Nr 5

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 5 autoritest

Jüri Adams, Riigikogu liige

Sündinud 1947 Tartus. Haridus: Moskva Riiklik Ülikool (matemaatika) 1966-69, Tartu Riiklik Ülikool (inglise filoloogia) 1970-73, Kaarepere Sovhoostehnikum (metsatehnik) 1982. Töö: Meremäe keskkooli õpetaja 1973-78, Elva Metsamajandi Peedu metskonna metsavaht 1978-81, Tartu Soojusvõrkude ettevõtte katlakütja 1981-89, Eesti Kongressi liige 1990-92, Eesti Komitee liige 1990-92 (aseesimees 1990-91), Põhiseaduse Assamblee liige 1991-92, VII, VIII ja IX Riigikogu liige 1992- (õiguskomisjon), justiitsminister 1994-95. Raadiojaama Vaba Euroopa kaastööline 1988-94, ERSP 1988-94, Isamaaliit, Tartu Linnavolikogu 1989-.

Mare Ainsaar, Tartu Ülikooli lektor, rahvastikuministri nõunik

Sündinud 1966 Tartus. Haridus: MSc (geograafia), Tartu Ülikool 1994, Turu Ülikooli doktoriõpe 1996-; täiendanud end Prahas Karli Ülikoolis, Kesk-Euroopa Ülikoolis ja Oxfordi Ülikoolis. Töö: Ökoloogia Instituudi insener 1991-94, Tartu Ülikooli sotsioloogiaosakonna teadur 1993-96 ning avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakonna teadur ja sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakonna lektor 1996-, Hollandi Majandusinstituudi PHARE regionaalarenguprojekti juht 1998, rahvastikuministri nõunik 1999-. Ühendused: Eesti Geograafia Selts, Eesti Pereplaneerimise Liit (juhatus 2001-), Euroopa Rahvastiku-uuringute Assotsiatsioon, Demokraatia Klubi.

Ene Andresen, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppeülesande täitja

Sündinud 1977 Viljandis. Haridus: jurist, BA, Tartu Ülikool 1999, LL.M 2001 (Konstanzi Ülikool). Töö: Tartu Ülikooli õppeülesande täitja 2002-. Eesti Õiguskeskuse, Avatud Eesti Fondi ja Constitutional and Legal Policy Institute’i projekti “Korruptsiooni piiramisest üleminekuühiskonnas” (õiguslik aspekt) alasuuna “Korruptsiooni tõkestamine riigihankemenetluses” juht 1999-2002.

Diana Eerma, Tartu Ülikooli majanduspoliitika õppetooli teadur

Sündinud 1964 Lätis Valkas. Haridus: majandusteadus, Tartu Riiklik Ülikool 1986 (cum laude), Tartu Ülikooli majandus- ja euroteaduskond 1997-99, Columbia Ülikooli (USA) Rahvusvaheliste Suhete ja Haldusjuhtimise Kool 1999-2000, rahvusvaheliste suhete magister majanduspoliitika juhtimises (MIA) 2001, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna doktoriõpe 2001-. Täiendanud end Taani Haldusjuhtimise Koolis, Kanadas Halifaxis Dalhousie Ülikoolis, Budapestis Kesk-Euroopa Ülikoolis. Töö: ETK Valga Tarbijate Ühistu 1988-94, Valga Maavalitsuse maaosakonna peaspetsialist 1994-97 ning arengu- ja planeeringuosakonna välissuhete peaspetsialist 1997-99, Maailmapanga konsultant 2000 ja Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadur 2001-. Team Europe Eesti 1997-99.

Vadim Filimonov, Tartu Ülikooli üliõpilane

Sündinud 1980 Tallinnas. Haridus: Tartu Ülikooli õigusteaduskond 1998-, Münsteri Ülikooli õigusteaduskond 2000. Töö: Tartu Linnavalitsuse linnamajandusosakonna jurist 2001-.

