Nr 21

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 21 autoritest

Sten Anspal, Eesti Rakendusuuringute Keskuse CENTAR vanemanalüütik

Sündinud 1977 Pärnus. Haridus: majandusteadus, 1999 Tartu Ülikool; tibetoloogia magister 2005, Oslo Ülikool; majandusteaduse doktoriõpe 2006–, Tartu Ülikool. Töö: Rahandusministeeriumi majandusosakonna nõunik 2001–02; Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik 2002–07; Eesti Rakendusuuringute Keskuse CENTAR vanemanalüütik 2007–.

Raul Eamets, Tartu Ülikooli rahvamajanduse instituudi juhataja, professor

Sündinud 1964 Pärnus. Haridus: õigusteadus, 1987 Tartu Ülikool; majandusteaduse magister 1993, PhD (majandusteadus) 2001, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli stažöör-uurija 1987–89, rahvamajanduse ja ettevõttemajanduse üldteooria instituudi assistent 1993–95, rahvamajanduse instituudi lektor 1995–2001 ja dotsent 2001–04, majandusteaduskonna teadusprodekaan 1998–2000 ja 2002–05, rahvamajanduse instituudi makroökonoomika õppetooli hoidja, dotsent 2004–05 ja õppetooli juhataja, professor 2005–06, rahvamajanduse instituudi professor, instituudi juhataja 2005–. Olnud paljude rahvusvaheliste organisatsioonide, nagu ILO, Maailmapanga, OECD, Euroopa Komisjoni, Euroopa Fondi ekspert.

Jaanika Erne, Tartu Ülikooli doktorant

Sündinud 1967 Tartus. Haridus: usuteadus, 1987–99 EELK Usuteaduse Instituut; õiguse bakalaureus 2000 ja magister 2004, Tartu Ülikool; rahvusvahelise avaliku õiguse magister (LL.M. cum magna laude) 2003, Helsinki Ülikool; Euroopa Liidu õiguse magister 2008, King’s College, Londoni Ülikool; doktoriõpe 2004–, Tartu Ülikooli õigusteaduskond. Töö: kohtuistungisekretär Tallinna ja Tartu linnakohtus 1994–96; lepinguline tõlk Euroopa Kohtu tõlkeosakonnas Luxembourgis 2004–05; Tartu Kutsehariduskeskuse õpetaja 2006–09; Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi õiguse lektor 2009–. Ühendused: Eesti Juristide Liit; Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts.

Igor Gräzin, Riigikogu liige

Sündinud 1952 Tartus. Haridus: õigusteadus, 1975 (cum laude) Tartu Ülikool; õigusteaduse kandidaat, 1979 Üleliiduline Õigusinstituut (Moskva); õigusteaduse doktor, 1987 NSVL Teaduste Akadeemia Riigi ja Õiguse Instituut. Töö: Tartu Ülikooli õppejõud 1975–88, 1986–88 õigusteaduskonna prodekaan; ENSV Teaduste Akadeemia Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituudi õiguse osakonna direktor 1988–89; Notre Dame’i ülikooli õppejõud, professor 1990–2000; Kelloggi Rahvusvaheliste Uuringute Instituudi teadur ja õigusteaduse professor 1992–2000; Välisministeeriumi nõunik 1999; Eraülikooli Nord õigusteaduskonna dekaan 1999–2001 ja prorektor 2001–03; Kennan Institute (Washington, USA), Woodrow Wilson Center´i avaliku poliitika teadur 2004–05; VIII Riigikogu liige 1995–1999; X ja XI Riigikogu liige 2005–. Ühendused: Eesti Reformierakond; Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts; Eesti Maksumaksjate Liit; Eesti Advokatuur; Föderalistide Ühing (USA); Ameerika Ülikooliprofessorite Ühendus; Rotary International.

