Nr 40

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 39 autoritest

11. detsember 2019

Autoritest

RiTo nr 40, 2019

JAAK AAVIKSOO, akadeemik, Tallinna Tehnikaülikooli rektor

Sündinud 1954. aastal Tartus.
Haridus: teoreetiline füüsika 1976, Tartu Ülikool; PhD (füüs-mat-knd) 1981, Teaduste Akadeemia Füüsika Instituut.
Töö: TA Füüsika Instituudi noorem-, vanem- ja juhtteadur 1976–1992; stažeerimine või töö külalisprofessorina Novosibirski Soojusfüüsika Instituudis, Max Plancki Tahkiseuuringute Instituudis (Saksamaa), Osaka Ülikoolis (Jaapan), Pariisi Ülikoolis (Prantsusmaa) 1981– 1994; Tartu Ülikoolis: optika ja spektroskoopia professor 1992–2015, esimene prorektor 1992–1995, eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituudi juhataja 1996–1998, rektor 1998–2003 ja 2003–2007, emeriitprofessor; kultuuri- ja haridusminister 1995; haridusminister 1996; kaitseminister 2007–2011; haridus- ja teadusminister 2011–2014; XI, XII ja XIII Riigikogu liige; Tallinna Tehnikaülikooli rektor 2015–.
Ühendused: Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nõukogu liige 1992–2006; Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni juhatuse liige 2003–2007; Eesti Füüsika Seltsi ja Kaitseliidu Akadeemilise Malevkonna liige.

JÜRI ADAMS, VII, VIII, IX ja XIII Riigikogu liige; Eesti põhiseaduse üks autoreid

Sündinud 1947. aastal Tartus.
Haridus: Õppinud Moskva Riiklikus Ülikoolis matemaatikat, Tartu Ülikoolis inglise filoloogiat.
Töö: Eesti Kongressi aseesimees 1990–1992; Põhiseaduse Assamblee liige 1991–1992; justiitsminister 1994–1995; VII, VIII, IX ja XIII Riigikogu liige.
Ühendused: Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei 1988–1995; Erakond Isamaaliit 1995–2006; Isamaa ja Res Publica Liit 2006–2014; Eesti Vabaerakond 2014–2019.

MARE AINSAAR, Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanemteadur

Sündinud 1966. aastal Tallinnas.
Haridus: MSc (geograafia) 1994, Tartu Ülikool; PhD (sotsiaalteadused) 2004, Turu ja Tartu Ülikool (sotsiaalteadused); järeldoktorantuur Max Plancki demograafia instituudis Rostockis lühiõpingud Oxfordi Ülikoolis, Kesk-Euroopa Ülikoolis Budapestis, Praha Karli Ülikoolis.
Töö: Eesti rahvastikuministri nõunik 1999–2003 ja 2008–2009; Tartu Ülikoolis: lektor, teadur, teadus-arendusosakonna juhataja 2005–2007, ühiskonnateaduste instituudi vanemteadur 2012–. Euroopa Sotsiaaluuringu teaduskoordinaator Eestis.
Uurimisteemad: perede heaolu, sotsiaalpoliitika mõju, uurimismetoodika ja ränne.

MAI BEILMANN, Tartu Ülikooli sotsioloogia teadur

Sündinud 1984. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (sotsioloogia) 2005, MA (sotsioloogia) 2007, PhD (sotsioloogia) 2017, Tartu Ülikool; doktoriõpingud Konstanzi Ülikoolis 2008–2009 ja 2011–2012.
Töö: Tartu Ülikoolis: Euroopa Kolledži sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse analüütik 2012–2014, ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalpoliitika nooremteadur 2014­–2018, ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia teadur 2018–.
Uurimisteemad: sotsiaalne kapital, üldistatud usaldus, väärtused, kodanikuosalus, noorteuuringud.
Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liidu president; Euroopa Sotsiaalpoliitika Analüüsi Võrgustiku Balti haru liige.

DIANA BELTADZE, Statistikaameti Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonna projektijuht

Sündinud 6. augustil 1969 Riias.
Haridus: ajalugu 1994, Lomonossovi nimeline Moskva Riiklik Ülikool; MA (ärijuhtimine) 2016, Tallinna Ülikool.
Töö: Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi direktor 2002–2008; Statistikaametis: rahva ja eluruumide loenduse juht 2008–2014, registripõhise rahva- ja eluruumide loenduse projektijuht 2014–. Töötanud loenduse eksperdina Horvaatias, Valgevenes ja Ukrainas ning konsultandina Georgias.
Ühendused: Eesti Statistikaseltsi liige; ÜRO Euroopa majanduskomisjoni kombineeritud loendusmeetodi rakkerühma liige, loenduse juhtrühma liige.

