Nr 28

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 28 autoritest

Küllo Arjakas, ajaloolane, Tallinna Linnaarhiivi juhataja

Sündinud 1959 Pärnus. Haridus: ajalugu, 1983 Tartu Ülikool. Töö: Viljandi 4. keskkooli ajalooõpetaja 1983–85; ENSV Arhiivide Peavalitsuse vanemmetoodik 1986–87; Eesti Muinsuskaitse Seltsi vastutav sekretär 1987–90; EV Ülemnõukogu saadik 1990–92; Eesti Kongressi liige 1990–92; Eesti Keskerakonna peasekretär 1991–2003; IX ja X Riigikogu liige 1999–2007; Eesti Entsüklopeedia teadustoimetaja 2007–08; Tallinna Linnaarhiivi juhataja 2009–. Ühendused: Eesti Keskerakond; Eesti Muinsuskaitse Selts; Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit; Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts; MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum.

Piret Ehin, Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi vanemteadur

Sündinud 1976 Raplas. Haridus: politoloogiabakalaureus, 1998 (cum laude) Tartu Ülikool; politoloogiamagister, 2000 Arizona Ülikool, USA; PhD (politoloogia), 2002 Arizona Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi vanemteadur 2005–, Euroopa Liidu ja Venemaa uuringute keskuse juht 2011–.

Rein Järlik, ajakirjanik ja poliitik

Sündinud 1935 Tartus. Haridus: füüsika, 1954–59 Tartu Ülikool. Töö: Puhja keskkooli füüsikaõpetaja 1959–65; Eesti Televisiooni Tartu stuudio korrespondent 1965–78 ja kommentaator 1978–90; Rahvarinde algatusrühma (1988) ja 1988–90 volikogu liige; Eesti Kongressi liige 1990–92; Eesti Komitee liige 1990; EV Ülemnõukogu saadik 1990–92; Kaitsepolitsei tegevuse kontrollimise erikomisjoni esimees 1991–92; Põhiseaduse Assamblee liige 1991–92; VII ja VIII Riigikogu liige 1992–99; 20. Augusti Klubi asutajaid (1994), 1994–97 asepresident ja 1997–2007 president; Vanemuise Seltsi auliige (2010).

Riho Kangur, Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik

Sündinud 1979 Viljandimaal. Haridus: politoloogia bakalaureus 2004, võrdleva poliitika teadusmagister 2009, Tartu Ülikool. Töö: Balti Kaitsekolledži akadeemiline assistent 2004–07; Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik 2007–.

Ott Karulin, teatriteadlane

Sündinud 1980 Pärnus. Õppinud teatriteadust Tartu ja Groningeni ülikoolis; doktor (teatriteadus), 2013 Tartu Ülikool. Töö: SA Eesti Teatri Agentuur juhataja, tegev teatrikriitikuna. Ühendused: Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus; MTÜ Eesti Kultuuri Koda.

Aare Kasemets, Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi teadur

Sündinud 1963 Pärnus. Haridus: agronoomia, maasotsioloogia, 1987 Eesti Põllumajanduse Akadeemia; ajakirjandus, sotsioloogia 1993, ajakirjanduse bakalaureus 1995, sotsioloogia magister 2001, õigussotsioloogia doktoriõpe 2001–07, Tartu Ülikool; osaline välisõpe Oxfordi Ülikoolis 2003, 2004. Töö: Riigikogu majanduskomisjoni nõunik 1993–95; Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna juhataja 1995–2003, Riigikogu Kantselei nõunik 2003; Euroopa Parlamendiuuringute ja -dokumentatsiooni Keskuse (ECPRD) korrespondent 1996–2003; Keskkonnaministeeriumi strateegiabüroo juhataja 2006–08; Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži asedirektor ja RAKE programmijuht 2008–10; Sisekaitseakadeemia 2010–; Hartie School of Governance vanemteadur 2012–; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 1999–2001. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liidu juhatus 1997–99, 2001–03 ja 2011–; Eesti Rooma Klubi; Eesti Klubi; Rahvusvaheline Poliitikateaduste Assotsiatsioon.

