Nr 30

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 30 autoritest

Mare Ainsaar, Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika õppetooli juhataja, vanemteadur

Sündinud: 1966 Tallinnas. Haridus: inimgeograafia, 1990, MSc geograafia, 1994 Tartu Ülikool; PhD sotsiaalteadused, 2004 Turu Ülikool; Sorose stipendiaat, 2000 Oxfordi Ülikool. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Ökoloogia Instituudi insener 1991–94; Hollandi Majandusinstituudi projektijuht 1998; Tartu Ülikooli avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakonna lektor 1998–2003; rahvastikuministri büroo nõunik 1999–2003; Soome Akadeemia, Turu Ülikooli teadur 2003; Max Plancki Demograafia Instituudi teadur 2004–05; Riigikantselei nõunik 2008–09; Münsteri Ülikooli külalisdotsent 2011; Tartu Ülikool: sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi vanemteadur, sotsiaalpoliitika õppetooli juhataja 2012–.

Aimar Altosaar, Siseministeeriumi nõunik

Sündinud 1959 Antslas. Haridus: sotsiaalpsühholoogia, 1982 Tartu Ülikool; Teaduste Akadeemia aspirantuur 1988. Töö: Mainor ja AS EKE Ariko, sotsioloog 1984–91, valitsusnõunik Ida-Viru küsimustes 1992–94, Riigiarhiivi direktor 1994–99, IX Riigikogu liige 1999–2003, Isamaaliidu peasekretär 1996–99 ja 2004–06, Jaan Tõnissoni Instituudi tegevjuht 2008–10, Eesti Innovatsiooni Instituut 2010–11, OÜ Altosaar&Bernadt konsultant 2012–14, siseministeeriumi nõunik 2014–. Ühendused: Eesti Akadeemilise Sotsioloogide Liit ja Sotsioloogide Liit 1990–, MTÜ Kuldliiga 2011–.

Küllo Arjakas,Tallinna Linnaarhiivi juhataja

Sündinud 1959 Pärnus. Haridus: ajalugu, 1983 Tartu Ülikool. Töö: Viljandi 4. Keskkooli õpetaja 1983–85; ENSV Arhiivide Peavalitsuse metoodik 1985–87; Eesti Muinsuskaitse Seltsi vastutav sekretär 1987–90; Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige 1990–92; Keskerakonna peasekretär 1991–2003; IX Riigikogu liige 1999–2003; X Riigikogu liige 2003–07; Eesti entsüklopeediakirjastuse ühiskonnateaduste teadustoimetaja 2007–08; AS Pindi Kinnisvara nõukogu nõunik; Tallinna Linnaarhiiv: linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja 2009–11, linnaarhiivi juhataja 2012–. Ühendused: Eesti Muinsuskaitse Selts 1987–; Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit 1993–; Riigi Muinsuskaitse Nõukogu 2006–08, Keskerakond (asutajaliige).

Enn Eesmaa, Riigikogu liige

Sündinud 1946 Tallinnas. Haridus: inglise keele õpetaja, 1969 Tallinna Pedagoogiline Instituut. Töö: Eesti Televisioon: kommentaator, diktor, saatejuht, „Aktuaalse kaamera” peatoimetaja, programmidirektori asetäitja 1970–93; Soome Mainos-TV korrespondent Balti riikides 1989–93; Vabariigi Presidendi kantselei meedianõunik 1993–94; eratelekanali EVTV peadirektor 1994–96; TV3: saatejuht, välisuudiste toimetaja, uudistetoimetuse juhataja, 1996–2003; X, XI ja XII Riigikogu liige 2003–.Ühendused: Keskerakond 2003–.

Tiit Elenurm, Estonian Business School’i ettevõtluse õppetooli juhataja

Sündinud 1952 Tallinnas. Haridus: ökonomist, 1974 Tallinna Polütehniline Ülikool; majandusteaduste kandidaat, 1980 Moskva Plehhanovi nimeline Rahvamajandusinstituut. Töö: Eesti NSV Rahvamajanduse Juhtivate Töötajate ja Spetsialistide Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituut: vanemteadur, vanemõpetaja 1978–83, dotsent 1983–88; Eesti Majandusjuhtide Instituut; rahvusvahelise juhtimise osakonna juhataja 1988–92; EM-International OÜ Juhatuse esi­mees 1992–2000; Aalto Ülikool, Helsingi Majandusülikool, külalisprofessor 1998–2012; Estonian Business School: professor 2000–10, dotsent 2010–. Ühendused: majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi väikeettevõtluse nõukoda; Eesti Konsultantide Assotsiatsioon.

