Nr 24

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 24 autoritest

Erkki Bahovski, Eesti Välispoliitika Instituudi juhatuse liige

Sündinud 1970 Tallinnas. Haridus: ajalugu ja võõrkeeled, 1989–1992 Eesti Humanitaarinstituut; ajalugu, 1999 Tartu Ülikool; täienduskoolitus Oxfordis Reuters Foundation’i juures 2004. Töö: AS-i Dialoog soome keele õpetaja 1994–95; Postimehe välisuudiste toimetaja 1995–97, välisuudiste osakonna vanemtoimetaja 1998–2000, toimetaja 2000, osakonnajuhataja 2001–06, arvamustoimetaja 2006–08; Euroopa Komisjoni Eesti esinduse meedianõunik 2008–11; Eesti Välispoliitika Instituudi juhatuse liige.

Margit Brückel, Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse infospetsialist

Sündinud 1977 Tallinnas. Haridus: sotsiaalteaduste magister (infoteadus), 2009 Tallinna Ülikool. Töö: Maksu- ja Tolliameti maksude osakond 1997–2006; Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse infospetsialist 2006–.

Raul Eamets, Tartu Ülikooli rahvamajanduse instituudi juhataja, professor

Sündinud 1964 Pärnus. Haridus: õigusteadus, 1987 Tartu Ülikool; majandusteaduse magister 1993, PhD (majandusteadus) 2001, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli stažööruurija 1987–89, rahvamajanduse ja ettevõttemajanduse üldteooria instituudi assistent 1993–95, rahvamajanduse instituudi lektor 1995–2001 ja dotsent 2001–04, majandusteaduskonna teadusprodekaan 1998–2000 ja 2002–05, rahvamajanduse instituudi makroökonoomika õppetooli hoidja, dotsent 2004–05 ja õppetooli juhataja, professor 2005–06, rahvamajanduse instituudi juhataja, professor 2005–. Olnud paljude rahvusvaheliste organisatsioonide nagu ILO, Maailmapanga, OECD, Euroopa Komisjoni, Euroopa Fondi ekspert.

Madis Ernits, Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: õigusteadus, 1989–91 Tartu Ülikool; 1991–96 Kieli Ülikool; esimene juriidiline riigieksam 1996 Schleswigis; LL.M. 1998, Helsingi Ülikool; juriidiline ettevalmistusteenistus Kieli ringkonnakohtu juures 1998–2001; teine juriidiline riigieksam 2001 Hamburgis (kutsemagister). Töö: Justiitsministeerium 1996–99; Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunik 2000–02; Kieli Ülikooli õigusteaduskonna avaliku õiguse ja õigusfilosoofia õppetooli teaduslik kaastööline 2002; õiguskantsleri kantselei nõunik 2002, III osakonna juhataja-nõunik 2002–03, õiguskantsleri asetäitja-nõunik 2003–10; Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik 2011–.

Kerly Espenberg, Tartu Ülikooli Euroopa kolledži juhataja kohusetäitja

Sündinud 1982 Võrus. Haridus: majandusteaduse bakalaureus 2001, majandusteaduse magister 2005, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna referent 2003–07; politsei- ja piirivalveameti strateegiaanalüütik 2007–09; Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse programmijuht 2009–11; Tartu Ülikooli Euroopa kolledži juhataja kohusetäitja 2011–.

Kaarel Haav, Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud

Sündinud 1946 Avinurmes. Haridus: ajalugu, 1968 Tartu Ülikool; psühholoogiakandidaat, 1979 Leningradi Ülikool. Töö: Estonian Business School’i juhtivteadur 1989–90; Eesti Ametiühingute Keskliidu teadus- ja arenduskeskuse osakonnajuhataja 1990–91; mitmes Euroopa (Kopenhaageni, Warwicki, Manchesteri, Cambridge’i, Helsingi jt) ülikoolis külalisteadlane 1992–97; Riigikogu Kantselei nõunik 1998–2000; Mainori majanduskooli sotsiaalteaduste professor 1999–2002; Tartu Ülikooli haridusteaduskonna teadur 2004–07; Rahvusvahelise Ülikooli Audentes erakorraline dotsent 2007–09; Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna lepinguline dotsent 2009–. Ühendused: Eesti Sotsioloogia Seltsi juhatus; Rahvusvahelise Sotsioloogia Assotsiatsiooni osalusdemokraatia töökomitee; Haridusfoorumi toimkond; Pedagoogika Selts; Euroopa Kodanikuhariduse Assotsiatsioon.

