Nr 8

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 8 autoritest

Ene Ergma, Riigikogu esimees

Sündinud 1944 Rakveres. Haridus: astrofüüsik, Tartu Riiklik Ülikool 1962-64 (füüsika), Moskva Riiklik Ülikool 1969; füüsika-matemaatikakandidaat 1972; füüsika-matemaatikadoktor 1984 (Moskva Kosmoseuuringute Instituut); Eesti TA liige 1997-. Töö: NSVL Teaduste Akadeemia Astronoomia Nõukogu 1974-88, Tartu Ülikooli teoreetilise füüsika ja astrofüüsika kateedri professor 1988-92, astrofüüsika korraline professor 1992, teoreetilise füüsika instituudi juhataja 1992-96 ja füüsikaosakonna juhataja 1992-98, Eesti Teaduste Akadeemia asepresident 1999-, X Riigikogu esimees 2003-. Ühendused: Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica; Rahvusvaheline Astronoomia Ühing (IAU), Euroopa Astronoomia Ühing (EAS); Tartu Observatooriumi teaduslik nõukogu, Tartu Ülikooli füüsika-keemiateaduskonna ja füüsikaosakonna nõukogu, EV teaduspreemia komisjon, Euroscience, Füüsika Instituudi nõukogu; ALLEA (All European Academies) komisjon ” Eetika ja teadus”, Inglise Kuningliku Astronoomiaseltsi assotsieerunud liige 2001-, Descartes’i preemia suure žürii liige 2002 ja president 2003, ENWISE (Enlarge “Women in Science” to East) ekspertkomisjoni esimees 2002-, “Teadus ja ühiskond” (Science and Society) Euroopa Liidu komisjoni nõunik 2002-, Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu.

Liina Gross, Tallinna Pedagoogikaülikooli magistrant

Sündinud 1977 Tallinnas. Haridus: infoteaduste BA, Tallinna Pedagoogikaülikool 1999, Tallinna Pedagoogikaülikooli magistriõpe 2001-, Grazi Ülikool 2002. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus 1998-2002, Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus 2003-.

Igor Gräzin, Akadeemia Nord professor

Sündinud 1952 Tartus. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1975 (cum laude), õigusteaduse kandidaat 1978 (Üleliiduline Õiguse Instituut, Moskva) ja doktor 1987 (NSVL Teaduste Akadeemia Riigi ja Õiguse Instituut). Töö: Tartu Riikliku Ülikooli õppejõud 1976-88, NSV Liidu rahvasaadik 1989-91, Notre Dame’i Ülikooli Ärijuhtimise Kolledži (USA) professor 1992-, Kelloggi Rahvusvaheliste Suhete Instituudi teaduskonnakolleegiumi liige 1991-, VIII Riigikogu liige, Välisministeeriumi nõunik 1999, Riigikogu esimehe nõunik 1999-2001, Akadeemia Nord õigusteaduskonna dekaan 1999-.

Valter Haamer, Eesti Rahvakultuuri Keskseltside Liidu esimees

Sündinud 1929 Räpina vallas. Haridus: ajaloolane ja pedagoog, Tallinna Pedagoogiline Instituut 1957. Töö: Elva koolides õpetaja ja õppealajuhataja 1949-59, Tartu Ülikooli õppeosakonna juhataja 1962-69 ja kaugõppeprorektor 1969-90 ning kirjastus- ja trükiosakonna juhataja ja pedagoogikaõppejõud 1991-94, Eesti Kultuuriseltside Ühenduse esimees 1997-, Eesti Rahvakultuuri Keskseltside Liidu esimees 2001-.

Aivar Jarne, Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna pressitalituse juhataja

Sündinud 1965 Antslas. Haridus: ajaloolane, Tartu Ülikool 1991. Töö: ajalehe Postimees poliitikatoimetuse toimetaja 1991-93 ja arvamustoimetuse toimetaja 1993-99, Riigikohtu pressiesindaja 2000-01, Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna pressitalituse juhataja 2001-02 ja 2003-, Riigikogu esimehe nõunik 2002-2003, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2001-. Ühendused: Rahvusvaheliste Suhete Ring.

Kristi Joamets, Tallinna Tehnikaülikooli majandusõiguse õppetooli lektor

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: Tallinna Kergetööstustehnikum 1991, õigusteaduse BA, Tartu Ülikool 1996; MA, Tallinna Tehnikaülikool 1999. Töö: Põllumajandusministeeriumi juriidilise osakonna spetsialist 1993-95, Rahandusministeeriumi juriidilise osakonna nõunik 1995, Tallinna Tehnikaülikooli majandusõiguse õppetooli lektor 1998-.

