Nr 48

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 48 autoritest

14. detsember 2023

Autoritest

RiTo nr 48, 2023

AGNE ARUMÄGI, Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna isikuvastaste süütegude menetlusgrupi uurija

Sündinud 1999. aastal Jõgeval.
Haridus: BA (avalik haldus ja riigiteadused) 2021, Tallinna Tehnikaülikool; MA (sisejulgeolek) 2023, Sisekaitseakadeemia.
Töö: Tallinna vangla inspektor-üksuse juhi abi 2021–2022; Tartu politseijaoskonna uurija 2022; Tallinna Vangla inspektor-kontaktisik 2022–2023; Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna isikuvastaste süütegude menetlusgrupi uurija alates 2023.

GERLY ELBRECHT, Rahandusministeeriumis riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik, Tallinna Ülikooli riigi- ja poliitikateaduste õppekava doktorant

Sündinud 1992. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (riigiteadused) 2014, Tallinna Ülikool; MA (haldusjuhtimine) 2016, Tallinna Ülikool; alates 2017. aastast riigi- ja poliitikateaduste doktorantuur (valitsemise reformide ja legitimeerimise teemal).
Töö: rahandusministeeriumi nõunik riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonnas alates 2022; Tallinna Ülikooli valitsemisteaduste lektor 2019–2023; riigikontrolli haridusvaldkonna tulemusaudiitor 2016-2019.
Ühendused: töörühma liige Euroopa Komisjoni struktuurireformide peadirektoraadi (DG Reform) juures, Tallinna Kristliku Mosaiik Koguduse liige.

EGERT JUUSE, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi teadur

Sündinud 1982. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (avalik haldus) 2006, Tallinna Tehnikaülikool; MA (tehnoloogia valitsemine) 2010, Tallinna Tehnikaülikool; PhD (avalik haldus ja tehnoloogia valitsemine) 2016, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Tallinna Tehnikaülikooli teadur alates 2016; Tallinna Tehnikaülikooli programmijuht alates 2008; majandus ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik 2017–2018.
Ühendused: Eesti Autorite Ühing ning Eesti Esitajate Liit.

PEETER JÄRVELAID, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi õppejõud

Sündinud 1957. aastal Tallinnas.
Haridus: Tartu Ülikooli õigusteaduskond 1981.
Töö: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud alates 1981; PhD (õigusteadus) 1990; Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Eesti õiguse ajaloo korraline professor 1992–1997; esimese Eesti juristina Teise maailmasõja järel Alexander von Humboldti fondi stipendiaat Saksamaal, töötades 1998-2000 Euroopa suurimas õigusajaloo keskuses Max-Planck Institut für europäische Rechtsgeschichtes teadurina Frankfurdis; Akadeemia Nord õigusteaduskonna korraline professor alates 1997; justiitsministeeriumi nõunik 1997–2000; Sisekaitseakadeemia rektor 2003–2005; Eesti Mereakadeemia rektor 2006–2007, Tallinna Ülikooli võrdleva õiguse ja õigusajaloo korraline professor alates 2010; Kasahstanis Taldõkorganis Zetisu Riikliku Ülikooli innovatsiooni ja arengu valdkonna prorektor 2018.
Ühendused: olnud SA Jaan Poska Mälestusfond nõukogu esimees.

LEIF KALEV, Tallinna Ülikooli politoloogia professor

Sündinud 1976. aastal Tallinnas.
Haridus: doktor (riigi- ja poliitikateadused) 2006, Tallinna Ülikool; teadusmagister (sotsioloogia) 2002, Tartu Ülikool; magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureusekraadid (õigusteadus, avalik haldus, politoloogia) 1999, Tartu Ülikool.
Töö: Tallinna Ülikooli politoloogia professor alates 2023, riigiteooria professor 2012–2023; siseministeeriumi kantsler 2012–2015; korrakaitse ja migratsioonipoliitika asekantsler 2012–2013; Tallinna Ülikooli riigiteooria ja riigiõiguse dotsent 2007–2012, õiguspoliitika lektor ja assistent 2002–2007; Tallinna Ülikooli projektijuht 2001–2005; Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees ja aseesimees 1998–2001.
Ühendused: Rahvusvahelise Poliitikateaduste Ühenduse (IPSA), Euroopa Poliitikauuringute Ühenduse (ECPR) ja selle kodakondsuse püsitöörühma, Euroopa Nõmme Tee Seltsi ja Eesti Sotsioloogide Liidu liige.

