Nr 9

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 9 autoritest

Olav Aarna, Riigikogu liige

Sündinud 1942 Tallinnas. Haridus: automaatika ja telemehaanika, Tallinna Polütehniline Instituut 1965; Stockholmi Kuninglik Tehnikaülikool 1975-76; tehnikateaduste doktor 1986, Harkivi Raadiotehnika Instituut. Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 1990, Soome-Rootsi Inseneriteaduste Akadeemia välisliige 1991, Tampere Tehnikaülikooli audoktor 1996. Töö: Tallinna Tehnikaülikool 1965-2002: professor 1987-2002, automaatikakateedri juhataja 1983-91, rektor 1991-2000; Colorado ülikooli külalisprofessor 1989; Estonian Business School’i rektor 2000-03; X Riigikogu 2003-. Ühendused: Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica; Eesti Euroopa Liikumine 1997-, MTÜ Eesti Haridusfoorum 1999-.

Eiki Berg, Riigikogu liige

Sündinud 1970 Tartus. Haridus: geograaf, Tartu Ülikool 1993; täiendanud end Uppsalas 1992, Århusis 1996-98 ja Oslos 1997-98; filosoofiadoktor geograafia alal 1999. Töö: Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Kõrgem Kommertskool 1993-95; Eesti Diplomaatide Kooli külalislektor 1997 ja 1998; Tartu Ülikool 1996-2003: lektor, politoloogia osakonna juhataja, sotsiaalteaduskonna prodekaan 2001-03; X Riigikogu 2003-.Ühendused: Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica; Välis-Eesti Uuringute Keskuse nõukogu 1996-, Eesti Teadusfondi sotsiaalteaduste ekspertkomisjon 2001-03, Tartu Ülikooli nõukogu 2001-03, ECPR Standing Group on International Relations, korraldav komitee 2001-, Peipsi Koostöö Keskuse nõuandev kogu 2001-.

Jüri Engelbrecht, Eesti Teaduste Akadeemia president

Sündinud 1939 Tallinnas. Haridus: insener, Tallinna Polütehniline Instituut 1962; PhD 1968, Tallinna Polütehniline Instituut; DSc 1981, Kiiev. Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 1990, Budapesti Tehnikaülikooli audoktor 1999, mitme akadeemia välisliige. Eesti teaduspreemia 1992, Humboldti preemia 1993. Töö: Küberneetika Instituut 1969-; Tallinna Tehnikaülikool 1992-; Eesti Teaduste Akadeemia president 1994-; külalisuurija ja -professor: Tšehhi Tehnikaülikool 1967-68, Newcastle’i (upon Tyne) ülikool 1979-80, Messina ülikool 1981, 1987, 1990, Cambridge’i ülikool 1989, Sidney Sussex College, Cambridge, 1994, Pariisi 6. ülikool 1991, Rhein-Westfahli Tehnikaülikool, Aachen, 1992 ja 1995, Torino ülikool 1996, Duisburgi ülikool 2003.Ühendused: Rahvusvahelise Teoreetilise ja Rakendusmehaanika Ühingu juhatus, Euroopa Mehaanikaühingu vanematekogu esimees, Euroopa Teadusfondi täitevkomitee, Euroopa Akadeemiate Assotsiatsiooni töörühma esimees, riigi teaduspreemiate komisjoni esimees.

Eveli Illing, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS projektijuht

Sündinud 1977 Põlvamaal. Haridus: avaliku halduse bakalaureus, Tartu Ülikool 1999, avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika magister, Tartu Ülikool 2003; Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), Euroopa Poliitika Instituut, Euroopa avaliku halduse magistriprogramm (EMPA) 2000, Wittenbergi ülikool, Ohio, USA 1998. Töö: Tartu Ülikooli avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakond, õppejõudude assistent 1999; Välisministeeriumi poliitikaosakonna 1A büroo 2000; Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nõunik-abi 2001-02; Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS projektijuht 2002-. Ühendused: Eesti Naisüliõpilaste Selts.