Peet Kask, füüsik, PerkinElmeri Eesti filiaali peateadur

Sündinud 1948 Tallinnas. Haridus: füüsika 1971, füüsika-matemaatikateaduste kandidaat 1975, Tartu Ülikool. Töö: ENSV Teaduste Akadeemia Füüsika Instituut (aspirant, nooremteadur) 1971–75; ENSV Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituut, seejärel Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (noorem- ja vanemteadur) 1975–90; EV Ülemnõukogu saadik 1990–92, 1991–92 ka Põhiseaduse Assamblee liige; Riigikogu nõunik 1992–93 ja 1994–95; Evotec BioSystems GmbH, seejärel PerkinElmeri Eesti filiaal (teadur, peateadur, filiaali juhataja) 1995–.

Giina Kaskla, Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse infospetsialist

Sündinud 1958 Tallinnas. Haridus: eesti keel ja kirjandus 1986, infokorralduse magistriõpe 2011–, Tartu Ülikool. Töö: Teatri- ja Muusikamuuseumi raamatukoguhoidja ja teadustöötaja 1981–94; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfokeskus 1994–2004; Euroopa Parlamendi raamatukogu infospetsialist 2005–10; Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse infospetsialist 2013–.

Peeter Laurits, vabakutseline kunstnik

Sündinud 1962 Tallinnas. Peamiselt iseõppija, täiendanud ennast Tartu Ülikoolis, Leningradi Ülikoolis, Eesti Humanitaarinstituudis ja New York International Center of Photography’s. 1980. aastate lõpus keskendus fotograafiale, 1990. aastatest osalenud rahvusvahelises näitusetegevuses. Töötanud koos Chicago Roy Boyd Gallery, Reykjaviki The Living Art Museumi, Londoni Ragged School Gallery, Berliini Giedre Bartelt Gallery, Groningeni Pavlov Media Labi, Moskva FotoLofti ja teistega. Loominguliste rühmituste „Igavesti Sinu”, „DeStudio” ja „Kütioru Avatud Ateljee” asutajaid.

Lauri Leht, Rahvusarhiivi digitaalarhiivi direktor

Sündinud 1977 Tartus. Haridus: ettevõttemajanduse bakalaureus, 2000 Tartu Ülikool. Töö: AS Regio projektijuht 2000–01; Rahvusarhiivi siseaudiitor 2001–07, digitaalarhiivi büroo juhataja 2008–11, digitaalarhiivi direktor 2012–.

Mari-Liis Leis, skvotter

Sündinud 1990 Tallinnas. Haridus: Tartu Kutsehariduskeskuse majandusarvetuse eriala 2013–. Aastast 2011 Anna Haava 7a hõivatud maja üks vabatahtlikest eestvedajatest. Vabatahtlikuna osalenud A-raamatukogu ning liikumise Loomade Nimel töös.

Ülle Madise, Tartu Ülikooli riigiõiguse professor

Sündinud 1974 Tartus. Haridus: õigusteaduse bakalaureus 1998 (cum laude), magister 2001 (cum laude) Tartu Ülikool, doktor 2007 Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Justiitsministeeriumi avaliku õiguse osakonna spetsialist 1997–98 ja juhataja 1998–2002, justiitsministri nõunik 2002; Riigikogu põhiseaduskomisjoni nõunik, sekretariaadi juhataja 2002–05; Riigikontrolli peakontrolör 2005–09; Vabariigi Valimiskomisjoni liige 2006–10; Tallinna Tehnikaülikooli avaliku õiguse professor 2009–11; Vabariigi Presidendi õigusnõunik 2009–; Tartu Ülikooli riigiõiguse professor 2011–;  Põhiseaduse kommenteeritud väljaande (2012) peatoimetaja.

Rait Maruste, Riigikogu liige

Sündinud 1953 Pärnus. Haridus: õigusteadus, 1977 Tartu Ülikool; õigusteaduse kandidaat, 1985 Leningradi Ülikool. Täiendanud end Cambridge’is, Heidelbergis ja Freiburgis. Töö: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud 1977–91, dotsent 1986–91, külalisprofessor 2011; Riigikohtu esimees 1992–98; Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik 1998–2010; XII Riigikogu liige 2011–. Ühendused: Eesti Reformierakond; Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts; Tartu Rotary Klubi.

