Nr 44

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 44 autoritest

MARE AINSAAR, Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika kaasprofessor

Sündinud 1966. aastal Tallinnas.
Haridus: MSc (geograafia) 1994, Tartu Ülikool; PhD (sotsiaalteadused) 2004, Turu ja Tartu Ülikool (sotsiaalteadused); järeldoktorantuur Max Plancki demograafia instituudis Rostockis, lühiõpingud Oxfordi Ülikoolis, Kesk-Euroopa Ülikoolis Budapestis, Praha Karli Ülikoolis.
Töö: Eesti rahvastikuministri nõunik 1999–2003 ja 2008–2009; Tartu Ülikoolis: lektor, teadur 1993–2012, teadus-arendusosakonna juhataja 2005–2007; ühiskonnateaduste instituudi vanemteadur 2012–2020, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika kaasprofessor 2021–. Euroopa Sotsiaaluuringu teaduskoordinaator Eestis.
Peamised uurimisteemad: perede heaolu, sotsiaalpoliitika mõju, uurimismetoodika ja ränne.

LEHO AINSAAR, Tartu Ülikooli geoloogia professor

Sündinud 1963. aastal Tartus.
Haridus: geoloogia diplom 1986, MSc (geoloogia) 1992, PhD (geoloogia) 2001, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli geoloogia instituudi assistent 1986–1993, geoloogia lektor 1993–2003, geoloogia vanemteadur 2003–2019, geoloogia juhtivteadur ja professor 2020–, loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan 2020–.
Ühendused: Eesti Geoloogia Seltsi liige.

ANNELA ANGER-KRAAVI, Cambridge’i Ülikooli kliimapoliitika uurimisgrupi juht ja õppejõud

Sündinud 1972. aastal Eikla külas Saaremaal.
Haridus: BSc ja MSc (bioloogia) 1994, Tartu Ülikool; ärikorralduse diplom 1994, Primex Mentori ärikool Tartus; BSc (rahvamajandus) 2004, Tallinna Tehnikaülikool; MPhil (keskkonnapoliitika) 2006, PhD (kliimamuutuste majandus) 2011, Cambridge’i Ülikool.
Töö: lektor ja kliimapoliitika uurimisgrupi juht Cambridge’i Ülikoolis Inglismaal; pikaajalise kogemusega ekspert kliimamuutuste majanduses ja poliitikas ning rahvusvahelistes kliima-alastes läbirääkimistes: ÜRO Kliimamuutuste Raamkonventsiooni (UNFCCC) Kliimamuutuste Poliitika Rakendamise Mõjude Komisjoni (KCI) kaasjuht; Teaduse ja Tehnoloogia Komisjoni (SBSTA) asejuht ja Euroopa Liidu kliimamuutuste poliitika läbirääkija selle konventsiooni juures; nõustanud ja nõustab mitmeid ÜRO organisatsioone ja riikide (sh Eesti) valitsusi.
Ühendused: haridusliku heategevusorganisatsiooni The Cambridge Trust for New Thinking in Economics tegevjuht; Eesti Rooma Klubi liige.

KERTU BIRGIT ANTON, Tartu Ülikooli üliõpilane

Sündinud 2003. aastal Tartus.
Haridus: Õigusteaduse bakalaureuseõpe 2021–, Tartu Ülikool.
Ühendused: Fridays For Future Eesti 2019–…; MTÜ Loodusvõlu, juhatuse liige, 2021–

AARO HAZAK, Tallinna Tehnikaülikooli ja Helsingi Ülikooli majandusteadlane

Sündinud 1978. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (majandus) 2000, MA (majandusteadus) 2002, PhD (finantsökonoomika) 2008, Tallinna Tehnikaülikool; postdoc uurimistöö ja kursused 2008, Zürichi Ülikool, Šveitsi panganduse instituut.
Töö: AS PricewaterhouseCoopers Advisors konsultant, juhtivkonsultant (1998–2014); Tallinna Tehnikaülikooli teadur, vanemteadur 2005–2013, institutsionaalse ökonoomika professor 2014–, Helsingi Ülikooli külalisteadlane 2021–.

