Nr 32

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 32 autoritest

MARE AINSAAR, Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika õppetooli juhataja, vanemteadur

Sündinud 1966 Tallinnas.
Haridus: inimgeograafia, 1990, MSc (geograafia), 1994 Tartu Ülikool; PhD (sotsiaalteadused), 2004 Turu Ülikool; Sorose stipendiaat, 2000 Oxfordi Ülikool.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Ökoloogia Instituudi insener 1991–94; Hollandi Majandusinstituudi projektijuht 1998; Tartu Ülikooli avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakonna lektor 1998–2003; Rahvastikuministri büroo nõunik 1999–2003; Soome Akadeemia, Turu Ülikooli teadur 2003; Max Plancki Demograafia Instituudi teadur 2004–05; Riigikantselei nõunik 2008–09; Münsteri Ülikooli külalisdotsent 2011; Tartu Ülikool: sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi vanemteadur, sotsiaalpoliitika õppetooli juhataja 2012–.

NIHAD BUNAR, Stockholmi ülikooli laste- ja noorteuuringute teaduskonna professor

Sündinud 1970 Sarajevos Bosnias.
Haridus: BA (poliitikateadused) 1996 ja PhD (sotsioloogia) 2001, Växjö ülikool Rootsis.
Töö: põhikooli õpetaja 1994–95; doktorant, Umeå ülikool (Rootsi) 1997–99; doktorant, Växjö ülikool 1999–2001; vanemlektor, Växjö ülikool 2001–2002; teadur, Linköpingi ülikooli Campus Norrköping 2001–2002; juhtivteadur, Southern University College, Stockholm 2002–2005; sotsioloogia dotsent, Stockholmi ülikool 2005–2010; külalisprofessor, Northeastern University, Boston (USA) 2008; käitumisteaduste vanemlektor, Rootsi Riiklik Politseiakadeemia 2003–; laste- ja noorteuuringute professor, Stockholmi ülikool 2011–.

EVELIN ENNO, Statistikaameti majandus- ja keskkonnastatistika osakonna juhtivstatistik

Sündinud 1985 Lihulas.
Haridus: BA (keskkonnakorraldus), 2007 Tallinna Ülikool.
Töö: Tallinna Keskkonnaameti vanemspetsialist 2011–12; Statistikaameti majandus- ja keskkonnastatistika osakonna juhtivstatistik 2013–.

KAAREL HAAV, psühholoogiadoktor, haridussotsioloog, õppekavade ekspert

Sündinud 1946 Avinurmes.
Haridus: ajaloolane, ajaloo, ühiskonna õpetuse ja saksa keele õpetaja 1968, Tartu Ülikool; 1979 psühholoogiateaduste kandidaat, sotsiaalpsühholoogia, 1979, Leningradi Riiklik Ülikool; rahvusvahelise ärijuhtimise kursused 1990, EBS.
Töö: Tartu Ülikooli sotsioloogialabori teadur, juhataja, psühholoogia osakonna vanemõpetaja 1968–80; Partei Ajaloo Instituudi vanemteadur 1980–1989; MTÜ Ettevõtluse Instituudi direktor 1991–98; Kopenhaageni ärikooli külalisteadur 1993; Warvicki Ülikooli ärikooli külalisteadur 1994; TTÜ õppejõud, teadur 1994–99; Riigikogu Kantselei nõunik 1998–2000; Mainori Majanduskooli sotsiaalteaduste professor, õppetooli juhataja 1999–2002; Tartu Ülikooli haridusteaduskonna õppekavaekspert ja teadur, sotsioloogia osakonna erakorraline dotsent 2003–07; Audentese Rahvusvahelise Ülikooli erakorraline dotsent 2007–09; Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduste õppejõud 2009–15.
Ühingud: Avatud Valitsemise partnerlus, Eesti esinduse ekspert 2013–; Euroopa Komisjoni Hariduse ja Kultuuri Täidesaatva Agentuuri ekspert 2012–; Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi liige 2004–; European Journal of Comparative Economics, referent 2003–; Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), vaatlejaliige 2001–; Eesti Sotsioloogide Liit 1990–.