Imbi Henno, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse osakonna õppekava talituse peaekspert

Sündinud 1957 Kohtla-Järvel. Haridus: bioloog-biokeemik, 1980 Tartu Ülikool; kasvatusteaduste teadusmagister, 2003 Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Tallinna botaanikaaia insener 1980–92; Tallinna 8. keskkooli bioloogia ja geograafia õpetaja 1993–99; Haridusministeeriumi loodusainete ja keskkonnakasvatuse peaekspert 1999–2001; eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse õppekavade ja eksamite osakonna loodusainete ja keskkonnakasvatuse peaspetsialist 2001–08; Tallinna Reaalkooli bioloogia ja geograafia õpetaja 2001–10; Tallinna Ülikooli lektor 2004–. PISA 2006 koordinaator. Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) säästvat arengut toetava hariduse ellurakendamise rahvusvahelises juhtgrupis. Ühendused: UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni nõukoda.

Katrin Humal, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse analüütik

Sündinud 1988 Kuressaares. Haridus: majandusteaduse bakalaureus, 2011 Tartu Ülikool; majandusteaduse magistriõpe 2011–, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse analüütik 2010–.

Andres Jõesaar, meedia ja kommunikatsiooni doktor

Sündinud 1959 Tallinnas. Haridus: peenmehaanikainsener, 1982 Tallinna Polütehniline Instituut; õpingud United States Telecommunications Training Institute’is 1991; meedia ja kommunikatsiooni magister 2005, meedia ja kommunikatsiooni doktor 2011, Tartu Ülikool. Töö: ENSV Riikliku Televisiooni- ja Raadiokomitee informatsiooni- ja arvutuskeskuse insener, osakonnajuhataja 1982–89; Eesti Raadio reklaamiosakonna juhataja 1989–90; Eesti Televisiooni reklaamiosakonna juhataja 1990–92; AS-i Reklaamitelevisioon ärijuht 1992–95; AS-i TV3 juhatuse esimees 1996–2000; Tele 2 Eesti AS-i äriklientuuri- ja meediateenuste direktor 2000–11; Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liige 2000–; Tartu Ülikooli lektor 2006–; Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli lektor 2008–. Ühendused: Eesti Kultuuri Koda; Eesti Akadeemiline Ajakirjanduse Selts; Ringhäälingunõukogu esindaja Euroopa Ringhäälingute Regulaatorite Liidus (EPRA) 2000–; Euroopa Nõukogu massimeedia direktoraadi on-line meedia ja demokraatiaekspertide töörühma juht 2001–04, uue meedia ekspertide töörühma liige 2009–; Euroopa Nõukogu töögrupi e-Governance liige.

Risto Kaarna, Poliitikauuringute keskuse Praxis majanduspoliitika analüütik

Sündinud 1985 Tallinnas. Haridus: majandusteaduse bakalaureus 2007, majandusteaduse magister 2010, Tartu Ülikool; majandusteaduse doktoriõpe 2010–, Tartu Ülikool. Töö: Poliitikauuringute Keskuse Praxis töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik 2009–10, majanduspoliitika analüütik 2010–.

Kristjan Kaldur, Balti Uuringute Instituudi analüütik

Sündinud 1982 Kohtla-Järvel. Haridus: riigiteaduste bakalaureus 2006, võrdleva poliitika magister 2008, Tartu Ülikool. Täiendanud ennast 2005 Lüneburgi Ülikoolis ja 2008 Thbilisi Ülikoolis politoloogia alal. Töö: Balti Uuringute Instituudi analüütik 2007–; Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi õppeülesande täitja 2009–.  