Mart Meri, Riigikogu liige

Sündinud 1959 Tallinnas. Haridus: eesti filoloog, 1982 Tartu Ülikool. Töö: Keele ja Kirjanduse Instituudi vanemlaborant 1982–87; Emakeele Seltsi teadussekretär 1987–97; ajakirja Keel ja Kirjandus peatoimetaja1995–2006;Vabariigi Presidendi Kantselei nõunik 2003–06; Eesti Instituudi direktor 2007–11; IX Riigikogu 1999–2003, X Riigikogu 2006–07 ja XII Riigikogu 2011–. Ühendused: Sotsiaaldemokraatlik Erakond; MTÜ Eesti Instituudi juhatus; MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juhatus; Lennart Meri Euroopa Sihtasutuse nõukogu; MTÜ Eesti Kultuuri Koda juhatus.

Marianne Mikko, Riigikogu liige

Sündinud 1961 Võrus. Haridus: ajakirjandus 1984, doktoriõpe 2009–, Tartu Ülikool. Töö: Eesti Raadio 1984–91; Eesti Ekspressi toimetaja 1991–92; Päevalehe erikorrespondent Euroopa Liidu ja NATO juures 1994–95, Eesti Päevalehe erikorrespondent Euroopa Liidu ja NATO juures 1995–96; Eesti Televisiooni diplomaatiline korrespondent 1996–2000 ja erikorrespondent 2000–02 Brüsselis; Raadio Kuku saatejuht 2002–04; Maalehe erikorrespondent 2002–03; Diplomaatia peatoimetaja 2003–04; Euroopa Parlamendi liige 2004–09; XII Riigikogu liige 2011–. Ühendused: Sotsiaaldemokraatlik Erakond; PES (Party of European Socialists) Women juhatus; WIIS-Est (Women for International Security); FMA (Former Members Association); MTÜ Kadri.

Margit Muul, Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna konsultant

Sündinud 1977 Tallinnas. Haridus: skandinavistika (rootsi keel ja kirjandus) bakalaurus, 2000 Tartu Ülikool. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2000–05; Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna konsultant 2006–.

Mihkel Nestor, Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik

Sündinud 1986 Tallinnas. Haridus: majandusteaduse magister, 2011 Tartu Ülikool. Töö: Haridus- ja Teadusministeeriumi analüütik 2008–11; Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik 2011–.

Liiri Oja, Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik

Sündinud 1988 Tartus. Haridus: õigusteaduse bakalaureus, 2010 Tartu Ülikool; magister (LL.M. in Public International Law), 2012 Oslo Ülikool; magister (LL.M. in International Legal Studies), 2013 Georgetowni Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli õigusteaduskond, rahvusvahelise õiguse seminaride juhendaja 2011–12; Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna nõunik jaanuar–juuni 2012 ja august 2013–; Tartu Ülikooli riigiõiguse lektor 2013–.

Tanel Oppi, Sisekaitseakadeemia täiendusõppekeskuse juhataja

Sündinud 1978 Märjamaal. Haridus: avalik haldus ja majandus (kõrvaleriala), 2001Tartu Ülikool; Euroopa avalik haldus, 2003 Maastrichti Ülikool. Töö: Sisekaitseakadeemia assistent, lektor 2000–07, halduskolledži direktor 2006–10, avaliku teenistuse arendus- ja koolituskeskuse direktori kt 2007–12; täiendusõppekeskuse juhataja 2012–.

Allan Padar, võrdleva poliitika magister

Sündinud 1987 Tartus. Haridus: riigiteaduste bakalaureus 2011, võrdleva poliitika magister 2013, Tartu Ülikool. Tegutsenud uurimisassistendina.

Ingra Paltser, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna avaliku sektori ökonoomika ja rahanduse assistent

Sündinud 1986 Tallinnas. Haridus: majandusteaduse bakalaureus 2008, majandusteaduse magister 2011, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna referent 2009–11, majandusteaduskonna avaliku sektori ökonoomika ja rahanduse assistent 2011–.