EIKI BERG, Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi professor

Sündinud 1970. aastal.
Haridus: geograafia 1993, MSc (geograafia) 1995, PhD 1999, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: lektor, dotsent, sotsiaalteaduskonna dekaan, Johan Skytte poliitikauuringute instituudi rahvusvaheliste suhete teooria professor 2008–.
Uurimisteemad: tunnustamata riikide olukord rahvusvahelistes suhetes ja sellega soetud riiklik suveräänsus.
Ühendused: Soome Välispoliitika Instituudi teadusalase nõukoja liige ja arvukate teadusajakirjade toimetuskolleegiumite ning rahvusvaheliste suhete erialaseltside liige.

RAUL EAMETS,  Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan, makroökonoomika professor

Sündinud 1964. aastal Pärnus.
Haridus: õigusteadus 1987, MSc (majandusteadus) 1993, PhD (majandusteadus) 2001, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: majandusteaduskonna lektor, dotsent, dekaan, makroökonoomika professor 2006–, sotsiaalteaduste valdkonna dekaan, rektoraadi liige. Osalenud paljudes rahvusvahelistes ja kodumaistes teadusprojektides Eesti eksperdina või töögrupi juhina.
Uurimisteemad: ligi 150 teadustööd tööturu paindlikkuse, hariduse ja tööturu seoste, rände, palgalõhe, tööturu tuleviku trendide jt teemadel.
Ühendused: Eesti Eelarvenõukogu esimees.

DIANA EERMA, Tartu Ülikooli majanduspoliitika dotsent

Sündinud 1964. aastal.
Haridus: majandusteadus 1986, Tartu Ülikool; MSc (rahvusvahelised suhted) 2001, Columbia Ülikooli New Yorgis Rahvusvaheliste suhete ja avaliku halduse koolis (SIPA); PhD (majandusteadus) 2014, Tartu Ülikool.
Töö: lühiajaline konsultant Maailmapangas, Washingtonis. Tartu Ülikoolis: majanduspoliitika teadur 2001–2007, lektor 2007–2012, majanduspoliitika dotsent 2015–. Õpetanud majanduspoliitikat ja õigusökonoomikat Joensuu Ülikoolis Soomes, Deusto Ülikoolis Hispaanias ja Bratislava Majandusülikoolis Slovakkias.

JÜRI ENGELBRECHT, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik

Sündinud 1939. aastal Tallinnas.
Haridus: ehitusinsener 1962, tehnikakandidaat (mehaanika) 1968, Tallinna Tehnikaülikool; füüsika-matemaatikadoktor (pideva keskkonna mehaanika) 1981, Ukraina TA Mehaanikainstituut.
Töö: Tallinna Tehnikaülikoolis: stažöör, aspirant, vanemõpetaja 1965–1969, mehaanikainstituudi professor 1984–1991; Eesti TA Küberneetika Instituudis: vanemteadur, osakonnajuhataja, asedirektor 1969–1994; TTÜ Küberneetika Instituudis: osakonnajuhataja 1994–, juhtivteadur 1994–2016; Eesti Teaduste Akadeemias: president 1994–2004, asepresident 2004–2014.
Uurimisteemad: matemaatiline füüsika, biomehaanika, solitoonika, komplekssüsteemid. Mitmesaja teadusartikli ja tosina raamatu autor või kaasautor.
Ühendused: Mitme riigi teaduste akadeemiate liige, auliige; Academia Europea liige; World Academy of Arts and Sciences WAAS liige; Eesti Loodusuurijate Seltsi auliige; Ülemaailmse Innovatsiooni Fondi liige; Euroopa Teaduste Akadeemiate Assotsiatsiooni ALLEA president 2006–2011.

ANTERO HABICHT, Riigikogu Kantselei asedirektor

Sündinud 1980. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (õigusteadus, vastab magistrikraadile) 2003, Akadeemia Nord.
Töö: Maksu- ja Tolliameti Põhja maksukeskuse juriidilise osakonna õigusabi talituse jurist ja vanemjurist 2004−2005; Justiitsministeeriumis: õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse nõunik 2005–2009, õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse juhataja 2009–2011 ja 2013–2014, õiguspoliitika osakonna koosseisuväline nõunik seoses EL parema õigusloome projektiga 2011–2013; Riigikogu Kantseleis: õigus- ja analüüsiosakonna juhataja 2014−2019, asedirektor 2019–.

