Nr 11

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 11 autoritest

Olav Aarna, Riigikogu liige

Sündinud 1942 Tallinnas. Haridus: automaatika ja telemehaanika, Tallinna Polütehniline Instituut 1965; Stockholmi Kuninglik Tehnikaülikool 1975–76; tehnikateaduste doktor 1986, Harkivi Raadiotehnika Instituut. Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 1990, Soome-Rootsi Inseneriteaduste Akadeemia välisliige 1991, Tampere Tehnikaülikooli audoktor 1996. Töö: Tallinna Tehnikaülikool 1965–2002: professor 1987–2002, automaatikakateedri juhataja 1983–91, rektor 1991–2000; Colorado ülikooli külalisprofessor 1989; Estonian Business School’ i rektor 2000–03; X Riigikogu liige 2003–, kultuurikomisjoni esimees. Ühendused: Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica; Eesti Euroopa Liikumine 1997–; Eesti Haridusfoorum 1999–.

Tiina Annus, Poliitikauuringute Keskuse Praxis hariduspoliitika programmi direktor

Sündinud 1948 Elvas. Haridus: majandusküberneetik, Tartu Riiklik Ülikool 1972; täiendanud end lühikursustel Torinos 2001 ILO koolituskeskuses ja 1996–2002 Euroopa Koolitusfondis (kutsehariduse seirekeskuste juhtidele) ning 1998 ja 2000 Dublinis FAS International’ is. Töö: AS Emori projektijuht 1991–96; Kutsehariduse ja Tööhõive Seirekeskuse juhataja 1996–2002; Haridusministeeriumi nõunik 2000–02; Poliitikauuringute Keskuse Praxis hariduspoliitika programmi direktor 2002–.

Eiki Berg, Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete teooria korraline professor

Sündinud 1970 Tartus. Haridus: geograaf, Tartu Ülikool 1993; täiendanud end Uppsalas 1992, Århusis 1996–98 ja Oslos 1997–98; filosoofiadoktor geograafia alal 1999. Töö: Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Kõrgem Kommertskool 1993–95; Eesti Diplomaatide Kooli külalislektor 1997 ja 1998; X Riigikogu liige 2003–04; Tartu Ülikool 1996–2003 ja 2004–: lektor, politoloogia osakonna juhataja, sotsiaalteaduskonna prodekaan 2001–03, rahvusvaheliste suhete teooria korraline professor 2004–. Ühendused: Välis-Eesti Uuringute Keskuse nõukogu 1996–; Eesti Teadusfondi sotsiaalteaduste ekspertkomisjon 2001–03; Tartu Ülikooli nõukogu 2001–03; ECPR Standing Group on International Relations, korraldav komitee 2001–; Peipsi Koostöö Keskuse nõuandev kogu 2001–.

Mike Buckley, Suurbritannia Töö- ja Pensioniministeeriumi vanemnõunik

Sündinud 1954. Haridus: keemia ja füüsika, Liverpool College 1972. Töö: Suurbritannia Haridus- ja Tööhõiveministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja 1995–97 ja puudega inimeste uue alguse projekti juht 1997–99; Suurbritannia Töö- ja Pensioniministeeriumi puudega inimeste tööhõive poliitika osakonna juhataja 1999–2001, tervishoiu, puude ja tööstrateegia osakonna juhataja 2001–03, tööandjate kohustusliku kindlustuse osakonna juhataja asetäitja 2003, vanemnõunik 2003– ; Eesti Sotsiaalministeeriumi nõunik 2003–04.

Anna Gramberg, Tartu Vabatahtlike Keskuse koordinaator

Sündinud 1979 Tallinnas. Haridus: psühholoogiabakalaureus, Tartu Ülikool 2003; politoloogia magistriõpe, Tallinna Ülikool 2004–. Töö: Tartu Vabatahtlike Keskuse juhatuse liige, koordinaator 2002–; Eesti Teadusfondi assistent 2003–04; Tartu Ülikooli psühholoogiaosakonna projektijuht 2003–04; Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht 2002–04. Ühendused: Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua esinduskogu 2003–04.

