Nr 1

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 1 autoritest

15. juuni 2000

Autoritest

RiTo nr 1, 2000

Heiki Sibul, Riigikogu Kantselei direktor

Haridus: Tartu Ülikool, õigusteaduskond, jurist-politoloog 1985-1991, täiendanud Oxfordi ja Helsinki Ülikoolis; Töö: EV Ülemnõukogu teadus-, haridus- ja kultuurikomisjoni ning ajakirjanduskomisjoni nõunik 1991-1992, Riigikogu Kantselei juriidilise osakonna juhataja 1992-1995, Riigikogu Kantselei direktor 1995- , Vabariigi Valimiskomisjoni sekretariaadi liige 1992-1995 ja Valimiskomisjoni aseesimees 1996-; Maailma Parlamentide Peasekretäride Assotsiatsiooni (ASGP) liige 1995-; Õigusinstituudi nõukogu liige 1994; Rahvusraamatukogu nõukogu liige 1995- ; Kuuluvus ühendustesse: Eesti Reservohvitseride Kogu.

Toomas Savi, Riigikogu esimees

Haridus: Tartu Ülikool, üldarst, spordiarst 1961-1970; Töö: TRÜ lihastalituse teadusliku uurimise probleemlaboratooriumi vanemteadur 1970-1979, Tartu Kehakultuuri Dispanseri peaarst 1979-1992, Tartu Linnavolikogu 1989-1996, Tartu abilinnapea 1992-1995, VIII ja IX Riigikogu liige, Riigikogu esimees 1995-; Kuulumine ühendustesse: Reformierakond, Eesti Olümpiakomitee asutajaliige 1989-, Liikumise “Eluterve Eesti” juhatuse liige 1994-; Eestluse Elujõu Kongressi patroon 1999; Eesti Suusaliidu president 1999- .

Kait Oole, Riigikogu Kantselei

Haridus: Tartu Ülikool, sotsioloogia BA 1991-1996, Kesk-Euroopa ülikool 1998-1999, sotsioloogia MA; Töö: Statistikaamet, rahvaloenduse osakond 1997-1998, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfo osakond (MSI), konsultant 1999-; Kuulumine ühendustesse: Eesti Sotsioloogide Liit.

Ants Käärma, Riigikogu maaelukomisjoni esimees, Maaliit

Haridus: Eesti Põllumajandusülikool, agronoomia 1961-1969; Töö: EPA Ülenurme õppekatsemajandi agronoom 1968-1971, osakonnajuhataja 1971-1972, Aravete kolhoosi peaagronoom 1972-1990, Järva Maavolikogu liige 1989-1993, Ambla Vallavolikogu liige 1993-; Eesti NSV XII / Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige 1990-992, VII Riigikogu liige, VIII Riigikogu liige, Riigikogu aseesimees 1997-1999, IX Riigikogu liige, maaelukomisjoni esimees 1999-; Kuuluvus ühendustesse: Erakond Eesti Maaliit, Eesti Agronoomide Selts.

Vardo Rumessen, Riigikogu kultuurikomisjoni liige, Isamaaliit

Haridus: Eesti Muusikaakadeemia 1971; Töö: klaveriõpetaja Tallinna Pedagoogilises Instituudis ja Konservatooriumis 1972-1992, Eesti Kontserdi produtsent 1987-1992, vabakutseline muusik 1995-, Eesti Kongressi liige 1990-1992, Eesti Komitee liige, juhatuse liige 1990-1992, Põhiseaduse Assamblee liige 1991-1992; VII Riigikogu liige, IX Riigikogu liige; Kuuluvus ühendustesse: Erakond Isamaaliit, Eesti Heliloojate Liit, Eesti Interpreteetide Liit, Eesti Kultuurifondi Nõukogu.

Jaanus Männik, Riigikogu rahanduskomisjoni liige, Eestimaa Rahvaliit

Haridus: Eesti Põllumajandusülikool, agronoom-ökonomist 1974; Töö: Pärivere sovhoosi peaökonomist ja direktori asetäitja 1974-1985, Surju sovhoosi direktor 1985-1993, OÜ Surju tegevdirektor 1993-1995, VIII ja IX Riigikogu liige; Põllumajanduse ja Maaelu Krediteerimise Fondi nõukogu liige; Kuuluvus ühendustesse: Erakond Eestimaa Rahvaliit; Eesti Maarahva Kongressi volikogu liige 1994- .

