Nr 35

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 35 autoritest

TEA DANILOV, Arenguseire Keskuse juhataja

Sündinud 1978. aastal Haapsalus.
Haridus: BA (majandusteooria ja ökonomeetria) 2000; Euro Faculty stipendiaat 2000–2001; MA (majandusteadus) 2002, Tartu Ülikool.
Töö: Majandusministeeriumi peaspetsialist 2000–2001, ekspert 2001–2004; Eesti Panga külalisuurija 2002; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tehnoloogia ja innovatsiooni talituse juhataja 2005–2006, majandusarengu osakonna juhataja 2007–2012, siseturu osakonna juhataja 2013–2014; KredEx Krediidikindlustuse nõukogu liige 2012–2015; Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskuse juhatuse liige alates 2013; EASi ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor 2015–2016; Arenguseire Keskuse juhataja alates 2017. a jaanuarist.
Ühingud: Jakob Westholmi Gümnaasiumi hoolekogu liige 2016–.

HEILI HEIN, Berliini Majandus- ja Õiguskooli magistrant

Sündinud 1990. aastal Tartus.
Haridus: BA (riigiteadused, kõrvaleriala: majandus) 2013, Tartu Ülikool; MA (rakenduslik majandusteadus) 2015, Tallinna Tehnikaülikool; rahvusvahelise rahanduse magistrant 2016–, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.
Töö: välisministeeriumi praktikant 2013; BancTec OÜ andmesisestaja 2014; Statistikaameti vanem- ja juhtivstatistik 2014–2015; KPMG Baltics OÜ noooremaktuaar 2015–2016.

KRISTI JOAMETS, Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi lektor

Sündinud 1971. aastal Tallinnas.
Haridus: õigusteadus 1996, Tartu Ülikool; MA (sotsiaalteadused, avalik haldus) 1999, Tallinna Tehnikaülikool; PhD (avalik haldus) 2014, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Põllumajandusministeeriumi juriidilise osakonna spetsialist 1992–1995; Rahandusministeeriumi juriidilise osakonna õigusaktide talituse juhataja, nõunik 1995–2004; Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna nõunik 2006–2013; Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskonna õiguse instituudi lektor 1999–, õiguse programmijuht 2016–.
Teadustöö põhisuunad: Eesti ja rahvusvaheline perekonnaõigus, õigusliku regulatsiooni areng muutuvas ühiskonnas ja õigusloomes ning ülepiirilistes perekonnasuhetes tekkinud kultuuride konflikti õiguslikud lahendused.

VOLLI KALM, Tartu Ülikooli rektor

Sündinud 1953. aastal Vändras.
Haridus: geoloog 1976, Tartu Ülikool; geoloogia kandidaat 1984, Eesti TA Geoloogia Instituut; järeldoktorantuur 1988‒1989, Alberta Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli lektor, dotsent 1988‒1992, professor 1992‒, geoloogia instituudi juhataja 1992‒1995, bioloogia-geograafiateaduskonna dekaan 1995‒1996, õppeprorektor 1998‒2003; Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur juhatuse esimees 2012; Tartu Ülikooli rektor 2012‒.
Teadustegevuse põhisuunad: paleokliima, mandrijäätumiste paleogeograafia ja kronoloogia, sedimentoloogia, geoarheoloogia.
Ühingud: „Estonian Journal of Earth Sciences” toimetuskolleegiumi liige 2002‒; INQUA (International Union for Quaternary Research) Täitevkomitee liige ja Eesti Rahvusliku Komitee (ESTQUA) esimees 2004‒; teadusajakirja „Boreas” toimetuskolleegiumi liige 2004‒; Eesti Kõrghariduse Hindamise Nõukogu esimees 2004–2006; Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinnas (SEI Tallinn) nõukogu liige 2005–2011; Teaduskompetentsi Nõukogu (TKN) esimees 2009–2012; Eesti Teaduspoliitika komisjoni liige 2009‒; ajakirja „Oil Shale” toimetuskolleegiumi liige 2011‒; ajakirja „E&G – Quaternary Science Journal” toimetuskolleegiumi liige 2012‒.

