Nr 19

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 19 autoritest

Janika Bachmann, Tallinna Ülikooli riigiteaduste osakonna doktorant

Sündinud 1972 Rakveres. Haridus: rahanduse ja panganduse bakalaureus, 1995 Tartu Ülikool; haldusjuhtimise magister, 2000 Tallinna Pedagoogikaülikool; riigimajanduse doktoriõpe 2006–, Tallinna Ülikool. Töö: Virumaa Kommertspank 1994–95; Rahandusministeerium, PHARE ja Maailmapanga projekt 1995–96; Procter & Gamble 1996–.

Marion Bobkov, Siseministeeriumi kodanikuühiskonna peaspetsialist

Sündinud 1965 Tallinnas. Haridus: laste ja noorte huvijuht, loovtegevuse pedagoog, 1999 Viljandi Kultuurikolledž; sotsiaalteaduste magister, 2008 Tallinna Ülikool. Töö: Viljandi Tarbijate Kooperatiivi karaktertantsu juhendaja 1985–87; Viljandi Valuoja põhikooli õpetaja 1994–96; Viljandimaa Noortekeskuse juhataja 2000–03; Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuht 2001–05; Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna kodanikuühiskonna peaspetsialist 2007–.

Kaia Eelma, Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledži infotalituse juhataja

Sündinud 1968 Saaremaal. Haridus: majandusküberneetika, 1991 Tartu Ülikool. Töö: Saarte Instituudi infotöötleja ja nooremteadur 1991–98; Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledži infotalituse juhataja 1999–; vabatahtlikuna Eesti Saarte Kogus 1997–.

Tõnu Idnurm, Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi lektor

Sündinud 1950 Tallinnas. Haridus: ökonomist, 1977 Tallinna Polütehniline Instituut. Töö: Tallinna Tehnikakõrgkooli direktori asetäitja 1988–96; Tallinna Ülikool: haldusprorektor 1996–98, demokraatia uuringute keskuse teadur 1998–2001, sotsiaalteaduskonna riigiteaduste osakonna õppe- ja arendustegevuse koordinaator 2002–08, riigiteaduste instituudi teadur 2008–09 ja sotsiaalpoliitika lektor 2009–; IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) uuringute analüütik 1998–; IEA SITES 2006 Eesti koordinaator 2005–08.

Maris Jesse, Tervise Arengu Instituudi direktor

Sündinud 1968 Tallinnas. Haridus: arstiteaduskond, 1993 Tartu Ülikool, tervisepoliitika ja -rahastamise magister 2003, London School of Economics ja London School of Hygiene and Tropical Medicine. Töö: Eesti Haigekassa juhatuse esimees 1997–2002; Poliitikauuringute Keskuse Praxis poliitikaanalüütik  2004–05; Maailmapanga vanemspetsialist  2005–07. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) täitevkogu liige maist 2009.

Jaak Jõerüüt, Eesti suursaadik Lätis

Sündinud 1947 Tallinnas. Haridus: ökonomist, 1973 Tallinna Polütehniline Instituut. Töö: Kirjanike Liidu sekretär ja juhatuse esimehe asetäitja 1977–89; kultuuriministri asetäitja 1989–90; EV Ülemnõukogu liige 1990–92; Välisministeeriumi protokolliosakonna peadirektor 1997–98, siseauditi osakonna peadirektor 2002–04, nõunik 2005–06; Eesti suursaadik Soomes 1993–97, Itaalias 1998–2002, Maltal 1999–2002 ja Küprosel 1999–2004; Eesti alaline esindaja ÜRO-s 2004; kaitseminister 2004–05; Eesti suursaadik Lätis 2006–.

