Nr 38

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 38 autoritest

LIILI ABULADZE, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur

Sündinud 1984. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (sotsioloogia bakalaureus) 2007, Tallinna Ülikool; MSc (demograafia) 2011, Groningeni Ülikool; Euroopa demograafia doktorikool, Max Plancki Demograafia Instituut ja Varssavi Majanduskool 2013–2014; doktoriõpe (demograafia) 2012–, Tallinna Ülikool.
Töö: Arhiivikeskus ASi andmekaevur 2003–2005, Turu-uuringute AS intervjueerija 2005; Caucasus Research Resource Centers – Georgia praktikant 2007; Välisministeeriumi lauaülem 2008–2009, 2011–2012; Hollandi Demograafia Instituudi praktikant 2010–2011; ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni rahvastikuüksuse praktikant 2015; Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse projektijuht/teadur 2011–.

MARGE ALLANDI, näituse „Riigikogu 100ˮ kuraator, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1967. aastal Tallinnas.
Haridus: kultuuriteadus, ajalugu kõrvalerialana 2004, Eesti Humanitaarinstituut; MA (kultuuriteooria) 2009, Tallinna Ülikool; doktoriõpe (kultuuride uuringud) 2010–2017, Tallinna Ülikool.
Töö: Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2006–.

RAUL EAMETS, Tartu Ülikooli sotsiaalvaldkonna dekaan, makroökonoomika professor

Sündinud 1964. aastal Pärnus.
Haridus: BA (õigusteadus) 1987, MA (majandusteadus) 1993, PhD (majandusteadus) 2001, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: teadur 1987–1989, magistrant 1989–1993, assistent 1993–1995, lektor 1995–2001, dotsent 2001–2005, professor 2005–, rahvamajanduse instituudi juhataja 2005–2014, majandusteaduskonna dekaan 2014–2015, sotsiaalteaduste valdkonna dekaan ja ülikooli rektoraadi liige 2016–.
Peamised uurimisteemad: tööturu üldised küsimused, haridus ja tööturg, ränne, tööturu paindlikkus, palgalõhe, ametiühingute roll tööturul jne.
Ühendused: IZA instituudi külalisteadur 2004–; CESifo teadurite võrgustiku liige 2013–; Eesti Panga nõukogu liige 2004–2009; Eesti eelarvenõukogu esimees 2014–; Bigbanki nõukogu liige 2009–; OSKA ekspertnõukogu liige.

MARI-LIIS JAKOBSON, Tallinna Ülikooli poliitikasotsioloogia dotsent

Sündinud 1985. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (ajakirjandus ja suhtekorraldus) 2007, Tartu Ülikool; MA (politoloogia) 2009, PhD (riigi- ja poliitikateadused) 2014, Tallinna Ülikool.
Töö: Tallinna Ülikoolis: (noorem)teadur 2009‒2011, üldpolitoloogia lektor 2009‒2016, 2016‒ poliitikasotsioloogia dotsent ning Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti teadur.
Ühendused: Eesti Koostöö Kogu nõukogu liige 2013‒2017; Vabaühenduste Liidu nõukogu liige 2013‒; Eesti Akadeemilise Ajakirjandusseltsi liige.

JANNO JÄRVE, Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR vanemanalüütik

Sündinud 1977. aastal Pärnus.
Haridus: BA (majandus) 1999, MA (majandus) 2002, PhD (majandus) 2011, Tartu Ülikool.
Töö: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusanalüüsi talituse juhataja 2001–2005; Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler 2005–2008; Eesti Rakendusuuringute Keskuse CENTAR vanemanalüütik 2008–.

MIHKEL KAEVATS, Tallinna Ülikooli doktorant

Sündinud 1983. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (semiootika ja kulturoloogia) 2007, Tartu Ülikool; MA 2012, doktoriõpe, Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut.
Töö: Tallinna Ülikooli germaani-romaani keelte ja kultuuride instituudi nooremteadur 2013‒2015, Eesti Humanitaarinstituudi nooremteadur 2015.
Avaldanud luulet, proosat ja tõlkeid.
Ühendused: Eesti Kirjanike Liidu liige 2007‒.

