Nr 22

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 22 autoritest

Olav Aarna, Sihtasutuse Kutsekoda juhatuse liige

Sündinud 1942 Tallinnas. Haridus: automaatika ja telemehaanika, 1965 Tallinna Polütehniline Instituut; tehnikateaduste kandidaat, 1971 Tallinna Polütehniline Instituut; Stockholmi Kuninglik Tehnikaülikool 1975–76; tehnikateaduste doktor, 1986 Harkivi Raadiotehnika Instituut. Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 1990, Soome-Rootsi Inseneriteaduste Akadeemia välisliige 1991, Tampere Tehnikaülikooli audoktor 1996, Rootsi Kuningliku Inseneriteaduste Akadeemia (IVA) välisliige 2003. Töö: Tallinna Tehnikaülikool 1965–2002: professor 1987–2002, automaatikakateedri juhataja 1983–91, rektor 1991–2000; Colorado Ülikooli külalisprofessor 1989; Estonian Business School: rektor 2000–03, külalisprofessor 2003–; Sihtasutuse Kutsekoda juhatuse liige 2007–; X Riigikogu liige 2003–07. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit; Eesti Euroopa Liikumine 1997–; Eesti Haridusfoorum 1995–.

Jüri Adams, VII–IX Riigikogu liige

Sündinud 1947 Tartus. Haridus: matemaatika, 1966–69 Moskva Ülikool; inglise filoloogia, 1970–73 Tartu Ülikool; metsatehnik, 1982 Kaarepere Sovhoostehnikum. Töö: Meremäe keskkooli õpetaja 1973–78; Elva Metsamajandi Peedu metskonna metsavaht 1978–81; Tartu Soojusvõrkude ettevõtte katlakütja 1981–89; Eesti Kongressi liige 1990–92; Eesti Komitee liige 1990–92; Põhiseaduse Assamblee liige 1991–92; VII–IX Riigikogu liige (VII Riigikogus õiguskaitsekomisjoni esimees, IX Riigikogus õiguskomisjoni esimees), justiitsminister 1994–95. Raadiojaama Vaba Euroopa kaastööline 1988–94. Tartu linnavolikogu 1989, 1996–2002. Ühendused: ERSP 1988–94; Isamaa ja Res Publica Liit.

Ene Ergma, Riigikogu esimees

Sündinud 1944 Rakveres. Haridus: füüsika, 1964 Tartu Ülikool; astronoomia, 1969 (cum laude) Moskva Ülikool; füüsika-matemaatikakandidaat 1972, füüsika-matemaatikadoktor 1984. Töö: ENSV Teaduste Akadeemia Füüsika ja Astronoomia Instituudi nooremteadur 1972–74; NSVL Teaduste Akadeemia Astronoomia Instituudi juhtivteadur, teadussekretär, vanemteadur, nooremteadur 1974–88; Tartu Ülikooli teoreetilise füüsika ja astrofüüsika kateedri professor 1988–92, astrofüüsika korraline professor 1992, teoreetilise füüsika instituudi juhataja 1992–96, füüsikaosakonna juhataja 1992–98; Eesti Teaduste Akadeemia asepresident 1999–2004; X Riigikogu esimees 2003–06, aseesimees 2006–07; XI Riigikogu esimees 2007–. Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 1997; Göttingeni Teaduste Akadeemia külalisprofessor 1994; Kõrgema Atesteerimise Komisjoni professor 1990. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit;  Rahvusvaheline Astronoomiaühing (IAU); IAU Eesti komitee; Euroopa Astronoomiaühing (EAS); Eesti Füüsika Selts; Euroscience; Inglise Kuningliku Astronoomiaseltsi assotsieerunud liige 2001; Descartes’i preemia suure žürii liige 2002, president 2003–05; Rootsi Kuningliku Inseneriteaduste Akadeemia välisliige; Tartu Akadeemiline Tenniseklubi.

