Nr 23

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 23 autoritest

Mirjam Allik, Dublini Ülikooli Trinity kolledži doktorant

Sündinud 1981 Jõgevamaal. Haridus: politoloogia magister, 2006 Tartu Ülikool; doktoriõpingud USA-s Florida Ülikoolis 2006–07 ja Dublini Ülikooli Trinity kolledžis 2009–. Töö: Sotsiaalministeeriumi analüütik 2007–08; Riigikogu Kantselei nõunik 2008–09.

Hannes Hanso, Aasia ja Aafrika välispoliitika ekspert

Sündinud 1971 Tartus. Haridus: õigusteaduseõpingud 1992–94 Tartu Ülikoolis; hiina keele õpingud 1996–98 Sichuani ülikoolis; politoloogiabakalaureus 2004, Aasia poliitika magister 2005, Londoni Ülikool. Töö: Sichuani ülikooli inglise keele õpetaja 1996–98; Raadio Vaba Euroopa Londoni korrespondent 2002–04; Eesti Raadio Ühendkuningriigi korrespondent 1998–2005; Kaitseministeeriumi nõunik 2005–07; Rahandusministeeriumi nõunik 2007–08; Euroopa Liidu delegatsioon Pekingis 2008–11; Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur 2011–.

Andres Herkel, Riigikogu liige

Sündinud 1962 Tallinnas. Haridus: psühholoogia 1985, ajaloomagister 1997, Tartu Ülikool. Töö: Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudi teadur 1985–89; ajakirja Vikerkaar toimetaja 1990–91; ajakirja Kultuur ja Elu lisaväljaande Eesti Elu peatoimetaja 1991–92; Eesti Humanitaarinstituudi õppejõud 1992–93; Riigikogu Kantselei nõunik 1993–99; IX, X, XI ja XII Riigikogu liige 1999–. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit; Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi asepresident; Budismi Instituudi nõukogu.

Kristiina Kaju, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse majandus- ja poliitikainfo töörühma juht

Sündinud 1983 Lääne-Virumaal. Haridus: infoteadus, 2005 Tallinna Ülikool. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2004–.

Liina Kanger, Riigikohtu õigusteabe osakonna haldusõiguse analüütik

Sündinud 1983 Tartus. Haridus: õigusteadus, 2004–05 Konstanzi Ülikool; semiootika ja kulturoloogia bakalaureus 2008 (cum laude), õigusteaduse magister 2008, õigusteaduse doktoriõpe 2008–, Tartu Ülikool. Töö: Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakond, avaliku õiguse talituse nõunik 2005–06; Riigikohtu haldusõiguse analüütik 2007–. Ühendused: üliõpilaskorporatsioon Amicitia; SA Metsaülikool; SA Akadeemiake.

Aare Kasemets, Sisekaitseakadeemia uurimisrühma juht

Sündinud 1963 Pärnus. Haridus: agronoomia, maasotsioloogia, 1982–87 Eesti Põllumajanduse Akadeemia; ajakirjandus, sotsioloogia, 1988–93 Tartu Ülikool; ajakirjanduse bakalaureus 1995, sotsioloogia magister 2001, sotsioloogia doktoriõpe 2001–07, Tartu Ülikool, 2004–05 Oxfordi Ülikool. Töö: Riigikogu majanduskomisjoni nõunik 1993–95; Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna juhataja 1995–2003; Riigikogu Kantselei nõunik 2003; Euroopa Parlamendiuuringute ja -dokumentatsiooni Keskuse korrespondent 1996–2003; Keskkonnaministeeriumi nõunik ja strateegiabüroo juhataja 2004–08; Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži programmijuht 2008–10; Sisekaitseakadeemia parema õigusloome ja sisejulgeoleku uurimisrühma juht 2010–. Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 1999–2001. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liit; Eesti Rooma Klubi; Eesti Ökoturismi Ühendus; Liikumine Kodukant; ÜS Liivika.