Igor Gräzin, Akadeemia Nord õigusteaduskonna dekaan

Sündinud 1952 Tartus. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1975 (cum laude), õigusteaduse kandidaat 1978 (Üleliiduline Õiguse Instituut, Moskva) ja doktor 1986 (NSVL Teaduste Akadeemia Riigi ja Õiguse Instituut). Töö: Tartu Riikliku Ülikooli õppejõud 1976-88, Notre Dame’i Ülikooli (USA) majanduse ja õiguse professor 1992- (1990-92 külalisprofessor), Akadeemia Nord õigusteaduskonna dekaan 1999-. NSV Liidu rahvasaadik1989-91, VIII Riigikogu liige1995-99, Välisministeeriumi nõunik 1999, Riigikogu esimehe nõunik 1999-2001. Ühendused: Rotary, Eesti Kunstiakadeemia kuratoorium.

Liia Hänni, Riigikogu liige

Sündinud 1946 Saaremaal Lümanda vallas. Haridus: astrofüüsik, Tartu Riiklik Ülikool 1970, füüsika-matemaatikakandidaat 1988. Töö: Tartu Observatooriumi teadur 1970-90, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige 1990-92 (õiguskomisjon), Eesti Kongressi liige 1990-92, Eesti Komitee liige 1990-92, Põhiseaduse Assamblee liige 1991-92, VII, VIII ja IX Riigikogu liige 1992- (põhiseaduskomisjon, Euroopa asjade komisjon), reformiminister 1992-95. Ühendused: Mõõdukad, Mõõdukate Naiskogu (president 1996-99), Tartu Zonta klubi.

Aivar Jarne, Riigikogu esimehe nõunik

Sündinud 1965 Antslas. Haridus: ajaloolane, Tartu Ülikool 1991. Töö: ajalehe Postimees poliitikatoimetuse toimetaja 1991-93, arvamustoimetuse toimetaja 1993-99, Riigikohtu pressiesindaja 2000-01, Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna pressitalituse juhataja 2001-02, Riigikogu esimehe nõunik 2002-, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2001-. Ühendused: Rahvusvaheliste Suhete Ring.

Piret Juhani, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse vanembibliograaf

Sündinud 1976 Märjamaal. Haridus: infoteaduste BA, Tallinna Pedagoogikaülikool 1999, infoteaduste BA, Jyväskyla Ülikool 1999, Tallinna Pedagoogikaülikooli magistriõpe 1999-. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse vanembibliograaf 1998-.

Tiina Jõgeda, ajakirjanik

Sündinud 1962 Tallinnas. Haridus: eesti filoloog, Tartu Riiklik Ülikool 1987; täiendanud end Soomes, Rootsis ja USA-s. Töö: ajaleht Eesti Ekspress 1990-99 (1991 ja 1997 uudisteosakonna juhataja), ajalehe Esmaspäev asetoimetaja 1991, ajakirja Magneet peatoimetaja 1994, telesaadete “Õhtune ekspress”, 1996-97, “Luubi all” , 1998, ja “Kahvel”, 2001-02, toimetaja, ajalehe Postimees erikorrespondent 1998, Interneti-portaali Delfi kommentaarikülje, 2000, ja Mega, 2001, toimetaja. Loengutsüklid massimeediast Õigusinstituudis ja Eesti Kunstiakadeemias. Ühendused: Eesti Ajakirjanike Liit (juhatuse aseesimees 2001-).

Tarmo Kalvet, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik

Sündinud 1975 Tartus. Haridus: avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika BA, Tartu Ülikool 1997, magistriõpe 1997-. Töö: PHARE avaliku halduse arendamise programmi ekspert 1997-98, Tartu Ülikooli avaliku halduse osakonna õppeülesande täitja 1998-, SA Archimedes analüütik 1999-2002, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik 2001-.

Rainer Kattel, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik, Tartu Ülikooli avaliku halduse osakonna erakorraline vanemteadur

Sündinud 1974 Tartus. Haridus: BA (poliitiline filosoofia, cum laude) 1996, MA (klassikaline filoloogia, cum laude) 1998 ja PhD (avalik haldus ja sotsiaalpoliitika, summa cum laude) 2001 Tartu Ülikool; Marburgi Ülikool (filosoofia)1998-2002. Töö: Tartu Ülikooli avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakonna korraline teadur 1998-2001 ning avaliku halduse osakonna erakorraline vanemteadur 2002-, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik 2001-.