Toomas Hendrik Ilves, välisminister

Haridus: Columbia Ülikool, B.A. psühholoogias 1976, Pennsylvania Ülikool M.A. psühholoogias 1978; Töö: Simon Fraseri Ülikooli Eesti kirjanduse ja lingvistika õppejõud, Raadio Vaba Euroopa uurimisosakond (München) analüütik ja uurija 1984-1988, Raadio Vaba Euroopa Eesti toimetuse juhataja 1988-1993, Eesti Vabariigi suursaadik Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Mehhikos 1993-1996, Eesti Vabariigi välisminister 1999- ; Kuuluvus ühendustesse: Rahvaerakonna esimees 1998-1999, Rahvaerakond Mõõdukad aseesimees novembrist 1999; Eesti Üliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu.

Andres Tarand, Riigikogu väliskomisjoni esimees, Mõõdukad

Haridus: Tartu Ülikool, geograafia 1963, aspirantuur Tallinna Botaanikaaias 1965-1968, TÜ geograafia kandidaat 1973; Töö: Tallinna Botaanikaaia sektorijuhataja 1981-1988, direktor 1988-1990, Eesti Kongressi liige 1990-1992, Eesti Komitee liige 1990, Eesti Põhiseaduse Assamblee liige 1991-1992, Eesti NSV XII / Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige 1992-, VIII ja IX Riigikogu liige ja väliskomisjoni esimees 1995-; Kuuluvus ühendustesse: Rahvaerakond Mõõdukad, Eesti Geograafia Selts, Eesti Üliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu; Tallinna Botaanikaaia Sõprade Selts, Tallinna Loomaaia Sõprade Selts, Helcomi Projektirakenduse töörühma juht, Stockholmi Keskkonnakaitseinstituudi nõukogu liige, Eesti Loodusfondi nõukogu liige.

Siim Kallas, rahandusminister

Haridus: Tartu Ülikool, rahanduse ja krediidi eriala 1972, TRÜ aspirantuur 1972-1975; Töö: ENSV Rahandusministeeriumi spetsialist 1975-1979, Eesti Hoiukassade Peavalitsuse juhataja 1979-86, ajalehe „Rahva Hääl“ asetoimetaja 1986-89, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees 1989-91, Eesti Panga president 1991-1995, Eesti Vabariigi välisminister 1995-96, VIII Riigikogu liige, Eesti Vabariigi rahandusminister 1999- ; Kuuluvus ühendustesse: Eesti Reformierakonna esimees 1994- .

Kalle Jürgenson, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, Isamaaliit

Haridus: Tartu Ülikool, teoreetiline füüsika 1984; Töö: Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi nooremteadur ja aspirantuur 1985-1990, Nõo RSN TK esimees ja vallavanem 1990-1992, Eesti Kongressi ja Eesti Komitee liige 1990-1992; Eesti Põhiseadusliku Assamblee liige 1991-1992; VII Riigikogu liige, AS Tremonte tegevdirektor 1995-1996, Tartu abilinnapea, linnamajanduse ja linna varade alal 1996-1997, Elva linnapea 1998-1999; IX Riigikogu liige, rahanduskomisjoni esimees 1999-; Kuuluvus ühendustesse: Erakonna Isamaaliit; Eesti Muinsuskaitse Selts 1987-; Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts 1995-.

Olev Raju, Riigikogu liige, Keskerakond

Haridus: Tartu Ülikool, rahandus ja krediit 1971, majandusteaduse kandidaat 1975, majandusteaduse doktor 1991; Töö: Tartu Ülikool dotsent 1985-1991, professor aastast 1991, Tartu Linnavolikogu liige 1989-; VIII Riigikogu liige, rahanduskomisjoni esimees, IX Riigikogu liige; Kuuluvus ühendustesse: Eesti Keskerakond, Teadlaste Liit, Kristliku Kultuuri Keskus.

