Nr 47

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 47 autoritest

ANNELA ANGER-KRAAVI, Cambridge’i Ülikooli kliimapoliitika uurimisgrupi juht, õppejõud

Sündinud 1972. aastal Saaremaal.
Haridus: bakalaureuse- ja magistrikraad (bioloogia) 1994, Tartu Ülikool; bakalaureuse­kraad (rahvamajandus) 2004,Tallinna Tehnikaülikool; magistrikraad (keskkonnapoliitika) 2005, Cambridge’i Ülikool; doktorikraad (kliimamuutuste majandus) 2011, Cambridge’i Ülikool.
Töö: Cambridge’i Ülikooli nooremteadur, teadur, vanemteadur, õppejõud 2007–2013 ja alates 2016, East Anglia Ülikooli ökosüsteemide makroökonoomikakaasprofessor 2013–2016; UNFCCC Euroopa Liidu kliimamuutuste poliitika ekspert ja läbirääkija alates 2009; UNFCCC Teaduse ja Tehnoloogia Komisjoni (SBSTA) asejuht 2017–2020, ÜRO Kliimamuutuste Raamkonventsiooni (UNFCCC) Kliimamuutuste Poliitika Rakendamise Mõjude Komisjoni kaasjuht, liige 2019–2023, Maailma Meteoroloogia Organisatsiooni (WMO) Kliima Koordinatsiooni Paneeli Kliimapoliitika Nõunikud nõunik ja asejuht alates 2019, Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessor 2023–2024.
Ühendused: Eesti Rooma Klubi liige alates 2019, The Cambridge Trust for New Thinking in Economics juhatuse liige, tegevjuht alates 2012, Cambridge’i Ülikooli Eesti Seltsi taasasutaja, president ja vanemkassapidaja alates 2010.

SIMONA FERRARO, Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi vanemlektor

Sündinud 1981. aastal Itaalias Agrigentos.
Haridus: Laurea (majandus ja äri) 2005, Palermo Ülikool; 2. astme MA (rahvusvahelised turud ja turundus väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele) 2007, Libera Università Maria SS. Assunta; BA (majandusteadus) 2014, Palermo Ülikool; PhD (majandusteadus) 2018, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Eureka õpetaja 2018, FIE audiitor 2010–2013, Eesti Panga praktikant 2013, Tallinna Tehnikaülikooli lektor alates 2016.
Ühendused: arvustaja ajakirjas Higher Education Quarterly alates 2020; arvustaja ajakirjas Baltic Journal of Economics, Itaalia Ökonomeetriaühingu liige alates 2018; Euroopa Töö-ökonomistide Ühenduse liige alates 2019.

SILVER JAKOBSON, riigikontrolli auditijuht säästva arengu, taristu, energeetika ja keskkonna valdkonnas

Sündinud 1985. aastal Tallinnas.
Haridus: MA (õigusteadus) 2021, Tartu Ülikool; MSc (maakorraldus) 2010, Eesti Maaülikool.
Töö: riigikontrolli auditijuht säästva arengu, taristu, energeetika ja keskkonna valdkonnas alates 2023, riigikontrolli auditijuht julgeoleku, taristu ja suurinvesteeringute valdkonnas 2021–2023, keskkonnaministeeriumi riigivaraosakonna juhataja 2018–2021, riigikontrolli tulemusaudiitor 2003–2018, maa-ameti kinnisvara valitsemise büroo peaspetsialist 2006–2013.
Ühendused: Eesti Siseaudiitorite Ühingu liige, Kaitseliidu Tallinna Maleva Akadeemilise Malevkonna liige, Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu liige, korporatsiooni Fraternitas Estica vilistlaskogu liige.

KRISTEN JALAKAS, Euroopa Parlamendi andmeanalüütik

Sündinud 1994. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (majandusteadus) 2016, Tartu Ülikool; MA (majandusanalüüs) 2020, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Euroopa Parlamendi protsessi- ja andmeanalüütik alates 2018.