Kuno Raude, VII Riigikogu liige

Sündinud 1941 Rakveres. Haridus: arhitektuur, 1972 ENSV Riiklik Kunstiinstituut, magister. Töö: Vabariikliku Restaureerimisvalitsuse arhitekt 1972–78; Harju rajooni ehituse ja arhitektuuri osakonna arhitekt 1978–82; Pärnu ehituse ja arhitektuuri osakonna juhataja, Pärnu peaarhitekt 1982–86; Harju Maavalitsuse arhitektuuri ja linnaehituse valitsuse juhataja 1989–92; ENSV Riikliku Kunstiinstituudi õppejõud 1978–92; VII Riigikogu liige 1992–95; EV Riigi Maa-ameti maakorralduse osakonna direktor 1996–97; AS Balteco arhitekt 1997–2000. Ühendused: Eesti Arhitektide Liit; EÕRL Memento; Kaitseliit; Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühendus.

Ringa Raudla, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse Innovatsiooni ja Valitsemise Instituudi vanemteadur

Sündinud 1979 Viljandis. Haridus: avaliku halduse bakalaureus 2003 (cum laude), avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika magister 2004, Tartu Ülikool; Dr. rer. pol. (majandusteadus) 2009 (summa cum laude), Erfurdi Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli avaliku halduse lektor 2005–09; Tallinna Tehnikaülikooli teadur 2008–10, vanemteadur 2010–. Ühendused: EAEPE, IRSPM, NISPAcee.

Janno Reiljan, Tartu Ülikooli välismajanduse korraline professor

Sündinud 1951 Võrumaal. Haridus: majandusküberneetika, 1975 (cum laude) Tartu Ülikool; majanduskandidaat, 1980 Moskva Ülikool; majandusdoktor, 1991 Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikool 1975–: assistent, vanemõpetaja, majandusküberneetika ja statistika kateedri dotsent, maailmamajanduse ja välismajandussuhete professor, majandusteaduskonna dekaan 1993–96, arendusprodekaan 1996–99, välismajanduse korraline professor 1992–99 ja 2007– ning erakorraline professor 1999–2007; IX ja X Riigikogu liige 1999–2007. Ühendused: Eesti Majandusteaduse Selts; korp! Fraternitas Liviensis.

Helle Ruusing, Riigikogu Kantselei infonõunik

Sündinud 1966 Viljandimaal. Haridus: ajalugu, 1989 Tartu Ülikool; täiendusõpe Bundestag’is (Saksamaa Liidupäeva rahvusvaheline programm, Bundestag’i saadiku büroo) ja Bonni Ülikoolis (politoloogia) 1997–98. Töö: Kehra keskkooli ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja 1990–97; Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna infotalituse konsultant 1997–98 ja infonõunik 1998–; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2005–.

Siiri Sillajõe, Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna asejuhataja

Sündinud 1969 Tallinnas. Haridus: infoteadus, 1995 Tallinna Pedagoogikaülikool; täiendusõpe Bundestag’ is ja Berliini Humboldti Ülikoolis 1999–2000. Töö: Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna asejuhataja 2000–; ECPRD korrespondent 2006–, analüüsiteenistuste ja raamatukogude valdkonna koordinaator 2013–.

Mihkel Solvak, Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi teadur

Sündinud 1982 Jõgeval. Haridus: politoloogiabakalaureus 2006, politoloogiadoktor 2011, Tartu Ülikool. Töö: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peaspetsialist 2005–06; Tartu Ülikooli politoloogia osakonna projektijuht 2006–08, riigiteaduste instituudi assistent 2008–11, võrdleva poliitika teadur 2011–.

Karina Talts, Tallinna Ülikooli kultuuride uuringute doktorant

Sündinud 1977 Antslas. Haridus: skandinavistika bakalaureus, 2005 Tartu Ülikool; kultuuride uuringute doktorant 2010–, Tallinna Ülikool. Töö: reklaamiagentuuri Vincent keeletoimetaja 2005–06; Klassikaraadio saatejuht 2008; SA Tallinna Ülikooli Arendusfond juhataja 2008–09. Ühendused: Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus; International Federation for Theatre Research.

Marti Taru, Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi teadur

Sündinud 1970 Tartus. Haridus: MSc, sotsioloogia, 1997 Tartu Ülikool; doktoriõpe, Helsingi Ülikool. Töö: Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi teadur 2002–; Euroopa Noortepoliitikate Teadmistekeskuse Eesti korrespondent 2007–; Euroopa Noorteuuringute Kogu liige 2011–.