LEIF KALEV, Tallinna Ülikooli riigiteooria professor

Sündinud 1976. aastal Tallinnas.
Haridus: õigusteadus, avalik haldus ja politoloogia 1999, MSc (sotsioloogia) 2002, Tartu Ülikool; PhD (riigi- ja poliitikateadused) 2006, Tallinna Ülikool.
Töö: Tallinna Ülikoolis: projektijuht 2001–2005, õiguspoliitika lektor 2002–2007, riigiteooria ja riigiõiguse dotsent 2007–2012, sotsiaalteaduskonna riigiteaduste osakonna juhataja 2006–2008, riigiteaduste instituudi direktor 2008–2012, riigiteooria professor 2012–; Siseministeeriumi korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler 2012–2013, kantsler 2013–2015.
Ühendused: Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse esimees 1997–1998; Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees, avaliku poliitika tegevjuht 1998–2001; Eesti Sotsioloogide Liidu president 2002–2011; Nõmme Tee Seltsi liige.

SILVIA KAUGIA, Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse lektor

Sündinud 1963. aastal Tartus.
Haridus: õigusteadus 1988, MA (sotsioloogia), 1994, PhD (doctor iuris) 2011, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: õigusteaduskonna vanemlaborant 1988–1991, õigusteaduskonna võrdleva õigusteaduse lektor 1993–.
Ühendused: Rahvusvahelise Õigus- ja Sotsiaalfilosoofia Ühingu Eesti sektsiooni asutajaliige; õiguspsühholoogide ja sotsioloogide Tartu ühingu (ÕPS) asutajaliige; B. G. Forseliuse Seltsi liige; Saksa-Eesti juristide ühingu liige; kriminalistika ja kriminoloogia uurimisgrupi liige (SKA).

MARTIN KLESMENT, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuse vanemteadur

Sündinud 1976. aastal Tartus.
Haridus: BA (ajalugu) 2000, MA (ajalugu) 2001, PhD (demograafia) 2010, Tallinna Ülikool.
Töö: Rahvusarhiivi arhivaar 2004‒2005; Eesti Demograafia Instituudi teadur 2005‒2010; Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse vanemteadur 2010‒.
Peamised uurimisteemad: pereprotsessid, sündimus, haridus, sissetulekud, ajalooline demograafia, majandusajalugu.

EGGE KULBOK-LATTIK, Riigikantselei, peaministri nõunik

Sündinud 1966. aastal Võrus.
Haridus: BA (näitejuhtimine) 1988, Tallinna Pedagoogiline Instituut; MA (kultuuriettevõtete juhtimine Euroopas) 1999, magistriõpe Dijoni Kõrgemas Kommertskoolis, Burgundia Ülikool, Prantsusmaa; PhD (kultuuripoliitika) 2015, Jyväskylä Ülikool, Soome.
Töö: Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna spetsialist 1988–1992; OÜ Dionysia Klubi, Tartu rahvusvahelise teatri-, tantsu- ja visuaalsete kunstide festivali Dionysia kunstiline juht, produtsent 1992–1999; Lasteajakirja Põmmu peatoimetaja 1993–1994; UNESCO Eesti kõrgkoolidevahelise kultuurikorralduse õppe- ja uurimiskeskuse asutamist ettevalmistava programmi koordinaator 1998–2000; Tallinna Ülikooli kunstide instituudi lektor 2001–2006; Rahandusministeeriumi seiraja 2009–2010; Jyväskylä Ülikooli uurija, doktorant 2011–2015; Tartu Ülikoolis: eetikakeskuse projektijuht 2015–2016, eesti mõtteloo teadur 2016–2017; Riigikantselei peaministri nõunik 2017‒.
Ühendused: MTÜ Eesti Kultuuri Koda; Võro Selts VKKF.