Kristina Kallas, Balti Uuringute Instituudi juhatuse liige

Sündinud 1976 Ida-Virumaal. Haridus: ajalugu, 2000 Tartu Ülikool; ajaloomagister, 2002 Kesk-Euroopa Ülikool Budapestis; doktoriõpe 2005–, Tartu Ülikooli riigiteaduste instituut. Töö: Sihtasutuse Archimedes Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammi rahvuslik kontaktisik 1998–2002; Hill & Knowlton Eesti ühiskondlike teavituskampaaniate läbiviija, vanemekspert 2002–06; Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi lektor 2007–08; Balti Uuringute Instituudi juhatuse liige 2007–. Vabatahtlikuna töötanud 2008–09 Ühiskonna, Majanduse ja Keskkonna Uurimise Instituudis Vietnamis Hanois.

Marika Kirch, Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik

Sündinud 1951 Pärnus. Haridus: sotsiaalpsühholoogia, 1975 Tartu Ülikool; sotsioloogiakandidaat, 1984 Moskva Sotsioloogiainstituut. Täienduskoolitus: Forschungsinstitut für Sicherheit (Stiftung für Politik und Wissenschaft), Ebenhausen – München 1994; Michigani Ülikool (Centre for Russian and East European Studies) 1996; Gustav Stresemann Institute, Bonn 1999; Euroopa Parlament, DG 4, 2002. Töö: Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi sotsioloogia osakonna teadur 1975–88; Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi vanemteadur 1988–94; Haridusministeeriumi teaduse ja ülikoolide osakonna peaekspert 1995–97; Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik 1997–2009, õigus- ja analüüsiosakonna nõunik 2009–.

Rauno Kiris, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrant

Sündinud 1989 Tartus. Haridus: õigusteaduse bakalaureus, 2011 Tartu Ülikool; õigusteaduse magistriõpe 2011–, Tartu Ülikool.

Jürgen Ligi, rahandusminister

Sündinud 1959 Tartus. Haridus: geograafia, 1982, ja välismajandus, 1993 Tartu Ülikool; Estonian Business School (MBA programm) 1994–96. Töö: Riikliku Plaanikomitee Plaaniinstituudi ökonomist 1982–89; Saaremaa Agrotööstuskoondise peaspetsialist 1989–90; Kaubandus-Tööstuskoja Saaremaa osakonna juhataja 1990–91; Kaarma Vallavalitsuse majandusnõunik 1992–93; EVEA Panga Kuressaare filiaali juhataja 1993–95; kaitseminister 2005–07; VIII–XI Riigikogu liige (1995–2005, 2007–09); rahandusminister 2009–. Ühendused: Eesti Reformierakond.

Jaanika Meriküll, Eesti Panga analüütik

Sündinud 1978 Tallinnas. Haridus: majandusteaduse bakalaureus 2000, majandusteaduse magister 2003, majandusteaduse doktor 2009, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadur 2005–10; Eesti Panga analüütik 2010–.

Ingra Paltser, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna avaliku sektori ökonoomika ja rahanduse assistent

Sündinud 1986 Tallinnas. Haridus: majandusteaduse bakalaureus 2008, majandusteaduse magister 2011, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna referent 2009–11, majandusteaduskonna avaliku sektori ökonoomika ja rahanduse assistent 2011–.

Andres Parmas, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik

Sündinud 1977 Tartus. Haridus: õigusteaduse bakalaureus 2002, õigusteaduse magister 2005, Tartu Ülikool; õigusteaduse doktoriõpe 2005–, Tartu Ülikool. Töö: Riigikohtu õigusteabe osakonna peaspetsialist 1999–2002, kriminaalkolleegiumi nõunik 2003–; Tartu Ülikooli karistusõiguse lektor 2008–.