ALAR KILP, Tartu Ülikooli võrdleva poliitika lektor

Sündinud 1969. aastal Tartus.
Haridus: PhD (politoloogia) 2012, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikool: võrdleva poliitika lektor 2004–; riigiteaduste bakalaureuseõppe programmijuht 2014–. Johan Skytte poliitikauuringute instituudi aasta õppejõud 2015/2016.

MEELIS KITSING, Arenguseire Keskuse uuringute juht

Sündinud 1973. aastal Tartus.
Haridus: BA (ajalugu) 1998, Tartu Ülikool; MSc (maailma majanduse poliitika) 2001, London School of Economics (UK); MALD (rahvusvaheline majandus ja majandusõigus) 2004, Fletcher School, Tufts University (USA); PhD (poliitika teadused) 2015, Massachusettsi ülikool (USA).
Töö: praktikant USAs: Leadership Institute 1993, Cato Institute 1994; BNSi majandusuudiste reporter 1995–1996; DDB Needham projektijuht 1996–1998; Mercuri International konsultant 1998–1999; ettevõtja ja konsultant 1999–2010; õppejõud ja teadur mitmes Euroopa ja USA ülikoolis 1998–2016; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusanalüüsi valdkonna juht 2011–2015; Riigikantselei strateegiabüroo nõunik 2015–2017; Estonian Business Schooli dotsent 2016–; Arenguseire Keskuse uuringute juht 2017–.
Ühingud: Eesti Majandusteaduse Seltsi president 2016–; Estonian Business Schooli Senati liige 2014–, Vaba Majandusmõtte Keskuse juhataja 2013–; Ameerika Poliitikateaduste Ühingu infotehnoloogia ja poliitika sektsiooni juhtkomitee liige 2008–2009.

HANNES KORJUS, tõlk, ajakirjanik

Sündinud 1965. aastal Väike-Maarjas.
Haridus: Üleliiduline Riiklik Kinematograafiainstituut, majandusteaduskond, 1989.
Vabakutseline tõlkija, ajakirjanik.

VALDEK LAUR, Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi digilahenduste nõunik

Sündinud 1980. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (reklaam ja meedia) 2004, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Töö: OÜ Staap loovjuht 2004–2009; Justiitsministeeriumi avalike suhete talituse nõunik 2009–2012; vabakutseline reklaami- ja disainikonsultant 2012–2015; Nortal turundusjuht 2015–2016; Riigikantselei nõunik 2016–.

AIRI MIKLI, Riigikontrolli peakontrolör

Sündinud 1964. aastal Tallinnas.
Haridus: õigusteadus 1989, Tartu Ülikool.
Töö: Justiitsministeeriumi peaspetsialist 1984–2001; Keila Linnavalitsuse linnasekretär 1997–2006; Riigikontrolli vanemaudiitor 2006, peakontrolör 2007–.

MARGUS MÄGI, Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi digipoliitika nõunik

Sündinud 1983. aastal Tallinnas.
Haridus: MBA (infotehnoloogia juhtimine) 2013, Tallinna Ülikool.
Töö: Sotsiaalne ettevõtja ja MTÜ Hingest asutaja 2005–2009; Registrite ja Infosüsteemide Keskuse turundusspetsialist 2007–2010, rahvusvahelise turunduse spetsialist 2011–2014; Nortal äriarenduse juht 2014–2015; Riigikantselei nõunik 2015–.

KADRI MÄNNASOO, Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi direktor, professor

Sündinud 1972. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (majandusteadus) 1995, Tartu Ülikool; MA (majandus ja ärijuhtimine) 1998, Stockholmi Ülikool, Rootsi; PhD (majandusteadus) 2008, Tartu Ülikool.
Töö: Eesti Panga pangastatistika ja analüüsi osakonna analüütik 1998–2001, finantsstabiilsuse osakonna juhtiv ökonomist 2001–2004, rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna ökonomist 2004–2007; Tartu Ülikooli doktorant, erakorraline teadur 2005–2008; Eesti Panga külalisuurija 2010–2011; Swedbank, kliendianalüütika valdkonna juht 2007–2013; Tallinna Tehnikaülikooli majanduse ja rahanduse instituudi vanemteadur, professor, direktor, ärimatemaatika, statistika ja ökonomeetria õppetooli juhataja 2010–.