Tim Kolk, Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunik

Sündinud 1978 Pärnus. Haridus: õigusteaduse bakalaureus, 2002 Tartu Ülikool; Euroopa Liidu õiguse magister (LL.M.), 2005 Riga Graduate School of Law. Töö: Eestimaa Looduse Fondi keskkonnajurist 2001–04; Euroopa Kohtu jurist-lingvist 2005–08; Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunik 2008–.

Kalev Kukk, peaministri nõunik, Tallinna Ülikooli inimgeograafia lepinguline dotsent

Sündinud 1951 Tallinnas. Haridus: majandusgeograafia, 1974 (cum laude) Tartu Ülikool; majanduskandidaat, 1980 Eesti Teaduste Akadeemia Majanduse Instituut; patentoloogia, 1982 Üleliidulise Patendinduse Keskinstituudi Tallinna filiaal. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi noorem-, vanem- ja juhtivteadur 1974–90; Eesti Vabariigi valitsusnõunik 1990–92; Eesti Panga peaspetsialist 1992; teede- ja sideminister 1995–96; VII, VIII, IX ja X Riigikogu liige 1992–2003 ja 2006–07; peaministri nõunik 2005–06 ja 2007–; Tallinna Ülikooli inimgeograafia lepinguline dotsent 2009–. Ühendused: Eesti Reformierakond; Eesti Geograafia Selts; Eesti Reservohvitseride Kogu; Rootsi Vähemusrahvuse Kultuurinõukogu.

Dagmar Kutsar, Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika dotsent

Sündinud 1951 Otepääl. Haridus: psühholoog, 1975 Tartu Ülikool; psühholoogiadoktor, 1995 Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli empiirilise sotsioloogia dotsent ja teadur 1977–95, sotsiaalpoliitika professor 2001–06; sotsiaalpoliitika dotsent 2007–. Eesti Teadusfondi sotsiaalteaduste ekspertkomisjoni esimees 2001–05; Euroopa Teadusfondi sotsiaalteaduste Eesti esindaja ja tuumikgrupi liige 2001–07; Euroopa Sotsioloogiaassotsiatsiooni juhtkomitee liige 2003–07 ja liikmesorganisatsioonide nõukogu president 2007–09; Euroopa sotsiaaluuringu nõuandva kogu liige 2003–.

Ero Liivik, Sisekaitseakadeemia õppejõud

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: õigusteaduse bakalaureus 2000, sotsioloogia doktoriõpe 2007–, Tartu Ülikool. Töö: Eesti Panga vanemjurist 1997–99; Tallinna Kesklinna Valitsuse õigusosakonna juhataja 2000–03; justiitsministri nõunik 2003–04; Sisekaitseakadeemia õppejõud 2008–; Saue linnapea 2004–07. Saue linna volikogu liige 1999–, esimees 2002–04.

Oudekki Loone, Tallinna Ülikooli rahvusvahelise ja võrdleva poliitika lektor

Sündinud 1979 Tartus. Haridus: matemaatikabakalaureus ja filosoofiabakalaureus, 2003 Tartu Ülikool; politoloogiamagister 2005, doktoriõpe 2005–, Tallinna Ülikool. Töö: olnud Euroopa Liidu valimisvaatlusmissioonil 2005 Libeerias, 2006 Indoneesias ja Jeemenis , 2008 Bangladeshis ning OECD valimisvaatlusmissioonil 2007 Kirgiisias; Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi lektor 2009–.

Matti Maasikas, Euroopa Komisjoni presidendi nõunike rühma liige

Sündinud 1967 Tallinnas. Haridus: ajalugu, 1993 (cum laude) Tartu Ülikool. Töö: Eesti Rahva Muuseumi tegevdirektori kohusetäitja 1993; Kaitseministeeriumi konsultant 1993–94; RKE Isamaa välissekretär 1994–96; Riigikogu Kantselei välissuhete osakonna juhataja 1996–99; Peaministri Büroo juhataja 1999–2001; Välisministeeriumi nõunik 2001 ja kantsler 2005–08; EV Suursaatkond Helsingis, erakorraline ja täievoliline suursaadik 2001–05; Euroopa Komisjoni laienemisvoliniku ning majandus- ja rahandusvoliniku kabineti liige 2009–10; Euroopa Komisjoni presidendi nõunike rühma liige 2010–.

