Nr 27

Laadi alla

Jaga

Prindi

Nr 27, juuni 2013

Ajakirja essees kirjeldab Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi eesti keele osakonna juhataja Heiki Pisuke eurotekstide tõlkimise protsessi ja probleeme, mida tõlkijatel oma igapäevatöös lahendada tuleb.

Vestlusringis rääkisid värske inimarengu aruande mõjust ühiskonnale ja poliitika kujundamisele aruande autorid Anu Toots, Kaire Põder ja Erik Terk, Riigikogu liige Marko Pomerants ning aruande väljaandja Olari Koppel.

Artiklis „Kui avalik sektor käitub nagu erasektor: Tallinna koolivaliku kihistav mõju.ˮ uuritakse, kuidas koolivalik mõjutab laste jagunemist nn heade ja mitte nii heade koolide vahel.

Seekordses numbris leiab lugeja artikleid valikutest Euroopa Liidus ja Ladina-Ameerikas, käsitletakse teadus-, haridus- ja noorsoopoliitikat, arutletakse valikute üle etnopoliitikas ja tervise edendamises, juttu on sotsiaalmeedia kasutamisest riigiasutuste kommunikatsioonis ja sellest, kuidas elab Eesti Interneti Kogukond.

Peatoimetaja veerg

  • Müüdid

    Aasta algupoolel vallandunud ajalootüli Eesti ajaloo 2. köite ilmumise järel on ilmekas näide, mis meie praegust olukorda iseloomustab. Oleme mõnes mõttes jälle teelahkmel: kas hoida kiivalt kinni ainult rahvusriigi väärtustest või sulanduda üleilmastumise voolus millessegi suuremasse: Baltikumi, Põhjalasse, Euroopa Liitu. Eesti iseseisvuse saavutamisel on kahel korral meie ajalugu ja selle pinnalt loodud lood, kui soovite müüdid, olnud meile tõsiseks abiks. Nüüd, kui meie kangelaslik muinasaeg paigutati laiemasse taustsüsteemi, jäi äkki kangelaslikkust vähemaks. Kartus, et mingi oluline pidepunkt kaob, tekitas kriitikatulva. Tegelikult on faktid ikka needsamad, mis nad olnud on.

RiTo vestlusring

Essee

Poliitiline mõte

Põhiseaduslikud institutsioonid

Uuringud

Kodanikuühiskond ja riigivõim

Parlamendi rahvusvaheline suhtlus

Rahvusvahelised parlamendiuudised

Kirjandus ja andmebaasid

Autoritest

Nimeregister

Kunstigalerii

Tagasiside