Jaga

Prindi

Nr 31, juuni 2015

Fookus: Eesti arengu võti on koolis. Eesti saab nutikalt maailma majanduses kaasa lüüa siis, kui haridussüsteem meie elanikke selleks parimal moel ette valmistab. Meie töö peab andma suuremat lisandväärtust.

Esimest korda ilmuvad Riigikogu Toimetised (RiTo) täielikus värvitrükis. RiTo nr. 31 sisaldab kokku 19 artiklit, sealhulgas Riigikogu fraktsioonide esindajate vestlusring Eesti inimvara olukorrast (muuhulgas: kas meil oleks vaja pagulasi?) ning kolm eelretsenseeritud artiklit. Neist “Uuringute” rubriigis ilmunud artiklis vaatleb EBSi ja Tartu Ülikooli õppejõud, vastne doktor Marge Täks õppiva asjatundja kontseptsooni ehk kuidas hakkama saada tööjõuturul kiiresti muutuvates oludes. Tartu Ülikooli majandusõppejõud Merike Kaseorg uurib aga teadmusvahetust praktikaprotsessis. Värvitrüki võimalusi testib Gert Uiboaia kaastöö, mis tutvustab Eesti riigivapi saamislugu ning erinevaid vapi kavandeid läbi aegade.

Peatoimetaja veerg

RiTo vestlusring

Fookus

Poliitiline mõte

Uuringud

Varia

Rahvusvahelised parlamendiuudised

Autoritest

Nimeregister

Tagasiside