LIINA JOLLER-VAHTER, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ökoinnovatsiooni nooremteadur, doktorant

Sündinud 1975. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (ärirahandus ja investeeringud) 2002, MBA (ettevõtlus ja tehnoloogia juhtimine) 2007, Tartu Ülikool.
Töö: RV-Soft OÜ tarkvara koolitaja 1996–1999, AS Ilves-Extra ostujuht 2000–2007; Tartu Ülikoolis: ettevõtluse ja innovatsiooni juhtimise lektor 2015–2018, ökoinnovatsiooni nooremteadur 2018–; biotehnoloogia ettevõtte Power Algae OÜ tegevjuht 2013–.
Ühendused: Eesti Ettevõtlike Noorte Koda (JCI Estonia).

KRISTINA KALLAS, Tartu Ülikooli Narva kolledži mitmekeelse hariduse teadur, erakonna Eesti 200 esimees

Sündinud 1976. aastal.
Haridus: ajalugu 2000, Tartu Ülikool; MA (lähiajalugu), 2002 Kesk-Euroopa ülikool; PhD (politoloogia) 2016, Tartu Ülikool.
Töö: MTÜ Balti Uuringute Instituudi juhatuse liige 2007–2015; Tartu Ülikooli Narva kolledžis: teadur 2007–2008 ja 2019–, direktor 2015–2019; erakonna Eesti 200 esimees. Osalenud eksperdina Eesti lõimumispoliitika väljatöötamises ja ka integratsiooni monitooringute läbiviimises 2007–, nõustanud OSCE Vähemusrahvuste ülemkomissari töörühmas Ukraina, Moldova ja Kõrgõstani valitsusi lõimumispoliitika alal.
Avaldanud ajakirjanduslikke ja teadusartikleid venekeelse elanikkonna lõimumisest Eestis ja teistes Venemaaga piirnevates riikides.
Ühendused: Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu esimees 2015–2019.

VERONIKA KALMUS, Tartu Ülikooli sotsioloogia professor

Sündinud 1973. aastal Elvas.
Haridus: BA (sotsioloogia) 1995, Tartu Ülikool; MPhil (meediauuringud) 1998, Oslo Ülikool; PhD (sotsioloogia) 2003, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: meediauuringute teadur, dotsent 1999–2009, meediauuringute professor 2009–2014, sotsioloogia professor 2015–.
Uurimisteemad: põlvkonnad ja põlvkondadevahelised suhted, sotsialiseerumine, meediastumine, sotsiaalse aja kiirenemine ja väärtused.
Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liidu asepresident; Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni liige; Balti Uuringute Edendamise Assotsiatsiooni liige; Academia Europaea liige.

KAIRI KASEARU, Tartu Ülikooli üldsotsioloogia dotsent

Sündinud 1980. aastal Tartus.
Haridus: BA (sotsioloogia) 2002, MA (sotsioloogia) 2004, Tartu Ülikool; sotsioloogia õpingud Konstanzi Ülikoolis; PhD (sotsioloogia) 2010, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi assistent, lektor, juhataja 2005–2013, dotsent 2015–, strateegilise jätkusuutlikkuse kompetentsikeskuse (SJKK) uurimisrühma juht.
Uurimisteemad: inimressurss kaitsevaldkonnas, põlvkondadevaheline solidaarsus ja ambivalentsus, sotsiaalne ebavõrdsus, perekonna struktuur ja pereloomeline käitumine.
Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liidu liige; NATO SAS-144 ja HFM-308 töörühmade liige.

ALAR KONIST, Tallinna Tehnikaülikooli energiatehnoloogia instituudi professor

Sündinud 1985. aastal Rakveres.
Haridus: BA 2007, MA (mehhanotehnika) 2008, PhD (soojusenergeetika) 2013, Tallinna Tehnikaülikool. Järeldoktorantuur Brown’i Ülikoolis 2014/2015.
Töö: Tallinna Tehnikaülikoolis: mehaanikateaduskonna insener, teadur, dotsent 2006–2016, inseneriteaduskonna, kütuse ja õhuemissioonide analüüsi teadus- ja katselabori juht 2017–, energiatehnoloogia instituudi professor 2018– .
Ühendused: Tallinna Tehnikaülikooli senati liige, inseneriteaduskonna nõukogu liige, energiatehnoloogia instituudi nõukogu liige; ajakirja Oil Shale toimetuskolleegiumi liige; Eesti Soojustehnika Inseneride Seltsi nõukogu ja juhatuse liige.