Leif Kalev, Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi direktor

Sündinud 1976 Tallinnas. Haridus: õigusteaduse ning avaliku halduse ja politoloogia bakalaureus (võrdsustatud magistrikraadidega) 1999, sotsioloogiamagister 2002 (cum laude), Tartu Ülikool; filosoofiadoktor (riigi- ja poliitikateadused), 2006 Tallinna Ülikool. Töö: Tallinna Ülikool: projektijuht 2001–05, õiguspoliitika lektor 2002–07, riigiteooria ja riigiõiguse dotsent 2007–, sotsiaalteaduskonna riigiteaduste osakonna juhataja 2006–08, riigiteaduste instituudi direktor 2008–. Ühendused: Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse esimees 1997–98; Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees 1998–99 ja 2000, avaliku poliitika tegevjuht 1999–2001; Eesti Sotsioloogide Liidu president 2002–; Nõmme Tee Seltsi juhatus.

Liina Kanger, Riigikohtu õigusteabe osakonna haldusõiguse analüütik

Sündinud 1983 Tartus. Haridus: õigusteadus, 2004–05 Konstanzi Ülikool; semiootika ja kulturoloogia bakalaureus 2008 (cum laude), õigusteaduse magister 2008, õigusteaduse doktoriõpe 2008–, Tartu Ülikool. Töö: Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakond, avaliku õiguse talituse nõunik 2005–06; Riigikohtu haldusõiguse analüütik 2007–. Ühendused: üliõpilaskorporatsioon Amicitia; SA Metsaülikool; SA Akadeemiake.

Riho Kangur, Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik

Sündinud 1979 Viljandimaal. Haridus: politoloogia bakalaureus 2004, võrdleva poliitika teadusmagister 2009, Tartu Ülikool. Töö: Balti Kaitsekolledži akadeemiline assistent 2004–07; Riigikogu Kantselei nõunik 2007–.

Marre Karu, Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik

Sündinud 1981 Tartus. Haridus: sotsiaalpoliitika analüüsi magister, 2004 Leuveni Ülikool (Belgia); sotsioloogia doktoriõpe 2004–, Tartu ülikool. Töö: Sotsiaalministeeriumi analüütik 2005; Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik 2006–. Ühendused: Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon.

Aare Kasemets, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse parema õigusloome, kaasamise ja kodanikuühiskonna programmi juht

Sündinud 1963 Pärnus. Haridus: agronoomia, maasotsioloogia, 1982–87 Eesti Põllumajanduse Akadeemia; ajakirjandus, sotsioloogia, 1988–93 Tartu Ülikool; ajakirjanduse bakalaureus 1995, sotsioloogia magister 2001, sotsioloogia doktoriõpe 2001–07, Tartu Ülikool, 2004–05 Oxfordi Ülikool. Töö: Riigikogu majanduskomisjoni nõunik 1993–95; Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna juhataja 1995–2003; Riigikogu Kantselei nõunik 2003; Euroopa Parlamendiuuringute ja -dokumentatsiooni Keskuse korrespondent 1996–2003; Keskkonnaministeeriumi nõunik ja strateegiabüroo juhataja 2004–08; Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž 2008–. Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 1999–2001. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liit; Eesti Rooma Klubi; Eesti Ökoturismi Ühendus; Liikumine Kodukant; ÜS Liivika.

Aado Keskpaik, Muhu Vallavalitsuse arendusnõunik

Sündinud 1955 Kuressaares. Haridus: majandusgeograafia, 1978 Tartu Ülikool; filosoofiakandidaat (loodusteaduse filosoofilised probleemid) 1985, Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut. Töö: teadur (teadusfilosoofia ja regionaaluuringud) mitmes asutuses 1978–92; omavalitsus- ja riigiametnik1992–96; regionaalarengu konsultant 1997–2004; vabakutseline, OÜ Arenguruum; Eesti riikliku arengukava 2004–06 tehniline koordinaator; OÜ Geomedia juhtivkonsultant 2004–06; Keskkonnaministeeriumi välisfinantseerimise osakonna nõunik 2006–09; Muhu Vallavalitsuse arendusnõunik 2006–; Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi vanemteadur 2009–.

Kaarel Kilvits, Tallinna Tehnikaülikooli majanduspoliitika professor

Sündinud 1947 Tallinnas. Haridus: mehaanikainsener, 1970 Tallinna Polütehniline Instituut; majandusteaduste kandidaat 1982, Eesti NSV Teaduste Akadeemia Majanduse Instituut. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Majanduse Instituut (grupijuht, vanemteadur, sektorijuhataja, juhtivteadur) 1981–97, Tallinna Tehnikaülikooli majanduspoliitika professor, majanduspoliitika õppetooli juhataja 1997–, avaliku sektori majanduse instituudi direktor 2002–. Ühendused: Eesti Majandusteaduse Selts; Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaskogu; European Economic Association.