KERSTEN KATTAI, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi avaliku halduse lektor

Sündinud 1985 aastal Viljandis.
Haridus: MA (haldusjuhtimine) 2009, Tallinna Ülikool; riigi- ja poliitikateaduste doktoriõpingud Tallinna Ülikoolis 2009–2018, lõpetamata.
Töö: Tallinna Ülikooli avaliku halduse lektor alates 2009, alates 2021 riigiteaduste magistri­õppekava kuraator; rahandusministeeriumi kohaliku omavalitsuse poliitika nõunik 2017–2021; Eesti Autoettevõtete Liidu tegevjuht alates 2022.
Ühendused: Võhma linnavolikogu/-valitsuse ja Põhja-Sakala vallavolikogu/-valitsuse liige 2005–2022; MTÜ Polis juhatuse liige; Euroopa kohaliku omavalitsuse harta sõltumatute ekspertide grupi Eesti-poolne liige.

AIN KULL, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi kaasprofessor

Sündinud 1973. aastal.
Haridus: BA (loodusgeograafia ja maastikuökoloogia ning inimgeograafia) 1995, Tartu Ülikool; MA (geograafia) 1996, Tartu Ülikool; geograafiadoktor 2001, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli teadur/vanemteadur 1996–2020; Tartu Ülikooli kaasprofessor alates 2021.
Ühendused: Eesti Geograafia Selts, Rahvusvaheline Soode Kaitsmise Grupp.

MARTIN KÜTTIM, Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse teadur

Sündinud 1987. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (geoökoloogia) 2010, Tallinna Ülikool; MA (geoökoloogia) 2013, Tallinna Ülikool ja Helsingi Ülikool; ökoloogiadoktor 2020, Tallinna Ülikool.
Töö: Oulu Ülikooli Oulanka uurimisjaama assistent 2010–2011; Tallinna Ülikooli teadur/nooremteadur alates 2014, inseneribüroo Steiger keskkonnaspetsialist alates 2021.
Ühendused: Eesti Märgalade Ühing, Eesti Geograafia Selts.

KARL LEMBIT LAANE, Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi politoloogia nooremteadur

Sündinud 1996. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (riigiteadused) 2019, Tartu Ülikool; MA (filosoofia) 2023, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli üliõpilaskonna aseesimees 2018–2019; Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees 2020–2021; DD Sihtasutuse muutuste juhtimise konsultant alates 2022; Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi politoloogia nooremteadur alates 2023.
Ühendused: Riigiteaduste Seltsi auliige; Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse üliõpilasesindaja eri tasemetel alates 2018. aastast; Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosoleku liige alates 2019. aastast, 2023. aastal ka selle volikogu liige.

KATRI-LIIS LEPIK, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste dotsent

Sündinud 1976. aastal Tallinnas.
Haridus: PhD (juhtimisteadused) 2010, Estonian Business School; MA (kasvatusteadused) 2002, Frostburgi ülikool USAs.
Töö: Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste dotsent alates 2011; The Skill Mill Ltd. juhatuse liige alates 2015; MTÜ Helsinki-Tallinn Euregio tegevjuht 2003–2011; Estonian Business Schooli lektor 2006–2011.
Ühendused: arendus- ja koostöökeskus EXU nõukoja liige

INNAR LIIV, Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudi multidistsiplinaarsete suurandmete kaasprofessor, senati liige

Sündinud 1982. aastal Tallinnas.
Haridus: PhD (informaatika) 2008, Tallinna Tehnikaülikool, 2009 stažeerimine ülikoolides Georgia Tech, 2015 Stanford, 2016–2017 Oxford.
Töö: Tallinna Tehnikaülikooli multidistsiplinaarsete suurandmete kaasprofessor alates 2022, varasemalt assistent 2003–2009, andmekaevandamise dotsent 2009–2022. Tallinna Tehnikaülikooli senati liige alates 2022.
Ühendused: Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liige, toimetuskolleegiumi liige ajakirjas Data & Policy, Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühing, IEEE.