KAIRI KREEGIPUU, Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia dotsent, vanemteadur

Sündinud 1973. aastal.
Haridus: BSc (psühholoogia) 1996, MSc (psühholoogia) 1997, PhD (psühholoogia) 2004, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituudi, psühholoogia instituudi, teadur, eksperimentaalpsühholoogia vanemteadur 2006–, dotsent 2016–, sotsiaalteaduste valdkonna teadus- ja arendusprodekaan; külalisprofessor Daliani Tehnikaülikoolis (Hiina RV) 2017–2019 ja Läti Ülikoolis 2019–.
Uurimisteemad: informatsiooni vastuvõtmine ja töötlemine ning selle sõltuvus inimese vaimsest ja füüsilisest seisundist, ajataju.

DAGMAR KUTSAR, Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika dotsent

Sündinud 1951. aastal Otepääl.
Haridus: psühholoogia 1975, PhD (psühholoogia) 1995, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: teadur, nõustaja 1977–1993, lektor 1993–1995, sotsiaal- ja haridusteaduskonna sotsiaalpoliitika dotsent, professor 1995–.
Uurimisteemad: laste ja perede temaatika uurimine ja vastavate heaolupoliitikate arendamine.

RAGNE KÕUTS-KLEMM, Tartu Ülikooli ajakirjandussotsioloogia dotsent

Sündinud 1977. aastal Hallistes.
Haridus: MA (sotsioloogia) 2002, PhD (meedia ja kommunikatsioon) 2013, Tartu Ülikool; doktoriõpe 2002–2004, Berliini Vaba Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: meediauuringute lektor 2004–2018, ajakirjandussotsioloogia dotsent ja ühiskonnateaduste instituudi asejuhataja 2018–.
Uurimisteemad: meedia ja ajakirjanduse muutumine. Avaldanud teooriaõpiku ja vahendab erialaseid teoseid eesti keelde.
Ühendused: Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi liige; Eesti Sotsioloogide Liidu liige; Balti Meediauurijate Liidu (BAMR) esimees; Rahvusvahelise Kommunikatsiooniuurijate Liidu liige.

ELVIRA KÜÜN, Tartu Ülikooli Narva kolledži eesti keele assistent

Sündinud 1980. aastal.
Haridus: eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja 2004, Tallinna Pedagoogikaülikool; MA (humanitaarteadused) 2006, Tallinna Ülikool; doktoriõpe (lingvistika) 2006–, Tallinna Ülikool.
Töö: töötanud ajakirjanduses, õpetajana 2005–2010, Vilniuse Ülikooli ja Eesti instituudi eesti keele, kirjanduse, kultuuriloo, ajaloo ja tõlketeooria lektor, Tartu Ülikooli Narva kolledžis eesti keele assistent, õpetab ka eesti ajalugu ja kultuurilugu.
Avaldanud teadusartikleid rahvusvähemuste keelevalikute mõjust etnilise identiteedi tunnetamisele jm teemadel.

KARIINA LAAS, Tartu Ülikooli neuropsühhofarmakoloogia ning kliinilise ja tervisepsühholoogia lektor

Sündinud 1971. aastal.
Haridus: ärikorraldus ja finantsjuhtimine, 2006 Audentese Ülikool; BA (psühholoogia) 2008, MA (psühholoogia) 2010, PhD (psühholoogia) Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: psühholoogia instituudi teadur, neuropsühhofarmakoloogia ja kliinilise ja tervisepsühholoogia lektor 2014–. Uurib ja õpetab käitumise bioloogilisi aluseid, sh emotsioonide ja motivatsiooni psühhobioloogiat, tegeleb tervise kujunemise psühholoogiliste aspektide ja tervisekäitumise mõjutamise võtetega, praktiseerib kliinilise psühholoogina.
Ühendused: Eesti Psühholoogide Liidu president.

LAURI LEPPIK, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse vanemteadur

Sündinud 1964. aastal Tallinnas.
Haridus: matemaatika-füüsika 1990, Tallinna Pedagoogiline Instituut; Varssavi Ülikool 1988–1989; sotsiaaltöö magistriõpe 1992–1993, Lõuna-Connecticuti Ülikool; MA (sotsiaaltöö) 2003, Tallinna Pedagoogikaülikool; PhD (sotsiaaltöö) 2006, Tallinna Ülikool.
Töö: Tartu Teaduspargi projektijuht 1990–1991; Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaaltöö ja -poliitika lektor 1991–1995; Sotsiaalkindlustusametis: nõunik 1995–1997, peadirektori asetäitja 1997–1998; Euroopa Ülikooli Robert Schumani Keskuse (Itaalia) külalisteadur 1998; Sotsiaalministeeriumi nõunik 1999–2001; vabakutseline analüütik, Poliitikauuringute Keskuse Praxis külalisuurija 2001–2006; Tallinna Ülikoolis: sotsiaalpoliitika professor 2007–2014, sotsiaaltöö instituudi direktor 2008–2013, Eesti demograafia keskuse vanemteadur 2014–.