Jaanika Erne, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant

Sündinud 1967 Tartus. Haridus: usuteadus, 1987–99 EELK Usuteaduse Instituut; õiguse bakalaureus 2000 ja magister 2004, Tartu Ülikool; rahvusvahelise avaliku õiguse magister (LL.M. cum magna laude), 2003 Helsingi Ülikool; Euroopa Liidu õiguse magister, 2008 King’s College, Londoni Ülikool; doktoriõpe 2004–, Tartu Ülikooli õigusteaduskond. Töö: kohtuistungisekretär Tallinna ja Tartu linnakohtus 1994–96; lepinguline tõlk Euroopa Kohtu tõlkeosakonnas Luxembourgis 2004–05; Tartu Kutsehariduskeskuse õpetaja 2006–09; Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi õiguse lektor 2009–. Ühendused: Eesti Juristide Liit; Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts.

Ulrika Hurt, Tartu Ülikooli Euroopa kolledži magistrant

Sündinud 1980 Pärnus. Haridus: turismi- ja hotelliettevõtlus, 2002 Tartu Ülikooli Pärnu kolledž; Euroopa õpingute magistriõpe2007–, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli Euroopa kolledži Euroopa õpingute magistriprogrammi projektijuht 2006–. Ühendused: Eesti Noorteühenduste Liidu juhatus 2007–10.

Aivar Jarne, Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna pressitalituse juhataja

Sündinud 1965 Antslas. Haridus: ajalugu, 1991 Tartu Ülikool. Töö: ajalehe Postimees poliitikatoimetuse toimetaja 1991–93 ja arvamustoimetuse toimetaja 1993–99; Riigikohtu pressiesindaja 2000–01; Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna pressitalituse juhataja 2001–02 ja 2003–; Riigikogu esimehe nõunik 2002–03; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2001–04.

Katrin Kalamees-Ruubel, Tallinna Ülikooli doktorant

Sündinud 1953 Tartus. Haridus: eesti filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 1976 Tartu Ülikool; pedagoogikamagister 2000, kasvatusteaduste doktoriõpe 2009–, Tallinna Ülikool. Töö: 1977–86 Tallinna Pelgulinna gümnaasiumi ja 1986–2004 Nõmme gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja-metoodik; kirjastuse Avita õppekirjanduse autor ja toimetaja 2004–.

Priit Kallakas, võrdleva poliitika magister

Sündinud 1985 Pärnus. Haridus: riigiteaduste bakalaureus 2008, võrdleva poliitika magister 2010, Tartu Ülikool. Töö: Eesti Reformierakonna Tartu piirkonna arendusjuht 2007–10. Ühendused: Eesti UNESCO noorte organisatsioon; Eesti NATO Ühing.

Kersten Kattai, Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi avaliku halduse lektor

Sündinud 1985 Viljandis. Haridus: haldusjuhtimise bakalaureus 2007, sotsiaalteaduse magister (haldusjuhtimine) 2009, riigi- ja poliitikateaduste doktoriõpe 2009–, Tallinna Ülikool. Töö: Võhma Linnavalitsuse liige 2005–07; Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi teadusassistent 2008– ja avaliku halduse lektor 2009–. Võhma linnavolikogu 2009–.

Juhan Kivirähk, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur

Sündinud 1957 Tallinnas. Haridus: majandusküberneetika, 1980 Tartu Ülikool; Eesti Teaduste Akadeemia sotsioloogia sihtaspirantuur 1984–87. Töö: Teleraadiokomitee Informatsiooni- ja Arvutuskeskuse insener-sotsioloog 1980–88; Mainori avaliku arvamuse uuringute keskuse osakonnajuhataja 1988–91; EV Ülemnõukogu esimehe kantselei konsultant 1991–92; AS-i Emor asedirektor 1992–95; Siseministeerium, ministri nõunik 1995; Sõnumilehe arvamustoimetaja 1995–96; Riigikantselei, peaministri nõunik, valitsuse pressibüroo direktor 1996–98; ES Turu-uuringute AS-i uuringudirektor 1998–2002; OÜ Uuringukeskuse Faktum juhatuse esimees, sotsioloog 2002–05; Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur 2006–. Ühendused: WAPOR (World Association of Public Opinion Research).