Kaido Jaanson, Tartu Ülikooli õppejõud

Sündinud 1940 Pärnus. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1965, aspirantuur 1968-71, ajalookandidaat 1975.Töö: Tartu Ülikooli üldajaloo kateedri õpetaja, vanemõpetaja ja dotsent 1971-91, lähiajaloo õppetooli dotsent 1991-95, politoloogia osakonna juhataja 1995-99, rahvusvaheliste suhete professor 1995-2001, rahvusvaheliste suhete õppetooli hoidja 2001-. Ühendused: EV presidendi akadeemiline nõukogu 1997-, Eesti Diplomaatide Kooli nõukogu, okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riiklik komisjon.

Ülo Kaevats, Tallinna Tehnikaülikooli filosoofiaprofessor

Sündinud 1947 Kassaris. Haridus: füüsika ja teadusfilosoofia, Tartu Riiklik Ülikool 1972; filosoofiakandidaat 1981, Vilniuse Riiklik Ülikool. Töö: Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi teadur 1973-81; Teaduste Akadeemia filosoofiakateedri dotsent 1981-89; “Eesti entsüklopeedia” peatoimetaja 1989-92; EV riigisekretär 1992-95; Eesti Entsüklopeediakirjastuse peatoimetaja 1995-99; Tallinna Tehnikaülikooli filosoofiaprofessor, humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudi direktor 1999-. Ühendused: Teaduse Ajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühenduse juhatus, Eesti Teadlaste Liidu volikogu, Eesti Rooma Klubi, Eesti Entsüklopeediakirjastuse nõukogu aseesimees, Tartu Ülikooli kuratooriumi esimees 1995-2000.

Aare Kasemets, Tartu Ülikooli doktorant

Sündinud 1963 Pärnus. Haridus: agronoomia, maasotsioloogia, Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1987; ajakirjandus, sotsioloogia, Tartu Ülikool 1993; ajakirjanduse bakalaureus 1995, sotsioloogia magister 2001, doktoriõpe õigus- ja kommunikatsioonisotsioloogias, Tartu Ülikool 2001-. Töö: Riigikogu majanduskomisjoni nõunik 1993-95; Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna juhataja 1995-2003; Riigikogu Kantselei nõunik 2003; Euroopa Parlamendiuuringute ja -dokumentatsiooni Keskuse (ECPRD) korrespondent 1996-2003; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 1999-2001. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liidu juhatus 1997-99 ja 2001-03, Eesti Rooma Klubi, Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua esinduskogu 2003-, Eesti Klubi, Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon.

Keit Kasemets, Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi juhataja

Sündinud 1976. Haridus: politoloogia bakalaureus, Tartu Ülikool 1998, MA 2000. Töö: Tartu Ülikooli politoloogia osakonna assistent 1998-99; Tallinna Pedagoogikaülikooli riigiteaduste osakonna lektor, teadusassistent ja programmijuht 1999-2001; Estonian Business School`i lepinguline õppejõud 2000-; Tartu Ülikooli Euroopa Kolledźi lepinguline õppejõud 2000-; Riigikantselei eurointegratsiooni büroo koolitustalituse juhataja 2001-02; Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi sisekoostöö talituse juhataja 2002-03, sekretariaadi juhataja asetäitja 2003-04, juhataja 2004-. Ühendused: Tartu Ülikooli Euroopa Kolledźi nõukogu 1999-, rahvusvahelise euroteaduskonna nõukogu 2001-, üliõpilaskorporatsioon Rotalia.

Juhan Kivirähk, OÜ Uuringukeskus Faktum juhatuse esimees

Sündinud 1957 Tallinnas. Haridus: majandusküberneetik, Tartu Riiklik Ülikool 1980; sotsioloogia aspirantuur, Eesti Teaduste Akadeemia, 1984-87. Töö: Tele-raadiokomitee Informatsiooni- ja Arvutuskeskuse insener-sotsioloog 1980-88; Mainori avaliku arvamuse uuringute keskuse osakonnajuhataja 1988-91; EV Ülemnõukogu esimehe kantselei konsultant 1991-92; AS-i Emor asedirektor 1992-95; Siseministeerium, ministri nõunik 1995; Sõnumilehe arvamustoimetaja 1995-96; Riigikantselei peaministri nõunik – valitsuse pressibüroo direktor 1996-98; ES Turu-uuringute AS-i uuringudirektor 1998-2002; OÜ Uuringukeskus Faktum juhatuse esimees 2002-. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liidu juhatus, 1994-96 president.