Katrin Pihor, Poliitikauuringute Keskuse Praxis hindamisekspert-projektijuht

Sündinud 1976 Haapsalus. Haridus: majandusteaduse bakalaureus 1998, majandusteaduse magister 2001, Tartu Ülikool; majandusteaduse doktoriõpe 2001–, Tartu Ülikool. Töö: Rahandusministeeriumi rahvusvaheliste suhete osakonna peaspetsialist 2001–02; Tartu Ülikooli Euroopa kolledži lektor 2002–04 ja asedirektor 2004–07; Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse teadur 2007–08; Poliitikauuringute Keskuse Praxis hindamisekspert-projektijuht 2010–. Ühendused: Eesti Hindamise Ühingu ESTES juhatuse liige.

Laine Randjärv, Riigikogu aseesimees

Sündinud 1964 Moskvas. Haridus: koorijuht ja muusikaõpetaja, 1983 Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool; koorijuht ja muusikaõpetaja, 1989 Tallinna Konservatoorium; muusikamagister, 1996 Eesti Muusikaakadeemia; ajaloo doktoriõpe 2005–, Tartu Ülikool. Töö: Heino Elleri nimelise Muusikakooli õpetaja 1985–98; Tartu Linna­valitsuse kultuuriteenistuse peaspetsialist 1992–98; Tartu Õpetajate Seminari kooriliteratuuri ja -juhtimise õppejõud 1994–97; Eesti Muusikaakadeemia Tartu filiaali juhataja 1997–98; Vanemuise Kontserdimaja direktor 1998–2002; Tartu Linnavalitsus: abilinnapea 2002–04, linnapea 2004–07; kultuuriminister 2007–11; XII Riigikogu aseesimees 2011–. Ühendused: Eesti Reformierakond; Tartu Hansa Rotary klubi asutajaliige 2004; Lauluselts Convivo; Läänemere Linnade Liit (asepresident 2005); Balti Assamblee president 2011–.

Janno Reiljan, Tartu Ülikooli välismajanduse professor

Sündinud 1951 Võrumaal. Haridus: majandusküberneetika, 1975 (cum laude) Tartu Ülikool; majanduskandidaat, 1980 Moskva Ülikool; majandusdoktor, 1991 Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikool 1975–: assistent, vanemõpetaja, majandusküberneetika ja statistika kateedri dotsent, maailmamajanduse ja välismajandussuhete professor, majandusteaduskonna dekaan 1993–96, arendusprodekaan 1996–99, välismajanduse professor 1992–99 ja 2007– (1999–2007 erakorraline professor); IX ja X Riigikogu liige 1999–2007. Ühendused: Eesti Majandusteaduse Selts; korp! Fraternitas Liviensis.

Helle Ruusing, Riigikogu Kantselei infotalituse infonõunik

Sündinud 1966 Viljandimaal. Haridus: ajalugu, 1989 Tartu Ülikool; täiendusõpe Bundestag’is (Saksamaa Liidupäeva rahvusvaheline programm, Bundestag’i saadiku büroo) ja Bonni Ülikoolis (politoloogia) 1997–98. Töö: Kehra keskkooli ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja 1990–97; Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna infotalituse konsultant 1997–98, infonõunik 1998–; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2005–.

Rein Ruutsoo, Tallinna Ülikooli poliitikateooria professor

Sündinud 1947 Tallinnas. Haridus: ajaloolane (filosoofia ajalugu), 1971 Tartu Ülikool; filosoofiakandidaat, 1978 Läti Ülikool; PhD (sotsiaalteadused), 2002 Lapi Ülikool. Töö: Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi aspirant ja nooremteadur 1971–83; Eesti Rahvusraamatukogu 1983–88; Eesti Kongressi ja Eesti Komitee liige 1990; Põhiseaduse Assamblee liige 1991–92; Eesti Teaduste Akadeemia Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituudi, 1988–94, ja Tallinna Pedagoogikaülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi vanemteadur 1995–98; Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna korraline professor 1998–2003; Tallinna Ülikooli poliitikateooria professor ja Helsingi Ülikooli sotsioloogia abiprofessor 2003–. Ühendused: Eestimaa Rahvarinde volikogu 1988–91; Eesti Sotsiaaldemokraatliku Partei asutajaid 1990.