Jane Makke, Eesti Rahvusraamatukogu rahvusvaheliste organisatsioonide töörühma juht

Sündinud 1976 Tallinnas. Haridus: infoteaduste bakalaureus, 2000 Tallinna Ülikool; võõrkeeled ja ärikorraldus, bakalaureus, 2006 Estonian Business School. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 1996–98, Euroopa Liidu infokeskus 1998–99, rahvusvaheliste organisatsioonide töörühm 1999–03; Kaitsejõudude Peastaabi raamatukogu juhataja 2004–05; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse rahvusvaheliste organisatsioonide töörühma juht 2005–.

Marko Mihkelson, Riigikogu liige

Sündinud 1969 Valgas. Haridus: ajalugu, 1993 Tartu Ülikool; ajaloomagister 1999. Töö: ajalehe Postimees toimetaja 1993–94, Moskva korrespondent 1994–97, peatoimetaja 1997–2000; Balti Venemaa Uurimise Keskuse direktor 2000–03; X, XI ja XII Riigikogu liige 2003–. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit.

Erik Männik, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur

Sündinud 1967 Tallinnas. Haridus: keemiatehnoloogia, 1993 Tallinna Tehnikaülikool; PhD rahvusvaheliste suhete alal, 2005 Manchester Metropolitan University. Töö: Kaitseministeerium: nõunik, strateegilise uuringuteosakonna juhataja 1994–95, kaitsepoliitika planeerimise büroo juhataja 1998–2000; Kaitsepolitseiamet 1995–97; Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste strateegia õppetooli juhataja, professor 2005–10; Balti Kaitsekolledži külalisprofessor 2007–; Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur 2010–.

Martin Mölder, Tartu Ülikooli võrdleva poliitika assistent

Sündinud 1983 Tallinnas. Haridus: riigiteaduste bakalaureus 2006 ja võrdleva poliitika magister 2008 (cum laude), Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi võrdleva poliitika assistent 2008–.

Külvi Noor, Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik

Sündinud 1982 Tartus. Haridus: avaliku halduse bakalaureus, 2005 Tartu Ülikool; võrdleva poliitika ja poliitika analüüsi magister, 2008 Konstanzi Ülikool. Täiendanud ennast Maastrichti Ülikoolis rahvusvaheline ärijuhtimise alal. Töö: Konstanzi Ülikool, assistent 2007–08; Riigikantselei, strateegiabüroo nõunik 2009; Poliitikauuringute Keskuse Praxis valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi analüütik 2009–. Ühendused: Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühing; Eesti Kennelliit.

Janno Reiljan, Tartu Ülikooli välismajanduse korraline professor

Sündinud 1951 Võrumaal. Haridus: majandusküberneetika, 1975 (cum laude) Tartu Ülikool; majanduskandidaat, 1980 Moskva Ülikool; majandusdoktor, 1991 Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikool 1975–: assistent, vanemõpetaja, majandusküberneetika ja statistika kateedri dotsent, maailmamajanduse ja välismajandussuhete professor, majandusteaduskonna dekaan 1993–96, arendusprodekaan 1996–99, välismajanduse korraline professor 1992–99 ja 2007– ning erakorraline professor 1999–2007; IX ja X Riigikogu liige 1999–2007. Ühendused: Eestimaa Rahvaliit; Eesti Majandusteaduse Selts; korp! Fraternitas Liviensis.

Eve Rohtmets, Riigikohtu õigusteabe osakonna kohtupraktika analüütik

Sündinud 1976 Pärnumaal. Haridus: õigusteadus, 2001 Tartu Ülikool. Töö: Maa-ameti juriidilise osakonna jurist 1999–2011; Riigikohtu õigusteabe osakonna kohtupraktika analüütik 2011–.