Tunne Kelam, Riigikogu aseesimees ja Euroopa asjade komisjoni esimees

Sündinud 1936 Valgamaal Taheval. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1959. Töö: ENE peatoimetuse vanemteadustoimetaja 1965-75, Kreutzwaldi-nim ENSV Riikliku Raamatukogu vanembibliograaf 1975-79, Ranna sovhoosi tööline 1980-88, ajakirja Akadeemia esindaja Tallinnas 1988-90, Eesti Kongressi liige 1990-92, Eesti Komitee esimees 1990-92, Põhiseaduse Assamblee liige 1991-92, VII, VIII ja IX Riigikogu liige (aseesimees 1992-95 ja 1996-, Euroopa asjade komisjoni esimees). Eesti delegatsiooni juht Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees 1992-95, International Policy Forum’i direktorite nõukogu liige 1991, Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu esimees 1996-99, Tallinna Pedagoogikaülikooli kuratooriumi liige 1996-, Eesti Skautide Ühingu peavanem 1996-, Inimõiguste Instituudi juhatuse liige 1997-, Kistler-Ritso Fondi juhatuse liige 1998-, MTÜ Eesti Euroopa Liikumine juhatuse aseesimees 1998-. Ühendused: Isamaaliit, Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) asutajaid 1988 ja esimees 1993-95; Eesti Vabariigi Kodanike Komiteede liikumise algatajaid (1989-91 kodanike peakomitee esimees).

Liis Klaar, Riigikogu liige

Sündinud 1938 Tallinnas. Haridus: Stockholmi Ülikool 1965. Töö: Stockholmi Kuninglik Teedevalitsus 1965-73, Jönköpingi Linnavalitsus 1980-83, Kanadas kindlustusmaakleri abi finantsalal 1984-92, SA Transfer juht Baltimaades 1993-95, SA Tallinna Lastehaigla toetusfondi tegevdirektor 1995-99, IX Riigikogu liige 1999- (keskkonnakomisjon). Ühendused: Mõõdukad, Mõõdukate Naiskogu Kadri, Tallinna Linnavolikogu (keskkonnakomisjoni aseesimees), Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon, Tallinna Vanalinna Lions-klubi, Viipekeele Tõlkide Ühing, Rahvusooperi nõukogu, korp! Filiae Patriae.

Liina Kulu, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži teadur

Sündinud 1973 Tartus. Haridus: majandusteaduse BA 1997, MA 2000 Tartu Ülikool, doktoriõpe 2000-. Töö: Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži teadur.

Anneli Kährik, Tartu Ülikooli geograafia instituudi teadur

Sündinud 1974 Tartus. Haridus: BSc (inimgeograafia) 1996 ja MSc 1999 Tartu Ülikool, MPhil (Development Geography) 1999 Oslo Ülikool, Tartu Ülikooli doktoriõpe 2001-. Töö: Tartu Ülikooli geograafia instituudi teadur 1999-.

Kaljo Laas, Statistikaameti rahvaloenduste statistika sektori peaspetsialist, Tallinna Tehnikaülikooli dotsent

Sündinud 1932 Tartu vallas Vedu külas. Haridus: majandusgeograaf, Tartu Ülikool 1957, geograafiakandidaat 1965 (kinnitatud 1966, Tartu Ülikool), täiendanud end 1994 Taanis gerontoloogia alal. Töö: ENSV Teaduste Akadeemia Majanduse Instituut 1961-82, Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud 1989-93 (dotsent 1990-), Sotsiaalministeeriumi peaspetsialist, projektijuht 1993-97, Statistikaameti rahvaloenduste statistika sektori peaspetsialist 1997-. Ühendused: Eesti Kodu-uurimise Selts (juhatuse liige, külatoimkonna esimees), Eesti Pensionäride Ühendus, Eesti Demograafia Assotsiatsioon.