TIIU KUURME, Tallinna Ülikooli kasvatusteaduse dotsent

Sündinud 1953. aastal Harjumaal, Kose alevis.
Haridus: eesti keel ja kirjandus 1976, MA (kasvatusteadus) 1995, Tartu Ülikool; PhD (kasvatusteadus) 2004, Oulu Ülikool, Soome.
Töö: Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudi teadur 1984‒1990; Tallinna Pedagoogilise Instituudi, hiljem Tallinna Ülikooli Jüri Orni uurimislabori teadur 1990‒2004; Tallinna Ülikooli kasvatusteaduse dotsent 2004‒.
Peamised uurimisteemad: soouuringud, õpilaste kooli-identiteedid, alternatiivpedagoogika, kasvatusväärtused jmt.
Ühendused: Eesti Akadeemilise Pedagoogikaseltsi liige 1995‒, selle juhatuse liige 2011−; European Forum for Freedom in Education liige 1993‒, selle kolleegiumi liige Eesti esindajana 2003‒ jt.

KAJAR KÖSTER, Noorte Teaduste Akadeemia liige, Helsingi Ülikooli juhtivteadur

Sündinud 1979. aastal Valgas.
Haridus: BA (metsamajandus) 2003, MA (metsamajandus) 2005, Eesti Põllumajandusülikool, PhD (metsandus) 2009, Eesti Maaülikool.
Töö: Eesti Maaülikoolis: metsandus- ja maaehitusinstituudi vanemlaborant, juhataja kt, vanemteadur 2004‒2016; Helsingi Ülikoolis: metsandusteaduste teaduskonna teadur (järeldoktorantuur) 2010‒2015, füüsikateaduskonna ICOS-Soome teadur 2016, metsandusteaduste teaduskonna, akadeemia teadur 2017‒ ja Viikki Taimeteaduste Keskuse (ViPS) juhtivteadur 2017‒.
Ühendused: Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliige.

RAINER KÜNGAS, Noorte Teaduste Akadeemia liige, Haldor Topsøe A/S juhtiv arendusinsener

Sündinud 1984. aastal Tallinnas.
Haridus: BSc, MSc (füüsikaline ja elektrokeemia) 2008, Tartu Ülikool; MS, PhD (keemia- ja biomolekulaartehnika) 2012, Pennsylvania Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli füüsikalise keemia instituudi keemik 2006‒2008; Pennsylvania Ülikooli keemia- ja biomolekulaartehnika osakonna doktorant 2008‒2012; Topsoe Fuel Cell A/S arendusinsener 2012‒2014; Haldor Topsøe A/S juhtiv arendusinsener 2014‒.
Ühendused: Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliige; The Electrochemical Society täisliige, ajakirjatoimetuse teaduslik konsultant.

MERILEN LAURIMÄE, Poliitikauuringute Keskuse Praxis töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik

Sündinud 1993. aastal Jõgeval.
Haridus: BA (majandusteadus) 2015, MA (majandusteadus, riigimajandus ja majanduspoliitika) 2017, Tartu Ülikool.
Töö: Finnair Business Services OÜ finantsspetsialist 2017‒2018; Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik 2018‒.

IONEL LEHARI, näituse „Riigikogu 100ˮ loovjuht, Identity

Sündinud 1967. aastal St. Petersburgis.
Haridus: MA (kujutav kunst) 1994, doktoriõpe (meedia ja graafika) 2005‒2007, Eesti Kunstiakadeemia.
Töö: Kontuur Disain ASi kunstidirektor 1992‒1997; Kontuur Leo Burnett ASi kunstidirektor 1997‒2001; Leo Burnett Grupi Eesti Disaini Stuudio loomingudirektor 2001‒2002; Identity (loomingudirektor); Eesti Kunstiakadeemia avatud akadeemia õppejõud 2006‒.
Peamised uurimisteemad: disainijuhtimine ‒ strateegiline disain, korporatiivdisain, bränding.
Ühendused: Art Directors Club Estonia liige 2008‒, juhatuse liige 2009‒2012; ADC Estonia; Golden Hammer; Kuldmuna disainižürii liige.