Ene Ergma, Riigikogu liige

Sündinud 1944 Rakveres. Haridus: füüsika, 1964 Tartu Ülikool; astronoomia, 1969 Moskva Riiklik Ülikool; füü­sika-matemaatikakandidaat 1972, füüsika-matemaatikadoktor 1984. Töö: ENSV Teaduste Akadeemia Füüsika ja Astronoomia Instituudi nooremteadur 1972–74; NSVL Teaduste Akadeemia Astronoomia Instituudi nooremteadur, vanemteadur, teadussekretär, juhtivteadur 1974–88; Tartu Ülikool: teoreetilise füüsika ja astrofüüsika kateedri professor 1988–92, astrofüüsika korraline professor 1992, teoreetilise füüsika instituudi juhataja 1992–96, füüsi­kaosakonna juhataja 1992–98; Kõrgema Atesteerimise Komisjoni professor 1990; Göttingeni Teaduste Akadeemia külalisprofessor 1994; Eesti Teaduste Akadeemia asepresident 1999–2004; X, XI ja XII Riigikogu liige, esimees 2003–06, 2007–14, aseesimees 2006–07. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit; Rahvusvaheline Astronoomiaühing (IAU); IAU Eesti komitee; Euroopa Astronoomiaühing (EAS); Eesti Füüsika Selts; Euroscience, Inglise Kuningliku Astronoomiaseltsi assotsieerunud liige 2001; Descartes’i preemia suure žürii liige 2002, president 2003–05; Rootsi Kuningliku Inseneriteaduste Akadeemia välisliige; Tartu Akadeemiline Tenniseklubi.

Andres Jõesaar, Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli ristmeedia osakonna juhataja, dotsent

Sündinud 1959 Tallinn. Haridus: peenmehaanika insener, Tallinna Polütehniline Instituut 1982; meedia- ja kommu­nikatsiooni magister (MA), Tartu Ülikool 2005; PhD, meedia ja kommunikatsioon, Tartu Ülikool 2011. Töö: ENSV Riikliku Televisiooni- ja Raadiokomitee informatsiooni- ja arvutuskeskuse insener, osakonnajuhataja 1982–89; reklaamiosakonna juhataja Eesti Raadios 1989–90 ja Eesti Televisioonis 1990–92; AS-i Reklaamitelevisioon äri­juht 1992–95; AS-i TV3 asepresident, juhatuse esimees, peadirektor 1996–2000; Tele2 Eesti AS, äriklientuuri- ja meediateenuste direktor 2000–11; Tartu Ülikool: lektor 2005–12, teadur 2012–13; Tallinna Ülikool: lektor 2007–12, Balti Filmi- ja Meediakooli ristmeedia tootmise õppekava juht 2012–; Eesti Rahvusringhääling; meediauuringute osakonna juhataja 2012–. Ühendused: Ringhäälingunõukogu, esimees 2000–2012; Euroopa Ringhäälingute Liidu meediauurijate organisatsioon (GEAR).

Tarmo Kadak, Tallinna Tehnikaülikooli majandusarvestuse instituudi juhtimisarvestuse õppetooli dotsent

Sündinud 1969 Tallinnas. Haridus: insener, puidutöötlemise tehnoloogia, 1995; sotsiaalteaduste magister, majandusar­vestus, 2000; PhD ärikorraldus, Tallinna Tehnikaülikool 2011. Töö: finantsjuht mitmes äriettevõttes 1995–2003; EAS-i eelarve ja juhtimisinfo üksuse juht 2003–07; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusarvestuse instituut: finantsarvestuse õppetooli lektor 2003–06, juhtimisarvestuse õppetooli lektor 2006–11, juhtimisarvestuse õppetooli dotsent 2011–.