IVO JAANISOO, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitustegevuse valdkonnajuht

Sündinud 1988. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (ehitustehnoloogia ja -juhtimine) 2011, VIA University College, Horsens (Taani); MSc (ehitusjuhtimine) 2016, Chalmersi Tehnikaülikool, Göteborg (Rootsi).
Töö: Kodumaja AS projekteerimise projektijuht 2013–2014, tootearenduse insener 2011–2013; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitustegevuse valdkonnajuht 2016–2018, ehitus- ja elamuosakonna juhataja 2018–.

TIINA KAALEP, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja

Sündinud 1964. aastal Vana-Vigalas.
Haridus: ajakirjandus 1987, Tartu Ülikool. Täienduskoolitused Raadio Vaba Euroopa
(RFE/RL) juures 1992, uuriva ajakirjanduse metoodika alal USAs 1996.
Töö: Eesti Raadio Tartu stuudio reporter, teadus- ja folkloorisaate juht 1987–1992; Raadio 2 Tartu toimetuse juht ja saatejuht 1992–1994; ajalehe Postimees uudistetoimetuse juhataja 1994–1998; ajalehe Eesti Ekspress A-osa juht, peatoimetaja asetäitja, peatoimetaja 1998–2006; AS Eesti Ekspressi Kirjastus juhatuse liige 2002–2006; lähetusel Portugalis 2006–2009; ERRi juhatuse liige: ERRi portaalid, programmide uudiste- ja poliitikasaated, Vikerraadio ja Raadio 4, 2009–2012; Ekspress Grupi raamatukirjastuse Hea Lugu juhatuse liige ja peatoimetaja 2012–; Riigikogu Toimetised peatoimetaja 2020–.
Ühendused: Pressinõukogu liige ja esimees 2003–2005; MTÜ EH Fond nõukogu liige 2006–; toimetanud ja kirjutanud raamatuid, filmi- ja teleprojekte; ERRi juhatuse liikmena ERRi esindaja EBU raadiokogunemistel 2009–2012.

TUNNE KELAM, Euroopa Parlamendi liige 2004–2019

Sündinud 1936. aastal Tallinnas.
Haridus: ajalugu 1959, Tartu Ülikool.
Töö: Eesti Nõukogude Entsüklopeedia vanemteadustoimetaja 1965–1975; Kreutzwaldi-nim ENSV Riikliku Raamatukogu vanembibliograaf 1976–1979; ajakirja Akadeemia esindaja Tallinnas, toimetaja 1988–1990; Eesti Komitee esimees 1990–1992; VII, VIII, IX ja X Riigikogu liige, aseesimees 1992–2003; Euroopa Parlamendi liige 2004–2019.
Ühendused: Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) rajajaid 1988, esimees 1993–1995; Eesti Kongressi liige 1990–1992; Põhiseaduse Assamblee liige 1991–1992; Eesti Skautide Ühingu peavanem 1996–2008; Isamaaliidu esimees 2002–2005; erakonna Isamaa auesimees 2019–.

MARGIT KELLER,Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor

Sündinud 1971. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (inglise filoloogia) 1995; MA (meedia ja kommunikatsioon) 1999; PhD (meedia ja kommunikatsioon) 2004, Tartu Ülikool.
Töö: Eesti Erastamisagentuur, projektijuht 1994–1995; kommunikatsiooniagentuur Hill & Knowlton Eesti, vanemprojektijuht 1995–1999; Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna lektor 2000–2005, vanemteadur 2005–2015, sotsiaalse kommunikatsiooni vanemteadur/kaasprofessor 2015–, ühiskonnateaduste instituudi juhataja 2016–.
Ühendused: AcademiaNet 2020–; Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon 2003–, Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsiooni tarbimissotsioloogide võrgustiku (RN05) juht 2012–2017; Ida-Virumaa teadusnõukogu liige 2020–; Arvamusfestivali nõukoja liige 2020–; Ida-Virumaa noorte kliimakogu ekspertkomisjoni liige 2021–; Eesti Teadusagentuuri sotsiaalteaduste ekspertkomisjoni liige 2019–.

ALAR KILP, Tartu Ülikooli võrdleva poliitika lektor

Sündinud 1969. aastal Tartus.
Haridus: MA (politoloogia) 2002, PhD (politoloogia) 2012, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli võrdleva poliitika lektor 2004–, riigiteaduste bakalaureuseõppe programmijuht 2014–.