Kristina Hallik, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse avalike suhete nõunik

Sündinud 1977 Venemaal Vorkutas. Haridus: sotsiaalteaduste bakalaureus 2000, sotsiaalteaduste magister 2003, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Harju Maavalitsuse õigusosakonna peaspetsialist 1999–2000; Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse avalike suhete nõunik 2000–.

Mati Hint, VII Riigikogu liige, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor

Sündinud 1937 Tartus. Haridus: eesti filoloog, Tartu Riiklik Ülikool 1963; filoloogiakandidaat 1971, Eesti NSV Teaduste Akadeemia; dr phil 1997, Helsingi Ülikool. Töö: Keele ja Kirjanduse Instituudi teadur 1966–75; Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keele õppetooli õppejõud: dotsent 1980–92, professor 1993–, 1995–2000 õppetooli juhataja. Eestimaa Rahvarinde eestseisus 1988–92; VII Riigikogu liige 1992–95. Ühendused: Suomalais-ugrilainen Seura ja Kalevalaseura välisliige; Soome Kirjanduse Seltsi k-liige; Societas Uralo-Altaica ning Societas Linguistica Europaea liige.

Jaanika Hämmal, Emori sotsioloog

Sündinud 1980 Tartus. Haridus: sotsioloogiabakalaureus, Tartu Ülikool 2002; sotsioloogiamagister, Kesk-Euroopa Ülikool 2003. Töö: TNS Emori projektijuht 2003–. Ühendused: üliõpilaskorporatsioon Amicitia.

Eveli Illing, Poliitikauuringute Keskuse Praxis ekspert

Sündinud 1977 Põlvamaal. Haridus: avaliku halduse bakalaureus 1999, avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika magister 2003, Tartu Ülikool; Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), Euroopa Poliitika Instituut, Wittenbergi ülikool, Ohio, USA 1998. Töö: Tartu Ülikooli avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakonna assistent 1999; Välisministeeriumi poliitikaosakonna 1A büroo 2000; Õiguskantsleri Kantselei õiguskantsleri nõunik-abi 2001–02; Poliitikauuringute Keskuse Praxis projektijuht 2002–05. Ühendused: Eesti Naisüliõpilaste Selts.

Jüri Järs, Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu direktor

Sündinud 1951 Tallinnas. Haridus: raamatukogundus ja bibliograafia, Vilde-nim Tallinna Pedagoogiline Instituut 1976. Töö: Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu, peamiselt infotehnoloogia arendamisega seotud ametikohtadel, direktor 1999–. Eesti rahvaraamatukogude infosüsteemi loomise projekti juht 1996–2001. Ühendused: Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing ; IATUL ( International Association of Technological University Libraries ); ELAG ( European Library Automation Group ); ISUA ( International CDS / ISIS Users Association ).

Martin Kaasik, Tallinna Laagna gümnaasiumi direktor

Sündinud 1949 Järvamaal. Haridus: autotranspordi ekspluatatsiooni tehnik, Tallinna Kõrgem Tehnikakool 1968; kehalise kasvatuse õpetaja, Tallinna Pedagoogiline Instituut 1975. Töö: Jüri gümnaasiumi õpetaja 1986–89 ja direktor 1989–2004; Tallinna Laagna gümnaasiumi direktor 2004–. Ühendused: Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimees; Euroopa Koolijuhtide Assotsiatsiooni (ESHA) nõukogu; Rahvusvahelise Koolijuhtide Konföderatsiooni (ICP) nõukogu; Tallinna Ülikooli kuratoorium; Tallinna Ülikooli avatud ülikooli nõukogu; Eesti Haridusfoorumi juhttoimkond; PISA programmi Eesti juhtkomitee.