Tõnis Kõiv, Riigikogu liige

Sündinud 1970 Paides. Haridus: õigusteadus, 1995 Tartu Ülikool; magistriõpe 2000–, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž. Töö: Koeru sovhoosi autojuht 1989–93; AS Paide Piimakombinaadi jurist 1993–96; Paide linnapea 1996–2004; OÜ Agenor tegevdirektor 2004–05; X ja XI Riigikogu 2005–. Ühendused: Eesti Reformierakond; Eesti Linnade Liit; Türi Rotary Klubi.

Timo Ligi, Justiitsministeeriumi lepinguline konsultant

Sündinud 1979 Tartus. Haridus: avaliku halduse bakalaureus 2001 ja õigusteaduse bakalaureus 2003, Tartu Ülikool. Töö: Justiitsministeeriumi kohtute osakonna kohtuhaldustalitus 2002–07 (2004–07 talituse juhataja); Justiitsministeeriumi lepinguline konsultant 2007–.

Tõnis Lukas, haridus- ja teadusminister

Sündinud 1962 Tallinnas. Haridus: ajalugu, 1987 Tartu Ülikool; MA 1997; doktoriõpe 1998–99. Töö: Rõngu 8-klassilise kooli õpetaja1987–89; Tartu Ülikooli aspirant ja lektor 1989–92; Eesti Rahva Muuseumi direktor 1992–95; Tartu Linnavolikogu 1993–2005; VIII Riigikogu 1995–96; Tartu linnapea 1996–97; Tartu Ülikooli projektijuht 1997–98; IX Riigikogu 1999 ja 2002–03; haridusminister 1999–2002; X Riigikogu 2003–07; haridus- ja teadusminister 2007–. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit.

Oliver Lukason, Tartu Ülikooli doktorant

Sündinud 1982 Tartus. Haridus: ettevõttemajandus, 2004 (cum laude); magister artium 2006, doktoriõpe 2006–, Tartu Ülikool. Töö: Ettevõtluskonsultant OÜ juhataja 2008–; Tartu Ülikooli majandusteaduskonna õppeülesannete täitja 2002–.

Ott Lumi, Riigikogu liige

Sündinud 1978 Tallinnas. Haridus: haldusjuhtimine, 2005 Tallinna Pedagoogikaülikool; riigi- ja poliitikateaduste doktoriõpe 2007–, Tallinna Ülikool. Töö: OÜ Arcturus suhtekorraldaja 1998–2000; Eesti Vabariigi peaministri nõunik 2003; Res Publica Tallinna piirkonna projektijuht 2002, Res Publica poliitiline sekretär 2002–03 ja peasekretär 2003–05; Isamaa ja Res Publica Liidu kaaspeasekretär 2006–07; XI Riigikogu 2007–; Tallinna Ülikooli avaliku poliitika lektor 2008–. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit; Eesti Lastevanemate Liit; Tallinna Ülikooli kuratoorium.

Mari Mandel-Madise, OÜ BDA Consulting analüütik

Sündinud 1970 Tallinnas. Haridus: ärijuhtimise bakalaureus, 2004 Tartu Ülikool. Töö: Põllumajandusministeeriumi välissuhete spetsialist 1992–93; Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga Eesti esindus 1993–2001; Rahandusministeeriumi lepingute sõlmimise ja rahastamise osakond (hankespetsialist, eelkontrolli talituse juhataja, osakonna juhataja) 2001–07, riigieelarve osakonna juhataja 2007–08; BDA Consulting OÜ konsultant 2008–.