LAURI LEPPIK, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse vanemteadur

Sündinud 1964. aastal Tallinnas.
Haridus: matemaatika-füüsika 1990, Tallinna Pedagoogiline Instituut; Varssavi Ülikool 1988–1989; sotsiaaltöö magistriõpe 1992–1993, Lõuna-Connecticuti Ülikool; MA (sotsiaaltöö) 2003, Tallinna Pedagoogikaülikool; PhD (sotsiaaltöö) 2006, Tallinna Ülikool.
Töö: Tartu Teaduspargi projektijuht 1990–1991; Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaaltöö ja -poliitika lektor 1991–1995; Sotsiaalkindlustusametis: nõunik 1995–1997, peadirektori asetäitja 1997–1998; Euroopa Ülikooli Robert Schumani Keskuse (Itaalia) külalisteadur 1998; Sotsiaalministeeriumi nõunik 1999–2001; vabakutseline analüütik, Poliitikauuringute Keskuse Praxis külalisuurija 2001–2006; Tallinna Ülikoolis: sotsiaalpoliitika professor 2007–2014, sotsiaaltöö instituudi direktor 2008–2013, Eesti demograafia keskuse vanemteadur 2014–.

ETHEL MAASING, Statistikaameti juhtivanalüütik-tiimijuht

Sündinud 1988. aastal Viljandis.
Haridus: BSc (matemaatika) 2010, Tallinna Ülikool; MSc (matemaatiline statistika) 2015, Tartu Ülikool.
Töö: Statistikaameti registripõhise rahvaloenduse metoodik-analüütik 2010‒2017, rahvastikustatistika juhtivanalüütik-tiimijuht 2017‒.

MÄRT MASSO, Poliitikauuringute Keskuse Praxis programmijuht

Sündinud 1978. aastal Tartus.
Haridus: BA (sotsioloogia) 2003, Tartu Ülikool; MA (sotsioloogia ja sotsiaalantropoloogia) 2004, Kesk-Euroopa Ülikool (CEU); doktoriõpe, Tartu Ülikool.
Töö: Sotsiaalministeeriumi analüütik 2004–2011; Ernst & Young Baltic ASi konsultant 2011–2012; Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik, programmijuht 2013–.

RAUL NARITS, Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse professor

Sündinud 1952. aastal Järvamaal Amblas.
Haridus: jurist 1976, Tartu Riiklik Ülikool; õigusteaduste kandidaat 1987, Moskva Riiklik Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: õigusteaduskonna avaliku õiguse instituudi juhataja, dotsent 1988–1992, võrdleva õigusteaduse korraline professor 1992–; Münsteri Ülikooli külalisprofessor 1996.
Ühendused: Rahvusvahelise Õigus- ja Sotsiaalfilosoofia Ühingu Eesti sektsiooni president; ajakirja Juridica toimetuskolleegiumi liige.

EIKI NESTOR, Riigikogu esimees

Sündinud 1953. aastal Tallinnas.
Haridus: autod ja automajandid 1976, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Keila Autobaasi osakonnajuhataja 1976–1982; Autotranspordi- ja Maanteetöötajate Ametiühingu töökaitse peainspektor 1982–1989; Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu aseesimees ja esimees 1989–1992; regionaalminister 1994–1995; sotsiaalminister 1999–2002; VII, VIII, IX, X, XI, XII ja XIII Riigikogu liige, fraktsiooni aseesimees 1993–1994, 2002–2003, 2003–2007 ja 2011–2014, fraktsiooni esimees 2007–2011, Riigikogu esimees 2014–2015 ja 2015–.
Ühendused: Eesti Sotsiaaldemokraatlik Partei (Mõõdukad, Rahvaerakond Mõõdukad, Sotsiaaldemokraatlik Erakond) 1994‒ , juhatuse liige; Tallinna linnavolikogu liige 1996–1999; Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu volikogu esimees 1997–.