Jarno Habicht, Maailma Terviseorganisatsiooni esinduse juht Eestis

Sündinud 1976 Tartus. Haridus: arstiteadus, 2000 Tartu Ülikool; arstiteaduse doktoriõpe 2000–, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi ja Sotsiaalministeeriumi ekspert, konsultant ja projektijuht 1998–2002; Eesti Haigekassa tervishoiu spetsialist 2001–03; Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa Regionaalbüroo esindus Eestis 2003–.

Lembit Kaljuvee, Riigikogu liige

Sündinud 1952 Jõgevamaal. Haridus: ehituse ökonoomika ja organiseerimine, 1986 Tallinna Polütehniline Instituut. Töö: Rakvere MEK-i juhataja 1980–86; Rakvere Rajooni Täitevkomitee esimees 1987–90; Lääne-Viru maavanem 1990–92; Kunda Nordic Tsemendi juhatuse liige 1992–94, nõukogu esimees 1994–99; Hoiupanga Ida regiooni direktor, peadirektori asetäitja 1994–98; Eesti Põlevkivi juhatuse liige ja esimees 1999–2007; Eesti Kongress; Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1990–92. XI Riigikogu liige 2007–. Ühendused: Eesti Keskerakond; Tallinna Tehnikaülikooli kuratoorium; Eesti Jahimeeste Selts; Haljala Lions Club; Wesenbergi klubi.

Tarmo Kalvet, Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse instituudi vanemteadur

Sündinud 1975 Tartus. Haridus: avaliku halduse magister 2002 (cum laude), Tartu Ülikool; tehnoloogia valitsemise eriala doktor 2009, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: SA Archimedes uurimisprojektide analüütik 1999–2001; Poliitikauuringute Keskus Praxis 2001–08; Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse instituudi vanemteadur 2009–.

Erkki Karo, Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse instituudi teadur

Sündinud 1983 Tartus. Haridus: avaliku halduse bakalaureus, 2005 Tartu Ülikool; Maastrichti Ülikool 2004–05; Leuveni Katoliiklik Ülikool 2006–07. Töö: Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse instituudi assistent 2007–08, teadur 2009–.

Rainer Kattel, Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse instituudi juhataja

Sündinud 1974 Tartus. Haridus: bakalaureus (poliitiline filosoofia, cum laude) 1996, MA (klassikaline filoloogia, cum laude) 1998 ja PhD (avalik haldus ja sotsiaalpoliitika, summa cum laude) 2001, Tartu Ülikool; Marburgi Ülikool (filosoofia) 1998–2002. Töö: Tartu Ülikooli avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakonna korraline teadur 1998–2001; Tallinna Tehnikaülikooli professor 2002–, avaliku halduse instituudi juhataja 2004–.

Catlyn Kirna, Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete lektor

Sündinud 1984 Tallinnas. Haridus: riigiteaduste bakalaureus 2006 ja rahvusvaheliste suhete magister 2009, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse avaliku poliitika spetsialist 2006–07; Eesti Üliõpilaskondade liidu aseesimees hariduspoliitika valdkonnas 2007–08; Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete lektor 2009–.

Dagmar Kutsar, Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika dotsent

Sündinud 1951 Otepääl. Haridus: psühholoog, 1975 Tartu Ülikool; psühholoogiadoktor, 1995 Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli empiirilise sotsioloogia dotsent ja teadur 1977–95, sotsiaalpoliitika professor 2001–06; sotsiaalpoliitika dotsent 2007–. Eesti Teadusfondi sotsiaalteaduste ekspertkomisjoni esimees 2001–05; Euroopa Teadusfondi sotsiaalteaduste Eesti esindaja ja tuumikgrupi liige 2001–07; Euroopa Sotsioloogiaassotsiatsiooni juhtkomitee liige 2003–07 ja liikmesorganisatsioonide nõukogu president 2007–09; Euroopa sotsiaaluuringu nõuandva kogu liige 2003–.