Eiki Nestor, Riigikogu liige

Sündinud 1953 Tallinnas. Haridus: mehaanikainsener autotranspordi erialal, 1976 Tallinna Polütehniline Instituut. Töö: Keila Autobaasi osakonnajuhataja 1976–82; Autotranspordi- ja Maanteetöötajate Ametiühingu töökaitse peainspektor 1982–89; Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu aseesimees, esimees 1989–92; VII Riigikogu 1992–94; regionaalminister 1994–95; VIII Riigikogu 1995–99; sotsiaalminister 1999–2002; IX Riigikogu 1999 ja 2003; X ja XI Riigikogu 2003–. Ühendused: Sotsiaaldemokraatlik Erakond; Eesti Jalgpalliliidu juhatus; MTÜ FC Toompea juhatus; Eesti Transpordi ja Teetöötajate Ametiühingu volikogu esimees.

Maret Pank, Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledži teadus- ja arendusosakonna juhataja

Sündinud 1943 Tallinnas. Haridus: keemiateadlane, 1968 Moskva Ülikool, keemiateaduste kandidaat 1984, Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keemia Instituut. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia, Keemia Instituudi ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi noorem- ja vanemteadur 1968–89; Keemia Instituudi teadussekretär 1989–91; Saarte Instituudi direktor 1991–98; Tallinna Tehnikaülikooli Saarte Instituudi ja Kuressaare Kolledži direktor 1998–2004. Ühendused: Eesti Saarte Kogu kaastöökogu; Eesti Tuletorni Seltsi juhatus.

Jüri Ratas, Riigikogu aseesimees

Sündinud 1978 Tallinnas. Haridus: majandus 2000, majandusmagister 2002, haldusjuhtimise doktoriõpe 2007–, Tallinna Tehnikaülikool; õigusteadus, 2005 Tartu Ülikooli Õigusinstituut. Töö: ANR Amer Nielsen Eesti OÜ turu-uurija 1996–98; Ehituse Teadusliku Uurimise Instituudi analüütik 1997–99; OÜ Värvilised (autohooldus) juhatuse esimees 1999–2002; Sampo Eesti Kindlustuse müügiesindaja 1999–2000; Eesti Korvpalliliidu noortekorvpalli juht 2001–02; Tallinna Linnakantselei majandusnõunik 2002–03; Tallinna abilinnapea 2003–04 ja 2005; Tallinna linnapea 2005–07; XI Riigikogu 2007–. Ühendused: Eesti Keskerakond; Euroopa Liidu Pealinnade Liidu eesistuja 2006–07; Pirita Halduskogu 2007–; Eesti Korvpalliliidu juhatus; sihtasutuse Tallinna Toomkiriku kristliku kultuuri ning eetiliste väärtuste õppe- ja konverentsikeskus nõukogu 2007–; Tartu Ülikooli kuratoorium 2008–.

Janno Reiljan, Tartu Ülikooli välismajanduse korraline professor

Sündinud 1951 Võrumaal. Haridus: majandusküberneetika, 1975 (cum laude) Tartu Ülikool; majanduskandidaat 1980, Moskva Ülikool; majandusdoktor 1991, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikool 1975–: assistent, vanemõpetaja, majandusküberneetika ja statistika kateedri dotsent, maailmamajanduse ja välismajandussuhete professor, majandusteaduskonna dekaan 1993–96, arendusprodekaan 1996–99, välismajanduse korraline professor 1992–99 ja 2007– ning erakorraline professor 1999–2007; IX ja X Riigikogu 1999–2007. Ühendused: Eestimaa Rahvaliit; Eesti Majandusteaduse Selts; korp! Fraternitas Liviensis.

Urmas Reinsalu, Riigikogu liige

Sündinud 1975 Tallinnas. Haridus: õigusteadus 1997, doktoriõpe 2007–, Tartu Ülikool. Töö: Justiitsministeeriumi spetsialist 1996–97; Vabariigi Presidendi Kantselei sisenõunik 1997–98 ja direktor 1998–2001; Res Publica poliitiline sekretär 2001–02; Sisekaitseakadeemia lektor 2002–03; X ja XI Riigikogu 2003–. Tallinna Linnavolikogu 2002–03. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit; Eesti Omanike Keskliidu esimees; Rahvusvahelise Kinnisvaraomanike Liidu juhatus; Kaitseliit; Eesti Kodu Kaunistamise Ühendus; Eesti Juristide Liit; Murtud Rukkilille Ühingu patroon.