KALEV KALLEMETS, Fermi Energia OÜ juhatuse esimees

Sündinud 1979. aastal Haapsalus.
Haridus: BA (rahvamajandus) 2002, Tallinna Tehnikaülikool, MA (finantsjuhtimine) 2008, Estonian Business School. 2019. aastal kaitses doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis põlevkivitööstuse ökonoomika ja jätkusuutlikkuse teemal.
Töö: VKG maavarade projektijuht 2011–2014, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik maavarapoliitika küsimustes 2015–2017, Eesti Geoloogiateenistuse moodustamise järel asedirektor 2018–2019. 2019. aasta alguses asutas koos kuue energia- ja tuumaenergiaprofessionaaliga Fermi Energia.
Ühendused: Riigikogu XII koosseisu liige, Kaitseliidu liige, Eesti Reformierakonna liige, korp! Vironia liige.

ENELI KINDSIKO, Arenguseire Keskuse ekspert

Sündinud 1986. aastal Valgas.
Haridus: PhD (majandusteadus) 2014, Tartu Ülikool; MA (majandusteadus) 2013, Tartu Ülikool; MA (filosoofia) 2010, Tartu Ülikool; BA (filosoofia) 2008, Tartu Ülikool.
Töö: Arenguseire Keskuse ekspert alates 2023, Tartu Ülikooli kaasprofessor alates 2019, Tartu Ülikooli lektor ja teadur 2014–2019.
Ühendused: Projekt COST (CA20137) juhtkomitee ja töögrupi liige 2021–2025, retsensent ajakirjas International Journal of Qualitative Methods alates 2019, retsensent ajakirjas Baltic Journal of Management alates 2014.

ALAR KONIST, Tallinna Tehnikaülikooli energiatehnoloogia instituudi professor

Sündinud 1985. aastal Rakveres.
Haridus: BA 2007, MA (mehhanotehnika) 2008, PhD (soojusenergeetika) 2013, Tallinna Tehnikaülikool. Järeldoktorantuur Browni Ülikoolis 2014/2015.
Töö: Tallinna Tehnikaülikoolis mehaanikateaduskonna insener, teadur, dotsent 2006–2016, inseneriteaduskonna energiatehnoloogia instituudi professor alates 2018, kütuse ja õhuemissioonide analüüsi teadus- ja katselabori juht 2017–2022, jätkusuutliku energeetika ja kütuste uurimisrühma juht alates 2020, energiatehnoloogia instituudi direktor alates 2023.
Ühendused: ajakirjade Oil Shale, Carbon Capture Science & Technology (CCST) ja Unconventional Resources toimetuskolleegiumi liige; Eesti Soojustehnika Inseneride Seltsi nõukogu ja juhatuse liige; Eesti Keskkonnauuringute Keskuse nõukogu liige, Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) tehnoloogiakoostöö programmi (TCP) keevkihttehnoloogia muundamise (FBC) valdkonna Eesti esindaja ja täitevkomitee liige.
Tunnustused: Kaitseliidu teenetemedal, III klass, noore teadlase preemia 2021. aasta laureaat.

VAHUR KOORITS, Statistikaameti kommunikatsioonipartner

Sündinud 1981. aastal Tallinnas.
Haridus: politoloogia 2005, Tartu Ülikool
Töö: ajakirjanik Eesti Rahvusringhäälingus 2006, Postimehes 2006–2010 ja Ekspress Meedias 2011–2021. Statistikaameti kommunikatsioonipartner alates 2021.

URMAS KUKK, advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat, Eesti Advokatuuri põhiõiguste kaitse komisjoni liige

Sündinud 1965. aastal Viljandis.
Haridus: õigusteadus 1992, Tartu Ülikool; juhtimise sotsiaalsed strateegiad 2005, Tallinna Ülikool.
Ühendused: Eesti Advokatuur alates 1996, International Association of Privacy Professionals, Eesti Andmekaitseliit.

ANNI KURMISTE, Poliitikauuringute Keskuse Praxis terviseprogrammi analüütik

Sündinud 1999. aastal Valgas.
Haridus: BA (avalik haldus ja riigiteadused) 2022, Tallinna Tehnikaülikool; MSc (rahvatervishoid) alates 2022, Tartu Ülikool.
Töö: Poliitikauuringute Keskuse Praxis terviseprogrammi analüütik alates 2021.