Rein Toomla, Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi lektor

Sündinud 1951 Kohtla-Järvel. Haridus: ajalugu 1974, politoloogiamagister 1991, Tartu Ülikool. Töö: Mõisaküla keskkool 1974–77; Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste kateedrid 1977–89, filosoofia ja poliitikateaduse kateeder 1989–93, politoloogia osakond 1993–2007, riigiteaduste instituut 2008–.Ühendused: Eesti Poliitikateaduste Assotsiatsioon.

Ülle Vanaisak, Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži korrakaitse õppetooli lektor-juhataja

Sündinud 1967 Paides. Haridus: Sisekaitseakadeemia Politseikolledž 2005; avaliku halduse magister, 2008 Tallinna Tehnikaülikool; Tartu Ülikooli õigusteaduskond, doktoriõpe 2010 –. Töö: Järva Politseiprefektuur 1994–2004; Lääne Politseiprefektuur 2004–05; Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži süüteomenetluse õppetooli lektor 2005–10, korrakaitse õppetooli lektor-juhataja 2010–.

Kristjan Vassil,  järeldoktor ( Marie Curie / ERMOS), Tartu Ülikooli riigiteaduste instituut

Sündinud 1977 Tartus. Haridus: avalikkussuhete ja teabekorralduse bakalaureus 2006, kommunikatsiooniteaduste magister 2007, Tartu Ülikool; poliitika- ja sotsiaalteaduste magister, 2008  Euroopa Ülikooli Instituut; poliitika- ja sotsiaalteaduste doktor, 2012 Euroopa Ülikooli Instituut Firenzes. Töö: järeldoktor, teadur Tartu Ülikoolis 2012–.

Piret Viljamaa, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: infotöötaja, 1994 Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

Märt Väljataga, ajakirja Vikerkaar peatoimetaja

Sündinud 1965 Tallinnas. Haridus: eesti filoloogia, 1992 (cum laude) Tartu Ülikool. Töö: kultuuriajakirja Vikerkaar peatoimetaja 1995–; Tallinna Ülikooli kirjandusteooria lektor 2005–.

Mai Vöörmann, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1953 Tallinnas. Haridus: ajalugu, 1976 (cum laude) Tartu Ülikool; ajalookandidaat 1986, Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut. Töö: Tallinna 47. keskkooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 1976–80; Eesti Rahvusraamatukogu raamatukoguhoidja 1980–82; Ajaloo Instituudi teadur 1980–86; Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud 1986–92; ajakirjanik (Päevaleht, Eesti Päevaleht, Luup, Postimees) 1992–2004; Tallinna Linnakantselei meediaosakonna juhataja 2004–06; Põllumajandusministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja 2006–07; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist 2007–.

Kunstnikust

Dénes Kalev Farkas, postkontseptualistlik fotokunstnik

Sündinud 1974 Budapestis. Elab ja töötab Tallinnas. Haridus: graafikabakalaureus 2001, kunstimagister 2003, Eesti Kunstiakadeemia. Töö: Eesti Kunstiakadeemia litograafia meister 2001–03, avatud akadeemia õppejõud 2003–06; fotograafia osakonna külalisdotsent 2005–06 ja dotsent 2006–09; Ungari Instituudi programmijuht 2009–11; Eesti Kunstnike Liidu tehnik 2011–13. Ühendused: Eesti Kunstnike Liit; Fotokunstnike Ühenduse „Foku” asutajaliige. Eesti Kultuurkapitali aastapreemia 2010; Köler Prize 2011 nominent.

Isikunäitused Tallinnas, Veneetsias, Budapestis, Dortmundis 2000. aastate algusest; esindas Eestit 2013 Veneetsia biennaalil näitusega „Evident in Advance” (kuraator Adam Burak). Rühmanäitused 2011Tallinnas („Teisele poole” Kumus), Moskvas, Linzis (Austria; „neverneverland”, Künstlervereinigung MAERZ), Helsingis, Vilniuses. Kuraatoriprojektid: „Hullumeelsus” (2007, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum, Tallinn), „Ungari utoopia” Anders Härmiga (2010 Tallinna Linnagalerii).

Tagasiside