KALLE KIRSIMÄE, Tartu Ülikooli geoloogia-mineraloogia professor, akadeemik

Sündinud 1967. aastal Tartus.
Haridus: BSc (geoloogia) 1992, MSc (rakendusgeoloogia) 1994; PhD (pinnakatte ja rakendusgeoloogia) 2000, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli geoloogia instituudi laborant, assistent, lektor ja teadur 1992–2001, geoloogia-mineraloogia professor 2002–.
Ühendused: Eesti Teaduste Akadeemia liige

SIIM KRUSELL, SA Kutsekoja OSKA vanemanalüütik

Sündinud 1979. aastal Raplas.
Haridus: MA (sotsioloogia) 2002, Tallinna Ülikool.
Töö: Statistikaamet, peaanalüütik, 2007–2016; SA Kutsekoja OSKA vanemanalüütik, 2016–.

ENN LUST, Tartu Ülikooli füüsikalise keemia professor, akadeemik

Sündinud 1956. aastal Atsalama külas Ida-Virumaal.
Haridus: keemia 1980, keemiakandidaat 1989, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli keemia osakonna insener, 1980–1985, teadur 1986–1991, dotsent 1991–1997, füüsikalise keemia professor 1997–, keemia instituudi direktor 2008–. Teadustöö põhisuunad: kütuseelementide, Na-ioonakude, superkondensaatorite, hübriidsuperkondensaatorite materjalide ja süsteemide arendus; neutronkiirgusel põhinevate meetodite arendamine elektrokeemiliste süsteemide uurimiseks; FIB-SEM-EDX, FIB-TOF-SIMS ja kõrgtemperatuurse elektrokeemilise XRD meetodi arendamine; elektrilise kaksikkihi ehituse ja adsorptsiooninähtuste uurimine.
Ühendused: Science Advice for the Benefit of Europe, International Society of Electrochemistry, American Electrochemical Society, Eesti Teaduste Akadeemia liige.

ANNE MENERT, Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi teadur

Sündinud 1955. aastal Tallinnas.
Haridus: toiduainete tehnoloogia insener 1979, MSc (keemiline tehnoloogia) 1994, PhD (keemiatehnika) 2001, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Tallinna Polütehnilise Instituudi biokeemia kateedri laborant 1977–1979, insener 1979, Tallinna Tehnikaülikooli keemiainstituudi nooremteadur 1981–1994, teadur 1994–2002, dotsent 2002–2005, vanemteadur 2002–2011; külalisteadur Kaiserslauterni Tehnikaülikoolis (Saksamaa) 1996, Lundi Ülikoolis (Rootsi) 1997–1998, Tampere Tehnikaülikoolis (Soome) 2005–2006; Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi teadur 2012–; BiotaTec OÜ teadusjuht 2012–.
Ühendused: Eesti Mikrobioloogide Ühenduse liige 2000–; International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry liige 2000–; mitme erialase ajakirja retsensent 2006–.

URVE METS, SA Kutsekoda OSKA uuringujuht

Sündinud 1962. aastal Tallinnas.
Haridus: MA (matemaatika-füüsika, lisaeriala informaatika) 1985, Tallinna Ülikool
Töö: Tallinna 32. Keskkooli matemaatika- ja arvutiõpetaja 1985–1995; Baltic Computer Systems AS koolitusjuht-metoodik 1995–2000; BCS Koolitus AS tegevjuht, juhataja 2000–2015; SA Kutsekoda OSKA uuringujuht 2015–.

KADRI MÄNNASOO, Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi professor

Sündinud 1972. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (majandusteadus) 1995, Tartu Ülikool; MA (majandus ja ärijuhtimine) 1998, Stockholmi Ülikool, Rootsi; PhD (majandusteadus) 2008, Tartu Ülikool.
Töö: Eesti Panga ökonomist 1999–2007; Tartu Ülikooli erakorraline teadur 2005–2008; Eesti Panga külalisuurija 2010–2011; Swedbanki kliendianalüütika valdkonna juht 2007–2009, 2011–2013; külalisteadur: Hamburgi Ülikool 2014, Soome keskpanga uurimisinstituut BOFIT 2017, IUPUI, USA 2019; Tallinna Tehnikaülikooli majanduse ja rahanduse instituudi vanemteadur, professor, direktor, majandusmatemaatika, statistika ja ökonomeetria õppetooli juhataja 2010–2021, majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi professor 2021–.
Õppe- ja teadustöö valdkonnad: rakenduslik ökonomeetria, ettevõtete investeerimismustrid, ekspordi ja innovatsiooni seosed, tootlikkus, ettevõtlus- ja innovatsioonitoetuste tulemuslikkus. Juhtinud rahvusvahelisi uurimisprojekte.