TÕNU IDNURM,Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi lektor

Sündinud 1950 Tallinnas.
Haridus: ökonomist (võrdsustatud MAga), 1977 Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Ülikooli doktorant, 2010; projektide planeerimine ja hindamine – täiendkoolitus Bradfordi Ülikoolis 1996; IEA Data Processing and Research Center (Hamburg), andmetarkvara ja andmeanalüüsi koolitus 1998, 2002, 2005, 2007, 2010.
Töö: Tallinna Tehnikakõrgkooli direktori asetäitja 1988–96; Tallinna Pedagoogikaülikool: haldusprorektor 1996–98; demokraatia uuringute keskuse teadur 1998 – 2002; Tallinna Ülikool: riigiteaduste osakonna/instituudi õppekoordinaator 2002–09, teadur 2008–, lektor 2009–2015, ühiskonnateaduste instituudi lektor 2015–.
Arendustegevus: ESF programmi Eduko (EKORA) põhitäitja 2010–11; IEA Civic and Citizenship Education Study (ICCS) projekti koordinaator, analüütik 2007–10; IEA SITES2006 Eesti uurimisrühma juht ja koordinaator 2005–08; IEA Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2016 projekti koordinaator, analüütik 2014–17.

ANDRES JÕESAAR, Eesti Rahvusringhäälingu meediauuringute osakonna juhataja

Sündinud 1959 Tallinnas.
Haridus: peenmehaanika insener, 1982 Tallinna Polütehniline Instituut; MA (meedia ja kommunikatsioon), 2005 Tartu Ülikool; PhD (meedia ja kommunikatsioon), 2011 Tartu Ülikool.
Töö: ENSV Riikliku Televisiooni- ja Raadiokomitee informatsiooni- ja arvutuskeskuse insener, osakonnajuhataja 1982–89; reklaamiosakonna juhataja Eesti Raadios 1989–90 ja Eesti Televisioonis 1990–92; üks eratelekanali Reklaamitelevisiooni AS käivitajatest ja juht 1992–95; AS TV3 asepresident, juhatuse esimees, peadirektor 1996–2000; Tele2 Eesti AS, äriklientuuri- ja meediateenuste direktor 2000–11; Tartu Ülikool: lektor 2005–12, teadur 2012–13; Tallinna Ülikool: lektor 2007–12, Balti Filmi- ja Meediakooli ristmeedia tootmise õppekava juht, Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi dotsent 2012–; Eesti Rahvusringhääling; meediauuringute osakonna juhataja 2012–; Eesti Rahvusringhäälingu meediauuringute osakonna juhataja. Akadeemiline suund: meedia- ja kommunikatsioon.
Ühendused: Ringhäälingunõukogu, esimees 2000–2012; Euroopa Ringhäälingute Liidu meediauurijate organisatsioon (GEAR).

ALAR KILP, Tartu Ülikooli võrdleva poliitika lektor

Sündinud 1969 Tartus.
Haridus: PhD (politoloogia), 2012 Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikool: võrdleva poliitika lektor alates 2004–; riigiteaduste bakaulaureuseõppe programmijuht alates 2014–.

ENELI KINDSIKO, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna juhtimise lektor, kvalitatiivuuringute teadur

Sündinud 1986 Õru vallas.
Haridus: BA (filosoofia) 2008, MA (filosoofia) 2010, MA (majandusteadus) 2013, PhD
(majandusteadus) 2014, Tartu Ülikool.
Töö: Uppsala Maja juhiabi 2008–10; Tartu Ülikool: majandusteaduskonna teadus- ja
õppetööülesannete täitja 2010–14, inimgeograafia spetsialist 2014, kvalitatiivuuringute
teadur 2015–16, juhtimise lektor 2015–17.