Villu Reiljan, Riigikogu liige, Eestimaa Rahvaliit

Haridus: Eesti Põllumajandusülikool, metsandus 1975, Eesti Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituudi teadur 1974-1975; Töö: Kaarepere Sovhoositehnikumi direktor 1985-1991, Luua Kõrgema Metsakooli direktor 1991-1995, Eesti Vabariigi keskkonnaminister 1995-1999, Palamuse Vallavolikogu liige; VIII ja IX Riigikogu liige; Kuuluvus ühendustesse: Eestimaa Rahvaliit; Eesti Jahimeeste Selts. Eesti Jalgrattaliidu president 1999-.

Liia Hänni, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees, Mõõdukad

Haridus: Tartu Ülikool, füüsika 1970, füüsika-matemaatika kandidaat 1988; Töö: Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi teaduslik töötaja (Tartu Observatoorium) 1970-1990, Tartu Maakonna Volikogu liige 1989, ENSV XII / Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige 1990-1992, Eesti Kongressi liige 1990-1992, Eesti Komitee liige 1990-1992, Põhiseaduse Assamblee liige 1991-1992, Eesti Vabariigi valitsuse minister 1992-1995, VII, VIII ja IX Riigikogu liige; Kuuluvus ühendustesse: Erakond Mõõdukad, Mõõdukate Naiskogu (president 1996-1999), Rahvusvaheline naisteklubi Zonta Tartu klubi.

Paul Varul, Tartu Ülikool

Haridus: Tartu Ülikool, õigusteaduskond cum laude 1975; Töö: Tartu Ülikooli õppejõud 1975-, tsiviilõiguse professor 1992, tsiviilõiguse õppetooli juhataja Ph.D, õigusteaduskonna Eraõiguse instituudi juhataja 1992-1995 ning 2000- , Eesti Vabariigi justiitsminister 1995-1999, Põhiseaduse juriidilise ekspertiisi komisjoni esimees 1996-1998, Eesti Vabariigi tsiviilseadustiku peakomisjoni esimees 1992- ning ekspertiisikomisjoni esimees 1999-; Kuuluvus ühendustesse: Koonderakond, Eesti Juristide Liit, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Selts, ajakirja „Juridica“ peatoimetaja, Tartu Ülikooli nõukogu.

Uno Lõhmus, Riigikohtu esimees

Haridus: Tartu Ülikool, õigusteadus 1976, Leningradi Ülikool, õigusteaduste kandidaat 1986; Töö: Eesti advokatuuri liige 1977-1998, Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna vanemõpetaja, kriminaalõiguse dotsent 1985, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik 1994-1998, Riigikohtu esimees alates 1998- , Euroopa Nõukogu ekspert Horvaatias ja Ukrainas 1998, Põhiseaduse juriidilise ekspertiisi komisjoni liige, Kriminaalseadustiku väljatöötamise töögrupi konsultant; Kuuluvus ühendustesse: Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Selts, Rahvusvahelise Õiguse Assotsiatsiooni Eesti osakond.

Ivar Tallo, Riigikogu liige, Mõõdukad

Haridus: Leningradi Ülikool, filosoofia 1987, aspirantuur 1990, Institut für Europäische Geschichte (Mainz) 1990 ja 1992, McGilli Ülikool (Kanada) politoloogia 1996, Tartu Ülikooli avaliku halduse osakonna ja Euroteaduskonna õppejõud 1996-1999; Töö: McGilli Ülikooli assistent 1991-1993, Eesti Vabariigi presidendi välisnõunik 1993-1994, McGilli Ülikooli assistent 1994-1995, Institute for Advanced Studies (Budapest) 1995-1996, IX Riigikogu liige; Kuuluvus ühendustesse: Rahvaerakond Mõõdukad; Eesti Üliõpilaste Seltsi vilistlaskogu.

Eenok Kornel, Riigikogu Kantselei

Haridus: Tartu Ülikool õigusteaduskond 1964; Töö: EV ÜN presiidiumi õigusanalüüsi- ja ekspertiisikeskuse juhataja 1990-1992, kaitseministri nõunik 1995, Riigikogu Kantselei korruptsiooni erikomisjoni nõunik 1995-; Kuulumine ühendustesse: Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi liige.