Leif Kalev, Tallinna Ülikooli riigiteaduste osakonna õiguspoliitika assistent

Sündinud 1976 Tallinnas. Haridus: avaliku halduse ja politoloogia bakalaureus 1999, sotsioloogiamagister 2002 ( cum laude ), sotsioloogia doktoriõpe 2002–, Tartu Ülikool; politoloogia doktoriõpe 1999–, Helsingi Ülikool. Töö: Tallinna Ülikooli projektijuht 2001–, sotsiaalteaduskonna riigiteaduste osakonna õiguspoliitika assistent, õiguse ja majanduse lektoraadi juhataja 2002–. Ühendused: Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse esimees1997–98; Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees1998–99 ja 2000, aseesimees 1998, 1999 ja 2001, avaliku poliitika tegevjuht 1999–2001; Eesti Sotsioloogide Liidu president 2002–; MTÜ Roheline Kogukond juhatus 2003–; Nõmme Tee Selts 2005–.

Tunne Kelam, Euroopa Parlamendi liige

Sündinud 1936 Valgamaal. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1959. Töö: Riiklik Keskarhiiv 1959–65; Eesti Nõukogude Entsüklopeedia vanemteadustoimetaja 1965–75; Kreutzwaldi-nim ENSV Riikliku Raamatukogu vanembibliograaf 1976–79; ajakirja Akadeemia esindaja Tallinnas 1988–90; Eesti Kongressi liige 1990–92; Eesti Komitee esimees 1990–92; VII, VIII, IX ja X Riigikogu liige (aseesimees 1992–2003 ); Euroopa Parlamendi liige 2004–. Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsioon 1992–2000; Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee asepresident 1994–95; Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht 1992–95. Ühendused: Isamaaliit; Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) asutajaid 1988 ja esimees 1993–95; Eesti Vabariigi Kodanike Komiteede liikumise algatajaid (1989–91 kodanike peakomitee esimees); Põhiseaduse Assamblee 1991–92; International Policy Forum ’i direktorite nõukogu 1991; Eesti Skautide Ühingu peavanem 1996–; Inimõiguste Instituudi juhatus 1997–; Kistler-Ritso Fondi juhatus 1998–; MTÜ Eesti Euroopa Liikumine juhatuse aseesimees 1998–.

Reesi Lepa, Poliitikauuringute Keskuse Praxis ekspert

Sündinud 1976 Tartus. Haridus: politoloogiabakalaureus 1999, politoloogiamagister 2003, Tartu Ülikool. Täiendusõpingud: Oslo ülikooli politoloogia instituut 1999; London School of Economic and Political Science 2000. Töö: Kaitseministeerium 1997, 1998; Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna politoloogia osakonna assistent 2000–01; Riigikantselei peaministri büroo ajutine nõunik 2000, 2001; Sisekaitseakadeemia koosseisuväline politoloogia lektor 2001–02; SA Eesti Õiguskeskuse konsultant 2000–03; Haridus- ja Teadusministeeriumi teadustalituse peaekspert 2003–; Poliitikauuringute Keskuse Praxis projekti peaekspert 2004. Ühendused: Eesti Naisüliõpilaste Selts; Rahvusvaheliste Suhete Ring; Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus 1999–.

Tea Nõmmann, Turu Åbo Akademi doktorant

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: tootmise ökonoomika ja juhtimine, Tallinna Tehnikaülikool 1993; rahvusvaheliste suhete ja keskkonnapoliitika magister, Columbia Ülikool, USA, 1995; Soome Åbo Akademi avaliku halduse doktoriõpe 2004–. Töö: Concordia Rahvusvahelise Ülikooli õppejõud 1995–2002; Poliitikauuringute Keskuse Praxis projektijuht 2000–01; majandus- ja kommunikatsiooniministri nõunik 2001–02; Läänemere Linnade Liidu (UBC) ke skkonnakomisjoni projektijuht 2001–04 (Turus).