Janek Laidvee, Riigikogu põhiseaduskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja

Sündinud 1978 Raplamaal. Haridus: õigusteadus, baccalaureus artium, 2000 Tartu Ülikool; sotsiaalteaduste magister, 2006 Tallinna Tehnikaülikool; täiendanud end Madridis ja Canberras. Töö: Sotsiaalministeeriumi eurointegratsiooni osakonna soolise võrdõiguslikkuse büroo spetsialist 2000–01; Rahandusministeeriumi riigihalduse osakonna nõunik 2001; Riigikogu põhiseaduskomisjoni nõunik 2001–05 ja nõunik-sekretariaadijuhataja 2005–. Sisekaitseakadeemia lektor 2003–04; Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskuse lektor 2005–; Tallinna Tehnikaülikooli lektor 2005–. Ühendused: Korporatsioon Arminia Dorpatensis.

Heino Levald, majandusdoktor

Sündinud1930Harjumaal. Haridus: laevaehitusinsener, 1956 (cum laude) Tallinna Polütehniline Instituut; tehnikakandidaat (laevade projekteerimine), 1969 Kaliningradi Kalatööstuse Tehniline Instituut; majandusdoktor (looduskasutuse ja keskkonnakaitse ökonoomika), 1991 Moskva Ülikool. Täiendanud end Venemaal, Taanis, Soomes ja Rootsis. Töö: Tallinna Polütehnilise Instituudi assistent ja vanemõpetaja 1956–59, dotsent 1969–72 ja 1975–78; Eesti Kalatööstuse Konstrueerimis- ja Tehnoloogiabüroo laevade peakonstruktor, peainsener ja projekteerimisbüroo juhataja 1959–68; tootmiskoondise Ookean töö ja juhtimise teadusliku korraldamise osakonna juhataja 1968–69; Eesti Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Instituudi asedirektor teadustöö ja tehnilis-majanduslike uuringute alal 1972–75; Eesti Majandusjuhtide Instituudi tehnoökonoomika kateedri juhataja 1978–93; Tallinna Tehnikaülikooli käitisökonoomika instituudi juhtimisökonoomika õppetooli professor 1993–97; Majandusõiguse ja Poliitika Instituudi prorektor ja rektor 1997–98; Eesti Mereakadeemia prorektor, kvaliteediteenistuse juhataja ja professor 1998–2007; konsultatsioonibüroo Levacon juhataja ja peakonsultant 1991–; MTÜ Merenduse Arendamise Instituudi juhatuse liige 2004–. Ühendused: Eesti Inseneride Kutseliidu juhatuse esimees 1993–2002; Eesti Kvaliteediühingu asutajaliige.

Karmen Linask, Eesti Rahvusraamatukogu teadus- ja arenduskeskuse autoriõiguse spetsialist

Sündinud 1977 Tallinnas. Haridus: õigusteaduse bakalaureus, 2000 Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu, parlamendiinfo keskuse õigusinfo töörühm 1998–2009, teadus- ja arenduskeskus, autoriõiguse spetsialist 2010–.

Väino Linde, Riigikogu liige

Sündinud 1959 Tallinnas. Haridus: jurist, 1983 Tartu Ülikool. Töö: Tallinna Prokuratuuri abiprokurör 1983–85; Pärnu Rajooni Prokuratuuri abiprokurör 1985–89; Pärnu Maakonna Prokuratuuri prokurör 1989–93; Ahti Kõo Advokaadibüroo vandeadvokaat 1993–94; Pärnu Linnavalitsuse linnasekretär 1994–95; Pärnu linnapea 1995–96; Advokaadibüroo HETA Pärnu osakonna vandeadvokaat 1997–99; IX– XI Riigikogu liige 1999–. Pärnu linnavolikogu 1996–2005 (esimees 1999–2002, aseesimees 2002–05). Ühendused: Eesti Reformierakond; Rotary klubi.

Mikk Lõhmus, filosoofiadoktor

Sündinud 1976. aastal Tallinnas. Haridus: haldusjuhtimine, 1999 Tallinna Tehnikaülikool; haldusjuhtimise magister 2001, haldusjuhtimise doktor 2008, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Nõmme Linnaosa Valitsuse peaspetsialist 1997–2005; Riigikogu aseesimehe nõunik 2005–06, Riigikogu esimehe nõunik 2006–07; Saue abivallavanem 2007–; Tallinna Tehnikaülikooli kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika õppetooli lektor 2004–. Ühendused: LC Laagri Lions Klubi; Nõmme Heakorra Selts; MTÜ Polis.