MIKK LÕHMUS, Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna nõunik

Sündinud 14. augustil 1976 Tallinnas.
Haridus: PhD (haldusjuhtimine) Tallinna Tehnikaülikool, 2008.
Töö: Nõmme linnaosa valitsuse peaspetsialist, 1997–2006; Riigikogu kantselei nõunik 2006–2007; Saue abivallavanem 2007–2013; Lääne-Nigula vallavanem 2013–2021; Lääne-Nigula vallavolikogu esimees alates 2021; regionaal- ja põllumajandusministeeriumi nõunik alates 2021.
Ühendused: MTÜ Haldusjuhtimise Rakendusuuringute Keskus juhatuse liige; MTÜ Taebla Selts juhatuse liige; EELK Lääne-Nigula koguduse juhatuse liige.

SULEV LÄÄNE, MTÜ Polis president, Tallinna Ülikooli õppejõud

Sündinud 8.05.1955 Jõgeva maakonnas Tormas.
Haridus: Tallinna Polütehnikum; Tartu Ülikooli õigusteaduskond (MA); doktorantuur: Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskond, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut.
Töö: riigikantselei 1988–1990; valitsuse nõunik, valitsuse haldusreformi komitee aseesimees 1990‒1992; Eesti Riigikaitse / Sisekaitse Akadeemia riigiehituse õppetooli juhataja 1992–1993, osakoormusega dotsent kuni 2000; mitme ülikooli osakoormusega õppejõud alates 1989; õiguskantsleri vanemnõunik 1993–2003; mitme ministri nõunik 2003–2008; Riigiteaduste Instituudi arengujuht ja Ühiskonna Instituudi projektijuht 2009–2011; Tallinna Ülikooli õppejõud 2009. aastast praeguseni.
Ühendused: Ülemnõukogu presiidiumi / valitsuse haldusreformi ekspertkomisjoni aseesimees; Põhiseaduse Assamblee ekspert; Eesti Riigikaitse/Sisekaitse Akadeemia nõukogu liige, Eesti Juristide Liidu volikogu liige ja haldusjuristide juhatuse esimees; MTÜ Polis asepresident; TLÜ Senati arenduskomisjoni liige;
Eesti Linnade Liidu (ELL) taastamise algatava kogu juhatuse liige, vastutav sekretär (1989‒1990), ELLi juhatuse liige, peasekretär/teadussekretär (1990‒1998);
Üleriigilise Omavalitsuste Liidu vanematekogu juhatuse liige, üleriigilise omavalitsuspäeva korralduskomitee kaasesimees.
Kaastegev kohaliku omavalitsuse, nende liitude taastamisel ning haldusreformi projektides, sh vastavate õigusaktide väljatöötamisel, asjaomaste komisjonide, töögruppide jm juht ja/või liige, valdkonna ekspert.
Osalenud pikka aega õigusloomes, mitmetes valdkonna projektides, paljude rahvusvaheliste ja riigisiseste foorumite, konverentside, jms korralduskomitee esimees/liige.
Paljude rahvusvaheliste ja riigisiseste foorumite, konverentside jm korralduskomitee esimees/liige, mitmete valdkonna kogumike koostamise algataja, autor, toimetaja.

SULEV MÄELTSEMEES, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor

Sündinud 1947. aastal Lihulas.
Haridus: majandusgeograafia Tartu Ülikool, 1970; geograafiakandidaat (PhD) Tartu Ülikool, 1975; stažeerimine Frankfurdis Johann Wolfgang Goethe Ülikoolis 1983.
Töö: NSVL TA Majandusmatemaatika Keskinstituudi Eesti filiaali nooremteadur 1970–1975 ja vanemteadur 1975–1978; Tallinna Tehnikaülikooli (siis Tallinna Polütehnilise Instituudi) majandusteaduskonna teenindusökonoomika kateedri juhataja 1978–1986; Eesti Teaduste Akadeemia majanduse instituudi sotsiaalse infrastruktuuri ja regionaal­ökonoomika sektori juhataja 1978–1989; Eesti Teaduste Akadeemia majanduse instituudi teadusdirektor 1990–1992; Tallinna linnavolikogu esimees 1992–1993; Ülemnõukogu presiidiumi haldusreformi ekspertkomisjoni esimees 1990–1993; Põhiseaduse Assamblee ekspert 1991–1992; Eesti Haldusjuhtimise Instituudi rektor 1993–1996; Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskonna kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika professor; Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskonna dekaan 2005–2016.
Ühendused: Eesti Linnade ja Valdade Liidu Vanematekogu esimees; MTÜ Polis asepresident; Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhatuse ja volikogu liige; DAAD Eesti Stipendiaatide Seltsi esimees.