KATRIN PIHL, SA Kutsekoja OSKA uuringujuht

Sündinud 1990. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika) 2012; MA (Euroopa õpingud) 2017, Tartu Ülikool.
Töö: Sisekaitseakadeemia välissuhete vanemspetsialist, 2014–2017; SA Kutsekoja OSKA uuringujuht, 2017–.

JÜRI RASS, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsler

Sündinud 1958. aastal Tallinnas.
Haridus: ehitusinsener 1981; PhD (tehnikateaduste kandidaat) 1990, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Novarc Grupp Asi ehitusmaterjalide labori juhataja 1981–1989, teaduskeskuse juhataja 1989–1990, juhatuse esimees 1991–2017, nõukogu esimees 2017; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler 2017–.

KAI ROSIN, Keskkonnaagentuuri nõunik

Sündinud 1976. aastal Raplas.
Haridus: inseneridiplom (hüdrometeoroloogia ja loodushoid), 1998, Eesti Mereakadeemia; BA (hüdrometeoroloogia ja loodushoid), 2001, Tallinna Ülikool; PhD (loodusteadused), 2012, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia instituudi spetsialist 1998–2004, peaspetsialist 2004–2007, andmekogude osakonna juhataja 2007–2010, nõunik 2010–2013; Eesti Mereakadeemia õppejõud 1999–2000, assistent 2003–2006, lektor 2006–2009; Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide instituudi insener 2009–2013, lektor 2013–2018; Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialist 2013–2021, nõunik 2021–.
Ühendused: Eesti Meteoroloogia Seltsi asutaja ja juhatuse liige 2018–.

KADRI SIMSON, Euroopa Komisjoni energeetikavolinik

Sündinud 1977. aastal Tartus.
Haridus: ajalugu 2000, Tartu Ülikool; MA (politoloogia) 2003, University College London.
Töö: Tartu Ülikooli Raamatukogu eurodokumentatsiooni keskuse konsultant 1998–1999; Tallinna Linnavolikogu nõunik 1999; Tallinna Linnapea nõunik 2001–2002; NATO Parlamentaarse Assamblee uurimisassistent 2003; Eesti Keskerakonna peasekretär 2003–2007; XI, XII, XIII ja XIV Riigikogu liige, sh riigikaitsekomisjoni aseesimees 2007–2009, Keskerakonna fraktsiooni esimees 2009–2016 ja 2019; majandus- ja taristuminister 2016–2019; Euroopa Komisjoni energeetikavolinik 2019–.
Ühendused: Eesti Keskerakonna liige 1995–.

MARKUS SOMP, Tallinna Tehnikaülikooli ärirahanduse magister

Sündinud 1995. aastal Tallinnas.
Haridus: BSc (äriinfotehnoloogia) 2018, MA (ärirahandus ja majandusarvestus) 2020, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Eesti Energia finantskauplemise osakonna energiakaubanduse üksuse analüütik-kaupleja 2018–.

LAURI TAMMISTE, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse direktor

Sündinud 1980. aastal Tartus.
Haridus: BA (avalik haldus) 2004, Tartu Ülikool.
Töö: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tehnoloogia ja innovatsioonitalituse peaspetsialist 2004–2006, majandusanalüüsi talituse juhataja 2006–2008, majandusarengu osakonna juhataja 2008–2009, energeetikaosakonna juhataja 2009–2011, Arengufondi energia- ja rohemajanduse juht 2011–2012, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus juhatuse liige 2012–2016, SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse juhataja 2016–.

ANDRES TARAND, klimatoloog

Sündinud 1940. aastal Tallinnas.
Haridus: klimatoloogia, 1963, geograafiakandidaat 1973, Tartu Riiklik Ülikool.
Töö: Tallinna Botaanikaaia teadur, sektorijuhataja, teadusdirektor, direktor 1968–1990; EV Ülemnõukogu saadik 1990–1992; Eesti Kongressi ja selle alaliste tööorganite Eesti Komitee ja Põhiseaduse Assamblee liige, 1990–1992; Eesti Vabariigi Ülemnõukogu, VII, VIII, IX, X Riigikogu liige; Eesti Vabariigi keskkonnaminister 1992–1994, peaminister 1994–1995; Euroopa Parlamendi liige 2004–2009.
Ühendused: Sotsiaaldemokraatlik Erakond, esimees 1996–2002; Eesti Geograafia Selts; Säästva Eesti Instituudi ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse nõukogu; Eestimaa Looduse Fondi nõukogu; Globe International Euroopa regiooni asepresident 1999, Eesti Rooma klubi liige.

