Frank Jüris

Frank Jüris

Eesti Välispoliitika Instituudi ja Tallinna Ülikooli nooremteadur

Jaga

Prindi

  • Arctic Connect ja digitaalne Siiditee Arktikas*

    Arctic Connect võib ohustada Euroopa telekommunikatsiooni strateegilist autonoomiat, samas suurendada Hiina luureinfo kogumise ja infoturbe võimekust.

    * Eelretsenseeritud artikkel

    * *Artikkel „Handing over infrastructure for China’s strategic objectives ‘Arctic Connect’and the Digital Silk Road in the Arctic“ on ilmunud Sinopsis’e kodulehel (Jüris 2020). Eesti keelde tõlkinud Piret Lemetti.

Tagasiside