EIKI NESTOR, Riigikogu esimees

Sündinud 1953. aastal Tallinnas.
Haridus: autod ja automajandid 1976, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Keila Autobaasi osakonnajuhataja 1976–1982; Autotranspordi- ja Maanteetöötajate Ametiühingu töökaitse peainspektor 1982–1989; Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu aseesimees ja esimees 1989–1992; EV regionaalminister 1994–1995; EV sotsiaalminister 1999–2002; VII, VIII, IX, X, XI, XII ja XIII Riigikogu liige, fraktsiooni aseesimees 1993–1994, 2002–2003, 2003–2007 ja 2011–2014, fraktsiooni esimees 2007–2011, Riigikogu esimees 2014–2015 ja 2015–.
Ühingud: Eesti Sotsiaaldemokraatlik Partei / Mõõdukad / Rahvaerakond Mõõdukad / Sotsiaaldemokraatlik Erakond 1994–, juhatuse liige; Tallinna Linnavolikogu liige 1996–1999; Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu volikogu esimees 1997–.

ÜLLA-KARIN NURM, Praxise tervisepoliitika programmijuht

Sündinud 1984. aastal Tallinnas.
Haridus: MD (arst) 1989, Tartu Ülikool; pediaater 1992, Tartu Ülikooli Lastekliinik; tervishoiupoliitika ja juhtimise diplom 2002, Emory Ülikool, USA; rahvatervise ja toitumise magistrantuur 2015–, Karolinska Instituut.
Töö: Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-resident 1995–1998; Eesti Tervisekasvatuse Keskuse paikkonna arengu programmijuht 1999–2001; Sotsiaalministeeriumi Tervise Arengu Instituudi loomise projektijuht, Tervise Arengu Instituudi nõunik 2002–2005, rahvatervise osakonna juhataja 2006–2010; Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) vanemekspert, sektsiooni juht 2010–2015; EL Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusameti (CHAFEA) koosseisuväline tervisepoliitika ekspert 2015; Mõttekoja Praxis tervisepoliitika programmijuht 2015–.
Ühingud: Tervisedenduse Ühingu liige.

PAAVO PALK, ajaloolane

Sündinud 1968. aastal Tallinnas.
Haridus: ajalugu 1992, Tartu Ülikool; MA (politoloogia) 1995, Tallinna Ülikool; politoloogia doktorantuur 1999–2004, Tartu Ülikool.
Töö: ajakirjanduses 1992–1999, sh uudisteagentuuride ETA ja BNS peatoimetaja; Riigikantselei Euroopa Liidu Infosekretariaadi nõunik 1999–2004; mitmel ametikohal Euroopa Liidu institutsioonides Brüsselis ja Luxembourgis 2004–2010, sh Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraadi osakonnajuhataja; Euroopa Komisjoni Eesti esinduse poliitikaosakonna juhataja ja esinduse juhi asetäitja 2010–.
Lugenud Euroopa Liiduga seonduvaid loengukursusi Tallinna Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Euroülikoolis ja Eesti Kõrgemas Kommertskoolis. Kirjutanud raamatu „Euroopa ühendamise lugu” (1999 ja 2003).

KERLY RANDLANE, Sisekaitseakadeemia lektor

Sündinud 1974. aastal Haapsalus.
Haridus: BA (õigusteadused) 2003, Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas; MA (haldusjuhtimine) 2005, Tallinna Tehnikaülikool; doktorantuur (riigi- ja poliitikateadused) 2016–, Tallinna Ülikool.
Töö: Maksu- ja Tolliameti teenindusosakonna nooreminspektor, maksude osakonna vaneminspektor, juriidilise ja sissenõudmise osakonna juhataja asetäitja, sissenõudmise osakonna erimenetluse talituse juhataja 1999–2004; Sisekaitseakadeemia, maksunduse ja tolli õppetooli juhataja-lektor 2004–2007; Maksu- ja Tolliameti maksuvõlgade sissenõudmise talituse juhataja 2007–2012; Sisekaitseakadeemia, maksunduse ja tolli õppetooli lektor 2007–.