Katre Pall, Sotsiaalministeeriumi hüvitiste ja toetuste poliitika juht

Sündinud 1970 Tartus. Haridus: sotsioloogiabakalaureus, Tartu Ülikool 1993; magister, Kesk-Euroopa Ülikooli Praha Kolledž 1994; doktoriõpe, Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond 2001–. Töö: Age Reklaam, Saatchi & Saatchi, Age Com uuringute juht 1995–2003; Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse ja toetuste osakonna spetsialist 2003, sotsiaalkindlustuse osakonna nõunik 2004–05 ning hüvitiste ja toetuste poliitika juht 2005–.

Aigars Petersons, Läti seimi liige

Sündinud 1959 Riias. Haridus: lastekirurg, Riia Meditsiiniinstituut 1984; meditsiinidoktor 1991. Töö: Riia Stradinši ülikooli lastekirurgia osakonna assistent 1984–97, professor 1999–; Läti seimi liige 2002–; Balti Assamblee Läti delegatsiooni juht 2005–. Ühendused: Uus Ajastu.

Janno Reiljan, Riigikogu liige, Tartu Ülikooli välismajanduse erakorraline professor

Sündinud 1951 Võrumaal. Haridus: majandusküberneetik, Tartu Riiklik Ülikool 1975 ( cum laude ); majanduskandidaat 1980, Moskva Riiklik Ülikool; majandusdoktor 1991, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikool 1975–: assistent, vanemõpetaja, majandusküberneetika ja statistika kateedri dotsent, maailmamajanduse ja välismajandussuhete professor, majandusteaduskonna dekaan 1993–96, arendusprodekaan 1996–99, välismajanduse korraline professor 1992–99 ja erakorraline professor 1999–; IX ja X Riigikogu liige 1999–. Ühendused: Eestimaa Rahvaliit; Eesti Majandusteaduse Selts; korp! Fraternitas Liviensis.

Mailis Reps, haridus- ja teadusminister

Sündinud 1975 Tallinnas. Haridus: õigusteadus, Akadeemia Nord 1998 ( cum laude ); sotsiaalteadused, Kalamazoo Kolledž, Michigan, USA, 1997 ( cum laude ); õigusteadus, Kesk-Euroopa Ülikool, Budapest,1999 ( cum laude ); Euroopa avalikud suhted, Maastrichti ülikool ja Euroopa Halduskorralduse Instituut, 2000 ( cum laude ); doktoriõpe 2001–, Uppsala ülikool. Töö: Euroopa Komisjon, Brüssel, halduse ja personali direktoraat 2000–01; Akadeemia Nord rahvusvahelise avaliku õiguse ja Riia Kõrgema Õigusteaduse Kooli rahvusvahelise avaliku õiguse ja võrdleva konstitutsioonilise õiguse lektor 2000–; haridus- ja teadusminister 2002–03 ja 2005–; X Riigikogu liige 2003–. Ühendused: Eesti Keskerakond, Eesti Juristide Liit.

Viive-Riina Ruus, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor

Sündinud 1936 Tallinnas. Haridus: eesti filoloog 1960, pedagoogikaaspirantuur 1968–70, Tartu Riiklik Ülikool; pedagoogikakandidaat 1982, Tartu Riiklik Ülikool, PhD. Töö: Märjamaa, Tallinna 46. ja 7. keskkooli emakeele ja kirjanduse õpetaja 1960–68; Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudi teadur 1970–88; valitsuse hariduskonsultant 1988–89; Eesti Hariduse Arenduskeskuse dotsent 1989–90; Haridusministeeriumi hariduspoliitika osakonna juhataja kt 1995; Tallinna Ülikooli teadur 1991–95, koolipedagoogika õppetooli dotsent 1995–97, korraline professor 1997–2002, emeriitprofessor 2002 –. Ühendused: Eesti Haridusfoorumi asutajaliige 1995.

