raivo Palmaru, Akadeemia Nord professor

Sündinud 1951 Pärnus. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1978 (cum laude), ENSV TA aspirant 1978-82, magister 2000, filosoofiadoktor (politoloogia) 2001 (Akadeemia Nord). Töö: ajalehe Noorte Hääl, 1983-85, ja ajakirja Aja Pulss osakonnajuhataja 1985-88, EKP Keskkomitee analüüsi- ja prognoosisektori juhataja 1988-90, Eesti TV ühiskonnaelusaadete direktor 1990-93, ajalehe Rahva Hääl osakonnajuhataja 1993, ajalehe Eesti Sõnumid erikorrespondent 1994, Sõnumilehe erikorrespondent 1995-97, EV peaministri nõunik, peaministri büroo juhataja 1997-99, ajakirja Luup toimetaja 1999-, Akadeemia Nord lektor, politoloogia õppetooli hoidja 2000-01 ning professor, meedia ja reklaami õppetooli juhataja 2001-. Ühendused: World Association for Public Opinion Research (WAPOR).

Merit Palmiste, Karjaküla Sotsiaalkeskuse juhataja

Sündinud 1975 Tallinnas. Haridus: sotsiaaltöö eriala, Tallinna Pedagoogikaülikool 1999, magistriõpe 1999-. Töö: Karjaküla Sotsiaalkeskuse juhataja 1999-. Ühendused: MTÜ TPÜ vilistlaskogu, MTÜ Sotsiaaltöö Vilistlaskogu juhatus, MTÜ Karjaküla Sotsiaalkapital juhatuse esimees.

Marko Pomerants, Lääne-Viru maavanem

Sündinud 1964 Tamsalus. Haridus: geoloog, Tartu Riiklik Ülikool 1989, avaliku halduse magister (MPA) 2001 (Tartu Ülikool). Töö: Rakvere Looduskaitse Valitsuse juhataja asetäitja 1989-90, Lääne-Viru Maakonna Looduskaitse Talituse osakonnajuhataja 1990-94, Lääne-Viru Maavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja 1994-95, Lääne-Viru maavanem 1995-. Ühendused: Rakvere Teatriklubi asutajaliige, Eesti maavarade komisjon.

Heiki Raudla, siseministri nõunik

Sündinud 1949 Võhmas. Haridus: füüsik, Tartu Riiklik Ülikool 1972. Töö: C. R. Jakobsoni nim Viljandi 1. keskkooli, 1972-78, ja Viljandi kaugõppekeskkooli füüsikaõpetaja 1978-85, J. Gagarini nim Näidissovhoostehnikumi füüsika- ja matemaatikaõpetaja 1985-91, Viljandi linnapea 1991-92, VII Riigikogu liige 1992-95, Sakala arvamustoimetaja 1995-99, EV siseministri nõunik 1999-. Ühendused: Isamaaliit, Eesti Muinsuskaitse Selts, 29. veebruari klubi, J. Laidoneri Selts.

Marju Rist, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse juhataja

Sündinud 1950 Tallinnas. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1976. Töö: Valgu põhikooli õpetaja 1976-79, Eesti Rahvusraamatukogu 1979-, parlamendiinfo keskuse talituse juhataja 1993-97, keskuse juhataja 1997- .

Ellu Saar, Tallinna Pedagoogikaülikooli dotsent

Sündinud 1955 Tallinnas. Haridus: rakendusmatemaatik, Tartu Riiklik Ülikool 1978, filosoofiakandidaat (rakendussotsioloogia) 1983 (Minski ülikool). Töö: ENSV TA Ajaloo Instituut 1978-89, Eesti TA Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituut 1989-92, Tallinna Pedagoogikaülikooli rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudi vanemteadur 1992-, dotsent 2001-. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liidu juhatus, Eurooopa Sotsioloogide Assotsiatsioon, European Sociological Review’ toimetuskolleegium.

Andres Siplane, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik

Sündinud 1974 Pärnus. Haridus: sotsiaaltöötaja, Tallinna Pedagoogikaülikool 1999, sotsiaaltöö magister 2001 (Tallinna Pedagoogikaülikool). Töö: Pärnu Linnavalitsuse Sotsiaalhoolekandeamet 1995-2000, Riigikogu majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik 2000-. Ühendused: Pärnu Lastekaitse Ühing, Pärnumaa Kasuperede Ühing, Eesti Vabatahtlike Keskus.

Ivar Tallo, Tartu Ülikooli avaliku halduse õppejõud

Sündinud 1964 Tartus. Haridus: filosoofia ja loogika, Leningradi Riiklik Ülikool 1987, Leningradi Ülikooli loogikaaspirantuur 1990, McGilli Ülikooli (Kanada) doktoriõpe politoloogia erialal 1991-96. Töö: EV presidendi välisnõunik 1993-94, McGilli Ülikooli assistent 1991-93 ja 1994-95, Institute for Advanced Studies (Budapest) 1995-96, Tartu Ülikooli avaliku halduse osakonna õppejõud 1996-, IX Riigikogu liige 1999-2001. Ühendused: Rahvaerakond Mõõdukad.

Agu Uudelepp, Eesti Raadio parlamendikorrespondent

Sündinud 1974 Tallinnas. Haridus: halduskorraldaja, Tallinna Tehnikaülikool 1998 (cum laude), sotsiaalteaduste magister (haldusjuhtimine) 1999 (Tallinna Tehnikaülikool), doktoriõpe 1999-. Töö: Eesti Raadio 1996-, parlamendikorrespondent 1998-, Tallinna Tehnikaülikooli lektor.

Tagasiside