AHTO LOBJAKAS, kolumnist

Sündinud 1970 Tallinnas.
Haridus: 1989–1991 Tartu Ülikool; BA ja MA 1994 Lundi Ülikool; doktoriõpe 1994–1997, Oxfordi Ülikool.
Töö: Rahvarinde I kongressi turvamees 1988, Emori analüütik 1990–91; analüütik valitsuse Ida-Virumaa komisjoni juures 1993; Vabariigi Presidendi esindaja rahvusvähemuste ümarlaua juures 1994; Eesti suursaadiku abi Londonis 1996–1997; Raadio Vaba Euroopa vabakutseline korrespondent Londonis 1997–99; Raadio Vaba Euroopa korrespondent Brüsselis 2000–10; Postimehe kolumnist 2008–; ERR Kanal 2 saatejuht („Olukorrast riigis”) 2015.

AARO MÕTTUS, Riigikogu Kantselei asedirektor

Sündinud 1972 Vokas.
Haridus: jurist, 1994, MA (õigusteadus), 1996 Tartu Ülikool.
Töö: töötanud eri ametikohtadel Riigikogu Kantseleis, Riigikantselei riigihalduse arendusosakonna juhataja, siseministri nõuniku, Sisekaitseakadeemia avaliku õiguse õppetooli erakorralise lektorina; Vabariigi Presidendi õigusnõunik 2006−09; Riigikogu Kantselei: õigus- ja analüüsiosakonna juhataja 2009−13, asedirektor 2014–.

KAIA ORAS, Statistikaameti majandus- ja keskkonnastatistika osakonna juhataja asetäitja

Sündinud 1965 Tartus.
Haridus: bioloogia (võrdsustatud MA-ga), 1989 Tartu Ülikool.
Töö: Teadur 1988–90; bioloogia õpetaja 1990–1992; Statistikaamet: keskkonnastatistika valdkonna spetsialist 1993–1995, keskkonna ja säästva arengu statistika talituse juhataja 1995–2013, majandus- ja keskkonnastatistika osakonna juhataja asetäitja 2013–.

KATRIN PIHOR, Praxise analüütik

Sündinud: 1976 Haapsalus.
Haridus: MA (majandusteadus), 2001 Tartu Ülikool.
Töö: Tallinna Ülikooli riigiteaduste osakonna majandusteaduste õppetooli assistent 2000–02; Rahandusministeeriumi rahvusvahelise suhtlemise osakonna peaspetsialist 2001–02, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž: teadur ja lektor 2002, asedirektor 2004–; Poliitikauuringute keskuse Praxis hindamisekspert 2010–, majanduspoliitika programmijuht alates 2012–, juhatuse liige 2015–.
Ühingud: Eesti Majandusteadlaste Seltsi liige, Eesti hindamise Ühingu juhatuse liige.

MAGNUS PIIRITS, Praxise analüütik, Tartu Ülikooli doktorant

Sündinud 1987 Kosel.
Haridus: BA (majandusteadus), 2012, MA (majandusteadus), 2014, majandusteaduse doktorant, 2014–, Tartu Ülikool.
Töö: SA Poliitikauuringute keskus Praxis, nooremanalüütik 2014–.

ILLIMAR PLOOM, TTÜ Ragnar Nurkse Innovatsiooniinstituudi lektor, Tartu Ülikooli Euroopa kolledži lektor

Sündinud 1974 Tartus.
Haridus: BA (avalik haldus), 1997, MA (avalik haldus ja sotsiaalpoliitika), 2000, PhD (ajalugu), 2013, Oxfordi Ülikool (Suurbritannia).
Töö: Tartu Ülikooli avaliku halduse lektor 2005–08; Tallinna Tehnikaülikooli riigiteaduse lektor ja teadur 2008–14; Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna külalislektor 2011–13; Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna külalislektor 2011–; Tallinna Tehnikaülikooli külalislektor 2014–;Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži külalislektor 2015–. Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, külalislektor.

MAIGE PRÖÖM, Eesti Ajalehtede Liidu ja Pressinõukogu tegevsekretär

Sündinud 1969 Tallinnas.
Haridus: BA (haldusjuhtimine), 2008 Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Eesti Raadio referent 1987–92; Riigikantselei, peaministri pressibüroo referent 1992–93; Kaitseministeeriumi pressiesindaja 1993–94; Paldiski eriesinduse referent 1994–95; Justiitsministeeriumi pressiesindaja 1995–98; uudisteagentuuri ETA reporter 1998–2002; Pressinõukogu tegevsekretär 2002–; Eesti Ajalehtede Liidu tegevsekretär 2005–.