Helle Ruusing, Riigikogu Kantselei infotalituse infonõunik

Sündinud 1966 Viljandimaal. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1989. Täiendanud end Bundestag’ is (Saksamaa Liidupäeva rahvusvaheline programm, Bundestag’ i saadiku büroo) ja Bonni ülikoolis (politoloogia) 1997–98. Töö: Kehra keskkooli ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja 1990–97; Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna infotalituse konsultant 1997–98 ja infonõunik 1998–; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2005–.

Rein Ruutsoo, Tallinna Ülikooli riigiteaduste osakonna poliitikateooria professor

Sündinud 1947 Tallinnas. Haridus: ajaloolane (filosoofia ajalugu), Tartu Riiklik Ülikool 1971; filosoofiakandidaat 1978 (Riia). Töö: ENSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi aspirant ja nooremteadur 1971–83; Eesti Rahvusraamatukogu 1983–88; Eesti Komitee liige 1990; Põhiseaduse Assamblee liige 1991–92; Eesti Teaduste Akadeemia Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituudi, 1988–94, ja Tallinna Pedagoogikaülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi vanemteadur 1995–98; Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna korraline professor 1998–2003; Tallinna Ülikooli poliitikateooria professor ja Helsingi Ülikooli sotsioloogiaprofessor 2003–. Ühendused: Eestimaa Rahvarinde volikogu 1988–91; Eesti Sotsiaaldemokraatliku Partei asutajaid 1990.

Ene- Silvia Sarv, Ta llinna Ülikooli haridusuuringute instituudi teadur

Sündinud 19 45 Võrus. Haridus: füüsik, keskkooli füüsikaõpetaja, Moskva Lenini-nim Pedagoogiline Instituut 19 69 ; waldorfpedagoog, Emerson College, Suurbritannia, 1992; kasvatusteaduste magister, Tallinna Pedagoogikaülikool 1997, doktoriõpe 2000–. Töö: õpetaja Moskva, Tartu ja Tallinna koolides 1964–98; Riikliku Kutsehariduse Komitee metoodik, inspektor 1978–84; Vabariikliku Õpetajate Täiendusinstituudi füüsikakabineti juhataja, õppeala asedirektor 1984–88; Tallinna Ülikooli teadur ja õppejõud 1997–. Ühendused: Euroopa Võrdlevate Haridusuuringute Assotsiatsioon; Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts; Eesti Füüsika Selts; Eesti Haridusfoorumi asutajaliige 1995.

Hulda Sauks, Riigikogu Kantselei juriidilise osakonna konsultant

Sündinud 1945 Tallinnas. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1971 (kiitusega). Töö: Justiitsministeeriumi seaduseelnõude osakonna konsultant ja vanemkonsultant 1971–74, asejuhataja ja juhataja 1977–88, seadusandluse valitsuse peaspetsialist 1989; Ülemnõukogu Presiidiumi õigusliku ekspertiisi osakonna (hiljem Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Esimehe Kantselei õigusanalüüsi ja ekspertiisi keskus) vanemekspert 1989–92; Riigikogu Kantselei juriidilise osakonna nõunik 1992–2004 ja konsultant 2005–.

Siiri Sillajõe, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna asejuhataja, nõunik

Sündinud 1969 Tallinnas. Haridus: infoteaduste bakalaureus, Tallinna Pedagoogikaülikool 1995, magistriõpe 1997–; täiendusõpe: Saksa Bundestag ´i IFLA ja ECPRD töörühmades 1999/2000, praktika Euroopa Parlamendi juures 2001. Töö: Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakond 1996–, asejuhataja, nõunik 2000–.

Valerijus Simulik, Leedu seimi liige

Sündinud 1966 Šiauliais. Haridus: õpetaja, Šiauliai Pedagoogilise Instituudi matemaatika-füüsikateaduskond 1988; juhtimise ja ärijuhtimise magister (eriala hariduse korraldus), Šiauliai ülikool 2003. Töö: Šiauliai Pedagoogilise Instituudi füüsikateaduskonna tehnik 1988–91; Šiauliai 21. keskkooli õppeala- ja arendusjuhataja 1991–94 ja Gytariai keskkooli direktor 1994–2000; Seimi VIII ja IX koosseisu liige 2000–; Balti Assamblee Leedu delegatsiooni juht 2004–. Ühendused: Uus Liit (sotsiaalliberaalid).