Küllike Maurer, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse juhtiv spetsialist

Sündinud 1959 Tallinnas. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1983. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu 1983-93, AS Andmevara jurist-konsultant 1994-95, Eesti Õigustõlkekeskuse õigustoimetaja 1995-2001, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse juhtiv spetsialist 2001-02, Euroopa Liidu Nõukogu õigustalituse jurist-lingvist 2002- .

Merje Meisalu, Riigikogu Kantselei pressisekretär

Sündinud 1975 Tallinnas. Haridus: infoteaduse BA, Tallinna Pedagoogikaülikool 2000, sotsioloogia magistriõpe 2000-. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist 1998-2000, Riigikogu Kantselei pressisekretär 2000-.

Margit Muul, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1977 Tallinnas. Haridus: skandinavistika (rootsi keel ja kirjandus) BA, Tartu Ülikool 2000. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2000-.

Kristina Mänd, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja

Sündinud 1969 Tallinnas. Haridus: inglise filoloog, BA, Tartu Ülikool 1999, MSc 1997 (New Yorgi Ülikool, USA). Töö: Riigikogu Kantselei välissuhete osakonna konsultant 1992-93, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna kontori juhataja 1993-94, Rahandusministeeriumi välisabi ja -laenude osakonna välisabi peaspetsialist 1994-96, AIDS-i Ennetuskeskuse programmijuht 1998-2000, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja 2000-, Tallinna Pedagoogikaülikooli (2000-) ja Eesti Kõrgema Kommertskooli lektor 2001-.

Raul Narits, Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse professor

Sündinud 1952 Järvamaal Amblas. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1976, õigusteaduse kandidaat 1987 (Moskva Riiklik Ülikool). Täiendanud end Helsingi Ülikoolis ja Kieli maailmamajanduse instituudis. Töö: Tartu Ülikooli õppejõud 1981-, dotsent 1988-92, võrdleva õigusteaduse korraline professor 1992-, avaliku õiguse instituudi juhataja 1993-, Münsteri Ülikooli külalisprofessor 1996; ajakirja Juridica toimetuskolleegiumi liige. Ühendused: Rahvusvahelise Õigus- ja Sotsiaalfilosoofia Ühingu Eesti sektsiooni president.

Gunnar Okk, Eesti Energia juhatuse esimees

Sündinud 1960 Tallinnas. Haridus: elektriinsener, Tallinna Tehnikaülikool 1983. Töö: Kultuuriministeeriumi kapitaalehitusosakonna juhataja asetäitja 1983-87, ETV stuudio Eesti Telefilm peatoimetaja asetäitja filmi tootmise alal 1987-91, AS-i Eesti Statoil tegevdirektor 1991-94, Svenska Statoil AB, Stockholm DETAB, regiooni jaemüügijuht 1996-97, AS-i Tallinna Pank arendusdirektor, juhatuse liige 1997-98, Eesti Energia AS-i juhatuse esimees 1998-. Ühendused: Eesti Tööandjate ja Tööstuse Keskliit (juhatus), AS-i Hansapank nõukogu aseesimees, Tallinna Tehnikaülikooli Aregufondi nõukogu, Elektritööstuse Liidu (Union of the Electricity Industry) – EURELECTRIC direktorite nõukogu liige.

Paavo Palk, Euroopa Liidu infosekretariaadi nõunik, Tartu Ülikooli politoloogiadoktorant

Sündinud 1968 Tallinnas. Haridus: ajaloolane, Tartu Ülikool 1992, Põhjamaade Nõukogu stipendiaat Turu Ülikoolis 1994, Rootsi Välispoliitika Instituudi kursus Balti riikide diplomaatidele 1995 Stockholmis, politoloogiamagister 1997 (Tartu Ülikool), Tartu Ülikooli doktoriõpe 2000-. Töö: ETA välistoimetuse tõlk-toimetaja 1993-95 ja juhataja 1995, ETA peatoimetaja ja juhatuse liige 1995-96, Tallinna Pedagoogikaülikooli eurointegratsiooni sotsioloogia õppejõud 1994-96, BNS-i siseuudiste peatoimetaja 1996-97, Postimehe arvamustoimetaja 1997-99, mitme Tallinna kõrgkooli eurointegratsiooni õppejõud 1998-, Riigikantselei Euroopa Liidu infosekretariaadi nõunik 1999-.