ANDRES NOODLA, energeetik

Sündinud 1949. aastal Tallinnas.
Haridus: füüsik 1972, Tartu Riiklik Ülikool; teaduste kandidaat (PhD) freesturba uuringutes 1990.
Töö: Tartu Katseremondi Tehase insener 1972–1973; insener, Põlva MEKi plaani-tootmisosakonna juhataja, Jõgeva MEKi direktor Tartu Maaehitustrustis 1973–1977; Jõgeva EPT juhataja asetäitja tootmisalal 1977–1982; Tartu Põllumajanduskeemia peainsener-direktor, liitumisel Tartu EPTga peainsener turbatootmises 1982–1989; Eesti Loomakasvatuse Instituudi vanemteadur 1989–1992; väikeettevõtlus 1993–1995; Tartu linnavalitsuse energeetikaosakonna juhataja 1995–1997; Tartu Gaasi peainsener, direktor 1997–1999; Eesti Gaasi Tallinna piirkonna juht, arendusjuht, EG Ehitus juhatuse esimees 1999–2017. Pensionil alates 2017. aastast.

EVE NOOR-FELDMANN, EMCC sertifitseeritud coach ja mentor

Sündinud 1968. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (ärijuhtimine) 2000, Tartu Ülikool; MA (sisejulgeolek) 2023, Sisekaitseakadeemia.
Töö: Scribona Eesti OÜ müügijuht 1997–1999; Business House Tallinn OÜ tegevjuht 1999–2002; TVG Eesti OÜ tegevjuht 2002–2011; Baltic Digital Archive ASi tegevjuht 2011–2013; EMCC sertifitseeritud coach ja mentor.
Ühendused: Eesti Mentorite Koja liige.

KERLI ONNO, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, maksu- ja tolliameti strateegiaarenduse valdkonnajuht

Sündinud 1990. aastal Võrus.
Haridus: BA (infoteadus) 2012, Tallinna Ülikool; MA (kommunikatsioonijuhtimine) 2014, Tallinna Ülikool; MA (sisejulgeolek) 2019, Sisekaitseakadeemia.
Töö: Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni konsultant 2014–2015; Tallinna Ülikooli teaduskommunikatsiooni spetsialist 2016–2018; strateegiaarenduse valdkonnajuht maksu- ja tolliametis alates septembrist 2018; sotsiaalkindlustusameti psühhosotsiaalse kriisiabi teenuse juht 2019.

NIKITA PANJUŠKIN, Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna nõunik

Sündinud 1992. aastal.
Haridus: rakenduskõrgharidus, õe põhiõppe (2016) ja intensiivõenduse eriala koolitus (2018), Tallinna Tervishoiu Kõrgkool; MA (sisejulgeolek) 2023. Sisekaitseakadeemia.
Töö: Tallinna Kiirabis alates 2014 kuni tänaseni, alustanud abiõena, alates 2017 õde-brigaadijuht; Eesti Kaitsevägi 2017–2022, Kaitseväe Akadeemia õde-õpetaja 2020–2022; sotsiaalministeeriumi nõunik alates 2022.
Ühendused: vabatahtlik päästja alates 2011.

JÜRI RAIDLA, vandeadvokaat, Ellex Raidla Advokaadibüroo asutaja ja nõunik

Sündinud 1957. aastal Pärnumaal.
Haridus: Tartu Ülikooli õigusteaduskond 1980; õigusteaduste kandidaat (dr. iur.) tsiviil­õiguses, Peterburi (Leningrad) Ülikool 1987.
Töö: Halinga kolhoosi jurist-esimehe astetäitja 1981–1988; justiitsminister 1990–1992; Põhiseaduse Assamblee ekspertkomisjoni esimees 1991–1992; Eesti Pangaliidu tegevdirektor 1992–1993; Ellex Raidla Advokaadibüroo õigusnõustaja (advokaat) alates 1993.
Ühendused: Eesti Advokatuur.