TIMO TATAR, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler

Sündinud 1982. aastal Tallinnas.
Haridus: BSc (soojusenergeetika) 2005, MSc (soojusenergeetika) 2008, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: ettevõtetes Fortum Termest AS 2000–2006, Riigi Kinnisvara AS 2006–2008, Eesti Energia 2008–2012; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja 2012–2019, energeetika ja maavarade asekantsler 2019–.
Ühendused: Eesti soojustehnikainseneride Seltsi liige; Elering AS nõukogu liige, auditikomitee esimees 2012–; Eesti Geoloogiateenistuse nõukogu esimees 2019–.

KAIA TÕNSUAADU, Tallinna Tehnikaülikooli anorgaaniliste fosforiühendite keemia vanemteadur

Sündinud 1951. aastal Tallinnas.
Haridus: keemiatööstuse tehnoloogia insener 1975, Tallinna Tehnikaülikool; keemiakandidaat 1984, Moskva V. I. Mendelejevi nim Keemiatehnoloogia Instituut; PhD 1995, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Tallinna Tehnikaülikooli mineraalväetiste laboratooriumi vanemlaborant ja nooremteadur, 1975–1985, vanemteadur 1985–.
Ühendused: Tallinna Tehnikaülikooli anorgaaniliste materjalide teaduslabori nõukogu liige 2010−2015.

KRISTIINA VAIN, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse projektijuht-analüütik, magistrant

Sündinud 1996. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (riigiteadused) 2016, magistrantuur (poliitika ja valitsemine digiajastul) 2020–, Tartu Ülikool.
Töö: MTÜ Inimõiguste Instituudi projektiassistent 2019–2020,
AS PricewaterhouseCoopersi finantsauditi nooremkonsultant 2019–2021, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse projektijuht-analüütik 2021–.
Ühendused: EÜS Põhjala 2016–, Riigiteaduste Selts 2018–2019, Rahvusvaheliste Suhete Ring 2017–2019.

VAIKE VAINU, Turu-uuringute ASi analüütik

Sündinud 1984. aastal Tartus.
Haridus: BA (sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika) 2006, Tartu Ülikool; MA (sotsioloogia) 2008, Tallinna Ülikool.
Töö: Turu-uuringute ASi uuringujuht ja analüütik 2007–.

TANEL VALLIMÄE, Tallinna Ülikooli õppejõud

Sündinud 1975. aastal Viljandis.
Haridus: BA (politoloogia) 2001, Tartu Ülikool; MA (riigiteadused) 2004, riigi- ja poliitikateaduste doktorantuur 2004–, Tallinna Ülikool.
Töö: Tallinna Ülikoolis: kodanikuühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse (KUAK) teadur 2005–2015, ühiskonnateaduste instituudi, RASI (noorem)teadur 2015–2019, nooremlektor 2021–. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) taotlusvoorude hindaja 2017–.
Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liidu liige.

TRIIN VIHALEMM, Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor

Sündinud 1968. aastal Tartus.
Haridus: BA (ajakirjandus) 1991, MA (sotsioloogia) 1993, PhD (massikommunikatsioon) 1999, Tartu Ülikool.
Töö: AS Emor projektijuht, asedirektor, arendusjuht 1993–1998; Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna lektor 1999–2001, meedia ja kommunikatsiooni ja sotsiaalse kommunikatsiooni dotsent 2001–2011, kommunikatsiooniuuringute professor 2011–.
Ühendused: AcademiaNet 2020–; Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon 1998–; Eesti Sotsioloogide Liit 1993–; Eesti Koostöö Kogu nõukogu 2018–2021; Ametnikueetika komitee 2014–; Üliõpilaskonna Sihtasutuse nõukogu 2017–; Tartu Ülikooli akadeemiline komisjon 2017–.

PIRET VILJAMAA, Eesti Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialist

Sündinud 1971. aastal Tallinnas.
Haridus: infotöötaja 1994, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse, sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialist 2001–.

Tagasiside