ROME KUUSIK, vanemveebel, NATO Rahvusvahelise Kirdekorpuse (MNC NE) vanemstaabiallohvitser

Sündinud 1983. aastal Viljandis.
Haridus: Viljandi ühendatud kutsekeskkool 2003; Võru Lahingukool 2008 (allohvitser); Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused 2015 (vanemallohvitser).
Teenistus: suurtükiväe grupp, ajateenistus 2002–2003; pioneeripataljon, rühmavanem, rühmaülem, kompanii veebel 2004–2010; Kirde Kaitseringkond, kortermeister, tagalakeskuse ülem 2010–2014; 1. jalaväebrigaadi tagalapataljon, staabiallohvitser 2014–2017; 1. jalaväebrigaadi staap, staabiallohvitser 2017–2020; Rahvusvaheline Kirdekorpus (MNC NE), vanemstaabiallohvitser alates 2020.

OTT LUMI, valitsussuhete ettevõtte Meta Advisory Group erinõustaja, külalislektor Tallinna Ülikoolis

Sündinud 1978. aastal Tallinnas.
Haridus: haldusjuhtimise magister 2005, Tallinna Ülikool; riigi- ja poliitikateaduste doktorikraad 2022, Tallinna Ülikool.
Töö: suhtekorraldusfirma Arcturus konsultant 1998–2001; erakonna Res Publica poliitiline sekretär 2002; peaministri nõunik, Riigikantselei 2003; erakonna Res Publica peasekretär 2003–2005; Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit kaaspeasekretär 2006, Riigikogu XI koosseisu liige 2007–2009; Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi arenduskonsultant 2008–2009; Tallinna Ülikooli avaliku poliitika lektor 2009–2015; kommunikatsiooni ja valitsussuhete agentuuri Meta Advisory Group OÜ partner 2009–2022; Meta Advisory Group-Rud Pedersen Groupi valitsussuhete erinõustaja alates 2022; Tallinna Ülikooli külalislektor alates 2023.
Ühendused: Tallinna Ülikooli kirjastuse Biblioteca Politica kolleegium.

RAOUL LÄTTEMÄE, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja

Sündinud 1977. aastal Valgas.
Haridus: majandusprotsesside modelleerimine 1995–1999, Tartu Ülikool; majandusteaduste magister 1999–2001, Tartu Ülikool; küberturvalisuse magistriõpingud alates 2020, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Eesti Pank, analüütik, ökonomist, osakonnajuhataja 1998–2020, EV alaline esindus Brüsselis, atašee 2007–2010, rahandusministeerium, osakonnajuhataja alates 2020.

TATJANA MIROSHKINA, Tartu Ülikooli Narva kolledži ettevõtluse ja digilahenduste õppekava üliõpilane

Sündinud 1996. aastal Narvas.
Haridus: humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis cum laude 2020, Tartu Ülikooli Narva kolledž.
Töö: vene keele õpetaja 2018–2023, Tartu Ülikooli Narva kolledž; andmete kogumine ja analüüs 2022–2023, lepinguline töö Tartu Ülikooli Narva kolledžis.
Muu: MTÜ Narva-Jõesuu Noored asutajaliige.

ANDRES MÄE, energiapoliitika analüütik

Sündinud 1962. aastal Tapal.
Haridus: BA (avalik haldus) 1995, Tartu Ülikool.
Töö: Raadio Vaba Euroopa toimetaja 1995–2003, Jaan Tõnissoni Instituudi ja Transparency Internationali projektijuht 2005–2006, analüütik alates 2007, sh Eesti Välispoliitika Instituudis 2007–2013.

ANDRES NOODLA, energeetik

Sündinud 1949. aastal Tallinnas.
Haridus: füüsik 1972, Tartu Riiklik Ülikool; teaduste kandidaat (PhD) freesturba uuringutes 1990.
Töö: Tartu Katseremondi Tehase insener 1972–1973; insener, Põlva MEKi plaani-tootmisosakonna juhataja, Jõgeva MEKi direktor Tartu Maaehitustrustis 1973–1977, Jõgeva EPT juhataja asetäitja tootmisalal 1977–1982, Tartu Põllumajanduskeemia peainsener-direktor, liitumisel Tartu EPTga peainsener turbatootmises 1982–1989, Eesti Loomakasvatuse Instituudi vanemteadur 1989–1992, väikeettevõtlus 1993–1995, Tartu linnavalitsuse energeetikaosakonna juhataja 1995–1997, Tartu Gaasi peainsener, direktor 1997–1999, Eesti GaasiTallinna piirkonna juht, arendusjuht, EG Ehitus juhatuse esimees 1999–2017. Pensionil alates 2017.