JÜRI RATAS, XV Riigikogu II aseesimees

Sündinud 2.07.1978 Tallinnas.
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, majandus 2000; MA (majandus) 2002; Tartu Ülikooli õigusinstituut, õigusteadus 2005; doktoriõpe haldusjuhtimises 2007 (lõpetamata).
Töö: ANR Amer Nielsen Eesti OÜ turu-uurija 1996–1998; Ehituse Teadusliku Uurimise Instituudi analüütik 1997–1999; OÜ Värvilised (autohooldus) juhatuse esimees 1999–2002; Sampo Eesti Kindlustuse müügiesindaja 1999–2000; Eesti Korvpalliliidu noortekorvpalli juht 2001–2002; Tallinna linnakantselei majandusnõunik 2002–2003; Tallinna abilinnapea 2005, 2003–2004; Tallinna linnapea 2005–2007; XI Riigikogu 2007–2011, Riigikogu II aseesimees; XII, XIII Riigikogu 2011–2016, Riigikogu II aseesimees; XIII Riigikogu 2015–2016; peaminister 2016–2021; XIV Riigikogu esimees 2021–2023; XV Riigikogu II aseesimees alates 2023.
Ühendused: Eesti Keskerakonna liige, erakonna esimees 2016–2023; Euroopa Liidu Pealinnade Liidu eesistuja 2006–2007; Eesti Korvpalliliidu juhatuse liige 2006–2012, president 2012–2016; Tallinna Pirita halduskogu liige 2007–2009; Tallinna Toomkiriku kristliku kultuuri ning eetiliste väärtuste õppe- ja konverentsikeskus Sihtasutuse liige 2007–2011; Tartu Ülikooli kuratooriumi liige 2008–2011; MTÜ Perega Koos, juhatuse liige alates 2011.
Tunnustused: Itaalia Vabariigi Teeneteordeni suurrist 2018, Madalmaade Oranje-Nassau ordeni suurrist 2018, Läti Vabariigi Kolme Tähe II klassi orden 2019, Riigivapi II klassi teenetemärk 2021, Vürst Jaroslav Targa II järgu orden 2022.

RINGA RAUDLA, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi fiskaalse valitsemise professor

Sündinud 1979. aastal Viljandis.
Haridus: BA (avalik haldus) 2003, Tartu Ülikool; MA (avaliku haldus ja sotsiaalpoliitika) 2004, Tartu Ülikool; PhD (majandusteadus) 2009 Erfurdi Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli lektor 2005–2009; Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi teadur 2008–2010, vanemteadur 2010–2014, alates 2014 professor.

MART RAUDSAAR, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja

Sündinud 1973. aastal Tartus.
Haridus: BA (ajakirjandus) 1996, Tartu Ülikool; MPhil (meediauuringud) 2000, Oslo Ülikool.
Töö: ajakirja Favoriit toimetaja 1993–1996; Elva linnavolikogu liige 1993–2002; Tartu Ülikooli õppejõud 2001–2011; ajakirja Politseileht peatoimetaja 2005–2007; Tallinna Ülikooli õppejõud 2011–2017; Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor 2010–2019, Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevdirektor 2019–2020; Postimehe peatoimetaja ja vastutav väljaandja 2020–2021, Postimehe Jaan Tõnissoni fondi juhatuse esimees 2021–2022; Postimehe arvamustoimetuse juhataja alates augustist 2023.
Ühendused: Eesti Meediaorganisatsioonide Liidu juhatuse liige 2011–2022; News Media Europe juhatuse liige 2016–2021, asepresident 2021–2022; Nõo vallavolikogu liige, eelarvekomisjoni esimees 2017–2021.

ANDRUS RUMM, MTÜ Vaba Ukraina asutaja ja liige

Sündinud 1973. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (ehte-ja sepakunst) 2001, Eesti Kunstiakadeemia.
Töö: Tallinna Rüütliordude Muuseumi tegevjuht alates 2018; vabakutseline sõjaajakirjanik alates 2022.
Ühendused: MTÜ Vaba Ukraina asutaja ja liige alates 2014; Kaitseliidu asutajaliige 1990.

ANDU RÄMMER, Tartu Ülikooli Narva kolledži noorteuuringute kaasprofessor

Sündinud 1964. aastal Tartus.
Haridus: MSc (psühholoogia) 1998, PhD (sotsioloogia) 2018, Tartu Ülikool; Nordic-Baltic Youth Research Doctoral School Program and Network 2000–2005.
Töö: Eesti Sotsiaalteadusliku Andmearhiivi projektijuht 1995–2009; Eesti Noorsoo Instituudi projektijuht 2002–2008; Kõrgema Kunstikooli Pallas sotsioloogia lektor 2018–2019; õpilaste teadusajakirja Akadeemiake toimetuskolleegiumi liige alates 2018; Tartu Ülikooli sotsioloogia lektor ja teadur 2005–2017; Tartu Ülikooli Narva Kolledži noorteuuringute dotsent ja kaasprofessor alates 2019.
Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liit (ESL) alates 1997; European Sociological Association (ESA) alates 2007; International Association for Social Science Information Service & Technology (IASSIST) 2000–2009; European Association for Survey Research (EASR) 2005–2006; Youth Research and Information Expert, Council of Europe (CoE) 2007–2008; Eesti Noorsoo Instituudi projektijuht 2002–2008.