IRIS PETTAI, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi teadur

Sündinud 1947. aastal Rahinges.
Haridus: majandusteadusteadus 1972, Tartu Ülikool; majanduskandidaat 1981, Eesti TA Majanduse instituut; PhD, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Tartu Ülikooli sotsioloogialabori teadur 1972‒1976; Eesti Konjunktuuri Instituudi vanemteadur 1976‒1983; Tartu Ülikooli turu-uuringute rühma vanemteadur ja juht 1983‒1997; Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi sotsioloogiliste uuringute projektijuht, osakonna juhataja, teadusdirektor, juhataja, juhatuse liige 1997‒; Eesti peaministri nõunik 1991‒1992; Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teadur.
Ühendused: Tööturu ja töötuse alaste uuringute grupi juht 2008–; Eesti Sotsioloogide Liidu liige 1997–.

MAGNUS PIIRITS, Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik, Tartu Ülikooli doktorant

Sündinud 1987. aastal Kosel.
Haridus: BA (majandusteadus) 2012, MA (majandusteadus) 2014, majandusteaduse doktoriõpe 2014‒, Tartu Ülikool.
Töö: Poliitikauuringute Keskuse Praxis nooremanalüütik 2014‒2016; Eesti Panga külalisuurija 2016‒2017; Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik 2016‒.

ILLIMAR PLOOM, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste dotsent

Sündinud 1974. aastal Tartus.
Haridus: BA (avalik haldus) 1997, MA (avalik haldus ja sotsiaalpoliitika) 2000, PhD (ajalugu) 2013, Oxfordi Ülikool, Suurbritannia.
Töö: Tartu Ülikooli avaliku halduse lektor 2005–2008; Tallinna Tehnikaülikooli riigiteaduse lektor ja teadur 2008–2014; Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna külalislektor 2011‒2013; Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna külalislektor 2011–; Tallinna Tehnikaülikooli külalislektor 2014–; Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži külalislektor 2015–; Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste dotsent 2017‒.

ALLAN PUUR, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi professor

Sündinud 1963. aastal Tallinnas.
Haridus: majandusteadus 1986, Tartu Ülikool; PhD (demograafia) 2000, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Töö: Tallinna Polütehnilise Instituudi linnalabori insener ja vaneminsener 1986–1991; Statistikaameti rahvastikustatistika osakonna peaspetsialist 1991–1992; Eesti kõrgkoolidevahelise demouuringute keskuse teadur 1993–1998; Tallinna Pedagoogikaülikooli Eesti demograafia instituudi teadur ja vanemteadur 1998–2004, Tallinna Ülikoolis: Eesti demograafia instituudi juhtivteadur 2005–2014, ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuse juhtivteadur 2015–, rahvastikuteaduse professor 2017‒.
Peamised uurimisteemad: rahvastikuprotsessid, sh rahvastiku sündimus- ja pereareng,  välispäritolu rahvastik, rahvastiku-uuringute taristu arendamine.
Ühendused: Eesti Demograafia Assotsiatsioon; European Association for Population Studies, Population Europe võrgustik; Statistikanõukogu.

MART RAUDSAAR, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja

Sündinud 1973. aastal Tartus.
Haridus: BA (ajakirjandus) 1996, Tartu Ülikool; MPhil (meediauuringud) 2000, Oslo Ülikool, Rootsi.
Töö: ajakirja Favoriit toimetaja 1993–1996; Elva linnavolikogu liige 1993–2002; Tartu Ülikooli õppejõud 2001–2011; ajakirja Politseileht peatoimetaja 2005–2007; Tallinna Ülikooli õppejõud 2011–2017; Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor 2010–.
Ühingud: Eesti Meediaorganisatsioonide Liidu juhatuse liige 2011–; News Media Europe juhatuse liige 2016–; Nõo Vallavolikogu liige, eelarvekomisjoni esimees 2017‒.