MART RAUDSAAR, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja

Sündinud 1973 Tartus.
Haridus: BA (ajakirjandus), 1996 Tartu Ülikool; MPhil (meediauuringud), 2000 Oslo Ülikool.
Töö: ajakirja Favoriit toimetaja 1993–96; Elva Linnavolikogu liige 1993–2002; Tartu Ülikooli õppejõud 2001–11; ajakirja Politseileht peatoimetaja 2005–07; Tallinna Ülikooli õppejõud 2011–; Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor 2010–; Eesti Meediaorganisatsioonide Liidu juhatuse liige 2011–.

MARI RELL, Praxise analüütik

Haridus: MA (matemaatik-statistik); MBA (strateegiline juhtimine), 2005–08 Tartu Ülikool.
Töö: Eesti Panga majandusanalüütik (makromajanduse analüüsi ning majandusmudelite modelleerimine) 1995–2005; Fontese juhtimisnõustaja (tasustamis- ja töövaldkond) 2005–09; Ernst & Young Baltic ASis vanemkonsultant; Praxise majanduspoliitika programmi analüütik ja projektijuht 2011–.

SIRJE RIST, MTÜ Abja Koolituskeskuse projektijuht, sotsiaalteaduste magister

Sündinud 1957 Rakveres.
Haridus: raamatupidamine ja majandusanalüüs, 1990; MA (haldusjuhtimine), 2015 Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: raamatupidaja Tallinna ettevõtetes 1975–1992; AS Lihula Leib pearaamatupidaja-finantsist 1992–1994; MTÜ Abja Koolituskeskuse tegevjuht, juhatuse liige 1995–; Eesti Statistikaameti telefoniküsitleja 2013–; juhtinud noorteprojekte, osalenud täiskasvanute koolitusprogrammides.

HELENA ROZEIK, Praxise analüütik

Haridus: MA (majandusteadus), PhD (majandusteadus), Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadur ja õppejõud; Londoni Ülikooli Slaavi ja Ida-Euroopa uuringute instituudi uurimisassistent; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusanalüüsi talituse peaspetsialist; Praxise majandusanalüütik 2009–.

AINAR RUUSSAAR, Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liige

Sündinud 1966 Tartus.
Haridus: ajakirjandus, 1991 Tartu Ülikool.
Töö: ajalehtede Tartu Postipoiss 1988–90 ja Noorte Hääl 1990–91 reporter; uudisteagentuur Baltic News Service (BNS): toimetaja 1991–95, Baltimaade uudisteosakonna peatoimetaja 1996–2003, vastutav peatoimetaja ja BNS Eesti OÜ juhatuse esimees 2007–14; Sõnumilehe peatoimetaja 1995–96; Eesti Televisiooni programmidirektor 2003–05; Eesti Televisiooni juhatuse esimees 2006–07, Rahvusringhäälingu juhatuse liige 2014–.

MIKO TAMMIK, Praxise analüütik

Sündinud: 1988 Ida-Virumaal.
Haridus: BA (majandusteadus), 2012, majandusteaduse magistrant, Tartu Ülikool.
Töö: Poliitikauuringute keskuse Praxis majanduspoliitika analüütik 2014–.

TIIT TOOMSALU, Riigikogu IX koosseisu liige, jurist, ettevõtja

Sündinud 1949 Tallinnas.
Haridus: jurist 1974, Tartu Ülikool.
Töö: kohtuasutuste istungisekretär, kohtutäitur 1968–1972; kergetööstussüsteemi ettevõtete Baltika, Kommunaar majandusjurist 1972–1978; Eesti NSV kergetööstusministri abi 1978–1986; Kaubanduslik vahendusliku Eesti Toormetarne OÜ (ja selle eelkäijate) juhataja, peadirektor, juhatuse liige 1976–; Riigikogu IX koosseisu liige, Eestimaa Ühendatud Rahvapartei saadikugrupi esindaja põhiseaduskomisjonis 1999–2003.
Ühingud: Eestimaa Ühendatud Vasakpartei ja selle eellaste (Eesti Demokraatlik Tööpartei, Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei, Eesti Vasakpartei) keskjuhatuse liige, peasekretär, esimees, keskkontrollkomisjoni liige, Tallinna linnaorganisatsiooni juhatuse liige) 1994–2010; Põhja-Tallinna Halduskogu liige ja aseesimees 1996–1999; Eesti Klubi asutajaliige 2002–2011.