Mari Kooskora, Estonian Business School’i eetikakeskuse juhataja

Sündinud 1969 Tallinnas. Haridus: MA, majandusinsener, 1993 Tallinna Tehnikaülikool; MBA rahvusvahelises ärijuhtimises, 2001 Estonian Business School; PhD majandus ja juhtimine, 2008 Jyväskylä ülikool. Töö: avalike suhete ja turundusjuht mitmes asutuses; Estonian Business School 1999–: ärieetika projektijuht, lektor ja ajakirja peatoimetaja; Eetikakeskuse juhataja 2001–, dotsent 2008–; Jyväskylä ülikooli teadur 2005–08. Ühendused: EBEN (European Business Ethics Network); IESE Business School Alumni Association; EABIS Network on Business and Society (CSR); Finnish CSR Research Network; Nordplus Network; ‘Ethical Leadership’ Academici; Open World Initiative (OWI); Eesti Eetikakoolitajate Assotsiatsioon; MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatus.

Cenely Leppik, Poliitikauuringute Keskuse Praxis nooremanalüütik

Sündinud 1990 Tartumaal. Haridus: majandusteaduse bakalaureus 2012, sotsiaalteaduse magister, majandusteadus, 2014 Tartu Ülikool. Töö: Poliitikauuringute Keskuse Praxis nooremanalüütik, 2014–.

Marianne Leppik, Statistikaameti juhtivstatistik

Sündinud 1983 Tallinnas. Haridus: geograafia bakalaureus, 2011; inimgeograafia magister, 2013; meedia ja kommu­nikatsiooni doktorant, 2013– Tartu Ülikool. Töö: OÜ Dirolex ostuassistent 2005–07, K&M Projektbüroo tehniline töötaja, planeerija 2007–10; Kerman Doors OÜ konsultant, projektijuht 2010–12; Tartu Ülikool: assisteerinud Nord­plus rahvusvahelist kursust ja osalenud Euroopa Kolledži rakenduslike sotsiaaluuringute keskuses RAKE uuringu läbiviimisel 2012–13; Statistikaameti juhtivstatistik 2013–.

Karmen Linask, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse juhataja

Sündinud 1977 Tallinnas. Haridus: õigusteadus, 2000 Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas. Töö: Eesti Rahvusraa­matukogu: parlamendiinfo keskuse õigusinfo töörühm 1998–2009, teadus- ja arenduskeskuse autoriõiguse spetsialist 2010–2013, parlamendiinfo keskuse juhataja 2013–.

Marko Mihkelson, Riigikogu liige

Sündinud 1969 Valgas. Haridus: ajalugu, 1993; ajaloomagister, 1999 Tartu Ülikool. Töö: ajaleht Postimees: toimetaja 1993–94, Moskva korrespondent 1994–97, peatoimetaja 1997–2000; Balti Venemaa Uurimise Keskuse direktor 2000–03; Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht 2003–07; NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht 2011–14; Riigikogu väliskomisjoni aseesimees 2005–07; Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees 2007–11; Riigikogu väliskomisjoni esimees 2003–05, 2011–; X, XI ja XII Riigikogu liige 2003–. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit.

Marianne Mikko, Riigikogu liige, Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Sündinud 1961 Võrus. Haridus: ajakirjandus, 1984, doktorantuur, 2009– Tartu Ülikool. Töö: Eesti Raadio toimetaja 1984–91; Eesti Ekspressi toimetaja 1991–92 ja 1993–94; vabakutseline ajakirjanik Lõuna-Aafrika Vabariigis 1992–93; Päevalehe erikorrespondent EL-i ja NATO juures 1994–95; Eesti Televisioon: diplomaatiline korrespondent Brüsselis 1996–2000, erikorrespondent 2000–02; Raadio Kuku „Välismääraja” saatejuht 2002–04; Maalehe erikorrespondent 2002–03; Diplomaatia peatoimetaja 2003–04; Euroopa Parlamendi liige 2004–09; XII Riigikogu liige 2011–. Ühendu­sed: WIIS-Est (Women for International Security); PES Women; MTÜ Kadri; FMA (Former Members Association); Eesti Välispoliitika Instituudi nõukogu; Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2002–.

Alari Paulus, Essexi Ülikooli sotsiaal- ja majandusuuringute instituudi vanemteadur ja doktorant

Sündinud 1981 Viljandimaal. Haridus: majandusteaduse bakalaureus, 2003, majandusteaduse magister, 2006 Tartu Ülikool; majandusteaduse doktoriõpe Essexi Ülikool 2007–. Töö: Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik 2005–06; Essexi Ülikooli Sotsiaal- ja Majandusuuringute Instituudi teadur 2006–09, vanemteadur 2009–.