RAUL NUGIS, KPMG Baltics OÜ juhtiv andmeteadlane, andmeanalüütika kompetentsikeskuse Lighthouse Eesti haru juht

Sündinud 1975. aastal Tallinnas.
Haridus: keemiainsener 1998, Tallinna Tehnikaülikool; küberkaitse magister 2018, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli ühisõppekava.
Töö: konkurentsiameti järelevalveosakonna nõunik 1998–2018, KPMG Baltics OÜ alates 2018.
Ühendused: Rahvusvahelise Arvutikriminalistide Seltsi (ISFCE) liige alates 2013, OpenEDG Pythoni koolituse instruktor alates 2020, Euroopa AI standardiseerimise komitee Eesti alamkomitee liige alates 2023.
Professionaalsed sertifikaadid/tunnistused: CCE (digikriminalistika) 2013, SECURITY+ (küberturvalisus) 2016, PRINCE2 Foundation (projektijuhtimine) 2019, Blue Prism Certified Developer (tarkvararobootika) 2020, PCAP (programmeerimine) 2020, MS Azure Data Scientist Associate (andmeteadus) 2021, MS Azure Data Analyst Associate (andmeanalüütika) 2022, MS Azure Data Fundamentals (andmehaldus) 2022.

KASPAR OJA, Eesti Panga vanemökonomist, Vabariigi Presidendi majandusnõunik

Sündinud 1985. aastal Tallinnas.
Haridus: MA (majandusteadus) 2010, Tartu Ülikool.
Töö: Eesti Panga ökonomist/vanemökonomist alates 2009, Vabariigi Presidendi majandusnõunik alates 2022. Lugenud loenguid matemaatilisest statistikast ja makroökonoomikast Tartu Ülikoolis ja Estonian Business Schoolis.

HELEN POLTIMÄE, majanduse modelleerimise lektor Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas, SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse vanemekspert

Sündinud 1976. aastal Tartus.
Haridus: BA (majandusteadus) 1999, Tartu Ülikool; MA (majandusteadus) 2008, Tartu Ülikool; PhD (majandusteadus) 2014, Tartu Ülikool.
Töö: Max & Modem Tartu AS pearaamatupidaja 1997–1998, Columbus IT Partner Eesti AS konsultant 1999–2000, SEI Tallinn projektijuht 2000–2014.

MART RAUDSAAR, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja

Sündinud 1973. aastal Tartus.
Haridus: BA (ajakirjandus) 1996, Tartu Ülikool; MPhil (meediauuringud) 2000, Oslo Ülikool.
Töö: ajakirja Favoriit toimetaja 1993–1996; Elva linnavolikogu liige 1993–2002; Tartu Ülikooli õppejõud 2001–2011; ajakirja Politseileht peatoimetaja 2005–2007; Tallinna Ülikooli õppejõud 2011–2017; Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor 2010–2019, Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevdirektor 2019–2020; Postimehe peatoimetaja ja vastutav väljaandja 2020–2021; Postimehe Jaan Tõnissoni fondi juhatuse esimees 2021–2022.
Ühendused: Eesti Meediaorganisatsioonide Liidu juhatuse liige 2011–2022; News Media Europe juhatuse liige 2016–2021, asepresident 2021–2022; Nõo vallavolikogu liige, eelarvekomisjoni esimees 2017–2021.

JELENA ROOTAMM-VALTER, Tartu Ülikooli Narva kolledži lektor

Sündinud 1951. aastal Tallinnas.
Haridus: tööstuse juhtimine 1974, Tallinna Tehnikaülikool; PhD (juhtimine sotsiaalsetes ja majanduslikes süsteemides) 1983, Üleliiduline Süsteemsete Uuringute Instituut, Moskva.
Töö: OÜ Vastus (ärikoolitus ja konsultatsioonid) juhatuse liige ja koolitaja 1992–2010, OÜ Visiit Primo (sotsiaaluuringud) juhatuse liige ja uurimisgrupi juht alates 1991, Tartu Ülikooli Narva kolledži majandusteooria lektor alates 2011.
Ühendused: MTÜ Meie Kalamaja juhatuse liige, Eesti Rahvusvahelise Kaubanduskoja volikogu liige, rahvusvahelise ühingu Delta Kappa Gamma Eesti organisatsiooni juhatuse liige, Eesti Ajakirjanike Liit.