LEA LEPPIK, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õiguse ajaloo dotsent, Tartu Ülikooli muuseumi kuraator

Sündinud 1962. aastal Tartus.
Haridus: ajalugu 1987, MA (ajalugu) 1996, PhD (filosoofiateaduskond) 2006, Tartu Ülikool.
Töö: ajaloo õpetaja 1987–1994; Eesti ajalooarhiivis: arvutioperaator, arhivaar, teatmetalituse juhataja 1994–1995, 1998–2002; ajakirja Kleio abitoimetaja1995–1997; Tartu Ülikoolis: loodusmuuseumi ja botaanikaaia teadusdirektor 2002–2010, ajaloo ja arheoloogia instituudi lektor 2002–2007, Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse, infoteaduse ja dokumendihalduse osakonna erakorraline dotsent 2007–2010, sotsiaal- ja haridusteaduskonnas dokumendihalduse dotsent 2010–2014, ajaloo muuseumi teadusdirektor 2010–, õiguse ajaloo dotsent 2015–.

MARJU LUTS-SOOTAK, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õiguse ajaloo professor ja õigusteaduskonna asedirektor

Sündinud 1966. aastal Rakveres.
Haridus: õigusteaduskond 1990, mag. iur. 1993, dr. iur. 1999, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: õigusteaduskonna stažöör-uurija, lektor, teadur, dotsent 1990–2003, professor, õiguse ajaloo õppetooli juhataja 2003–, õigusteaduskonnas prodekaan 2014–2015.
Ühendused: Rahvusvahelise Õigus- ja Sotsiaalfilosoofia Ühingu Eesti sektsiooni asutajaliige 1997–; ajakirjade Juridica ja Juridica International: Law Review University of Tartu peatoimetaja 2016–; paljude rahvusvaheliste õigusajaloo seltside ja erialaajakirjade toimetuskolleegiumi liige; Õpetatud Eesti Seltsi aseesimees 2019–.

ANDREI MAKARITŠEV, Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi külalisprofessor

Sündinud 1965. aastal.
Haridus: 1988 Nižni Novgorodi Ülikool; doktorikraad (politoloogia) 1999, Nižni Novgorodi Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi külalisprofessor 2013–.
Uurimisteemad: Venemaa ja endise Nõukogude Liidu alade ühiskondade areng ning Venemaa välispoliitika ja Putini režiimi siseriikliku kontrolli mehhanismid.

VJATŠESLAV MOROZOV, Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi professor

Sündinud 1972. aastal.
Haridus: ajalooteaduskond 1994, filosoofiadoktor (rahvusvahelised suhted) 1997, Peterburi Riiklik Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi Euroopa Liidu – Venemaa uuringute professor.
Uurimisteemad: riigi eneseidentiteedi ja välispoliitika seosed Venemaa näitel, Venemaa ja Euroopa Liidu suhete areng ja tulevik.
Ühendused: Tartu Ülikooli Euroopa Liidu – Venemaa uuringute keskuse nõukogu esimees.

MARGUS PEDASTE, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia professor

Sündinud 1976. aastal.
Haridus: BSc (botaanika ja ökoloogia, gümnaasiumi bioloogiaõpetaja ja terviseõpetuse õpetaja) 1998, MSc (bioloogia didaktika) 2001, PhD (bioloogia- ja maateaduste haridus) 2006, Tartu Ülikool.
Töö: 15 aastat loodusainete õpetajana üldhariduskoolis; Tartu Ülikoolis: metoodik, lektor, teadur, vanemteadur 2000–2012, Pedagogicumi direktor 2009–2012, haridusteaduste instituudi asejuhataja, haridustehnoloogia professor 2015–; külalisteadlasena Stanfordi Ülikoolis; paljude Eesti ja rahvusvaheliste teadus- ja arendusprojektide põhitäitja, koordinaator. Avaldanud üle 150 teadusartikli ja raamatupeatüki.
Uurimisteemad: haridustehnoloogia, uurimuslik õpe, tehnoloogiatoetatud õpe, digikompetentsus, õpianalüütika ja liitreaalsus, STEM-haridus.
Ühendused: hariduse kutsenõukogu juht; mitme rahvusvahelise erialaliidu liige ja ajakirja Educational Research Review kaastoimetaja.