Ants Kukrus, Tallinna Tehnikaülikooli majandusõiguse korraline professor

Sündinud 1940 Valgas. Haridus: insener, Tallinna Polütehniline Instituut 1966; patentoloog, NSVL Patendiinstituut (Moskva) 1971; õigusteaduse kandidaat 1976, ENSV Teaduste Akadeemia, PhD. Töö: Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur 1969-70, teadusliku uurimise sektori osakonnajuhataja 1970-82, töökaitse kateedri dotsent 1982-87, ohutuse ja õiguse kateedri juhataja 1987-92, territoriaalmajanduse instituudi direktor, majandusõiguse õppetooli juhataja, professor 1992-2002, avaliku sektori majanduse instituudi majandusõiguse õppetooli juhataja, professor 2002-; Tartu Ülikooli Õigusinstituudi külalisprofessor. Ühendused: Rahvusvahelise Tööstusomandi Kaitse Assotsiatsiooni (International Association for the Protection of Industrial Property, AIPPI) Nõukogude grupp 1980-91, Rahvusvahelise Intellektuaalomandi Kaitse Assotsiatsiooni (International Association for the Protection of Intellectual Property, AIPPI) Eesti töörühm 1992-, korp! Leola.

Mikko Lagerspetz, Eesti Humanitaarinstituudi sotsioloogia korraline professor

Sündinud 1963 Soomes Turus. Haridus: sotsioloogia, psühholoogia ja muusikateadus, Turu ülikool ja Åbo Akademi, poliitikateaduste magister 1989, poliitikateaduste doktor (sotsioloogia) 1996, Turu ülikool; kompositsiooniõpingud Tallinna Riiklikus Konservatooriumis 1989-92. Töö: Eesti Humanitaarinstituudi õppejõud 1990-, professor 1997-, rektor 1998-2001; Tallinna Ed Vilde nim Pedagoogilise Instituudi vanemõpetaja 1991-92; Turu ülikooli külalis-kaasprofessor 1997-. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liit, Avatud Eesti Fondi nõukogu, The Westermarck Society, Elias Lönnroti Selts, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura.

Lauri Leppik, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik

Sündinud 1964 Tallinnas. Haridus: matemaatika-füüsika eriala, Tallinna Pedagoogiline Instituut 1990 (cum laude); Varssavi Ülikool 1988-89; sotsiaaltöö magistriõpe Lõuna-Connecticuti ülikoolis 1992-93; sotsiaaltöö magister 2003, Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Tartu Teaduspargi projektijuht 1990-91; Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika lektor 1991-95; Sotsiaalkindlustusameti nõunik 1995-97 ja peadirektori asetäitja 1997-98; Euroopa Ülikooli Robert Schumani Keskuse (Itaalia) teaduslik kaastöötaja 1998; Sotsiaalministeeriumi nõunik 1999-2001; vabakutseline analüütik; Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS kaastöötaja 2001-.Ühendused: Euroopa Sotsiaalkindlustuse Instituut.

Ülle Madise, Riigikogu põhiseaduskomisjoni nõunik

Sündinud 1974 Tartus. Haridus: õigusteaduse bakalaureus, Tartu Ülikool 1998 (cum laude), magister 2001 (cum laude), Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna avaliku halduse osakonna doktorant 2001-. Töö: Justiitsministeeriumi avaliku õiguse osakonna spetsialist 1997-98 ja juhataja 1998-2002, justiitsministri nõunik 2002; Riigikogu põhiseaduskomisjoni nõunik, sekretariaadi juhataja 2002-. Ühendused: Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS nõukogu 2004-.

Markus Meckel, Saksa Bundestagi liige

Sündinud 1952 Brandenburgis. Haridus: teoloogiaõpingud Naumburgis ja Berliinis 1971-78. Töö: a-ni 1988 tegev kirikuelus ning osales opositsioonilises tegevuses, Sotsiaaldemokraatliku Partei (SDP) asutajaid end Ida-Saksamaal 1989, Saksa Demokraatliku Vabariigi välisminister1990, Saksa Liidupäeva (Bundestag) liige 1990-, väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige, Saksa-Poola parlamendirühma esimees 1994-, SDP fraktsiooni Ida-ja Kesk-Euroopa töörühma eesistuja, Saksa delegatsiooni juht NATO Parlamentaarse Assamblee juures 1998-; assamblee asepresident 2000-02. Maarjamaa risti II klassi orden 2004 teenete eest Eesti aitamisel NATO liikmesuse saavutamisel.