Jaan Pöör, Riigikogu liige

Sündinud 1950 Lääne-Virumaal Võsul. Haridus: elektriinsener, Tallinna Polütehniline Instituut 1977. Töö: Alatskivi sovhoosi peaenergeetik 1977-90, Alatskivi külanõukogu esimees 1990-91, Alatskivi vallavanem 1991-95, Alatskivi vallavolikogu liige1991-99, VIII ja IX Riigikogu liige 1995- (põhiseaduskomisjon, korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni esimees). Ühendused: Eestimaa Rahvaliit, Tartumaa Omavalitsuste Liidu aseesimees 1992-93, esimees 1993-95, Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse esimees 1993-95, Maarahva Kongressi liige 1994-97 (kaasesimees 1995-97).

Garri Raagmaa, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži direktor

Sündinud 1966 Tallinnas. Haridus: majandusgeograaf, Tartu Ülikool 1992 (cum laude), geograafiamagister 1994 ja PhD (inimgeograafia) 2000 (Tartu Ülikool).Täiendanud end Joensuu, Tampere ja Oulu ülikoolis. Töö: EMOR-i projektijuht 1994, Jõgeva Maavalitsuse arenguosakonna peaspetsialist 1994-95, regionaalministri nõunik 1994-95, Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi projektijuht, Eesti 2010 koordinaator 1995-96, Tartu Ülikooli geograafia instituudi lektor 1996-97 ja teadur 1998-2001, Tapa linnapea 1997, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži direktor 2001-. Ühendused: Nordic Section of the European Regional Science Association.

Ivar Raig, Akadeemia Nord avaliku halduse ja Euroopa uuringute õppetooli professor

Sündinud 1953 Tartus. Haridus: Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1976, majanduskandidaat 1980 (kinnitatud 1981, Läti NSV Teaduste Akadeemia Majanduse Instituut). Täiendanud end Moskvas, Haagis, Firenzes, Hamburgis, Helsingis, Pariisis, Viinis ja Dublinis. Töö: ENSV Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi teadur 1979-89, Tartu Ülikooli poliitilise ökonoomia kateedri lektor 1985-87, NSV Liidu rahvasaadik 1989-91, ENSV Ülemnõukogu liige (majanduskomisjoni aseesimees ja väliskomisjoni liige) ja Eesti Kongressi liige, Eesti Komitee majanduskomisjoni esimees 1990-92, Põhiseaduse Assamblee liige 1991-92, VII Riigikogu liige (majandus- ja põllumajanduskomisjoni esimees) 1992-95, Eesti Euroopa Liiduga integreerumist ettevalmistava valitsuskomisjoni esimees 1993-96, Välisministeeriumi poliitikaosakonna Euroopa integratsiooni büroo vanemreferent ja välismajanduspoliitika osakonna rahvusvaheliste majandusorganisatsioonide büroo direktor 1996-2000, Eesti Rooma suursaatkonna ajutine asjur ja 2. sekretär 1998-99 ning Välisministeeriumi Euroopa integratsiooni osakonna liitumisläbirääkimiste büroo 3. sekretär 1999-2000, Concordia Rahvusvahelise Ülikooli politoloogia kaasprofessor ning Eesti Kõrgema Kommertskooli ja Eesti Haldusjuhtimise Instituudi lektor 1997-98, Akadeemia Nord juhtimisteaduskonna dekaan, avaliku halduse ja Euroopa uuringute õppetooli juhataja 2000-. Ühendused: Eesti Majandusteadlaste Selts (juhatuse liige), Eesti Teadlaste Liit.

Olev Raju, Riigikogu liige

Sündinud 1948 Tartus. Haridus: rahanduse ja krediidi eriala, Tartu Riiklik Ülikool 1971, majanduskandidaat 1975, majandusdoktor 1991; täienduskoolitus Yorki ülikoolis 1992. Töö: Tartu Ülikool 1971-, dotsent 1980-83 ja 1985-91, majandusteooria korraline professor 1991-95, erakorraline professor 1995-, VIII ja IX Riigikogu liige 1995- (rahanduskomisjon, korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjon), Tartu Linnavolikogu 1989-. Ühendused: Eesti Keskerakond, Eesti Teadlaste Liit, Kristliku Kultuuri Keskus.