MART RAUDSAAR, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja

Sündinud 1973. aastal Tartus.
Haridus: BA (ajakirjandus) 1996, Tartu Ülikool; MPhil (meediauuringud) 2000, Oslo Ülikool.
Töö: ajakirja Favoriit toimetaja 1993–1996; Elva Linnavolikogu liige 1993–2002; Tartu
Ülikooli õppejõud 2001–2011; ajakirja Politseileht peatoimetaja 2005–2007; Tallinna
Ülikooli õppejõud 2011–; Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor 2010–; Eesti Meediaorganisatsioonide Liidu juhatuse liige 2011–; News Media Europe juhatuse liige 2016–.

ANNE REINO, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna juhtimise dotsent

Sündinud 1972. aastal Elvas.
Haridus: kaubandus ja turundus 1994; MA (majandusteadus) 1998; PhD (majandusteadus) 2009, Tartu Ülikool.
Töö: AS Taisto projektijuht ja juhatuse liige 1996–2001; uurimus- ja konsultatsioonitegevus era- ja avaliku sektori organisatsioonides 2004–; Tartu Ülikooli õppeülesande täitja 1998–2002, lektor, teadur 2006–, juhtimise dotsent 2014–.
Ühingud: rahvusvaheliste teadusajakirjade toimetuskolleegiumide liige ja retsensent; ajakirja Akadeemiake toimetuskolleegiumi liige; üliõpilaskorporatsiooni Amicitia vilistlaskogu liige.

RAUL RUUBEL, Tallinna Tehnikaülikooli doktorant

Sündinud 1986. aastal Haapsalus
Haridus: BA (ärikorraldus) 2009; MA (ärirahandus) 2011; finantsökonoomika doktorantuur 2014–, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: PricewaterhouseCoopers Advisors ASi äritehingute juhtivkonsultant.

REIN RUUTSOO, Tallinna Ülikool, poliitika teooria professor

Sündinud: 1947. aastal Tallinnas.
Haridus: ajalugu 1971, Tartu Riiklik Ülikool; filosoofia kandidaat (filosoofia ajalugu) 1978, Läti Riiklik Ülikool; PhD (sotsiaalteadused) 2002, Rovaniemi Ülikool.
Töö: ENSV TA Ajaloo Instituudi nooremteadur 1975–1983; Fr. R. Kreutzwaldi nim Riikliku Raamatukogu raamatukoguhoidja (akadeemilise tegevuse kutsekeeld) 1984–1989; ENSV TA Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituudi nooremteadur 1989–1993; Rahvusvaheliste Suhete ja Sotsioloogia Instituudi teadur 1993–1998; Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna võrdleva politoloogia professor 1998–2003; Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi poliitika teooria professor 2003–2015; Tallinna Ülikooli Sotsiaalteaduste Instituudi poliitika teooria professor 2015–. Osalenud Eesti akadeemiliste instituutide ja ülikoolide esindajana arvukates Soome ülikoolide, Põhjamaade Nõukogu ja Euroopa Liidu rahastatud projektides.

INDREK SAAR, Sisekaitseakadeemia dotsent

Sündinud 1978. aastal Rakveres.
Haridus: BA (rahvamajandus) 2000, Tallinna Tehnikaülikool; MA (rahvamajandus) 2004, Tallinna Tehnikaülikool; PhD (majandusteadus) 2011, Tartu Ülikool.
Töö: Sisekaitseakadeemia halduskolledži lektor 2003–2005 ja õppetooli juhataja 2005–2008; Konjunktuuriinstituudi teadur 2007–2008; Sisekaitseakadeemia finantskolledži lektor 2008–2012, dotsent 2012–; Tallinna Ülikooli majanduse lektor 2010–.