Juhan Parts, riigikontrolör

Tartu Ülikool, õigusteadus cum laude 1991; Töö: Eesti Vabariigi Justiitsministeerium majandusõiguse osakonna spetsialist ja peaspetsialist 1991-1992, õigusloome asekantsler 1992-1995, justiitshariduse asekantsler 1995-1998, riigikontrolör 1998-.

Uno Mereste, Riigikogu liige, Reformierakond

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, rahandus 1950, Tartu Ülikool, füüsiline geograafia 1950-1954, majandusteaduse doktor 1971, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor 1997, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik humanitaar-sotsiaalteaduste alal 1994; Töö: Tallinna Tehnikaülikooli kateedrijuhataja, professor 1964-1992, Tallinna Volikogu liige 1993-1999, VII, VIII ja IX Riigikogu liige; Kuuluvus ühendustesse: Eesti Reformierakond, Estonia Seltsi, Eesti Demograafia Assotsiatsioon, Emakeele Selts, Geograafia Selts.

Henn Käärik, Tartu Ülikool

Haridus: Tartu Ülikool, ajalugu 1973, filosoofiakandidaat 1983; Töö: TÜ sotsioloogia osakonna dotsent, klassikalise ja kaasaegse sotsioloogilise teooria ning õigussotsioloogia õppejõud, Max Weberi uurija; Kuuluvus ühendustesse: Õiguspsühholoogide ja -sotsioloogide Tartu Ühing.

Paul Kenkmann, Tartu Ülikool

Haridus: Tartu Ülikool, ajalugu 1970, filosoofiakandidaat 1975, NSV Liidu Teaduste Akadeemia Sotsioloogia Instituut filosoofiadoktor 1985, NSV Liidu Ministrite Nõukogu Rahvamajanduse Akadeemia; Töö: Tartu Ülikool 1970- , Sotsiaalteaduskonna sotsioloogia osakonna vanemteadur 1997- ; Kuuluvus ühendustesse: Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei, Rahvusvahelise Sotsioloogia Assotsiatsiooni liige, Rahvusvaheline Noorte- ja Perekonnakohtunike Assotsiatsiooni liige, Eesti Sotsioloogide Liidu liige, Õiguspsühholoogide ja -sotsioloogide Tartu Ühing.

Kaljo Tamm, Riigikogu Kantselei

Haridus: Tartu Ülikool, õigusteaduskond 1953; Töö: Riigikogu Kantselei juriidilise osakonna -nõunik 1993-1994, asejuhataja 1994-1995, osakonna juhataja 1995-1998, asejuhataja 1998-, Eesti Õigusinstituudi normitehnika lektor, Tallinna Tehnikaülikooli Humanitaar- ja Sotsiaalteaduste Instituudis haldusjuhtimise eriala lektor 1999-.

Aare Kasemets, Riigikogu Kantselei

Haridustee: Eesti Põllumajandusülikool, agronoomia 1982-87; Tartu Ülikool, ajakirjandus 1988-93, magistrantuur meedia- ja õigussotsioloogias 1995-97. Töö: Riigikogu Kantselei majandus ja sotsiaalinfo osakonna (MSI) juhataja 1995-, Riigikogu majanduskomisjoni nõunik 1993-95, Euroopa Parlamendiuuringute Keskuse korrespondent 1996-, Phare projekti juht Riigikogus 1999. Kuuluvus ühendustesse: Eesti Sotsioloogide Liit 1996-, Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu nõukogu liige 1999-; Ühendus Eesti Elujõud 1999-; Eesti Süsteemianalüüsi Assotsatsioon 2000-.

Andrus Saar, Sotsiaal- ja Turu-uuringute firma Saar Poll

Haridus: Tartu Ülikool, ajakirjandus 1970, aspirantuur 1977; Töö: Tartu Ülikool, ajakirjanduse kateedri dotsent 1976-1984, Eesti Raadio ja Televisiooni Infokeskus, sotsioloogia osakonna juhataja 1976-1989, Ajakirjanduse Infokeskuse asutaja ja juhataja 1989-1991, Tallinna Pedagoogikaülikooli riigiteaduste osakonna dotsent 1991-, Õigusinstituudi dotsent 1994-, Kõrgem Kommertskooli professor 1999-, Saar Poll juhataja 1991-; Kuuluvus ühendustesse: Ameerika Avaliku Arvamuse Uurijate Assotsiatsioon (AAPOR), Maailma Avaliku Arvamuse Uurijate Assotsiatsioon (WAPOR).