Janno Reiljan, Riigikogu liige, Tartu Ülikooli välismajanduse erakorraline professor

Sündinud 1951 Võrumaal Rõuges. Haridus: majandusküberneetik, Tartu Riiklik Ülikool 1975 (cum laude), majanduskandidaat 1980 (Moskva Riiklik Ülikool), majandusdoktor 1991 (Tartu Ülikool). Töö: Tartu Ülikooli vanemõpetaja 1981-85, majandusküberneetika ja statistika kateedri dotsent 1985-89, rahvamajandusharude ökonoomika kateedri dotsent 1990-91, professor 1991-99, majandusteaduskonna dekaan 1993-96, prodekaan 1996-99, välismajanduse erakorraline professor 1999-, külalisprofessor Münsteri Ülikoolis 1994-95; olnud külalisteadur Bonni ja Kieli ülikoolis, Bentley kolledžis, Kieli maailmamajanduse instituudis ja Leipzigi ülikoolis. Tartu Linnavolikogu 1993-96. IX Riigikogu liige 1999- (majanduskomisjon, Euroopa asjade komisjon, Riigikogu uurimiskomisjon AS-i Narva Elektrijaamad erastamisprotsessi käigu ja kulutuste otstarbekuse väljaselgitamiseks). Ühendused: Eestimaa Rahvaliit, Eesti Majandusteaduse Selts, korp! Fraternitas Liviensis.

Ivo Rull, suhtekorraldusfirma Rull & Rumm juhataja

Sündinud 1965 Pärnus. Haridus: ajakirjanik, BA, Tartu Ülikool 1991. Töö: Muinsuskaitse Seltsi Sõnumite peatoimetaja ja ajalehe Eesti Ekspress Tartu korrespondent 1989-90, Pikkeri toimetaja ja Sirbi Tartu korrespondent 1990-91, Postimehe poliitikatoimetaja 1991-92, RKE Isamaa peasekretär 1992-94, Riigikogu parempoolsete fraktsiooni nõunik 1994-1995, Fontes Optioni suhtekorralduskonsultant 1995-96, Hill & Knowlton Eesti vanemprojektijuht 1996-97, OÜ Rull & Rumm juhataja 1997-. Ühendused: Eesti Noorte Kommertskoda (suhtekorraldusdirektor), Tallinna Noorte Kommertskoda, Eesti Suhtekorraldajate Liit (juhatus).

Rein Ruutsoo, Tartu Ülikooli üldpolitoloogia õppetooli professor

Sündinud 1947 Tallinnas. Haridus: ajaloolane (filosoofia ajalugu), Tartu Riiklik Ülikool 1971, filosoofiakandidaat 1978 (Riia). Töö: ENSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi aspirant ja nooremteadur 1971-83, Eesti Rahvusraamatukogu 1983-88, Eesti Komitee liige 1990, Põhiseaduse Assamblee liige 1991-92, Eesti Teaduste Akadeemia Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituudi, 1988-94, ja Tallinna Pedagoogikaülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi vanemteadur 1995-98, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna korraline professor 1998-. Ühendused: Eestimaa Rahvarinde volikogu 1988-91, Eesti Sotsiaaldemokraatliku Partei asutajaid 1990.

Heinrich Schneider, Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegiumi nõunik

Sündinud 1925 Virumaal Undla vallas. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1950 (cum laude), õigusteaduse kandidaat 1956 (ENSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut), õigusdoktor 1990 (Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituut). Töö: ENSV Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi õiguse sektori noorem-, vanem- ja juhtteadur 1956-70, Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna dotsendi kt ja dotsent 1970-74, Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi ning Eesti Agraarökonoomika Instituudi vanem- ja juhtteadur 1975-2001, Riigikohtu nõunik 1993-. Ühendused: Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, Soome Sõjaveteranide Eesti Ühendus.