Raivo Juurak, ajakirja Haridus toimetaja

Sündinud 1949 Viljandimaal Olustveres. Haridus: filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Tartu Riiklik Ülikool 1973; kodanikuühiskonna kursused, Taani Esbjergi Meediakõrgkool 1995; demokraatiakursused, Göteborgi (NFA) Põhjamaade Rahvaakadeemia 1997; Tallinna Pedagoogikaülikooli magistriõpe. Töö: eesti keele ja kirjanduse õpetaja, ajakirjanik, ajakirja Maurus tegevtoimetaja 1995-99, Õpetajate Lehe toimetaja 1999-2001, ajakirja Haridus toimetaja 2002-. Liikumise Jah Euroopa Liidule õpetajate kõneisik (e-arutelude korraldaja), Õpetajate Lehe ja ajakirja Haridus meililisti moderaator. Ühendused: Eesti Haridusfoorumi toimkond, Eesti-Taani Seltsi juhatus.

Andres Jõesaar, Ringhäälingunõukogu esimees

Sündinud 1959 Tallinnas. Haridus: peenmehhaanika insener, Tallinna Polütehniline Instituut 1982. Töö: ENSV Riikliku Televisiooni- ja Raadiokomitee informatsiooni- ja arvutuskeskus 1982-89, Eesti Raadio reklaamiosakonna juhataja 1989-90, Eesti Televisiooni reklaamiosakonna juhataja 1990-92, AS-i Reklaamitelevisioon ärijuht 1992-95, AS-i TV 3 asepresident, juhatuse esimees, peadirektor 1996-99, Levicom Broadband OÜ / Tele2 Eesti AS-i meedia ja sisuteenuste juht 2000-, Euroopa Nõukogu massimeedia direktoraadi on-line-meedia ja demokraatia ekspertide töörühma juht 2001-, Ringhäälingunõukogu liige 2000-, esimees 2003-.

Kati Karelson, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna magistrant

Sündinud 1977 Viljandis. Haridus: sotsioloogia BA, Tartu Ülikool 2000, magistriõpe 2000-, lisaeriala politoloogia. Töö: Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakonna assistent Euroopa Liidu 5. raamprogrammi projekti IPROSEC juures 2000-2003, Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakonna referent – õppejõudude assistent 2002-.

Aare Kasemets, Riigikogu Kantselei nõunik

Sündinud 1963 Pärnus. Haridus: agronoomia, maasotsioloogia, Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1987, ajakirjandus, sotsioloogia, Tartu Ülikool 1993, BA ajakirjanduses 1995, MA sotsioloogias 2001, doktoriõpe õigus- ja kommunikatsioonisotsioloogias 2001-. Töö: Riigikogu majanduskomisjoni nõunik 1993-95, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna juhataja
1995-2003, Riigikogu Kantselei nõunik 2003-, Euroopa Parlamendiuuringute ja -dokumentatsiooni Keskuse (ECPRD) korrespondent 1996-2003, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 1999-2001. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liidu juhatus 1997-99 ja 2001-03, Eesti Rooma Klubi 2001-, Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Esinduskogu 2003-, Eesti Klubi 2003-, Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon 2003-.

Vahur Kraft, Eesti Panga president

Sündinud 1961 Tartus. Haridus: rahanduse ja krediidi eriala, Tartu Riiklik Ülikool 1984; täiendanud end Vilniuse Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituudis 1985, Moskva Finantsmajanduse Instituudis 1987, Viinis Joint Vienna Institute’is ja Stockholmis SIPU-s1992, Washingtonis IMF-i Instituudis 1994 ning lühiajaliselt BIS-is (Bank for International Settlements), IMF-is ja Itaalia Keskpangas. Töö: NSVL Hoiupanga Eesti Vabariikliku Panga Tallinna Mere osakonna juhataja 1984-90, AS-i Eesti Sotsiaalpank juhatuse aseesimees 1990-91, Eesti Panga asepresident 1991-95, Rahvusvahelise Valuutafondi asekuberner Eestis 1992-95, Rahvusvahelise Valuutafondi kuberner Eestis 1995- ja Eesti Panga president 1995-. Ühendused: Strateegiliste Algatuste Keskuse nõukogu, Stabiliseerimisreservi nõukogu, Finantsinspektsiooni nõukogu, Tagatisfondi nõukogu esimees. Tartu Ülikooli Sihtasutuse usalduskogu esimees, Tallinna Noorte Kommertskoja auliige, Tallinna Vanalinna Rotary Klubi.