Marika Kirch, Riigikogu Kantselei

Haridus: Tartu Ülikool, sotsiaalpsühholoogia eriala 1975, Ph.D. Moskva Sotsioloogiainstituut 1984; täiendanud sotsioloogia ja Euroopa Liidu õiguse alal Eestis, USA-s, Saksamaal jm; Töö: Ajaloo Instituudi sotsioloogia osakonna teadur 1975-1988, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi vanemteadur 1988-1994, EV Haridusministeeriumi teaduse ja ülikoolide osakonna peaekspert 1995, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik; Kuuluvus ühendustesse: Eesti Sotsioloogide Liidu juhatuse liige.

Hilma Naaber, Riigikogu Kantselei

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, tööstuse juhtimine ja planeerimine 1969-1973, täiendanud väärtpaberiõiguse alal Kesk- ja Ida-Euroopa Börside ja Finantsturgude Nõustamisühingu programmide alusel Frankfurdis 1994-1996; Töö: Eesti Väärtpaberite Keskdepositoorium ja Tallinna Väärtpaberibörsi asutamistoimkonna liige 1993-1995, Tallinna Väärtpaberibörsi juhatuse liige 1995-1999, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfo osakonna nõunik 1998- .

Kaarel Haav, Riigikogu Kantselei

Haridus: Tartu Ülikool, ajalugu 1968, Leningradi Ülikool, psühholoogiateaduste kandidaat 1979; Töö: Manchesteri Ülikooli külalisteadur 1996-1997, Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna vanemteadur 1997-1998, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik 1998-1999; Kuuluvus ühendustesse: Eesti Sotsioloogide Liit; Rahvusvaheline Sotsioloogide Assotsiatsioon (ISA).

Kai Priks, Riigikogu Kantselei

Haridus: Tartu Ülikool, majandusteaduskond, ärirahanduse ja välismajanduse eriala 1996, täiendanud Gustav Stresemanni Instituudis Saksamaal 1998 ja 1999, Euroopa Liidu õiguskoolitus 1999; Töö: Riigikogu kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik alates 1996; Kuuluvus ühendustesse: Üliõpilaskorporatsioon Indla Vilistlaskogu

Toivo Mängel, Riigikogu Kantselei

Haridus: Moskva Riiklik Ülikool, matemaatika 1982; Töö: ENSV Plaanikomitee ja EV Rahandusministeerium 1983-1996, Riigikogu kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik 1997-; Kuuluvus ühendustesse: Eesti Demograafia Assotsiatsioon.

Külli Luha, Justiitsministeerium

Haridus: Tartu Ülikool, õigusteadus 1990-1999; Töö: Harju Maakohus 1983-1994, EV Justiitsministeeriumi kohtute osakonna arendustalituse peaspetsialist 1994-.

Kristiina Ojuland, Eesti delegatsiooni juht, Reformierakond

Haridus: Tartu Ülikool, õigusteadus 1990, Eesti Diplomaatide Kool 1992; Töö: EV Justiitsministeeriumi seaduseelnõude osakonna spetsialist 1990-1992, EV Välisministeeriumi poliitikaosakonna I sekretär, Eesti esindaja Euroopa Nõukogus 1992-1994, Eesti Ringhäälingu Liidu tegevdirektor 1994-1996, Concordia Rahvusvahelise Ülikooli eurointegratsiooni direktor 1997-, Tallinna Linnavolikogu Liige 1996, 1999-, VII Riigikogu Liige 1994, VIII ja IX Riigikogu liige; Kuuluvus ühendustesse: Eesti Reformierakond, Naiste Reformiklubi ja Klubi 13+ .