Tarmo Kõuts, Riigikogu liige

Sündinud 1953 Saaremaal. Haridus: laevajuhtimine, 1973 Tallinna merekool; navigatsioon mereteedel, 1985 Kali­ningradi Tehniline Instituut. Töö: Eesti Merelaevandus (madrus, tüürimees, kapten, juhenduskapten) 1973–90; Eesti Merehariduskeskuse rektor 1990–93; Eesti Piirivalveameti peadirektor 1993–2000; Eesti kaitseväe juhataja 2000–06; XI Riigikogu liige 2007–, riigikaitsekomisjoni liige. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit; Eesti Laskurliit; Eesti Mereakadeemia nõunike kogu; Eesti Jahimeeste Selts.

Mikko Lagerspetz, sotsioloogiaprofessor

Sündinud 1963 Soomes Turus. Haridus: poliitikateaduste magister (sotsioloogia erialal) 1989 ja poliitikateaduste doktor 1996, Turu Ülikool. Töö: Eesti Humanitaarinstituudi (a-st 2005 Tallinna Ülikooli) sotsioloogia õppejõud 1990–2007, professor 1997–2007. Tallinna Ülikooli kodanikuühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse juhataja 2005–; Åbo Akademi (Turu) sotsioloogiaprofessor 2006–. Ühendused: Westermarck Society; Svenska Bildningens Vänner; Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seura juhatus; Turu Ülikooli puhkpilliorkestri auliige.

Valdur Lahtvee, Riigikogu liige

Sündinud 1958 Antslas. Haridus: metsamajandus, 1981 Eesti Põllumajanduse Akadeemia. Töö: Lahemaa Rahvuspargi looduskaitse rajooniinspektor 1985–90; Dendros AS-i direktor 1990; Eesti Rohelise Liikumise tegevdirektor 1990–97; WS Atkins & Associates Ltd projektijuht 1997–98; EDC Ltd (TDI Group) projektijuht 1998–2000; Keskkonnaministeeriumi strateegia ja planeeringute osakonna  juhataja 2000; Eesti Energia keskkonnajuht 2000–04; Säästva Eesti Instituudi juhataja 2004–07; XI Riigikogu liige 2007–. Ühendused: Erakond Eestimaa Rohelised; Puhta Läänemere Ühenduse (Coalition Clean Baltic) president 2002–07; Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni juhatuse esimees 2004–07; Eesti Keskkonnaekspertide Koja juhatus; Eesti Rooma Klubi.

Maire Liivamets, Eesti Rahvusraamatukogu eesti kirjanduse referent

Sündinud 1950 Rakveres. Haridus: eesti filoloog, 1977 Tartu Ülikool. Töö: Eesti Rahvusraamatukogus erinevatel ametikohtadel, 1993–2007 ajakirja Raamatukogu toimetaja; teadus- ja arenduskeskuses 2007–. Avaldanud kirjandusloolisi artikleid ja kirjanduskriitikat.

Ero Liivik, Sisekaitseakadeemia õppejõud

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: õigusteaduse bakalaureus (võrdsustatud magistriga) 2000; sotsioloogiadoktoriõpe 2007–, Tartu Ülikool. Töö: Sisekaitseakadeemia halduskolledži (2008–09), avaliku teenistuse arendus- ja koolituskeskuse, 2008–, ning üldainete keskuse õigusainete lektor 2010–.

Urve Läänemets, filosoofiadoktor, vabakutseline konsultant

Sündinud 1947 Saare maakonnas. Haridus: inglise filoloog, 1970, ja saksa filoloog, 1979 Tartu Ülikool; pedagoogikakandidaat, 1989 Tartu Ülikool. Täienduskoolitus: Londoni ülikool 1994–95. Töö: Vabariikliku Õpetajate Täiendusinstituudi saksa keele metoodik 1980–85; Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudi teadur 1985–89; Eesti Hariduse Arenduskeskuse õppeala asedirektor 1989–93; Tallinna Pedagoogikaülikooli dotsent 1993–96; Tallinna Nõmme Gümnaasiumi õpetaja-metoodik 1993–; International Association of Curriculum Studies sekretär ja Tartu Ülikooli lektor 2001–06; haridusministri nõunik 2002–04 ja 2005–07; Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsiooni nõunik 2004–05; Tallinna Tehnikaülikooli lektor 2006–; kirjastuse Avita konsultant 2008–.