Urve Läänemets, filosoofiadoktor, vabakutseline konsultant

Sündinud 1947 Saare maakonnas. Haridus: inglise filoloog, 1970, ja saksa filoloog, 1979 Tartu Ülikool; pedagoogikakandidaat, 1989 Tartu Ülikool. Täienduskoolitus: Londoni Ülikool 1994–95. Töö: Vabariikliku Õpetajate Täiendusinstituudi saksa keele metoodik 1980–85; Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudi teadur 1985–89; Eesti Hariduse Arenduskeskuse õppeala asedirektor 1989–93; Tallinna Pedagoogikaülikooli dotsent 1993–96; Tallinna Nõmme gümnaasiumi õpetaja-metoodik 1993–; International Association of Curriculum Studies sekretär ja Tartu Ülikooli lektor 2001–06; haridusministri nõunik 2002–04 ja 2005–07; Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni nõunik 2004–05; Tallinna Tehnikaülikooli lektor 2006–; kirjastuse Avita konsultant 2008–10.

Rait Maruste, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor

Sündinud 1953 Pärnus. Haridus: õigusteadus, 1977 Tartu Ülikool; õigusteaduse kandidaat, 1985 Leningradi Ülikool. Täiendanud end Cambridge’is, Heidelbergis ja Freiburgis. Töö: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud ja teadlane 1977–90; Riigikohtu esimees 1992–98; Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik 1998–2010. Rahvusvahelise Alalise Vahekohtu liige. Tartu Ülikooli külalisprofessor. Ühendused: Eesti Reformierakond; Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts.

Eiki Nestor, Riigikogu liige

Sündinud 1953 Tallinnas. Haridus: mehaanikainsener autotranspordi erialal, 1976 Tallinna Polütehniline Instituut. Töö: Keila Autobaasi osakonnajuhataja 1976–82; Autotranspordi- ja Maanteetöötajate Ametiühingu töökaitse peainspektor 1982–89; Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu aseesimees, esimees 1989–92; Tallinna linnavolikogu 1996–99; VII Riigikogu liige 1992–94; regionaalminister 1994–95; VIII Riigikogu liige 1995–99; sotsiaalminister 1999–2002; IX Riigikogu liige 1999 ja 2003; X ja XI Riigikogu liige 2003–. Ühendused: Sotsiaaldemokraatlik Erakond; Eesti Jalgpalliliidu juhatus; MTÜ FC Toompea juhatus; Eesti Transpordi ja Teetöötajate Ametiühingu volikogu esimees; Tallinna Tehnikaülikooli kuratoorium.

Margit Parts, Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse infospetsialist

Sündinud 1977 Tallinnas. Haridus: sotsiaalteaduse magister (infoteadus), 2009 Tallinna Ülikool. Töö: Maksu- ja Tolliameti maksude osakond 1997–2006; Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse infospetsialist 2006–.

Jüri Raidla, vandeadvokaat

Sündinud 1957 Pärnus. Haridus: jurist, 1980 (cum laude) Tartu Ülikool; PhD, 1987 Leningradi Ülikool; täiendanud end 1992 Lundi Ülikoolis. Töö: Eesti Vabariigi justiitsminister 1990–92; Põhiseaduse Assamblee põhiseaduse ekspertkomisjoni esimees 1991–92; Eesti Pangaliidu tegevdirektor 1992–93; advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous juhtivpartner 1993–. Eesti Advokatuuri liige. Ühendused: Rahvusvaheline Advokaatide Assotsiatsioon (International Bar Association, IBA); Tartu Ülikooli kuratooriumi esimees.