LUULE SAKKEUS, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse juht ja vanemteadur

Sündinud 1956. aastal Tallinnas.
Haridus: majandus 1978, Tallinna Polütehniline Instituut; sotsioloogia aspirantuur 1979‒1983, NSVL TA Sotsioloogiliste Uuringute Instituut; PhD (demograafia) 2000, Tallinna Pedagoogikaülikool, Eesti demograafia instituut.
Töö: Tallinna Polütehnilise Instituudi Tallinna linnalabori nooremteadur, teadur 1978‒1986; Eesti Demograafia Assotsiatsiooni ja Eesti kõrgkoolidevaheline demouuringute keskuse teadur 1986‒1998; Tallinna Pedagoogikaülikooli/Tallinna Ülikooli Eesti demograafia instituudi vanemteadur, juht 1998‒2015; Sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja -analüüsi osakonna tervisestatistika juht ja vanemanalüütik 2002‒2008; Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna vanemanalüütik 2008‒2009; Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse juht ja vanemteadur 2015–.

 TUUL SEPP, Noorte Teaduste Akadeemia liige, Tartu Ülikooli loomaökoloogia teadur

Sündinud 1984. aastal Tartus.
Haridus: BA (bioloogia) 2005, MA (loomaökoloogia) 2008, PhD (loomaökoloogia) 2012, Tartu Ülikool.
Töö: AS BIT, kirjastus Avita, bioloogia õppekirjanduse toimetaja 2010‒2013; Tartu Ülikoolis: lektor 2009‒2012, loomaökoloogia teadur 2012‒; Arizona Osariigi Ülikooli külalisteadur (järeldoktorantuur) 2016‒2018.
Ühendused: Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliige; European Society for Evolutionary Biology liige; European Ornithologists Union liige; Eesti Ornitoloogiaühingu ajakirja Hirundo toimetuskolleegiumi liige.

ANDRES SIPLANE, Kaitseministeeriumi sotsiaalvaldkonna nõunik

Sündinud 1974. aastal Pärnus.
Haridus: BA (sotsiaaltöö) 1999, MSc (sotsiaaltöö) 2001, Tallinna Ülikool.
Töö: Pärnu Linnavalitsus, lastekaitsetöötaja 1995‒2000; Riigikogu Kantselei sotsiaalvaldkonna nõunik 2000‒2005; MTÜ Eesti Pakendiringluse teenindusjuht 2005‒2011; Kaitseväe Tugikeskuse juhataja 2011‒2014; Kaitseministeeriumi sotsiaalvaldkonna nõunik 2014‒.
Ühendused: Pärnumaa Kasuperede Ühing; uisuklubi Gliss, Kaitseliit; Eesti Demograafia Assotsiatsioon.

TIINA TAMBAUM, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur

Sündinud 1968. aastal Tartus.
Haridus: matemaatika 1991, MA (pedagoogika) 2001, Tartu Ülikool; MBA (ärijuhtimine) 2004, EBS; doktoriõpe (haridusteadused) 2009–, Tallinna Ülikool.
Töö: AS Resta projektijuht ja turundusjuht 1999–2003; Maksu- ja Tolliameti IT osakonna analüütik 2003–2004; Tallinna Ülikooli teadmussiirde keskuse juht 2004–2013; mõttekoja Praxis projektijuht ja analüütik 2016–2018; Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse projektijuht, nooremteadur, teadur 2013–.

JÜRGEN TAMME, ajaloomagister

Sündinud 1986. aastal Tallinnas.
Haridus: MA (ajalugu) 2018, Tartu Ülikool.
Töö: alates 2008. aastast ajalehes Postimees, praegu toimetaja; toimetanud ajalugu, poliitikat ja ühiskonda käsitlevaid raamatuid.

ENE-MARGIT TIIT, rahvastikuteadlane, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

Sündinud 1934. aastal Tartus.
Haridus: matemaatik, matemaatika õpetaja 1957, matemaatika-füüsika kandidaat 1963, Tartu Ülikool; Helsinki Ülikooli audoktor 1995‒.
Töö: Eesti Põllumajandusakadeemias, Füüsika ja Astronoomia Instituudis 1957‒1962; Tartu Ülikoolis: vanemõpetaja, dotsent, professor, matemaatilise statistika kateedri ja instituudi juhataja 1962‒1999, emeriitprofessor 1999‒; Statistikaameti vanemmetoodik, peametoodik ja rahvastikustatistika ekspert 2006‒.
Ühendused: Rahvusvahelise Statistikainstituudi ISI valitud liige; Eesti Matemaatikaseltsi ja Eesti Statistikaseltsi auliige; Euroopa Demograafia Assotsiatsiooni liige; Eesti Loodusuurijate Seltsi liige; Eesti Sotsioloogide Liidu liige.