Hanno Pevkur, sotsiaalminister

Sündinud 1977 Iisakul. Haridus: õigusteaduse bakalaureus,2002 Tartu Ülikool. Töö: Nõmme linnaosa valitsuse õigusnõunik 2000 ja haldussekretär 2000–03, Nõmme linnaosa vanem 2003–05; justiitsministri nõunik 2005–07; Tallinna Linnavolikogu liige 2005–07; XI Riigikogu liige 2007–09; sotsiaalminister 2009–. Ühendused: Eesti Reformierakond.

Ivi Proos, Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja

Sündinud 1948 Tallinnas. Haridus: rahanduse ja krediidi eriala, 1972 Tartu Ülikool; majanduskandidaat 1980, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Tartu Ülikooli sotsioloogialaboratoorium; Tallinna Tehnikaülikool; Teaduste Akadeemia Majanduse Instituut; Eesti Majandusjuhtide Instituut; peaministri majandusnõunik 1990–91; Eesti Erastamisagentuuri nõukogu liige 1991–94; Eesti Panga nõukogu liige 1991–93 ja nõunik 1999–2009; Tallinna Pedagoogikaülikooli dotsent 1998–2002; Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja 1998–. Ühendused: Eesti Majandusteadlaste Selts; Eesti Sotsioloogide Liit; Eesti Ajalehtede Liidu pressinõukogu esimees.

Anto Raukas, akadeemik

Sündinud 1935 Tartus. Haridus: geoloogiainsener, 1958 Tartu Ülikool, geoloogia-mineraloogiadoktor 1973, professor 1980, akadeemik 1977. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia (Tallinna Tehnikaülikooli) Geoloogia Instituut (nooremteadur, vanemteadur, sektori ja osakonna juhataja ja direktori kohusetäitja, praegu juhtivteadur) 1958–; ühtlasi Tallinna Ülikooli ökoloogia instituudi vanemteadur, Euroülikooli professor ja Eesti Mereakadeemia emeriitprofessor. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Presiidiumi liige 1977–89 ja akadeemiksekretär 1981–89. Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu ja MTÜ Eesti Tuumajaama juhatuse liige; ajakirja Oil Shale peatoimetaja. Läti Ülikooli audoktor; Kuningliku Geograafiaseltsi ning Rahvusvahelise Kvaternaari Uurimise Liidu ja Ülemaailmse Innovatsiooninõukogu auliige.

Mailis Reps, Riigikogu liige

Sündinud 1975 Tallinnas. Haridus: õigusteadus, 1998 (cum laude) Akadeemia Nord; sotsiaalteadused, 1997 Kalamazoo Kolledž, Michigan, USA; L.L.M. 1999 (cum laude) Kesk-Euroopa Ülikool, Budapest; Euroopa avalikud suhted, MA 2000 (cum laude) Maastrichti Ülikool ja Euroopa Halduskorralduse Instituut; doktoriõpe 2001–, Uppsala Ülikool. Töö: Akadeemia Nord rektori nõustaja, avaliku õiguse õppetooli assistent 1997–98, rahvusvahelise õiguse lektor 2000–; Riia Kõrgema Õigusteaduse Kooli rahvusvahelise avaliku ja võrdleva õiguse lektor 2000–; haridus- ja teadusminister 2002–03 ja 2005–07; X Riigikogu liige 2003–05 ja XI Riigikogu liige 2007–. Ühendused: Eesti Keskerakond; Eesti Juristide Liit.

