Jaga

Prindi

Nr 34, detsember 2016

Fookuses: eesti kultuur. Uus RiTo keskendub fookusteemana eesti kultuurile. Väljaandes käsitletakse selle kujunemislugu, olulisust tänapäeval ja tulevikuväljavaateid globaliseeruvas maailmas.

Üheks alateemaks on kultuuri säilimise ja säilitamise väljakutsed digimaailmas. Sellest lähtub ka uut numbrit tutvustav vestluspaneel. Paneelis osalevad Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie, Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo ja Tammsaare muuseumi direktor Maarja Vaino. Paneeli juhib RiTo peatoimetaja Mart Raudsaar.

RiTo sisust toob peatoimetaja veel välja Tõnis Lukase ja Krista Aru kirjatööd Eesti Rahva Muuseumi uue hoone tulemisest, Egge Kulbok-Lattiku artikli rahvamajade rollist rahvuslikus arengus ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia inimeste kirjutise akadeemia tähtsusest regiooni edendajana.
Lisaks on RiTo värskes numbris Rein Toomla analüüs presidendivalimistest, Marko Mihkelsoni essee Eesti julgeolekuolukorrast ning Andres Tambergi uurimus Eesti kuvandist Venemaa online-meedias 2015. aastal julgeoleku seisukohalt. Viimane on lõppeva aasta üks silmapaistvamaid Sisekaitseakadeemia magistritöid.

Peatoimetaja veerg

  • Kultuur pole ainult vahel *

    Olen tabanud end mõttelt, et meie kultuur on üsna segregeeritud. Kui inimgeograafias tähendab segregatsioon osa rahvastikurühmade ebaühtlast ruumilist jaotust, siis samuti võib täheldada kultuuri ebaühtlast jaotust ruumis. See näib kontsentreeruvat erilistesse „kultuurimajadesse”, meil on olemas „kultuuriajakirjandus”, „kultuuripoliitika” ning isegi „kultuuriministeerium”.

    *  Viide ühele päevalehe kultuurilisa reklaamile "Kultuur on vahel". Teine tõlgendusvõimalus: kultuur ei eksisteeri vaid mõnikord, pühapäeviti.

RiTo vestlusring

Fookus

Poliitiline mõte

Uuringud

Varia

Rahvusvahelised parlamendiuudised

Autoritest

Nimeregister

Tagasiside