TÕNIS SAARTS, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi politoloogia lektor

Sündinud 1978. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (sotsioloogia) 2001; MA (politoloogia) 2005; PhD (riigi- ja poliitikateadused) 2017, Tallinna Ülikool.
Töö: TNS Emor sotsioloog 2001–2004; Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi teadur, üldpolitoloogia lektor 2005–2015, ühiskonnateaduste instituudi politoloogia lektor 2015–. Peamised uurimisvaldkonnad: erakonnad, sotsiaalsed lõhed, valimised ja valimiskäitumine, Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ühiskond ja poliitika, Balti riikide ühiskond ja poliitika, postkommunistlik siire, võrdlev poliitika, poliitika sotsioloogia.
Ühendused: ECPR (European Consortium of Political Research) esindaja Tallinna Ülikoolis.

KĀRLIS SKALBE, läti kirjanik, ajakirjanik, pedagoog ja ühiskonnategelane

Eluaastad 1879‒1945.
Läti kirjanik, ajakirjanik, pedagoog. Osales Läti riigi asutamisel, oli Läti ajutise Rahvusnõukogu liige (1917), valiti Läti Asutava kogu, hiljem kahe Seimi saadikuks.

KATRIN UBA, Uppsala Ülikooli politoloogia osakonna dotsent

Sündinud 1978. aastal Sakus.
Haridus: BA (politoloogia) 2001, Tartu Ülikool; MA (politoloogia, rahvusvahelised uuringud) 2002; PhD (politoloogia) 2007, Uppsala Ülikool, Rootsi.
Töö: Uppsala Ülikooli vanemteadur 2007–2016; Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi teadur 2010; Uppsala Ülikooli politoloogia osakonna dotsent 2016–.
Ühingud: Euroopa Politoloogia Assotsiatsiooni (ECPR) poliitilise osaluse sektsiooni juhatuse liige 2004–2012, sama sektsiooni liige 2004−; Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni (ESA) sotsiaalsete liikumiste sektsiooni koordinaator 2015−2017; Uppsala Ülikooli politoloogia osakonna juhatuse liige 2015−.

MAAJA VADI, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna juhtimise professor, teaduskonna juhataja

Sündinud 1955. aastal Kihnus.
Haridus: psühholoogia 1979; MA (majandusteadused) 1994; PhD (majandusteadused) 2000, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna mittekoosseisuline vanemõpetaja 1991–1992, turunduse ja juhtimise instituudi lektor 1992–1996, juhtimise ja välismajanduse instituudi lektor 1996–2000, juhtimise ja turunduse instituudi juhtimise dotsent 2000–2002, juhtimise professor, juhtimise õppetooli juhataja 2002–, juhtimise ja turunduse ning ettevõttemajanduse instituudi juhataja 2005–2011, majandusteaduskonna dekaan 2011–2014, teaduskonna juhataja 2016–.
Ühendused: Eesti Psühholoogide Liidu liige 1989–; International Society for the Study of Work and Organizational Values (ISSWOV) juhatuse liige 2004–; International Journal of Cross Cultural Management toimetuse kolleegiumi liige 2006–; Eurasian Business Review, toimetuskolleegiumi liige 2009–; European Journal of Cross-Cultural Competence and Management toimetuskolleegiumi liige 2009–; The Baltic Doctoral Programme by ISM University of Management and Economics, Lithuania, nõukogu liige 2011–; International Society for the Study of Work and Organizational Values (ISSWOV) valitav president 2012–.

VILJAR VEEBEL, Eesti Välispoliitika Instituudi vanemuurija

Sündinud 1977. aastal Roosna-Allikul.
Haridus: BA (politoloogia) 1999; MA (rahvusvahelised suhted) 2001; PhD (politoloogia) 2012, Tartu Ülikool.
Töö: Vabariigi Valitsuse nõunik Euroopa Tulevikukonvendis 2002–2003; Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete teooria ja Euroopa uuringute lektor 2004–2012; Coimbra Ülikooli külalisteadur 2012–2013; Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste dotsent 2013–2016; Eesti Välispoliitika Instituudi vanemuurija 2016–.

PIRET VILJAMAA, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971. aastal Tallinnas.
Haridus: infotöötaja 1994, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

Tagasiside