ANU TOOTS, Tallinna Ülikooli võrdleva halduspoliitika professor

Sündinud: 1959 Vastseliinas Võrumaal.
Haridus: ajalugu, 1982, filosoofiateaduste doktor, 1990, St Peterburgi Riiklik Ülikool; täiendkoolitused: New School for Social Research, New York, 1997; European Institute for Social Security, Leuwen, 1996; London School of Economics and Political Science, 1994; International Summer School of the University of Oslo, 1993.
Töö: Tallinna Pedagoogikaülikool: poliitikateaduste lektor 1982–92, halduspoliitika dotsent 1992–2006, riigiteaduste osakonna juhataja 1995–1997 ja 2001–2005; Tampere Ülikooli külalisprofessor 2007; Viini Ülikooli külalisprofessor 2008, 2014; Tallinna Ülikool: võrdleva halduspoliitika professor 2006–16; riigiteaduste instituudi direktor 2012–2015.
Ühendused: European Consortium for Political Research (ECPR), Network of Institutions and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee); International Association for Evaluation of Educational Achievements (IEA), Eesti esindaja Peaassambleel ja IEA juhatuse liige.

KULNO TÜRK, Tartu Ülikooli ettevõttemajanduse instituudi personalijuhtimise professor

Sündinud 1954 Võrus.
Haridus: majandusteadus, 1977; aspirantuur (majandusteadus) 1983, Tartu Ülikool; PhD (majandusteadus), 1986, Leningradi Finants-Majandusinstituut.
Töö: Tartu Ülikool: ettevõttemajanduse (juhtimise, turunduse, välismajanduse) instituudi dotsent 1992–2911; juhtimise lektoraadi juhataja ja juhtimise õppetooli hoidja 1994–2003; ettevõttemajanduse instituudi personalijuhtimise professor 2011–.
Ühendused: Eesti Majandusteadlaste Seltsi liige; Eesti Äriteeninduse Kutsenõukogu liige (Tartu Ülikooli esindaja) 2010–; Vilistlaste Seltsi Hermes liige; European Association for Evolutionary Political Economy liige.

MARKO VALENTA, Norra Teadus- ja Tehnikaülikooli sotsiaaltöö ja terviseteaduste teaduskonna professor

Haridus: magistrant (sotsioloogia, geograafia) 1995–1999; Cand. Pol. (sotsioloogia) 1999–2001 ja PhD (sotsioloogia) 2003–2008, Norra Teadus- ja Tehnikaülikool, Trondheim, Norra.
Töö: infojuht ja asejuhataja, Varjupaigataotlejate Keskus 1999–2001; vanem täitevametnik, Trondheimi immigratsiooniamet 2001–2002; teadur, tööstusalaste sotsiaaluuringute instituut SINTEF IFIM, Trondheim 2001–2006; doktorant, Norra Teadus- ja Tehnikaülikooli sotsioloogia- ja ühiskonnateaduste instituut, Trondheim 2003–2007; teadur, sotsiaaluuringud, Norra Teadus- ja Tehnikaülikool, rände- ja põgenikeuuringute keskus 2006–2008; vanemteadur, sotsiaaluuringud, Norra Teadus- ja Tehnikaülikool, mitmekesisuse ja kaasamise keskus 2008–; Norra Teadus- ja Tehnikaülikooli sotsiaaltöö ja terviseteaduste teaduskonna globaliseerumisprogrammi järeldoktorantuur 2009–2011; dotsent, Norra Teadus- ja Tehnikaülikooli sotsiaaltöö ja terviseteaduste teaduskond 2011–2012; professor, Norra Teadus- ja Tehnikaülikooli sotsiaaltöö ja terviseteaduste teaduskond 2011–.
Ühiskondlik tegevus: Valenta on rahvusvahelise uurimisvõrgustiku IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion, Rahvusvaheline Migratsioon, Integratsioon ja Sotsiaalne Sidusus) Euroopa haru ja Põhjamaade IMER (International Migration and Ethnic Relations; Rahvusvaheline Ränne ja Rahvussuhted) võrgustiku liige ja töötab IMER-i võrgustiku tugevdamiseks Kagu-Euroopas ning ta kuulub võrdlevate rändeuuringute võrgustikku, mille tööd toetab ja rahastab Norra Teadusnõukogu.