MIIA RANNIKMÄE, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi loodusteadusliku hariduse professor

Sündinud 1951. aastal.
Haridus: keemik-keemiaõpetaja 1975, MA (pedagoogika) 1996, PhD (bioloogia- ja maateaduste haridus) 2001, Tartu Ülikool.
Töö: keemia õpetaja; Tartu Ülikoolis: uurija, teadur, vanemteadur 1977–2008, loodusteadusliku hariduse professor 2008–. USA Iowa Ülikooli külalisuurija 2003. Juhtinud Eesti ja Euroopa Komisjoni teadusprojekte.
Uurimisteemad: loodusteadusliku kirjaoskus, kontekstipõhine õpetamine, huvi ja relevantsuse ning loodusteadusliku karjääri teadlikkus.
Ühendused: mitme ajakirja toimetuskolleegiumi liige; mitme rahvusvahelise teadusorganisatsiooni tegevkomitee liige 1997–; Ida-Soome ülikooli audoktor 2014–.

MART RAUDSAAR, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja

Sündinud 1973. aastal Tartus.
Haridus: BA (ajakirjandus) 1996, Tartu Ülikool; MPhil (meediauuringud) 2000, Oslo Ülikool.
Töö: ajakirja Favoriit toimetaja 1993–1996; Elva Linnavolikogu liige 1993–2002; Tartu Ülikooli õppejõud 2001–2011; ajakirja Politseileht peatoimetaja 2005–2007; Tallinna Ülikooli õppejõud 2011–2017; Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor 2010–2019, Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevdirektor 2019–.
Ühendused: Eesti Meediaorganisatsioonide Liidu juhatuse liige 2011–; News Media Europe juhatuse liige 2016–; Nõo Vallavolikogu liige, eelarvekomisjoni esimees 2017‒.

HESI SIIMETS-GROSS, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õiguse ajaloo ja Rooma õiguse dotsent, Euroopa Liidu Kohtu jurist-lingvist

Sündinud 1976. aastal Tartus.
Haridus: õigusteaduskond 1999, mag. iur. 2002, dr. iur. 2011, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: teadur 2002, õiguse ajaloo õppetooli assistent 2002–2004, lektor 2004–2012, õiguse ajaloo ja Rooma õiguse dotsent 2012–; Euroopa Liidu Kohtu jurist-lingvist 2012–.

KADRI SOO, Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika assistent

Sündinud 1977. aastal.
Haridus: MA (sotsioloogia) 2006, doktoriõpe (sotsioloogia) 2006–, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: teadur, lektor 2006–2016, sotsiaalpoliitika assistent 2017–.
Uurimisteemad: perevägivald ja laste väärkohtlemine, laste ja perede heaolu ning õigused, seksuaal- ja riskikäitumine.

TARMO SOOMERE, Akadeemik, Eesti Teaduste Akadeemia president, Tallinna Tehnikaülikooli juhtivteadur, rannikutehnika professor

Sündinud 1957. aastal Tallinnas.
Haridus: matemaatika 1974–1977, Tartu Ülikool; matemaatik 1980, Moskva Riiklik Ülikool; füüs-mat-knd 1984, Moskva Širšovi nim okeanoloogia instituut; PhD (matemaatika) 1992, Tartu Ülikool.
Töö: Eesti NSV TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudis: nooremteadur, vanemteadur 1983–1990; Eesti NSV TA Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudi merefüüsika osakonna vanemteadur 1990–1992; Max Plancki Meteoroloogia Instituudi (Hamburg) Alexander von Humboldti fondi stipendiaat 1994–1997; Uppsala Ülikooli Visby stipendiaat 1999–2000; Tallinna Tehnikaülikoolis: meresüsteemide instituudi vanemteadur, sektorijuhataja, asedirektor 2002–2004, küberneetika instituudi vanemteadur 2005–2008, juhtivteadur, lainetuse dünaamika labori juhataja 2009–, rannikutehnika professor 2016–, mehaanika instituudi rannikutehnika professor 2005–2010; Eesti Teaduste Akadeemia informaatika ja tehnikateaduste osakonna juhataja 2009–2014; James Cooki Ülikooli külalisteadlane (Townsville, Austraalia) 2010; Klaipeda Ülikooli külalisprofessor 2012–.
Uurimisteemad: tuule- ja laevalainete mõõtmine ja modelleerimine, lainetuse dünaamika rakendused rannikutehnikas ja -protsessides ning meremeteoroloogia.
Ühendused: Läänemere okeanograafide konverentsi juhtkomitee liige 2005–; Eesti esindaja Euroopa Teadusfondi mereteaduste komitees 2007–; Eesti TA esindaja Euroopa akadeemiate nõuandva kogu (EASAC) keskkonnapaneelis 2008–; Euroopa merekomitee aseesimees
2012–.