Helle Ruusing, Riigikogu Kantselei infotalituse infonõunik

Sündinud 1966 Viljandimaal. Haridus: ajalugu, 1989 Tartu Ülikool; täiendusõpe Bundestag’is (Saksamaa Liidupäeva rahvusvaheline programm, Bundestag’i saadiku büroo) ja Bonni ülikoolis (politoloogia) 1997–98. Töö: Kehra keskkooli ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja 1990–97; Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna infotalituse konsultant 1997–98 ja infonõunik 1998–; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2005–.

Tõnis Saarts, Tallinna Ülikooli politoloogia õppejõud

Sündinud 1978 Tallinnas. Haridus: sotsioloogia bakalaureus, 2001 Tallinna Pedagoogikaülikool; MA (politoloogia), 2005 Tallinna Ülikool. Töö: AS-i Emor sotsioloog 2001–04; Tallinna Ülikooli üldpolitoloogia lektor 2005–. Ühendused: Eesti Väitlusselts.

Külli Solo, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse juhtiv spetsialist

Sündinud 1976 Viljandis. Haridus: raamatukogundus, 1996 Viljandi Kultuurikolledž; infoteadus, 1998 Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Õigustõlke Keskus, raamatukogu konsultant 1997–2000; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse õigusinfo töörühm 1997–2001, infospetsialist Presidendi Kantseleis 2001–03, e-teenuste peaspetsialist 2005–07, juhtiv spetsialist 2008–; ELNET Konsortsiumi andmebaasi ISE töörühma juht 2008–, andmebaasi ISE haldur 2009–.

Mart Susi, Tartu Ülikooli rahvusvahelise suveülikooli peaspetsialist, advokaadibüroo Hansa Law Offices konsultant

Sündinud 1965 Tallinnas. Haridus: õigusteadus, 1988 Tartu Ülikool; College of New Rochelle (New York, USA), Doctor of Humane Letters honoris causa 1990; MSc (sotsioloogia) 1992, Wisconsin-Madisoni Ülikool (USA); Tartu Ülikooli doktoriõpe 2003–08; doctor iuris 2008, Tartu Ülikool. Töö: Lakeland College (USA), Madisoni haru direktor 1990–1993; Concordia Rahvusvaheline Ülikool Eestis, rektor 1993–2003; Tartu Ülikooli rahvusvahelise suveülikooli peaspetsialist 2005–; advokaadibüroo Hansa Law Offices konsultant 2008–.

Lauri Tabur, Sisekaitseakadeemia teadus- ja arendusdirektor

Sündinud 1974 Tallinnas. Haridus: bakalaureus kohtueelse uurimise õppesuunal, 1998 Eesti Riigikaitseakadeemia; haldusjuhtimise magister 2003, doktoriõpe 2008–, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Interpoli Eesti Rahvusliku Keskbüroo vaneminspektor 1996–97; Siseministeeriumi analüüsi- ja planeerimisosakonna vaneminspektor 1997–98, sisejulgeolekupoliitika osakonna juhataja 2000–03 ja Siseministeeriumi arendusjuht 2005–09; Politseiameti analüüsibüroo juht-komissar 1998–2000 ja Keskkriminaalpolitsei politseipeadirektori asetäitja arenduse alal, Keskkriminaalpolitsei juht 2003–05; Sisekaitseakadeemia teadus- ja arendusdirektor 2009–. Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi innovaatiliste julgeolekutehnoloogiate väljatöötamise nõukoja liige 2007–. Ühendused: MTÜ Eesti Naabrivalve juhatus; MTÜ Round Table Estonia eestseisus; Europoli Halduskogu Eesti esindaja 2003–05.

Mari-Leen Tammela, Tartu Ülikooli ajaloomagistrant

Sündinud 1985 Tallinnas. Haridus: ajaloo bakalaureus, 2007 (cum laude) Tartu Ülikool; Eesti ajaloo magistriõpe 2007–, Tartu Ülikool. Töö: Eesti Rahvusarhiiv 2007–. Ühendused: korp! Filiae Partiae; Eesti Genealoogia Selts; Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts.