Magnus Piirits, SA Poliitikauuringute keskuse Praxis, nooremanalüütik

Sündinud 1987 Kosel. Haridus: majandusteaduse bakalaureus, 2012; majandusteaduse magister, 2014; majandusteaduse doktorant, 2014– Tartu Ülikool. Töö: SA Poliitikauuringute keskus Praxis, nooremanalüütik 2014–.

Mati Raidma, keskkonnaminister

Sündinud 1965 Ida-Virumaal. Haridus: tuletõrjetehnik, 1986 Leningradi Tuletõrjetehnikakool; tuletõrjetehnika ja tuleohutuse insener, 1993 Moskva Kõrgem Tuletõrjetehnikakool, doktoriõpe 2005–. Töö: Pärnu Tuletõrje 1986–90; Pärnu Tuletõrjeameti ülem 1990–91 ja direktor 1991–92; Päästeameti peadirektori asetäitja päästealal 1992–2000 ja peadirektor 2000–06; peaministri nõunik 2006–07; XI ja XII Riigikogu liige, riigikaitsekomisjoni esimees 2007–14; keskkonnaminister 2014–. Ühendused: Eesti Reformierakond; Kaitseliidu vanematekogu; Eesti Reservohvitseride Kogu; UNDAC-i (United Nations Disaster Assessment and Coordination) konsultant; ÜRO Hädaabi Keskfondi nõukogu asendusliige.

Katri Raik, Tartu Ülikooli Narva kolledži direktor

Sündinud 1967 Tartus. Haridus: ajaloolane, ajaloo ning ühiskonnateaduste õpetaja, 1991; MA eesti ajalugu, 1999; PhD Eesti ajalugu, 2004 Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikool: ametikohad teabetalituses ja rektoraadis 1991–99; Narva kolledži direktor 1999–07 ja 2009–; Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler 2007–09.

Laine Randjärv, Riigikogu aseesimees

Sündinud 1964 Moskvas. Haridus: koorijuht ja muusikaõpetaja, 1983 Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool; koorijuht ja muusikaõpetaja, 1989 Tallinna Konservatoorium; muusikamagister, 1996 Eesti Muusikaakadeemia; ajaloo doktoriõpe, 2005– Tartu Ülikool. Töö: Heino Elleri nimelise Muusikakooli õpetaja 1985–98; Tartu Linnava­litsus: kultuuriteenistuse peaspetsialist 1992–98, abilinnapea 2002–04, linnapea 2004–07; Tartu Õpetajate Seminari kooriliteratuuri ja -juhtimise õppejõud 1994–97; Eesti Muusikaakadeemia Tartu filiaali juhataja 1997–98; Vanemuise Kontserdimaja direktor 1998–2002; kultuuriminister 2007–11; XII Riigikogu aseesimees 2011–. Ühendused: Tartu Hansa Rotary klubi asutajaliige 2004; Lauluselts Convivo; Läänemere Linnade Liit (asepresident 2005); Balti Assamblee president 2011–, Eesti Reformierakond.230 Riigikogu Toimetised (RiTo) 30/2014

Mart Raudsaar, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja

Sündinud 1973 Tartus. Haridus: ajakirjanduse bakalaureus, 1996 Tartu Ülikool; meediauuringud MPhil, 2000 Oslo Ülikool. Töö: ajakirja Favoriit toimetaja 1993–96; Elva Linnavolikogu liige 1993–2002; Tartu Ülikooli õppejõud 2001–11; ajakirja Politseileht peatoimetaja 2005–07; Tallinna Ülikooli õppejõud 2011–; Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor 2010–; Eesti Meediaorganisatsioonide Liidu juhatuse liige 2011–.

Andres Reiljan, võrdleva poliitika magister

Sündinud 1988 Tartus. Haridus: riigiteaduste bakalaureus, 2011 Tartu Ülikool; võrdleva poliitika magister, 2014 Tartu Ülikool; 2012 Karli Ülikool (Praha).