VILJAR VEEBEL, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste dotsent

Sündinud 1977 Roosna-Allikul.
Haridus: BA (politoloogia), 1999, MA (rahvusvahelised suhted), 2001, PhD (politoloogia), 2012, Tartu Ülikool.
Töö: Vabariigi Valitsuse nõunik Euroopa Tulevikukonvendis 2002–03; Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete teooria ja Euroopa uuringute lektor 2004–12; Coimbra Ülikooli külalisteadur 2012–13; Läti Välispoliitika Instituudi külalisteadur 2014-;  Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste dotsent 2013–.

RAIVO VETIK, Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi professor

Sündinud 1957 Kohtla-Järvel.
Haridus: õigusteadus, 1981, õigusteaduskonna aspirantuur 1988, Tartu Ülikool; filos-knd, 1989, Läti TA Õiguse ja Filosoofia Instituut; PhD 1999, Tampere Ülikool; täiendanud end 1995–96 ja 2004–05 Fulbrighti stipendiaadina California ÜK-s (Irvine, USA).
Töö: Tartu Ülikool: filosoofia ja politoloogia osakonna lektor 1989–91, v-õpetaja 1991–93, politoloogia osakonna juh 1993–95, dotsent 1995–2000; Tallinna Pedagoogikaülikool, a-st 2005 Tallinna Ülikooli RASI direktor 1998–2008, v-teadur 2008–, etnosotsioloogia ja poliitikauuringute osakonna juhataja 1999–, riigiteaduste osakonna professor 2001–. „Eesti inimarengu aruande”, 1999–2003 ja 2015 ja „Eesti säästva arengu” peatoimetaja, 2003; ajakirja Studies in Transition States and Societies peatoimetaja 2009–2011.
Ühingud: Eesti Politoloogia Assotsiatsiooni asutajaid; 1993; Rahvusvahelise Politoloogia Assotsiatsiooni, 1994; Eesti Sotsioloogide Liidu 1998; Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni, 1998; Soome Semiootika Assotsiatsiooni liige. 1992, Ungari Semiootika Assotsiatsiooni välisliige, 1993.

PIRET VILJAMAA, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971 Tallinnas.
Haridus: infotöötaja, 1994 Tallinna Pedagoogikaülikool.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

PRIIT VINKEL, Tallinna Tehnikaülikooli doktorant, Riigikogu Kantselei valimiste osakonna juhataja, Vabariigi Valimiskomisjoni sekretariaadi juhataja

Sündinud 1983 Tartus.
Haridus: politoloogia, 2005 Tartu Ülikool; MA (haldusjuhtimine), 2008 Tallinna Tehnikaülikool; doktoriõpe, avalik haldus, 2008– Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Riigikogu Kantselei: õiguskomisjoni konsultant 2005–06, põhiseaduskomisjoni konsultant 2006–07, valimiste osakonna nõunik (politoloogia) 2007–13, valimiste osakonna juhataja 2013–; Tallinna Tehnikaülikool, avaliku õiguse õppetooli teadur 2010–11, õppeülesande täitja 2008–; Tartu Ülikooli riigi- ja rahvusvahelise õiguse instituudi assistent 2011–13; Vabariigi valimiskomisjoni sekretariaadi liige 2005–.

ANDRES VÕRK, Praxise analüütik, Tartu Ülikooli lektor

Sündinud 1974. aastal Raplamaal.
Haridus: BA (majandusteadus) 1999, MA (majandusteadus) 2001, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadur 2000–2008, lektor 2008–; Poliitikauuringute Keskuse Praxis töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik, 2002–.

Tagasiside