EDA TAGAMETS, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi kroonik

Sündinud 1970. aastal.
Haridus: eesti keel ja kirjandus 1993, kultuuriantropoloogia õpingud 1994–1995, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu maavalitsuses välissuhete ja kommunikatsiooni ning väikeettevõtluse arendusprojektide ja regionaalsete arengukavade koostamine; Tartu Ülikooli: haridusteaduste instituudi haridusuuenduskeskuse kroonik, kommunikatsioonispetsialist 2016–.
Ühendused: Tartumaa arengustrateegia hariduse teemarühma juht 2018; haridusuuenduse ideede levitaja.

ERKI TAMMIKSAAR, Eesti Maaülikooli Karl Ernst von Baeri maja teadusloo uurimise keskuse direktor

Sündinud 1969. aastal.
Haridus: geograaf 1993, MA (geograafia) 1995, PhD (geograafia) 2000, Tartu Ülikool.
Töö: Zooloogia ja Botaanika Instituudi insener 1994; Baeri muuseum juhataja, teadur 1995–96; Tartu Ülikoolis: filosoofiaosakonna teadur, geograafia instituudi vanemteadur, ökoloogia ja maateaduste instituudi geograafia ajaloo vanemteadur 2009–2015, ökoloogia ja maateaduste instituudi geograafia ajaloo vanemteadur 2016–2018; Eesti Põllumajandusülikooli teadusloo uurimise keskuse juhataja 2005–2009, Eesti Maaülikooli Karl Ernst von Baeri maja teadusloo uurimise keskuse vanemteadur, direktor 2009–.
Ühendused: paljude teadusajakirjade toimetuskolleegiumi liige; teadus- ja kultuuriseltside juhatuse liige; Õpetatud Eesti Seltsi liige; Eesti Looduseuurijate Seltsi liige; Eesti Geograafide Seltsi liige.

KADI TIMPMANN, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna avaliku sektori ökonoomika assistent

Sündinud 1976 Kohtla Järvel.
Haridus: BA (majandusteadus) 1999, MA (majandusteadus) 2010, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: majandusteaduskonna riigimajanduse õppetooli referent 2005–2010, avaliku sektori ökonoomika ja rahanduse teadur 2011–2016, avaliku sektori ökonoomika assistent 2017–, spetsialist 2017–.
Ühendused: Eesti Majandusteaduse Seltsi liige.

HELI TOOMAN, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži turismimajanduse dotsent

Sündinud 1949. aastal.
Haridus: raamatukogundus ja bibliograafia 1971, MA (pedagoogika) 1998, PhD (kasvatusteadused) 2003, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Töö: Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis: õppejõud, turismiosakonna juhataja 1997–2012, turismimajanduse dotsent 2016–.
Arvukalt artikleid turismi- ja teenindusmajandusest, koostanud sõnaraamatuid, õpikuid ja ajalooraamatu „Eesti turismi 100 aastat“.
Ühendused: mitme teadus- ja erialaajakirja toimetuskolleegiumi liige; osalenud paljudes rahvusvahelistes ning kodumaistes teadus- ja arendusprojektides eksperdina ja töörühma juhina.

KRISTA UIBU, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi algõpetuse professor

Sündinud 1966. aastal.
Haridus: eesti filoloog 1989, MSc (pedagoogika) 2005, PhD (pedagoogika) 2010, Tartu Ülikool; täiendanud end Jyväskylä Ülikoolis ja Darmstadti Tehnikaülikoolis.
Töö: 11 aastat koolis eesti keele õpetajana; Tartu Ülikoolis: haridusteaduste instituudis ja õpetajate seminaris teadur, lektor, algõpetuse dotsent 2014–1018, professor, õpetajate seminari juhataja 2018–; Eesti Haridusteaduste Ajakirja asutaja, vastutav toimetaja 2013–. Klassiõpetajate ettevalmistamise ja algõpetuse suuna arendaja Tartu Ülikoolis.
Uurimisteemad: õpetaja õpetamistegevuste ja strateegiate mõju õpilaste keeleoskuste ning tekstimõistmise arengule, pedagoogiline sekkumine algklassides ning õppevara hindamine ja arendamine. Osalenud paljudes teadus- ja arendusprojektides.