Ülo Siivelt, Eesti Õiguskeskuse infoosakonna juhataja

Sündinud 1968. aastal Tartus. Haridus: ajaloolane, Tartu Ülikool 1995, Eesti Diplomaatide Kool 1996-97, täiendanud end Boston University School of Law’s (Course on Legislative Drafting for Democratic Social Change) 2002. Töö: Välisministeeriumi pressi- ja infoosakond 1997, SA Eesti Õiguskeskus infoosakonna juhataja 1997-, “Õigus Teada” toimetaja, Riigikogu Toimetiste tegevtoimetaja 2000-01; avaliku sektori ja kolmanda sektori õigusloomealase koostöö arendamise projekti juht 2000-, Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Esinduskogu 2002-. Ühendused: korp! Sakala vilistlaskogu.

Ülo Tärno, Riigikogu liige, Tallinna Tehnikaülikooli professor

Sündinud 1936 Haapsalus. Haridus: ehitusinsener, Tallinna Polütehniline Instituut 1960, tehnikakandidaat 1966 (Tallinna Polütehniline Instituut), tehnikadoktor 1983 (Moskva Ehitusinseneride Instituut). Töö: Eesti Tööstusprojekt 1959-63, Tallinna Tehnikaülikool 1963- (aspirant, assistent, vanemõpetaja, dotsent, professor, ehitusteaduskonna mehaanikainstituudi ehitusmehaanika õppetooli juhataja, ruumstruktuuride korraline professor), IX Riigikogu liige 1999- (majanduskomisjon), Tallinna Linnavolikogu liige 1989-93, 1996-99, 2000-02, Mustamäe halduskogu esimees 1993-99, 2002. Ühendused: Eesti Keskerakond, Tallinna Raeklubi, Rahvusvaheline Ruumstruktuuride Assotsiatsioon (IASS), ajakirja Space Structures kolleegium, Eesti Rahvusliku Mehaanika Komitee, Eesti Ehitusinseneride Liit, Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor.

Raivo Vetik, Tallinna Pedagoogikaülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi direktor

Sündinud 1957 Kohtla-Järvel. Haridus: jurist, Tartu Ülikool 1981 (cum laude), filosoofiakandidaat 1989 (Läti NSV TA Õiguse ja Filosoofia Instituut), PhD (magna cum laude) 1999 (Tampere Ülikool). Töö: Tartu Ülikooli filosoofia kateedri aspirant 1985-88, õpetaja 1989-91, filosoofia kateedri ja politoloogia osakonna vanemõpetaja 1991-95, politoloogia osakonna juhataja 1993-95 ja dotsent 1995-2000, Tallinna Pedagoogikaülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi direktor 1998- ja riigiteaduse osakonna võrdleva poliitika professor 2001-. Ühendused: Rahvusvaheline Politoloogia Assotsiatsioon, Eesti Politoloogia Assotsiatsioon, Eesti Sotsioloogia Assotsiatsioon, Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon, Soome Semiootika Assotsiatsioon, Ungari Semiootika Assotsiatsioon.

Heido Vitsur, majandus- ning teede- ja sideministri nõunik

Sündinud 1944 Tartus. Haridus: rahandus ja krediit, Tartu Riiklik Ülikool 1969. Töö: Rahandusministeeriumi arvutuskeskuse spetsialist, osakonnajuhataja 1969-78, Tallinna Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee büroojuhataja 1979-88, Majandusarengu Instituudi asedirektor 1988-89, Ülemnõukogu nõunik 1990-92, majandusminister 1992, Riigikogu liige 1992-95 (rahanduskomisjoni aseesimees), Erastamisagentuuri liige 1992-95, peaministri majandusnõunik 1995-99, Eesti Energia ja Eesti Põlevkivi nõukogu liige 1995-99, Tallinna Linnavolikogu nõunik 1999-2000, Riigikogu aseesimehe nõunik 2001-02, majandus- ning teede- ja sideministri nõunik 2002-. Ühendused: Arno Tali sihtkapitali juhatuse esimees, Eesti Ajakirjanike Liidu revisjonikomisjoni esimees.

Tagasiside