Ülle Lepp, Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Esinduskogu liige

Sündinud 1957 Haapsalus. Haridus: majandusküberneetik, Tartu Riiklik Ülikool 1980; sotsioloogia magistriõpe, Tallinna Pedagoogikaülikool 1997-2000, Avatud Ühiskonna Instituudi (Open Society Institute) kohaliku omavalitsuse algatuse programmi stipendiaat 2003-. Töö: Sotsiaal- ja Turu-uuringute firma Saar Poll sotsioloog 1991-95, Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni nõunik 1995-98, Rahvusraamatukogu 1998-, Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaalteaduskonna, 1999-2001, ja Poliitikauuringute Keskuse Praxis projektijuht 2002-03. Ühendused: Eesti Nägemispuuetega Inimeste Fond, Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Esinduskogu, International Society for Third Sector Research (ISTR).

Ando Leps, õigusteaduse doktor

Sündinud 1935 Rakveres. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1960; õigusteaduse doktor 1992. Töö: siseministeeriumi süsteemis 1960-95, VIII ja IX Riigikogu liige. Ühendused: Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi asutajaliige, aseesimees 1991-94, Eestimaa Rahvarinde volikogu I koosseis.

Margit Muul, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1977 Tallinnas. Haridus: skandinavistika (rootsi keel ja kirjandus) BA, Tartu Ülikool 2000. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2000-.

Jaanus Männik, Riigikogu liige

Sündinud 1951 Põltsamaal. Haridus: põllumajandusökonomist, Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1974. Töö: Pärivere sovhoosi peaökonomist ja direktori asetäitja 1974-85, Surju sovhoosi direktor 1985-93, OÜ Surju tegevdirektor 1993-95, VIII, IX ja X Riigikogu liige. Ühendused: Eestimaa Rahvaliit, Eesti Põllumajandusülikooli ja Eesti Muusikaakadeemia kuratoorium, Eesti Põllumajandusülikooli vilistlaskogu.

Gunnar Paal, Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna pressisekretär

Sündinud 1946 Tartus. Haridus: ajakirjanik, Tartu Riiklik Ülikool 1969, pedagoogikakandidaat 1977. Töö: Eesti Raadio 1969-76, korralduskomitee Olümpia-80 Tallinna purjeregati pressiteenistuse direktori asetäitja 1976-80, Eesti Raadio 1980-98, Eesti Televisioon 1999-2001, Riigikogu Kantselei pressitalituse pressisekretär 2002-. Ühendused: Eesti Olümpiakomitee taasasutajaliige, Eesti Olümpiakomitee peasekretär 1989-97, Eesti Olümpiaakadeemia asutajaliige ja selle väljaande toimetuskolleegiumi liige.

Katre Pall, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse ja toetuste osakonna peaspetsialist

Sündinud 1970 Tartus. Haridus: sotsioloogia BA, Tartu Ülikool 1993; MA, Kesk-Euroopa Ülikooli Praha Kolledž 1994; Kesk-Euroopa Ülikooli Praha Kolledži uurimisstipendiaat 1994-95, doktoriõpe, Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond 2001-. Töö: Age Reklaam, Saatchi & Saatchi, Age Com uuringute juht 1995-2003, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse ja toetuste osakonna spetsialist 2003-.

Märt Rask, Riigikogu liige

Sündinud 1950 Harjumaal Kõue vallas. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1978. Töö: Tallinna I Õigusnõuandla advokaat 1978-90, justiitsministri asetäitja
1990-91, justiitsminister 1992, Advokaadibüroo Teder & Rask vandeadvokaat 1993-95 ja 1997-99, siseminister 1995-96, justiitsminister 1999-2003. IX ja X Riigikogu liige. Ühendused: Eesti Reformierakond, Advokatuur.

Eduard Raska, Audentese Ülikooli õppejõud, õigusteaduse doktor

Sündinud 1944 Mõisakülas. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1970; õigusteaduse doktor 1988. Töö: Tartu Riikliku Ülikooli kriminoloogialabori teadur ja vanemteadur 1970-76 ning käitumishälvete sotsioloogia labori juhataja 1983-89, ENSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi noorsoo sotsioloogia sektori vanemteadur 1976-83, EV Ülemnõukogu esimehe kantselei nõunik 1989-91, Eesti Riigikaitse Akadeemia rektor 1991-98, Õigusinstituudi kriminoloogia ja õiguse sotsioloogia professor 1999-2003, Audentese Ülikooli õppejõud 2003-.