Jüri Ratas, Riigikogu aseesimees

Sündinud 1978 Tallinnas. Haridus: majandus 2000, majandusmagister 2002, haldusjuhtimise doktoriõpe 2007–, Tallinna Tehnikaülikool; õigusteadus, 2005 Tartu Ülikooli Õigusinstituut. Töö: ANR Amer Nielsen Eesti OÜ turu-uurija 1996–98; Ehituse Teadusliku Uurimise Instituudi analüütik 1997–99; OÜ Värvilised (autohooldus) juhatuse esimees 1999–2002; Sampo Eesti Kindlustuse müügiesindaja 1999–2000; Eesti Korvpalliliidu noortekorvpalli juht 2001–02; Tallinna Linnakantselei majandusnõunik 2002–03; Tallinna abilinnapea 2003–04 ja 2005; Tallinna linnapea 2005–07; XI Riigikogu liige 2007–. Ühendused: Eesti Keskerakond; Euroopa Liidu Pealinnade Liidu eesistuja 2006–07; Pirita Halduskogu 2007–; Eesti Korvpalliliidu juhatus; Tartu Ülikooli kuratoorium.

Janno Reiljan, Tartu Ülikooli välismajanduse korraline professor

Sündinud 1951 Võrumaal. Haridus: majandusküberneetika, 1975 (cum laude) Tartu Ülikool; majanduskandidaat, 1980 Moskva Ülikool; majandusdoktor, 1991 Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikool 1975–: assistent, vanemõpetaja, majandusküberneetika ja statistika kateedri dotsent, maailmamajanduse ja välismajandussuhete professor, majandusteaduskonna dekaan 1993–96, arendusprodekaan 1996–99, välismajanduse korraline professor 1992–99 ja 2007– ning erakorraline professor 1999–2007; IX ja X Riigikogu liige 1999–2007. Ühendused: Eestimaa Rahvaliit; Eesti Majandusteaduse Selts; korp! Fraternitas Liviensis.

Rain Rosimannus, Riigikogu liige

Sündinud 1968 Raplas. Haridus: sotsioloogia bakalaureus 2001, sotsioloogiamagister 2008, Tartu Ülikool. Töö: Mainori Avaliku Arvamuse Uuringute Keskuse vanemlaborant 1989–91; AS-i Emor sotsioloog, projektijuht 1991–94; Ida-Viru valitsuskomisjoni ekspert 1993; Vabariigi Presidendi Kantselei sisepoliitika nõunik 1994–97; Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni nõunik 1997–99; Rahandusministeeriumi nõunik 1999–2002; Peaministri Büroo juhataja 2002–03; X ja XI Riigikogu liige 2003–. Rapla linnavolikogu 1999–2002; Rapla vallavolikogu aseesimees 2002–05. Ühendused: Eesti Reformierakond; Eesti Sotsioloogide Liit; Eesti-Hiina Selts.

Helle Ruusing, Riigikogu Kantselei infotalituse infonõunik

Sündinud 1966 Viljandimaal. Haridus: ajalugu, 1989 Tartu Ülikool; täiendusõpe Bundestag’is (Saksamaa Liidupäeva rahvusvaheline programm, Bundestag’i saadiku büroo) ja Bonni Ülikoolis (politoloogia) 1997–98. Töö: Kehra keskkooli ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja 1990–97; Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna infotalituse konsultant 1997–98 ja infonõunik 1998–; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2005–.

Anu Sepp, Helsingi Ülikooli doktorant

Sündinud 1963 Tallinnas. Haridus: muusikaõpetaja, koorijuht, 1986 Tallinna Riiklik Konservatoorium; põhikooli inglise keele õpetaja, 1994 Tallinna Pedagoogikaülikool; pedagoogikamagister, 2001 Tallinna Pedagoogikaülikool; doktoriõpe 2008–, Helsingi Ülikool. Töö: Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia koolimuusika instituudi lektor 2002–.

Andres Soosaar, ajakirja Eesti Arst peatoimetaja

Sündinud 1961 Jõgeval. Haridus: arstiteadus, 1985 Tartu Ülikool; meditsiinikandidaat, 1988 Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli füsioloogia instituudi vanemassistent ja dotsent 1988–2005 ning tervishoiu meditsiinifilosoofia dotsent 2005–10; Tartu Mäe lastekodu direktori asetäitja 1993–94; Indiana ülikooli närviteaduste teadur 2000; ajakirja Eesti Arst peatoimetaja 2010–. Eesti Bioeetika Nõukogu aseesimees.