Andres Siplane, Tallinna Ülikooli doktorant

Sündinud 1974 Pärnus. Haridus: sotsiaaltöö bakalaureus 1999, sotsiaaltöö magister 2001, Tallinna Pedagoogikaülikool; doktoriõpe 2005–, Tallinna Ülikool. Töö: vabakutseline tõlk 1992–93; töö lastekaitse alal Pärnus 1995–2000, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik 2000– 05. Ühendused: Pärnumaa Lastekaitse Ühing; Pärnumaa Kasuperede Ühing; Eesti Vabatahtlike Keskus; Tallinna Pedagoogikaülikooli vilistlaskogu; International Foster Care Organisation ; Eesti Patsientide Esindusühing; Kapitalismiohvrite Eest Seismise Ühing; European Network of Social-Workers.

Margit Sutrop, Tartu Ülikooli professor

Sündinud 1963 Tartus. Haridus: ajakirjandus, Tartu Riiklik Ülikool 1986; filosoofiamagister 1991, Tartu Ülikool; d r phil (filosoofia), Konstanzi ülikool. Academia Europaea (London) liige 2004-. Töö: Tartu Ülikool 1986–92; Konstanzi ülikool 1992–2000; Tartu Ülikooli praktilise filosoofia korraline professor 2000–, eetikakeskuse juhataja 2001–, filosoofia osakonna juhataja 2004–. Tartu Ülikooli nõukogu 2003–; Tartu Ülikooli teadus-arenduskomisjon; EV teaduspreemia komisjon 2004-; Euroopa Komisjoni sõltumatu eetika ekspert. Ühendused: Rahvusvaheline Bioeetika Assotsiatsioon; Rahvusvaheline Esteetika Assotsiatsioon; Eesti Filosoofiaõpetajate Selts; Eesti Naisüliõpilaste Selts.

Andres Taimla, Riigikogu liige

Sündinud 1947 Saaremaal. Haridus: kehalise kasvatuse õpetaja, Tallinna Pedagoogiline Instituut 1969. Töö: Paide 1. keskkooli õpetaja 1969–75; Paide spordikooli direktor 1975–81; Paide Rajooni Spordikomitee esimees 1981–87; Paide rajooni haridusosakonna juhataja 1987–93; Järva abimaavanem 1993–93; Paide Linnavolikogu liige 1989–, esimees 1992–2001; VIII, IX ja X Riigikogu liige 1995–; Balti Assamblee liige 1995–, Eesti delegatsiooni juht 2003–. Ühendused: Eesti Reformierakond.

Dorel Tamm, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahvusvahelise ettevõtluse õppetooli doktorant

Sündinud 1978 Kanepis. Haridus: majandusteaduse bakalaureus 2002, magister 2004, doktoriõpe rahvusvahelise ettevõtluse alal 2004–, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahvusvahelise ettevõtluse õppetool.

Agu Uudelepp, Tallinna Tehnikaülikooli humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudi lektor, Eestimaa Rahvaliidu teabejuht

Sündinud 1974 Tallinnas. Haridus: halduskorraldaja, Tallinna Tehnikaülikool 1998, sotsiaalteaduste magister 1999, doktor 2005, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Eesti Raadio uudistetoimetuse produtsent 1996–98 ja parlamendikorrespondent 1998–2002; Tallinna Tehnikaülikooli humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudi lektor 1998–; Eestimaa Rahvaliidu teabejuht 2002–. Ühendused: Eestimaa Rahvaliit; Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaste kogu; Eesti Ajakirjanike Liit.