Toivo Roosimaa, TALO esimees, Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud

Sündinud 1938 Tallinnas. Haridus: insener, Tallinna Polütehniline Instituut 1972, tehnikakandidaat, Tallinna Tehnikaülikool 1990. Töö: Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud 1973-, Eesti Kõrgkoolide Ametiliitude Ühenduse UNIVERSITAS esimees 1990-92, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) esimees 1992-.

Harry Roots, Tallinna Pedagoogikaülikooli organisatsiooni- ja juhtimisteooria õppetooli professor

Sündinud 1950 Tallinnas. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1973, ajalookandidaat, ENSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut 1977; kõrgemate riigiametnike juhtimiskursused JOKO 14/94, Hallinnon kehittämiskeskus (Helsinki) 1994-95. Töö: Riigikantselei Koolituskeskus 1992-94, Eesti Haldusjuhtimise Instituut 1994-97, Phare kohalik ekspert 1997-98, Sisekaitseakadeemia prorektor 1998-2001, Tallinna Pedagoogikaülikooli organisatsiooni- ja juhtimisteooria õppetooli professor 2001-.

Mario Rosentau, Tartu Ülikooli doktorant, advokaadibüroode Luiga, Mugu & Borenius (Tallinn) ja Borenius & Kemppinen (Helsinki) jurist

Sündinud 1962 Viljandis. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1986 (cum laude); MA filosoofias, Tartu Ülikool 1998; Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktoriõpe 1998-; Helsingi Ülikooli riigiteaduste teaduskonna filosoofia osakonna külalisõppur 2000-01; eriprogramm intellektuaalse omandi õigustest infotehnoloogias 2003. Töö: Eesti Kaubandus-Tööstuskoja välissuhete vanemkonsultant 1988-89, Välisministeeriumi I sekretär 1989-90, AS Tau juhatuse esimees 1991-94, Romario Digitator Press Oy juhatuse esimees 1996-98, Suomen Ilmakuva Oy müügijuht Eestis 1999-2001, advokaadibüroo Borenius & Kemppinen 2003-, advokaadibüroo Luiga, Mugu & Borenius 2003-. Ühendused: Rahvusvaheliste Suhete Ring 1982-86, president 1985-86; Junior Chamber International (JCI) Tallinn liige 1989-94.

Paul-Eerik Rummo, rahvastikuminister

Sündinud 1942 Tallinnas. Haridus: eesti filoloog, Tartu Riiklik Ülikool 1965. Töö: Vanemuise teatri peanäitejuhi kirjandusabi 1965, vabakutseline kirjanik 1966-76, Tallinna Draamateatri kirjandusosakond 1976-86, Kirjanike Liidu juhatuse sekretär ja aseesimees 1986-89, Riigikantselei kultuurikonsultant 1989-92, Eesti Kongressi liige 1990-92, Eesti Komitee liige 1990-92, VII, VIII ja IX Riigikogu liige 1992-, kultuuri- ja haridusminister 1992-94, rahvastikuminister 2003-; Tallinna Linnavolikogu 1996-99. Ühendused: Eesti Liberaaldemokraatliku Partei asutajaliige ja esimees 1989-94, Eesti Reformierakond.

Hille Saluäär, Eesti Õiguskeele Keskuse toimetaja

Sündinud 1973 Tallinnas. Haridus: BA eesti keeles ja kirjanduses, Tartu Ülikool 1996; Tartu Ülikooli kirjaliku tõlke magistriõpe 2002-. Töö: Eesti Õiguskeele Keskuse (endine Eesti Õigustõlke Keskus) toimetaja 1997-, Tallinna Pedagoogikaülikooli tõlkekoolituskeskuse õigustõlke lektor 2003-, ajakirja Õiguskeel toimetuse liige 1993-2003. Ühendused: Eesti Terminoloogia Ühing.

Kadri Seeder, Eesti Humanitaarinstituudi magistrant

Sündinud 1974 Tallinnas. Haridus: arhivaar-asjaajaja, Tallinna Kergetööstustehnikum 1994; BA sotsioloogias, Eesti Humanitaarinstituut 2001; Eesti Humanitaarinstituudi magistriõpe 2001-03. Töö: AS EK (kütuste jaemüük) personalidirektori abi 1993-96, Eesti Õliühingu sekretär-raamatupidaja 1996-2000, Eesti Tööandjate Keskliidu infosekretär 2000-.