Georg Sootla, Tallinna Ülikooli avaliku poliitika professor

Sündinud 1954 Koerus. Haridus: filosoofia, 1977; filosoofiakandidaat, 1982 (poliitiline sotsioloogia) Moskva Ülikool. Töö: Tallinna Polütehnilise Instituudi sotsiaalteaduste õppejõud 1981–89; Tallinna Ülikooli õppejõud 1990–, korraline professor (avalik poliitika) 1995–.

Kadi Timpmann, Tartu Ülikooli doktorant

Sündinud 1976 Kohtla-Järvel. Haridus: majandusteaduse bakalaureus 1999, majandusteaduse magister 2010, majandusteaduse doktoriõpe 2010–, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli riigimajanduse õppetooli referent 2005–.

Signe Tõnismäe, Tartu Ülikooli Euroopa kolledži magistrant

Sündinud 1984 Tallinnas. Haridus: psühholoogia, 2008 Bath Spa Ülikool (Suurbritannia); Euroopa õpingute magistriõpe 2009–, Tartu Ülikooli Euroopa kolledž. Töö: Ettevõtluse Arendamise SA, Eesti-Läti programmi assistent 2009–.

Katrin Uudeküll, Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige

Sündinud 1979 Lääne-Virumaal. Haridus: rahvamajanduse bakalaureus, 2003 Tartu Ülikool; majandusteaduse magister 2005, University College Dublin. Töö: Rahandusministeeriumi majandusanalüüsi osakonna makromajanduse talituse analüütik 2003–07; Sotsiaalministeeriumi tööpoliitika info ja analüüsi osakonna analüütik 2007–08; AS Logica Eesti analüütik-konsultant dokumendihalduse valdkonnas 2008–09; vabakutseline analüütik 2009–; Asjalik OÜ asutaja 2009. Ühendused: MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige; MTÜ Uudeküla juhatuse liige ja eestvedaja.

Ave Viks, Tallinna Ülikooli doktorant

Sündinud 1984 Pärnus. Haridus: haldusjuhtimise bakalaureus, 2006 Tallinna Tehnikaülikool; haldusjuhtimise magister 2009, riigi- ja poliitikateaduste doktoriõpe 2010–, Tallinna Ülikool. Töö: Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna peaspetsialist 2007–.

Piret Viljamaa, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: infotöötaja, 1994 Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

Mai Vöörmann, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1953 Tallinnas. Haridus: ajalugu, 1976 (cum laude) Tartu Ülikool; ajalookandidaat 1986, ENSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut. Töö: Tallinna 47. keskkooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 1976–80; Eesti Rahvusraamatukogu raamatukoguhoidja 1980–82; Ajaloo Instituudi teadur 1980–86; Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud 1986–92; ajakirjanik (Päevaleht, Eesti Päevaleht, Luup, Postimees) 1992–2004; Tallinna Linnakantselei meediaosakonna juhataja 2004–06; Põllumajandusministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja 2006–07; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist 2007–.

Kunstnikust

Andres Tali, vabakutseline kunstnik

Sündinud 1956 Tallinnas. Haridus: graafika eriala, 1980 Eesti Riiklik Kunstiinstituut. Töö: kirjastuse Eesti Raamat kunstiline toimetaja 1981–85; AD reklaamibüroo Karlson & Ko 1993–2000; Eesti Kunstiakadeemia meedia teaduskonna dekaan 2002–05 ja akadeemiline prorektor 2005–08. Ühendused: Eesti Kunstnike Liit; Eesti Vabagraafikute Ühendus; Eesti Kujundusgraafikute Liit. Rohkesti isikunäitusi; osalenud paljudel rahvusvahelistel näitustel, sealhulgas 2007 Katowices, 2008 Guangzhous (Hiina), 2010 Oldenburgis (Saksamaa), Viinis ja Douros (Portugal). Saanud 1990 Kristjan Raua aastapreemia, 2001 Tallinna graafikatriennaali peapreemia grand prix ning graafikatriennaalide eripreemiaid ja sihtkapitalide aastapreemiaid.

Tagasiside