Kaja Vaabel, Riigikogu Kantselei

Haridus: Tallinna Pedagoogikaülikool, raamatukogunduse ja bibliograafia eriala 1990, kõrghariduse baasil lõpetanud sotsiaaltöö eriala 1995-1997; Töö: Tallinna Pedagoogikakooli raamatukoguhoidja, raamatukogu juhataja kt 1984-1994, Nõmme Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 1994-1997, EV Sotsiaalministeeriumi EL Phare projekti büroojuht 1997-1998, Eesti Statistikaameti rahvaloenduse teenistuse metodoloogia sektori spetsialist 1998, Riigikogu Kantselei dokumendiosakonna juhataja 1998- .

Jüri Ant, Tartu Ülikool

Haridus: Tartu Ülikool, ajalugu 1964, ajalookandidaat 1969, ajaloodoktor 1983; Töö: Tartu Ülikooli õppejõud 1966- , TÜ NSVL ajaloo kateedri juhataja, professor 1984-1991, TÜ lähiajaloo korraline professor 1991- , õppetooli juhataja; Kuuluvus ühendustesse: Õpetatud Eesti Selts.

Taivo-Ahti Adamson, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, ehitusinsener 1986, Töö: Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, projekti koordinaator; Kuuluvus ühendustesse: Euroopa Mittetulundusorganisatsioonide Abistamiskeskuse Administratiivnõukogu, mittetulunduskoolitajate ühenduse TRE SECTORE juhatuse liige, Pelgulinna Majaomanike Seltsi esimees.

Michael Gallagher, Eesti Õiguskeskus

Haridus: Tuftsi Ülikool, BA majanduses 1977, Villanova Ülikooli Õigusteaduskond, Juris Doctor 1985; Töö: Jacoby, Donner (Philadelphia) 1985- Ameerika Advokatuuri programmi CEELI Eesti esindaja 1994-1995, Eesti Õiguskeskuse välisnõunik 1995-, Advokaadibüroo Raidla & Partners 1996-, Concordia Ülikooli lektor 1997-, Euroopa Liidu seaduste ühtlustamisega tegelevate riigiametnike programmi direktor (Eesti Õiguskeskus) 1998-, TÜ Eurokolledzhi lektor 1999-, Eurokolledzi direktor 2000-, Balti Ameerika Koostööfondi Eesti Järelvalvenõukogu 1999- ; Kuuluvus ühendustesse: Philadelphia Advokatuur 1985-.

Ülo Siivelt, Eesti Õiguskeskus

Haridus: Tartu Ülikool, ajalugu 1989-1995, Eesti Diplomaatide Kool 1996-1997; Töö: EV Välisministeeriumi pressi- ja infoosakonna atašee 1997, SA Eesti Õiguskeskus infoosakonna juhataja 1997-, „Õigus Teada“ toimetaja; Kuuluvus ühendustesse: Üliõpilaskorporatsiooni Sakala Vilistlaskogu.

Kristina Pihlau, Rahvusraamatukogu Parlamendiinfokeskus

Haridus: Viljandi Kultuurikolledž, raamatukogunduse eriala 1989-1992, Tallinna Pedagoogikaülikool, raamatukogunduse ja infotöö eriala 1993-1995; Töö: Fr. Tuglase nim. Raamatukogu 1993, Rahvusraamatukogu Parlamendiinfo keskuse vanembibliograaf, juhtiv spetsialist 1994- .

Rein Murakas, Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv

Tartu Ülikool, majandusteaduskond, majandusküberneetika eriala 1984, MA sotsioloogias 1999; Töö: Eesti Sotsiaalteadusliku Andmearhiivi juhataja 1996- ; Kuuluvus ühendustesse: Eesti Sotsioloogide Liit, Sotsiaalteaduste Infoteenuste- ja tehnoloogia Rahvusvaheline Assotsiatsioon (IASSIST).

Andu Rämmer, Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv

Haridus: Eesti Põllumajandusülikool, zooinseneriteaduskond 1987, Tartu Ülikooli psühholoogiaosakond 1994, psühholoogia magister 1998; Töö: Eesti Sotsiaalteadusliku Andmearhiivi projektijuht TÜ Sotsiaalteaduskonnas 1995- . Kuuluvus ühendustesse: Eesti Sotsioloogide Liit, Üliõpilasselts „Livika“

Tagasiside