Michael Stolleis, Maini-äärse Frankfurdi Goethe Ülikooli emeriitprofessor

Sündinud 1941 Saksamaal Reini-äärses Ludwigshafenis. Haridus: õppinud õigusteadust Heidelbergis, Würzburgis ja Münchenis 1961–65; õigusteaduse doktor, 1967 München. Töö: Maini-äärse Frankfurdi Goethe Ülikooli avaliku õiguse ja uuema õigusajaloo professor 1974–2006; Max Plancki Euroopa Õigusajaloo Instituudi direktor 1992–2009.

Tiina Titma, Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi doktorant

Sündinud 1964 Tartus. Haridus: farmaatsia, 2008 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool; õigusteadus, 2010 Tartu Ülikooli õigusinstituut; proviisor, 2010 Tartu Ülikool; rahvusvaheliste suhete magistriõpe 2009–11, Tallinna Ülikool; õigusteaduse magister, 2011 Tallinna Ülikooli õigusakadeemia; doktoriõpe 2011–, Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituut. Töö: Mürgistusteabekeskus (Kemikaalide Teabekeskus) 2008–10; Luisa Tõlkebüroo 2009.

Andres Tupits, Advokaadibüroo Sorainen jurist

Sündinud 1976 Jõgeval. Haridus: õigusteaduse bakalaureus, 1998 Tartu Ülikool; LL.M. 1999 Lundi Ülikool; Euroopa Liidu õiguse täienduskoolitus, 2003 Copenhagen Business School; PhD äriõiguse alal, 2011 Londoni Ülikool, Queen Mary College. Töö: Tartu Ülikooli tsiviilõiguse lektor 1996–97, EL-i õiguse ja pangandusõiguse õppejõud 2011–; Advokaadibüroo Raidla ja Partnerid jurist 1997–98; Eesti Panga jurist 1999–2003; Euroopa Keskpanga õigusnõunik 2003–09, vanemõigusnõunik 2010; Advokaadibüroo Sorainen jurist 2011–. Ühendused: Eesti Juristide Liit; AMEAL (Alumni of Master of European Affairs of the University of Lund); korporatsioon Fraternitas Estica.

Piret Viljamaa, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: infotöötaja, 1994 Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

Margit Vutt, Riigikohtu eraõiguse kohtupraktika analüütik

Sündinud 1968 Tallinnas. Haridus: õigusteadus 1992 (cum laude), PhD (õigusteadus) 2011, Tartu Ülikool. Töö: Juristibüroo Fides jurist 1992–2006; Riigikohtu õigusteabe osakonna eraõiguse kohtupraktika analüütik 2006–; Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppeülesande täitja (ühinguõigus) 2007–. Ühendused: Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus.

Kunstnikust

Laura Põld, maali- ja videokunstnik

Sündinud 1984 Tallinnas. Haridus: keraamika bakalaureus, 2007 Eesti Kunstiakadeemia; maalikunsti magister, 2010 Tartu Ülikool; Katrina Daschneri klass Performance and the performative, 2011 Salzburgi International Summer Academy (Austria); residentuur 2010 Schloss Laudon’is (Viin) ja 2011 Atelierhaus Salzamt’is (Linz, Austria). Töö: Vanalinna Hariduskolleegiumi keraamikaõpetaja 2005–06; Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lektor 2010–11. Ühendused: Eesti Kunstnike Liit, Tartu Kunstnike Liit. Esinenud näitustel aastast 2009. Rühmanäitused 2009 Heidelbergis, 2010 Riias, Berliinis ja Brandenburgis, 2011 Varssavis, Vilniuses jm.

 

Tagasiside