Erle Rikmann, Tallinna Ülikooli kodanikuühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse teadur

Sündinud 1974 Tallinnas. Haridus: sotsioloogia magister 2001, Tallinna Pedagoogikaülikool; sotsioloogia doktoriõpe 2003–, Helsingi Ülikool. Töö: Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi uurimusrühma assistent 1996–98; Eesti Humanitaarinstituudi (a-st 2005 Tallinna Ülikooli) ühiskonnateooria õppejõud 1998–2006 (1999–2001 ja 2006 õppetooli juhataja kohusetäitja); Tallinna Ülikooli kodanikuühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse teadur ja arendusjuht 2005–. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liit.

Helle Ruusing, Riigikogu Kantselei infotalituse infonõunik

Sündinud 1966 Viljandimaal. Haridus: ajalugu, 1989 Tartu Ülikool; täiendusõpe Bundestag’is (Saksamaa Liidupäeva rahvusvaheline programm, Bundestag’i saadiku büroo) ja Bonni ülikoolis (politoloogia) 1997–98. Töö: Kehra keskkooli ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja 1990–97; Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna infotalituse konsultant 1997–98 ja infonõunik 1998–; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2005–.

Ilmar Selge, Akadeemia Nord avaliku õiguse ja õigusteooria professor

Sündinud 1954 Tallinnas. Haridus: õigusteadus, 1978 Tartu Ülikool; õigusteaduse kandidaat, 1985 Teaduste Akadeemia Riigi ja Õiguse Instituut (Moskva); täiendanud end Carl Duisberg Gesellschafti stipendiaadina Saksa Kohtunike Akadeemias (Trier); Majandusministeeriumis (Bonn) ja Berliini Vaba Ülikooli Ida-Euroopa Instituudis (1998). Töö: Eesti TA Majanduse Instituudi vanemteadur 1982–92; Riigikogu majandus- ja põllumajanduskomisjoni nõunik 1992–93; õiguskantsleri nõunik 1993–2008; Akadeemia Nord, õigus- ja juhtimisteaduskonna dekaan, avaliku õiguse instituudi juhataja-professor 2008–. Ühendused: Eesti Juristide Liit; Haldusjuristide Ühendus; Eesti-Saksa Ühing.

Tarmo Seliste, Eesti Üliõpilaskondade Liidu kommunikatsioonijuht

Sündinud 1980 Tallinnas. Haridus: politoloogia ja sotsioloogia bakalaureus, 2004 Tartu Ülikool; GIS-International, gestaltterapeudi väljaõpe 2006–. Töö: Hill & Knowlton Eesti AS-i assistent 2005–06; Proeksperti kommunikatsioonispetsialist 2007–09; Eesti Üliõpilaskondade Liidu kommunikatsioonijuht 2007–; Instar EBC konsultant 2008–.

Gea Suumann, Riigikohtu analüütik

Sündinud 1979 Tallinnas. Haridus: õigusteadus, baccalaureus artium 2002 ja magister artium 2007, Tartu Ülikool; suuline tõlge 2008–, Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond; Waseda Ülikool (Jaapan) 2009–10. Töö: Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna jurist 2002–04; Riigikohtu esimehe abi 2004–07; Riigikohtu analüütik põhiseaduslikkuse järelevalve alal 2007–. Ühendused: Eesti Juristide Liit (Euroopa Õiguse Ühendus); Eesti Naisüliõpilaste Selts; Eesti Maaülikooli kammerkoor.

Avo Trumm, Tartu Ülikooli sotsioloogia lektor

Sündinud 1965 Tartus. Haridus: inim- ja majandusgeograafia, 1990 Tartu Ülikool; sotsioloogiamagister, 1996 Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi teadur ja lektor 1991–.