Mart Sõrg, majandusteadlane

Sündinud 1943 Põlva vallas. Haridus: rahanduse ja krediidi eriala, Tartu Riiklik Ülikool 1967; majanduskandidaat 1973 (Tartu Riiklik Ülikool), majandusdoktor 1989 (Leningradi Finantsinstituut). Töö: NSVL Riigipanga süsteemis 1962-67, Rapla Põllumajandusvalitsus 1967-75, Tartu Ülikool 1975-, professor 1990-, majandusteaduskonna dekaan 1990-93, olnud prodekaan ning rahanduse ja arvestuse instituudi juhataja, Tartu Ülikooli majandusdoktori väitekirjade kaitsmise nõukogu esimees 1990-94, Eesti Põllumajandusülikooli põllumajandus- ja majandusdoktori väitekirjade kaitsmise nõukogu liige1991-; Eesti Panga Nõukogu 1990-, esimees 1998-.

Rein Tammsaar, Välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna büroodirektor

Sündinud 1968 Tallinnas. Haridus: vene keel ja kirjandus, Tallinna Pedagoogikaülikool 1992; politoloogia magistriõpe, Moskva Riiklik Rahvusvaheliste Suhete Ülikool 1998-2000; politoloogia doktoriõpe, Tartu Ülikool 2002-; täiendusõpe: rahvusvahelised suhted, Eesti Diplomaatide Kool 1993-94 ning Madridi Diplomaatide Kool 1995-96 ja 1998, VIII kõrgemad riigikaitsekursused, Eesti Kaitseministeerium 2003; George C. Marshall European Center for Security Studies 2003. Töö: Välisministeeriumi asekantsleri referent 1994, pressi- ja infoosakonna 3. sekretär 1995 ja poliitikaosakonna 2. sekretär 1996-98, Eesti Moskva Suursaatkonna 2. sekretär 1998-2001, Välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna 1. sekretär, 2001-03 ja poliitika planeerimise osakonna planeerimisbüroo direktor 2003-.

Jaan Tepp, Euroopa õpingute magister

Sündinud 1966 Tallinnas. Haridus: filosoofia/teoloogia BA, Eesti Humanitaarinstituut 1995; MA, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž 2003; täiendanud end Austrias USA Steubenville´i Ülikooli Euroopa filiaalis 1995-96, Viinis OSCE välispoliitika instituudis 1997, Salzburgi Välispoliitika Seminaris 1999. Töö: Eesti Humanitaarinstituudi tegevdirektor 1993-94 ning Filosoofia ja Teoloogia Keskuse kantsler 1994-99, Vabariigi Presidendi kantselei välisosakonna spetsialist 1999-2001, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse esimees 2001-, Majandusministeeriumi Taastuvenergeetika Nõukogu liige 2002-.

Agu Uudelepp, Eestimaa Rahvaliidu teabejuht

Sündinud 1974 Tallinnas. Haridus: halduskorraldaja, Tallinna Tehnikaülikool 1998 (cum laude); sotsiaalteaduste magister (haldusjuhtimine) 1999 ja doktoriõpe 1999-, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Eesti Raadio 1996-2002, Eestimaa Rahvaliidu teabejuht 2002-, Tallinna Tehnikaülikooli lektor.

Tiina Veismann, liikumise Eesti Lapse Eest juhatuse liige, Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetaja

Sündinud 1967. aastal Tartus. Haridus: eesti keel ja kirjandus, Tallinna Pedagoogiline Instituut 1990. Töö: Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetaja ning infolehe ja muude väljaannete toimetaja 1995-. Ühendused: Hariduskolleegiumi Vanemate Kogu, MTÜ Liikumine Eesti Lapse Eest juhatus.

Trivimi Velliste, Riigikogu liige

Sündinud 1947 Tartus. Haridus: inglise filoloog, Tartu Riiklik Ülikool 1971. Töö: ENSV Kirjastuskomitee kirjastuste osakonna juhataja asetäitja, peatoimetuse vanemtoimetaja 1971-76, ajalehe Sirp ja Vasar publitsistikaosakonna vanemkorrespondent ja tõlk 1976-87, Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees 1987-91, Eesti Kongressi liige ja Eesti Komitee aseesimees 1990-92, Põhiseaduse Assamblee liige 1991-92, Välisministeeriumi nõunik 1991-92, asevälisminister 1992, välisminister 1992-94, EV alaline esindaja (suursaadik) ÜRO-s 1994-98, EV kaitseministri nõunik 1998-99, Tallinna Linnavolikogu liige 1999-2000, Pärnu linnavolikogu liige 2002-03; VII, IX ja X Riigikogu liige. Ühendused: Isamaaliit; Kindral Laidoneri Seltsi esimees, Eesti Muinsuskaitse Seltsi auesimees, Kaitseliidu vanematekogu, Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees 1999-2003, aseesimees 2003-.