Piret Viljamaa, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: infotöötaja, Tallinna Pedagoogikaülikool 1994. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

Margit Vutt, Juristibüroo Fides jurist

Sündinud 1968 Tallinnas. Haridus: õigusteaduskond 1992 ( cum laude ), magistriõpe 2004–, Tartu Ülikool. Töö: Juristibüroo Fides jurist 1992–.

Jaan Õunapuu, regionaalminister

Sündinud 1958 Saaremaal. Haridus: zootehnik, Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1982. Töö: Puhja sovhoosi peazootehnik 1982–84; Tartu Teraviljasaaduste Kombinaadi asedirektor 1984–85; Luunja sovhoosi peazootehnik 1985–90; Luunja valla arendusnõunik 1990–91 ja vallavanem 1991–93; Tartu maavanem 1993–2003; EV minister 2003–04, regionaalminister, Siseministeerium, 2004–. Ühendused: Eestimaa Rahvaliit.

Avo Üprus, Riigikogu liige

Sündinud 1954 Tartus. Haridus: Viljandi Kultuurikolledž 1973–74; näitleja-lavastaja, Moskva Kunstide Kaugõppeülikool 1989; teoloog, EELK Usuteaduste Instituut 1999; kogukonna turvalisus ja kriminaalpreventsioon, Lääne-Inglismaa Ülikool 2000–. Töö: vabakutseline kirjanik ja ajakirjanik; Eesti Teatriliidu konsultant; Nukuteatri dramaturg; Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuse asutaja 1989 ja juhataja 1989–2003; EELK kriminaaltöö juhataja 1991–; Tallinna Peeteli koguduse õpetaja 1996–; Eesti Kongressi liige 1990–92; X Riigikogu liige 2003–. Ühendused: Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica; Eesti Kristliku Liidu eestseisus 1988–99; Eesti Kristliku Ühenduse esimees 1989–94; Kriminaalpreventsiooni Nõukogu juhatus 1996–2000; Kuriteoohvrite Toetamise Ühingu “Ohvriabi” esimees 1995–; Eesti Teatriliit; Eesti Kirjanike Liit; Maarjamaa Konvent; Penal Reform International ; European Forum for Victim Offender Mediation ; European Forum for Victim Services ; Prison Fellowship International.

Kunstnikust

Jaan Elken, maalikunstnik

Sündinud 1954 Venemaal Krasnojarski krais. Haridus: arhitekt, Eesti Riiklik Kunstiinstituut 1977, kunstnike liidu stipendiaat maalikunsti alal 1979–81. Ühendused: Eesti Kunstnike Liit 1981–, asepresident 1998–99, president 1999–; Eesti Maalikunstnike Liidu esimees 1995–99. Töö: Eesti Kunstiakadeemia maali- ja üldmaali kateedrite õppejõud 1988–; Tartu Ülikooli maalikunsti õppetooli professor 1997–. Kureerinud, kujundanud ja koostanud näitusi Tallinna Kunstihoones, Tartu Kunstimajas, Viljandi Linnagaleriis, Pärnu Linnagaleriis ja Kontserdimajas jm, avaldanud kunstiteoreetilisi artikleid, kirjutanud jooksvat kunstikriitikat ajalehtedele Sirp, EE Areen, Eesti Päevaleht, Postimees. Üle 30 isikunäituse Eestis (alates 1980), Soomes, Rootsis, Saksamaal, Kanadas. Aastast 1978 osalenud näitustel Venemaal, Saksamaal, Leedus, Prantsusmaal, Soomes, Taanis, Rootsis jm. Võitnud üle kümne kunstiauhinna ja tunnustuse (Balti noorte kunstnike triennaali peapreemia, Vilnius, 1979; VI Vilniuse maalitriennaali preemia 1984; K. Mäe maali aastapreemia 2000). Töid ka Moskvas Tretjakovi galeriis, USA-s Norton Dodge´i kogus, Zimmerli Kunstimuuseumis jm.

Tagasiside