TIINA TAMMIKSALU, Eesti Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialist

Sündinud 1965. aastal Tallinnas.
Haridus: raamatukogundus ja bibliograafia 1988, Tallinna Pedagoogiline Instituut.
Töö: Eesti Rahvusraamatukogu toimetaja 1988–1994, Eesti Sõnumite korrektor 1994–1995, Sõnumilehe korrektor 1995–1997, ajakirja Luup korrektor 1997–2000, Eesti Rahvusraamatukogu infospetsialist alates 2000.

TOOMAS VAIMANN, Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi vanemteadur

Sündinud 1984. aastal Pärnus.
Haridus: BSc (elektriajamid ja jõuelektroonika) 2007; MSc (energia- ja geotehnika) 2010; PhD 2014, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: alates 2010 erinevad ametikohad Tallinna Tehnikaülikoolis, praegu elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi vanemteadur ning inseneriteaduskonna magistri- ja doktoriõppe programmijuht, ITMO Ülikooli (Venemaa) külalisprofessor 2019–2022, Aalto Ülikooli (Soome) külalisteadur 2015–2017, insener mitmes eraettevõttes 2008–2010.
Ühendused: Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liige, IEEE vanemliige, Eesti Elektroenergeetika Seltsi liige.
Autasud: 2022. aasta Eesti Vabariigi teaduspreemia tehnikateaduste alal kollektiivi liikmena.

ANDRES VÕRK, Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi analüütik

Sündinud 1974. aastal Raplamaal.
Haridus: BA (majandusteadus) 1999, Tartu Ülikool; MA (majandusteadus) 2000, Tartu Ülikool.
Töö: Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik 2001–2016, Tartu Ülikooli teadur 2000–2008, Tartu Ülikooli lektor 2009–2016, Tartu Ülikooli analüütik alates 2016.

TOOMAS VÄLI, kolonelleitnant, NATO Rahvusvahelise Kirdekorpuse (MNC NE) vanemstaabiohvitser

Sündinud 1972. aastal Tallinnas.
Haridus: Tallinna 47. keskkool 1990; Soome Riigikaitse Ülikool 1995 (upseerin tutkinto, ohvitser); Soome Riigikaitse Ülikool 2003 (korkeampi korkeakoulututkinto, vanemstaabiohvitser).
Teenistus: Kuperjanovi pataljon, ajateenistus 1992–1993, üksik raadiotehniline õhutõrjepataljon, rühma- ja kompanii ülem 1995–1996, kaitseväe peastaap, vanemstaabiohvitser 2003–2008, Operation Iraqi Freedom (OIF), vanemstaabiohvitser 2004 ja 2008, vahipataljoni ülem 2009–2011, Eesti alaline esindus NATO juures, vanemstaabiohvitser 2011–2014, Kaitseliidu Tallinna maleva staabiülem 2014–2016, Kaitseliidu Tallinna maleva pealik 2016–2018, Kaitseliidu peastaap, operatiivosakonna ülem 2018–2020, NATO Rahvusvaheline Kirdekorpus (MNC NE), vanemstaabiohvitser alates 2020.
Ühendused: Eesti Kaitseliit, Eesti Reservohvitseride Kogu, korp! Revelia, MTÜ Eesti Kaitseväe Veteranid, MTÜ Männiku Laskurklubi.

MARTIN ÕUNAPUU, päästeameti Põhja päästekeskuse juhtivinspektor ja valvepressiesindaja

Sündinud 1994. aastal Rakveres.
Haridus: sisejulgeoleku magister 2022, Sisekaitseakadeemia; korrektsioon 2016, Sisekaitseakadeemia.
Töö: Tallinna vangla 2015–2019, päästeamet alates 2019.

Tagasiside