Anu Uritam, õiguskantsleri nõunik aastatel 2007–2009

Sündinud 1972 Rakveres. Haridus: õigusteadus, 1994 Tartu Ülikool; magister, 1996 Stockholmi Ülikool. Töö: advokaat ja vandeadvokaat, valikkursused Tartu Ülikooli õigusinstituudis Tallinnas 1997–2007; õiguskantsleri nõunik 2007–09 (peamine tegevusvaldkond haridusõiguse küsimused); Harju Maakohtu kohtunik 2009–.

Tanel Vallimäe, Tallinna Ülikooli kodanikuühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse teadur

Sündinud 1975 Viljandis. Haridus: politoloogia bakalaureus, 2001 Tartu Ülikool; politoloogia magister, 2004 Tallinna Pedagoogikaülikool; riigi- ja poliitikateaduste doktoriõpe 2004–,Tallinna Ülikool. Töö: Tallinna Ülikooli kodanikuühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse teadur 2005–. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liit.

Raivo Vare, ärikonsultant, ettevõtja ja ühiskonnategelane

Sündinud 1958 Tallinnas. Haridus: jurist, 1980 (summa cum laude) Tartu Ülikool; EMBA 2003 (cum laude), Estonian Business School; täiendanud end paljudel majandus-, turundus- ja juhtimiskursustel Eestis, Iirimaal, Soomes, Norras, Taanis, Hollandis, Saksamaal jm. Töö: ENSV Ülemnõukogu Presiidium (vanemkonsultant, osakonnajuhataja asetäitja) 1979–90; Eesti Vabariigi riigiminister 1990–92; Tallinna Panga haldus- ja arendusdirektor 1992–96; teede- ja sideminister 1996–99; Pakterminali AS-i juhatuse esimees, peadirektor 1999–2003; RVVE Grupp OÜ, Invicta konsultant ja partner 2004–; Eesti Raudtee juhatuse liige, arendusdirektor 2004–07. Arengufondi nõukogu esimees, Vabariigi Presidendi mõttekoja, MKM Transiidikomisjoni ja Tartu Ülikooli kuratooriumi liige, Eesti Koostöö Kogu nõukogu aseesimees. Olnud mitme läbirääkimisdelegatsiooni juht.

Eimar Veldre, Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse aseesimees

Sündinud 1982 Paides. Haridus: riigiteadused ja haldusjuhtimine 2001–,Tallinna Ülikool. Töö: Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna juhatuse liige 2003–07; Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees 2007–08; Riigikogu Kantselei, Rahvaliidu fraktsiooni nõunik 2008–09; Eesti Õpilasesinduste Liidu avaliku poliitika ekspert 2009–; Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse aseesimees 2009–. Ühendused: Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu; Lastevanemate Liit.

Ave Viks, haldusjuhtimise magister

Sündinud 1984 Pärnus. Haridus: haldusjuhtimise bakalaureus, 2006 Tallinna Tehnikaülikool; haldusjuhtimise magister, 2009 Tallinna Ülikool. Töö: Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna peaspetsialist 2007–.

Piret Viljamaa, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: infotöötaja, 1994 Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

Ainiki Väljataga, Autorihüvitusfondi tegevjuht

Sündinud 1966 Tallinnas. Haridus: ajalugu, 1990 Tartu Ülikool; ärikorralduse magister 2005, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Haridus- ja Kultuuriministeerium, ministri abi 1994; Eesti Kultuurkapitali avalike suhete juht 1995–2003; SA Autorihüvitusfondi tegevjuht 2004–.

Kunstnikust

Siim-Tanel Annus, kunstnik

Sündinud 1960 Tallinnas. Õppinud Tõnis Vindi stuudios ja Tartu Ülikoolis. Viljelnud graafikat, performance’it ja maalikunsti. Aastast 1976 korraldanud ligi 50 isikunäitust ning osalenud rohkem kui sajal rühma- ja rahvusvahelisel näitusel Euroopas, Ameerikas ja Aasias. Esindas 1997 Eestit Veneetsia biennaalil. Kunstnike Liidu liige.

Tagasiside