Urmas Reinsalu, Riigikogu liige

Sündinud 1975 Tallinnas. Haridus: õigusteadus, 1997 Tartu Ülikool. Töö: Justiitsministeeriumi avaliku õiguse valdkonna spetsialist 1996–97; Vabariigi Presidendi sisepoliitika nõunik 1997–98; Vabariigi Presidendi Kantselei direktor 1998–2001; Res Publica poliitiline sekretär 2001–02; Sisekaitseakadeemia lektor 2002–03; X, XI ja XII Riigikogu 2007–12; kaitseminister 2012–14; XII Riigikogu 2014–. Ühendused: Eesti Instituudi nõukoda; Eesti Omanike Keskliit; Rahvusvahelise Kinnisvaraomanike Liidu juhatuse liige; Kaitseliit, Eesti Juristide Liit; Murtud Rukkilille Ühingu patroon; Isamaa ja Res Publica Liit 1992–.

Rivo Riistop, Eesti Arengufondi projektijuht

Sündinud 1984 Tallinnas. Haridus: saksa filoloogia bakalaureus, 2007; rahvusvaheline ärijuhtimine MBA, 2013 Estonian Business School. Töö: Kemotex Bio müügijuht 2007–12; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna peaspetsialist 2012–14; Eesti Arengufond projektijuht 2014–.

Lea Roostalu, Tallinna Linnakantselei, peaspetsialist

Sündinud 1953 Tõrvas. Haridus: rakendusmatemaatika, Tartu Ülikool 1977; Diploma in Business and Marketing, Marketingi Instituut 2002; finantsjuhtimise ja infotehnoloogia MBA, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor 2008; juhtimis­teaduse doktoriõpe, Estonian Business School 2008–. Töö: Eesti Raadio Arvutuskeskus, matemaatik-programmeerija 1977–92; Sotsiaalministeeriumi referent 1992–97; Siseministeeriumi raamatupidaja 1997–99; Elioni ökonomist 1999–2003; Eesti Posti finantsist 2003–06; Tallinna Linnakantselei: projektijuht 2006–13, peaspetsialist 2014–; 2009–12 Eesti riikliku sotsiaalse vastutuse (CSR) platvormi väljatöötamise töögrupi liige. Ühendused: Internationaler Controller Verein (ICV)2008; Eesti Majandusteaduse Selts 2010–, European Business Ethics Network (EBEN) 2010–.

Jelena Rootamm-Valter, Tartu Ülikooli Narva kolledži lektor

Sündinud 1952 Tallinnas. Haridus: tööstuse juhtimise ja planeerimise eriala, 1974 Tallinna Tehnikaülikool; majan­duskandidaat, 1983 Üleliiduline Süsteemsete Uuringute Instituut (Moskva). Töö: Tallinna Tehnikaülikool 1974–78, Majandusjuhtide Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituut 1981–85; LPT KTB sektori juhataja 1986–91; OÜ Vastus koo­litaja ja juhataja 1992–2009. Tartu Ülikooli Narva kolledži lektor 2009–. Ühendused: MTÜ Meie Kalamaja, Eesti Ajakirjanike Liit, DKG Eesti Õpetajate Ühendus, Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Ainar Ruussaar, Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liige

Sündinud 1966 Tartus. Haridus: ajakirjandus, 1991 Tartu Ülikool. Töö: ajalehtede Tartu Postipoiss 1988–90 ja Noorte Hääl 1990–91 reporter; uudisteagentuur Baltic News Service (BNS): toimetaja 1991–95, Baltimaade uudisteosa­konna peatoimetaja 1996–2003, vastutav peatoimetaja ja BNS Eesti OÜ juhatuse esimees 2007–14; Sõnumilehe peatoimetaja 1995–96; Eesti Televisiooni programmidirektor 2003–05; Eesti Televisiooni juhatuse esimees 2006–07, Rahvusringhäälingu juhatuse liige 2014–.

Mihkel Solvak, Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi teadur

Sündinud 1982 Jõgeval. Haridus: politoloogia bakalaureus, 2006; politoloogiadoktor 2011 Tartu Ülikool. Töö: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peaspetsialist 2005–06; Tartu Ülikooli politoloogia osakonna projektijuht 2006–08, riigiteaduste instituudi assistent 2008–11, võrdleva poliitika teadur 2011–. Ühendused: CERES (Consortium of European Research with Election Studies) 2011–.