JAAK VALGE, Tartu Ülikooli uusima ajaloo dotsent

Sündinud 1955. aastal Kiviõlis.
Haridus: ajalugu 1987, MA (ajalugu) 1992, PhD (ajalugu) 2003, Tartu Ülikool.
Töö: Ajaloo Instituudi laborant, teadur 1984–1995; Eesti Riigiarhiivis: nõunik, osakonnajuhataja, teadusdirektor 1995–1999; Siseministeeriumi välismaalaste osakonna juhataja 1999–2001; Viljandi maa-arhivaar 2001–2004; Viljandi Kultuuriakadeemia nõunik ja teadusdirektor 2004–2008; Tartu Ülikoolis: ajaloo ja arheoloogia instituudi lektor 1995‒2003, dotsent 2004‒; Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse juhtivteadur 2005‒.
Peamised uurimisteemad: majandusajalugu, sotsiaal- ja poliitiline ajalugu; avaldanud kaheksa monograafiat (neist viis koos kaasautoritega) Eestis ja Rootsis, umbes 60 teadusartiklit Eestis ja välismaal, populaarteaduslikke artikleid jm.

JOHANNA VALLISTU, Arenguseire Keskuse ekspert

Sündinud 1988. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (majandus ja ettevõtlus) 2010, Stockholmi Kõrgem Majanduskool Riias; MA (tehnoloogia valitsemine) 2014, Tallinna Tehnikaülikool ja (poliitikate hindamine) Sciences Po Lyon.
Töö: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE analüütik 2011; Technopolis Groupi innovatsiooni ja majanduspoliitikate konsultant 2016; Arenguseire Keskuse ekspert 2017‒.

VILJAR VEEBEL, Balti Kaitsekolledži teadur

Sündinud 1977. aastal Roosna-Allikul.
Haridus: BA (politoloogia) 1999, MA (rahvusvahelised suhted) 2001, PhD (politoloogia) 2012, Tartu Ülikool.
Töö: Vabariigi Valitsuse nõunik Euroopa Tulevikukonvendis 2002–2003; Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete teooria ja Euroopa uuringute lektor 2004–2012; Coimbra Ülikooli külalisteadur 2012–2013; Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste dotsent 2013–2016; Eesti Välispoliitika Instituudi vanemuurija 2016–; Balti Kaitsekolledži teadur 2017‒.

PIRET VILJAMAA, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971. aastal Tallinnas.
Haridus: infotöötaja 1994, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

HELLE VISK, Statistikaameti juhtivmetoodik

Sündinud 1984. aastal Tartus.
Haridus: MSc (matemaatiline statistika) 2007, Tartu Ülikool.
Töö: Uuringukeskuse Klaster analüütik 2005–2007; Tartu Ülikoolis: matemaatilise statistika instituudi assistent 2007–2008, peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi analüütik 2011–2017; Statistikaameti juhtivmetoodik 2017–.
Ühendused: International Association for Official Statistics 2018–.

MARE VÄHI, Tartu Ülikooli matemaatilise statistika programmijuht

Sündinud 1955 Elvas.
Haridus: rakendusmatemaatika 1979, MA (matemaatika) 1993, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli arvutuskeskuse, rakendusmatemaatika labori, matemaatilise statistika instituudi, matemaatika ja statistika instituudi lektor, õppekava programmijuht 1979‒ .
Ühendused: International Association of Statistical Computation; Arvutusstatistika Rahvusvaheline Assotsiatsioon (IASC); European Association for Population Studies (EAPS).

Tagasiside