KÜLLI SARAPUU, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi avaliku sektori juhtimise ja organisatsiooni kaasprofessor

Sündinud 1976. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (sotsioloogia, avalik haldus) 1998, Tartu Ülikool; MA (avalik haldus ja sotsiaalpoliitika) 2001, Tartu Ülikool/Leuveni Katoliiklik Ülikool; PhD (avalik haldus) 2013, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: haridusministeeriumi peaekspert 2001–2002; riigikantselei nõunik 2002–2003, avaliku teenistuse osakonna juhataja asetäitja 2003–2007; Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi teadur 2007–2015, dotsent 2015–2022; alates 2022 avaliku sektori juhtimise ja organisatsiooni kaasprofessor.

RALF-MARTIN SOE, Tallinna Tehnikaülikooli nooremprofessor ja FinEst Targa Linna Tippkeskuse direktor

Sündinud 1985. aastal Juurus.
Haridus: PhD (tehnoloogia valitsemine) 2018, Tallinna Tehnikaülikool; MSc (majandus ja innovatsioon) 2011, Maastrichti Ülikool / ÜRO Ülikool, MA (ärijuhtimine) 2008, Tartu Ülikool; BA (psühholoogia) 2006, Tallinna Ülikool.
Töö: FinEst Targa Linna Tippkeskuse asutajadirektor ja nooremprofessor; külalisteadlane Stanfordi Ülikoolis 2023 ning ÜRO Ülikoolis 2018; infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu (ITL) arendusjuht 2013–2021; ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri nõunik 2017–2018; konsultant (PwC, Briti Saatkond, Praxis ja ÜRO Ülikool) 2009–2013; Äripäeva uuriv ajakirjanik 2006–2009.
Tunnustused: IKT sektori aasta tegija 2019, TalTechi parim noorteadlane 2019; Eesti parim noorajakirjanik 2008.

GEORG SOOTLA, Tallinna Ülikooli avaliku poliitika professor

Sündinud 1954. aastal Koerus
Haridus: Moskva Riiklik Ülikool, 1972–1980, filosoofiateaduste kandidaat 1981.
Töö: 1980–1989 Tallinna Polütehniline Instituut, 1989–1990 EKP Keskkomitee poliitikaanalüüsi sektor, alates 1991 Tallinna Ülikoolis, alates 1997 politoloogia ja avaliku poliitika korraline professor, alates 2022 avaliku poliitika teenekas professor.

JAN TREI, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor

Sündinud 1979. aastal Tallinnas.
Haridus: Tartu Ülikooli õigusinstituut 2004; Tallinna Ülikool, riigiteaduste instituut (pooleli), Tartu Ülikool, majandusteaduskond (strateegiline juhtimine MBA (pooleli).
Töö: Notarite Koja jurist 2006–2007; Viimsi abivallavanem 2007–2009; siseministeeriumis ministri nõunik 2009–2011; Viimsi abivallavanem 2011–2013; Viimsi vallavanem 2014–2015; Saue abilinnapea 2015–2016; justiitsministeeriumis ministri nõunik 2017–2018; Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor alates 2018.
Ühendused: ELi Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liige.

JOHANNA VALLISTU, Tallina Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi avaliku halduse doktorant, tulevikeseire ekspert

Sündinud 1988 Tallinnas.
Haridus: BA (majandusteadus) 2010, Stockholmi Kõrgem Majanduskool Riias; MA 2014 TalTech (tehnoloogia valitsemine) ja Sciences Po Lyon (programmide ja poliitikate hindamine).
Töö: Technopolis Group 2016–2017; Riigikogu Arenguseire Keskuse ekspert 2017–2022; riigikantselei avaliku sektori innotiim jaanuar – september 2023; Indago OÜ, tulevikeseire ekspert alates 2023.

PIRET VILJAMAA, Eesti Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialist

Sündinud 1971. aastal Tallinnas.
Haridus: infotöötaja 1994, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse, sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialist alates 2001.

Tagasiside