Ülo Vooglaid, Riigikogu liige

Sündinud 1935 Tallinnas. Haridus: ajaloolane, Haapsalu Pedagoogiline Kool 1953, Tartu Riiklik Ülikool 1960, filosoofiakandidaat 1970, filosoofiadoktor 1993. Töö: Tartu Riikliku Ülikooli õppejõud ja sotsioloogialabori teaduslik juhendaja 1965-75, Kergetööstusministeeriumi Töö ja Juhtimise Teadusliku Organiseerimise Keskus 1975-77, Rahvamajanduse Juhtivate Töötajate ja Spetsialistide Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituut 1977-86, Pirgu Arenduskeskuse juhataja 1986-89, Eesti AÜ Teadus- ja Arenduskeskuse juhataja 1990-91, Vabariigi Valitsuse teadusosakonna juhataja 1991, Eesti Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe nõunik; Õigusinstituudi professor 1995-. NSV Liidu rahvasaadik ja XII Ülemnõukogu liige 1989-91, Eesti Kongressi liige 1990-92, Põhiseaduse Assamblee liige 1991-92, VII, VIII ja X Riigikogu liige. Ühendused: Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica.

Jaan Õunapuu, minister

Sündinud 1958 Saaremaal. Haridus: zooinsener, Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1982. Töö: Luunja sovhoosi peazootehnik 1985-90, Luunja valla arendusnõunik 1990-91, Luunja vallavanem 1991-93, Tartu maavanem 1993-2003, EV minister 2003-. Ühendused: Eestimaa Rahvaliit.

Kunstnikest

Alice Kask

Sündinud 1976 Tallinnas. Haridus: maalija, BA, Eesti Kunstiakadeemia 1999, magistriõpe 1999-. Eesti Kunstnike Liidu liige 2003-. Näitustel esinenud 1992-. Isikunäitused: 2001, galerii Vaal, Tallinn, ja Haapsalu Linnagalerii; 2003, KU galerii, Tallinn. Preemiad: 1998 Saku noore maalikunstniku preemia, 2003 Konrad Mäe preemia.

Valeri Vinogradov

Sündinud 1952 Moskvas, aastast 1978 elab Tallinnas. Haridus: Moskva Kunstikool 1979, Eesti Riiklik Kunstiinstituut 1986. Eesti Kunstnike Liidu liige 1990-. Näitustel esinenud 1984-. Isikunäitused: 1989, Draakoni galerii, Tallinn; 1991, Haus der Begegnung, München; 1992, Tallinna Kunstihoone galerii ja Hugieia Art Gallery, Tongeren (Belgia); 1993, Hugieia Art Gallery, Bruges (Belgia) ja galerii Vaal, Tallinn; 1994, galerii Vaal, Tallinn, ja Gallery Laegveld, Hasselt (Belgia); 1996, galerii Vaal, Tallinn, ja Haus der Begegnung, München; 1998, galerii Vaal, Tallinn, ja Tartu Kunstimuuseum; 1999, “Cicciolina & Co.”, Mikkeli galerii, Tartu, ja “Täisvarjutus”, galerii Vaal, Tallinn; 2000, Rakvere Muuseum, “Cicciolina & Co. II”, kohvik Wiiralt, Tallinn, ja Tallinna Kunstihoone galerii; 2001/2002, La Galerie Passage, Tallinn; 2002, “Paber ja Värv”, “Avacon”, Lüneburg (Saksamaa), ning “Ruum ja maalid”, Rakvere; 2003, “Grafomaania”, Tallinna Kunstihoone galerii; “Valge Pluss”, G-Galerii, Tallinn, “Ivan Schmidt & Valeri Vinogradov. Design Jet 5001”, galerii Viviann Napp, Tallinn, ja “Talve maalid”, Ühispanga galerii, Tallinn. Preemiad: 1988 Balti noorte triennaali auhind; 1992 Konrad Mäe preemia; 1993 grand prix, IX Vilniuse maalitriennaal.

Tagasiside