Ene-Margit Tiit, Tartu Ülikooli emeriitprofessor, Statistikaameti peametoodik

Sündinud 1934 Tartus. Haridus: matemaatika, 1957; füüsika-matemaatika kandidaat, 1963 Tartu Ülikool; Helsingi Ülikooli audoktor 1995 (poliitikateadused). Töö: Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppejõud 1957–59; Füüsika ja Astronoomia Instituudi nooremteadur 1962–64; Tartu Ülikooli õppejõud 1964–: dotsent 1969–91, professor 1992–99, emeriitprofessor 1999–. Statistikaamet: 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse metoodikajuht; peametoodik 2014–. Ühendused: Rahvusvahelise Statistika Instituut (ISI); Rahvusvaheline Sotsioloogia Assotsiatsioon (ISA); Eesti Statistikaselts (auliige); Eesti Matemaatika Selts (auliige); Eesti Teadlaste Liit; Eesti Sotsioloogide Liit; Eesti Looduseuurijate Selts.

Kristjan Vassil, Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi teadur

Sündinud 1977. Haridus: avalikkussuhete ja teabekorralduse bakalaureus, 2006, kommunikatsiooniteaduste magister, 2007 Tartu Ülikool; sotsiaal- ja poliitikateaduste magister, 2008, PhD poliitika- ja sotsiaalteadused, 2012 Euroopa Ülikooli Instituut. Töö: Euroopa Ülikooli Instituut, õppeassistent 2008–09; Euroopa Valimisuuring, uuringu koordi­naator 2009; European Democracy Observatory, riigi uurimisrühma juht 2009; Robert Schuman Centre for Advanced Studies, e-valijate uuringu asedirektor 2009–10; e-Riigi Akadeemia, akadeemiline nõunik 2010–11; Robert Schuman Centre for Advanced Studies, akadeemiline assistent 2010–11; Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi teadur 2012–. Ühendused: Eesti Valimisuuring (ENES), juhtkomitee liige 2012–.

Triin Vihalemm, Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor, sotsiaalse kommunikatsiooni õppetooli ja kommunikatsioonijuhtimise magistriõppekava juht

Sündinud 1968 Tartus. Haridus: ajakirjanduse osakond, bakalaureuseõpe, 1991; sotsioloogia osakond, magistriõpe 1993; ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, doktoriõpe 1999 Tartu Ülikool. Töö: AS Emor: kvalitatiivuurin­gute projektijuht 1993–93, asedirektor 1994–95, arendusjuht 1996–98; Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond: Riigiteaduste instituudi erakorraline teadur 1998–99, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna lektor 1999–2001, ajakirjanduse, kommunikatsiooni ja infoteaduste instituudi sotsiaalse kommunikatsiooni õppetooli dotsent 2001–11, samas professor 2011–, Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalse kommunikatsiooni professor 2014–. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liit, Balti Ajakirjandusuurijate Assotsiatsioon, European Sociological Association ja selle uuri­misvõrgustikud Sociology of Risk and Uncertainty ja Sociology of Transformations: East and West, Põhjamaade uurimisvõrgustik TheoryNord, International Association for Media and Communication Research, European Com­munication Research and Education Association.

Piret Viljamaa, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: infotöötaja, 1994 Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

Priit Vinkel, Tallinna Tehnikaülikooli doktorant, Riigikogu Kantselei valimiste osakonna juhataja, Vabariigi Valimiskomisjoni sekretariaadi juhataja

Sündinud 1983 Tartus. Haridus: politoloogia, 2005 Tartu Ülikool; sotsiaalteaduste magister, (haldusjuhtimine), 2008 Tallinna Tehnikaülikool; doktoriõpe, avalik haldus, 2008– Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Riigikogu Kantselei: õigus­komisjoni konsultant 2005–06, põhiseaduskomisjoni konsultant 2006–07, valimiste osakonna nõunik (politoloogia) 2007–13, valimiste osakonna juhataja 2013–; Tallinna Tehnikaülikool, avaliku õiguse õppetooli teadur 2010–11, õppeülesande täitja 2008–; Tartu Ülikooli riigi- ja rahvusvahelise õiguse instituudi assistent 2011–13; Vabariigi valimiskomisjoni sekretariaadi liige 2005–.