KADRI UKRAINSKI, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna juhataja, riigimajanduse ja majanduspoliitika õppetooli juhataja, teadus- ja innovatsioonipoliitika professor

Sündinud 1974. aastal Tartus.
Haridus: BA (majandusteadus) 1996, MA (majandusteadus) 1998, PhD (majandusteadus), 2008, Tartu Ülikool.
Töö: AS Silmet Turunduse peaspetsialist 1998–2000; Tartu Ülikoolis: majandusteaduskonna teadur, projektijuht, vanemteadur 2004–2014, õppetooli juhataja 2013−, teadusprodekaan 2014−2015, teadus- ja innovatsioonipoliitika professor 2016–, teaduskonna juhataja 2019–.
Ühendused: Eesti Majandusteaduse Seltsi liige 2003–; Horizon 2020 „Euroopa muutuvas maailmas“ programmikomitee ekspert 2014–.

ANDERO UUSBERG, Tartu Ülikooli afektiivse psühholoogia vanemteadur

Sündinud 1980. aastal.
Haridus: BSc (psühholoogia) 2004, MSc (psühholoogia) 2006, PhD (psühholoogia) 2014, Tartu Ülikool; järeldoktoratuur Stanfordi Ülikooli emotsioonide regulatsiooni laboris.
Töö: Tartu Linnavalitsuse avalike suhete osakonna juhataja 2006–2007; Tartu Ülikoolis: psühholoogia instituudi teadur 2007–2015, afektiivse psühholoogia vanemteadur 2018–.
Uurib ja õpetab inimese käitumist reguleerivaid mehhanisme – emotsioone, motivatsiooni ja enesekontrolli.
Ühendused: Eesti Psühholoogide Liidu liige.

TANEL VALLIMÄE, Tallinna Ülikooli kodanikeühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse teadur

Sündinud 1975. aastal Viljandis.
Haridus: BA (politoloogia) 2001, Tartu Ülikool; MA (riigiteadused) 2004, Tallinna Ülikool; riigi- ja poliitikateaduste doktorantuur 2004–, Tallinna Ülikool.
Töö: Tallinna Ülikoolis: kodanikeühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse teadur 2005–2015, ühiskonnateaduste instituudi, RASI (noorem)teadur 2015–.
Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liidu liige.

URMAS VARBLANE, Akadeemik, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahvusvahelise ettevõtluse professor

Sündinud 1961. aastal Mõisakülas.
Haridus: majandusteadlane-küberneetik 1984, Tartu Ülikool; majandusteaduste kandidaat 1989, Moskva Ülikool. Täiendanud ennast Augsburgi Ülikoolis, Bentley College’is (USA), Kieli Maailmamajanduse Instituudis, Londonis jm.
Töö: Tartu Ülikoolis: majandusteaduskonna vanemõpetaja 1989–1992, lektor 1992–1993, dotsent 1993–2000, rahvusvahelise ettevõtluse õppetooli juhataja, professor 2001–; Londoni ülikooli külalisõppejõud 1998–1999.
Uurimisteemad: Eesti ettevõtete rahvusvahelistumine, otseste välisinvesteeringute roll majanduses, riigi innovatsioonisüsteem ja innovatsioonipoliitika. Osalenud paljudes rahvusvahelistes teadusprojektides.
Ühendused: European International Business Academy; European Association for Comparative Economic Studies juhatus; International Institute for Applied Systems Analysis; Gesellschaft für Wirtschafts- und Socialwissenschaften; International Atlantic Economic Society; Eesti Majandusteadlaste Selts; Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 2009–, humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna juhataja; Eesti Panga nõukogu liige 2009–, Eesti Eelarvenõukogu liige.

PEETER VIHMA, Helsingi Ülikooli doktorant

Sündinud 1980. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (sotsioloogia) 2006, Tallinna Ülikool; MA (sotsioloogia) 2008, Tallinna Ülikool; doktoriõpe (keskkonna valitsemine) 2017–, Helsinki Ülikool, Cornelli Ülikool.
Töö: Tallinna Ülikooli lektor 2009–2017; Riigikogu kantselei nõunik 2017–2019; Symbiosis OÜ tegevjuht, konsultant 2012–.
Ühendused: Kassisaba seltsi asutajaliige, Tallinna Asumiseltside Liidu asutajaliige, Eesti Omanike Keskliidu volikogu liige.

PIRET VILJAMAA, Eesti Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialist

Sündinud 1971. aastal Tallinnas.
Haridus: infotöötaja 1994, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse, sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialist 2001–.

KRISTEL VITS, Tartu Ülikooli Johan Skytte instituudi doktorant

Sündinud 1988. aastal.
Haridus: MA (rahvusvahelised suhted) 2014, doktoriõpe (rahvusvahelised suhted) 2014–, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: Johan Skytte instituudi projektijuht, peaspetsialist, koordinaator 2015–2017.
Uurimisteema: de facto riikide sõltuvussuhted nn patroonriikidest ning nende mõjust rahvusvahelise tunnustamise võimalikkusele.

Tagasiside