Ene-Margit Tiit, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

Sündinud 1934 Tartus. Haridus: matemaatika, 1957 Tartu Ülikool; füüsika-matemaatika kandidaat 1963, Tartu Ülikool; Helsingi Ülikooli audoktor 1995 (poliitikateadused). Töö: Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppejõud 1957–59; Füüsika ja Astronoomia Instituudi nooremteadur 1962–62; Tartu Ülikooli õppejõud 1964–: dotsent 1969–91, professor 1992–99, emeriitprofessor 1999–. Ühendused: Rahvusvahelise Statistika Instituut (ISI); Rahvusvaheline Sotsioloogia Assotsiatsioon (ISA); Eesti Statistikaselts; Eesti Matemaatika Selts; Eesti Teadlaste Liit; Eesti Sotsioloogide Liit; Eesti Looduseuurijate Selts.

Anu Toots, Tallinna Ülikooli võrdleva halduspoliitika professor

Sündinud 1959 Võrumaal. Haridus: ajalugu, 1982 Leningradi Ülikool, filosoofiakandidaat 1990; täienduskoolitus: Oslo Ülikool, London School of Economics, New School for Social Research, Baltic School for Social Security. Töö: Tallinna Ülikooli õppejõud 1982–. Ühendused: IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement); ECPR (European Consortium for Political Research); NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe).

Urmas Varblane, Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor

Sündinud 1961 Mõisakülas. Haridus: majandusteadlane-küberneetik, 1984 (cum laude) Tartu Ülikool; majandusteaduste kandidaat 1989, Moskva Ülikool. Täiendanud ennast Augsburgi Ülikoolis, Bentley College’is (USA), Kieli Maailmamajanduse Instituudis, Londonis jm, Londoni ülikooli külalisõppejõud 1998–99. Töö: Tartu Ülikool 1984–: välismajanduse kabineti vanemõpetaja 1989–92, välismajanduse õppetooli lektor 1992–93, dotsent 1993–2000, rahvusvahelise ettevõtluse õppetooli juhataja 2001–. Ühendused: European International Business Academy; European Association for Comparative Economic Studies; International Institute for Applied Systems Analysis; Gesellschaft für Wirtschafts- und Socialwissenschaften; International Atlantic Economic Society; Eesti Süsteemuuringute Assotsiatsioon; Eesti Majandusteaduse Selts; Eesti Euroopa Uuringute Assotsiatsioon.

Piret Viljamaa, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: infotöötaja, 1994 Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

Andres Võrk, Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik, Tartu Ülikooli lektor

Sündinud 1974 Vigalas. Haridus: majandusteaduse bakalaureus 1998, majandusteaduse magister 2000, majandusteaduse doktoriõpe 2000–, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli teadur ja õppeülesannete täitja 2000–08, lektor 2008–; Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik 2001–.

Kunstnikust

Benjamin Vasserman, graafik

Sündinud 1949 Venemaal Kirovi oblastis Sovetskis Eestist küüditatud teenistuja perekonnas. Haridus: Eesti Riiklik Kunstiinstituut 1979. Töö: Rahvaloomingu ja Kultuuritöö Teaduslik Metoodikakeskus 1979–82; kirjastuse Kunst kunstiline toimetaja 1982–90; seejärel vabakunstnik. Eesti Kunstnike Liidu (1989) ja Eesti Vabagraafikute Ühenduse (1992) liige. Näitustel esinenud aastast 1978. Viljeleb sügavtrükitehnikas (ofort, akvatinta) ja digitaaltrükis vabagraafikat. Loonud ka akvarelle, plakateid, raamatukujundusi ning kujundanud katalooge ja heliplaadiümbriseid. Isikunäitused Eestis, Soomes, Saksamaal, Taanis, Lätis ja Moskvas. Osalenud ligi 120 rahvusvahelisel näitusel enam kui 30 riigis, hulgaliselt autasusid.

Tagasiside