Andres Võrk, Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik, Tartu Ülikooli lektor

Sündinud 1974. aastal Raplamaal. Haridus: majandusteaduse bakalaureus 1999, majandusteaduse magister 2001, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadur 2000–2008, lektor 2008–; Poliitikauuringute Keskuse Praxis töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik, 2002–.232

Madis Võõras, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Kosmosebüroo juht

Sündinud 1955 Väike-Maarjas. Haridus: mehaanikainsener, 1979, Tallinna Polütehniline Instituut; ärijuhtimise magister, 1999, Tartu Ülikool. Töö: TTTK Mistra, mehhaniseerimisvahendite konstrueerimisosakonna juhataja 1979–90; AS Klementi, peainsener, tegevdirektor, juhatuse liige 1991–2002; Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), direktor tehnoloogia arenduse alal, nõunik, innovatsioonivaldkonna juht, Eesti Kosmosebüroo juht 2003–. Ühendused: Tea­dus- ja Arendusnõukogu (TAN) Teadus- ja innovatsioonipoliitika komisjonid 2004–10, Euroopa Tehnoloogia- ja innovatsiooniagentuuride ühendus TAFTIE juhatus 2003–13, Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) Eesti delegaat 2007–.

Kunstnikust

Timo Toots, multidistsiplinaarne kunstnik

Sündinud 1982 Tartus. Haridus: 2009 Eesti Kunstiakadeemia, fotograafia.

Ühendused: Tartu Kunstnike Liit.

Osalenud näitustel alates 2006. aastast, sh grupinäitustel 2014 Riias, 2013 Frankfurdis, New Yorgis, 2012 Baselis, Turu linnas, 2011 Moskvas, Tallinnas, Osnabrückis (Saksamaa), 2007 Tallinnas, Tartus, 2006 Peterburis, Aizputes (Läti); isikunäitused: 2014 Nantes (Prantsusmaa), 2012 Oldenburgis (Saksamaa), 2010 Tartus, Tallinnas.

Auhinnad: 2012 Kultuurkapitali aastapreemia; 2012 Prix Ars Electronica (Golden Nica) Interaktiivne kunst; 2011 Köler Prize, nominatsioon.

Kunstiloomingus on minu peamine inspiratsiooniallikas infoühiskond oma pidevas muutumises. Kuna minu vanemate taustaks on teadus- ja majandusvaldkond, puutusin tehnikaga kokku juba lapsepõlves 1980-ndail. Nõukogude Liidus tuli puuduv tehnika ise meisterdada. Meie kodus olid isetehtud arvutid, raadiod, satelliitvastuvõtjad jpm. DIY (ingl valmista see ise) oli tollal tehnika vallas tavapärane põhimõte.

Digitaalsete süsteemide arenedes hakkasin märkama muutusi meie igapäevaelus – kuidas kasutasime linnaruumi, suhtlesime sõpradega, tegime fotosid või suhtusime privaatsusesse. Need arengud näivad kulgevat äraarvamatus suunas ja see tundmatus ongi minu tööde teema.

Püüdsin selle teemaga suhestuda informaatikat ja matemaatikat õppides, mis aga ei viinud mind otsitud küsimuste ja vastusteni. Lahenduse leidsin hoopis hobina alustatud fotograafias, mis aitas maailma näha ja analüüsida. Fotode abil dokumenteerisin kõigile nähtavat linnaruumis ja privaatseid hetki oma sõpruskonnas. Õpingud Kunstiakadeemias arendasid oskust analüüsida ühiskonda fotograafia kaudu.

Paraku ei olnud minu uurimisobjektid eriti fotogeenilised. Füüsilise reaalsuse jaoks loodud vahendid ei soosi meie elu virtuaalse poole jäädvustamist. Ilmnes, et kaamera ei ole parim võimalik abimees reaalsuse uue tasandi talletamisel ja vahendamisel. Kaamera tagant välja astumine avas minu jaoks uued võimalused ühiskonna dokumenteerimiseks ja kriitiliseks analüüsiks. Tehnika oli olnud minu tööde teema ja muutus nüüd ka teostamise vahendiks, võimaldades ilmekalt ja mõjusalt näidata meie igapäeva.

Tagasiside