Helle Ruusing, Riigikogu Kantselei infotalituse infonõunik

Sündinud 1966 Viljandimaal. Haridus: ajalugu, 1989 Tartu Ülikool; täiendusõpe Bundestag’is (Saksamaa Liidupäeva rahvusvaheline programm, Bundestag’i saadiku büroo) ja Bonni Ülikoolis (politoloogia) 1997–98. Töö: Kehra keskkooli ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja 1990–97; Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna infotalituse konsultant 1997–98 ja infonõunik 1998–; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2005–.

Kairi Saar, Välisministeeriumi rahvusvaheliste majandusorganisatsioonide ja investeeringute büroo direktor

Sündinud 1973 Tallinnas. Haridus: ökonomist, 1995 Tallinna Tehnikaülikool; rahvusvaheliste suhete programm, 1998–99 Oxfordi Ülikool; rahvusvaheliste suhete magister, 2002 Kesk-Euroopa Ülikool. Töö: Välisministeerium 1997–2004 ja 2007–: rahvusvaheliste majandusorganisatsioonide ja investeeringute büroo direktor; Eesti Vabariigi Suursaatkond Pariisis, välismajanduspoliitika osakond 2004–07.

Ele Sisas, Riigikogu Kantselei julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni konsultant

Sündinud 1984 Raplas. Haridus: sotsiaalteaduste bakalaureus (haldusjuhtimine), 2006 Tallinna Tehnikaülikool; sotsiaalteaduste magister (kriisireguleerimine), 2010 Tallinna Tehnikaülikool. Töö: StSVÕK Üksik-sidepataljon, väeosa ülema referent 2006–07; Kaitseministeerium, kaitsepoliitika asekantsleri referent 2007–09; Riigikogu Kantselei, julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni konsultant 2009–.

Mihkel Solvak, Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi assistent

Sündinud 1982 Jõgeval. Haridus: politoloogiabakalaureus 2006, doktoriõpe 2006–11, Tartu Ülikool. Töö: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peaspetsialist 2005–06; Tartu Ülikooli politoloogia osakonna projektijuht 2006–08, riigiteaduste instituudi assistent 2008–.

Priit Suve, politseinik

Sündinud 1973 Pärnus. Haridus: Paikuse Politseikool 1993; Sisekaitseakadeemia Politseikolledž 2002; sotsiaalteaduste magister 2009, riigiteaduste doktoriõpe 2009–, Tallinna Ülikool. Töö: Pärnu Politseiprefektuur 1991–96; Paikuse Politseikool 1996–96; Politseikool 1997–2002; Järva Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna ülemkomissar 2002–03; Lääne Politseiprefektuuri Paide politseijaoskonna ülemkomissar 2004–05; Lääne Politseiprefektuuri politseiprefekt 2005–09; Lääne Prefektuuri prefekt 2010–.

Annika Talmar, Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi teadur

Sündinud 1984 Tallinnas. Haridus: õigusteaduse bakalaureus 2006, õigusteaduse magister 2008, õigusteaduse doktoriõpe 2008–, Tartu Ülikool; rahvusvahelise õiguse magister, 2008 Helsingi Ülikool. Töö: Tartu Ülikool, õppekorralduse spetsialist 2006–07; Sisekaitseakadeemia teadur 2008–. Ühendused: Martensi Seltsi juhatus; European Law Students Association (ELSA); Youth For Understanding (YFU).

Tiina Tammiksalu, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1965 Tallinnas. Haridus: raamatukogundus ja bibliograafia, 1988 Tallinna Pedagoogiline Instituut. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu toimetaja 1988–94; Eesti Sõnumite korrektor 1994–95; Sõnumilehe korrektor 1995–97; ajakirja Luup korrektor 1997–2000; Eesti Rahvusraamatukogu infospetsialist 2000–.

Häli Tarum, riigiteaduste bakalaureus

Sündinud 1987 Tallinnas. Haridus: riigiteaduste bakalaureus, 2010 Tartu Ülikool. Töö: Bonaparte OÜ projektijuht ja tegevjuhi assistent 2009–.

Rein Toomla, Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi lektor

Sündinud 1951 Kohtla-Järvel. Haridus: ajalugu 1974, politoloogiamagister 1991, Tartu Ülikool. Töö: Mõisaküla keskkool 1974–77; Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste kateedrid 1977–89, filosoofia ja poliitikateaduse kateeder 1989–93, politoloogia osakond 1993–2007, riigiteaduste instituut 2008–. Ühendused: Eesti Poliitikateaduste Assotsiatsioon.

Katre Tubro, Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik

Sündinud 1977 Viljandimaal. Haridus: õigusteadus, 2000 Tartu Ülikool. Töö: Sideameti järelevalve osakonna jurist 2001–02, tehnilise planeerimise osakonna jurist 2002–03; Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik 2003–.

Pirjo Turk, Poliitikauuringute Keskuse Praxis töö- ja sotsiaalpoliitika programmi analüütik

Sündinud 1979 Helsingis. Haridus: sotsioloogia bakalaureus, 2003 Eesti Humanitaarinstituut; sotsioloogiamagister, 2009 Helsingi Ülikool; täiendanud end 2007 New Yorgi Ülikoolis. Töö: Tele2 Eesti AS interneti sisutoimetaja ja analüütik 1999–2006; Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik 2010–.

Annika Uudelepp, Poliitikauuringute Keskuse Praxis juhatuse liige, OECD analüüsi Eesti-poolne koordinaator

Sündinud 1978 Tartus. Haridus: haldusjuhtimise bakalaureus 2000, MA (cum laude) 2003, Tallinna Pedagoogikaülikool; Tallinna Ülikooli riigi- ja poliitikateaduste doktoriõpe 2008–; täiendanud ennast Ühendkuningriigis Oxfordi Ülikoolis 2001–02. Töö: Tallinna Pedagoogikaülikooli riigiteaduste osakonna õppejõud 1999–2004; Keskkonnaministeeriumi kantsler ja nõunik 2003–08; Poliitikauuringute Keskuse Praxis juhatuse liige ning valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi juht 2008–, juhatuse esimees 2010–.

Maiu Uus, Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik

Sündinud 1983 Haapsalus. Haridus: sotsiaalteaduste bakalaureus (sotsioloogia) 2006, sotsioloogia magistriõpe 2006 –, Tallinna Ülikool. Töö: Haapsalu Linnavalitsus, avalike suhete osakonna juhataja asetäitja 2002; Poliitikauuringute Keskuse Praxis valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi analüütik 2007–.

Kunstnikust

Mare Saar, klaasikunstnik

Sündinud 1955 Tallinnas. Haridus: klaasikunsti eriala, 1979 Eesti Riiklik Kunstiinstituut; 1993 Bornholmi Klaasikool (Taani); 1995 Royal College of Art (London); residentuur: 1998 Luckenbooth Gallery, Edinburgh (Sotimaa), 2000 Corningi Klaasimuuseumi Stuudio (USA), 2009 Eischi Klaasivabrik, Frauenau (Saksamaa). Töö: Eesti Riiklik Kunstiinstituut 1979–80; Kaluuga Klaasivabriku (Venemaa) disainer 1980; Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Muuseumi kunstnik-referent 1980–85; Eesti Kunstiakadeemia 1985– (1993–2001 dotsent, klaasikunsti osakonna juhataja, 2001– professor, klaasikunsti osakonna juhataja). Ühendused: Eesti Kunstnike Liit, Eesti Klaasikunstnike Ühendus. Näitustel esinenud aastast 1978. Tunnustusi: 1981 vitraažikonkursil Tallinnas esimene koht, 1991 6. rahvusvahelise miniatuurkunsti näituse kolmas preemia (Toronto, Kanada), Arts Link’i stipendium (USA), 2001 Eesti Kultuurkapitali aastapreemia, 2004 Eesti Klaasikunstnike Ühenduse aunimetus, 2005 Bezdružice Klaasimuuseumi (Tšehhi) preemia, 2010 klaasinäituse Glass Kanazawa 2010 hõbeauhind, 2011 Kristjan Raua preemia.

Tagasiside