Poigo Nuuma, Tallinna Tehnikaülikooli majandusõiguse õppetooli erakorraline dotsent

Sündinud 1932 Tartus. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1960; õiguskandidaat 1973. Töö: kohtunik ja kohtu esimees 1960-74; Tallinna Polütehnilise Instituudi vanemõpetaja ja dotsent 1975-80; justiitsministri asetäitja 1980-84; Kohtuekspertiisi Teadusliku Uurimise Laboratooriumi direktor 1984-88; justiitsministri esimene asetäitja 1988-90; Eesti Lennuameti peaspetsialist-jurist 1990-91; Tallinna Tehnikaülikooli dotsent 1991-92 ja erakorraline dotsent 2002-; Tallinna Linnakohtu kohtunik ja kohtu esimees 1993-97; erakõrgkooli SE Veritas dekaan 1997-2003.

Enno Oidermaa, Akadeemia Nord lektor

Sündinud 1941 Põlvamaal Viluste külas. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1968, pankrotihaldur 1993. Töö: Tallinna Tehnikaülikooli lektor 1984-2004; Akadeemia Nord lektor 1994-. Ühendused: Eesti Juristide Liit.

Mihkel Oviir, riigikontrolör

Sündinud 1942 Märjamaal. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1975. Töö: Justiitsministeerium 1972-2002: ministri abi, osakonnajuhataja, kantsler 1992-2002 (Euroopa Nõukogu ekspert Armeenias ja Gruusias 1999-2000); EV õiguskantsleri asetäitja-nõunik 2002-2003; riigikontrolör 2003-.Ühendused: Eesti Juristide Liidu volikogu (liidu asutajaliige ja esimene tegevvanem).

Juhan Parts, peaminister

Sündinud 1966 Tallinnas. Haridus: jurist, Tartu Ülikool 1999.Töö: Justiitsministeeriumi asekantsler 1992-98, riigikontrolör 1998-2002, EV peaminister 2003-. Ühendused: Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica.

Tiina Randma-Liiv, Tartu Ülikooli haldusjuhtimise õppetooli hoidja

Sündinud 1968 Tallinnas. Haridus: majandusküberneetik, Tartu Ülikool 1991; avaliku halduse magister 1993, New Yorgi ülikool; doktor 1999, Loughborough’ ülikool. Töö: ÜRO majanduse ja sotsiaalarengu osakond 1993; Maailmapank 1994; Briti Cabinet Office 1997; Tartu Ülikooli avaliku halduse osakonna juhataja 1995-2003; Leuveni ja Gdanski ülikooli külalisprofessor 2002-03; Tartu Ülikooli haldusjuhtimise õppetooli hoidja 2003-. Ühendused: Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu kohaliku omavalitsuse arengu komisjon, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS asutaja ja nõukogu liige, George Sorose nõuandev kogu, ajakirja Journal of Comparative Policy Analysis toimetuskolleegium.

Mailis Reps, Riigikogu liige

Sündinud 1975 Tallinnas. Haridus: õigusteadus, Akadeemia Nord 1998 (cum laude); sotsiaalteadused, Kalamazoo Kolledź, Michigan, USA 1997 (cum laude); õigusteadus, Kesk-Euroopa Ülikool, Budapest 1999 (cum laude), Euroopa avalikud suhted, Maastrichti ülikool ja Euroopa Halduskorralduse Instituut 2000 (cum laude); doktoriõpe 2001-, Uppsala ülikool. Töö: Euroopa Komisjon, Brüssel, halduse ja personali direktoraat 2000-01; Akadeemia Nord rahvusvahelise avaliku õiguse ja Riia Kõrgema Õigusteaduse Kooli rahvusvahelise avaliku õiguse ja võrdleva konstitutsioonilise õiguse lektor 2000-; EV haridus- ja teadusminister 2002-03; X Riigikogu 2003-. Ühendused: Eesti Keskerakond, Eesti Juristide Liit.

Aivar Roop, MTÜ Eesti Euroopa Liikumine juhataja

Sündinud 1974 Tallinnas. Haridus: avaliku halduse bakalaureus, kõrvaleriala majandusteadus, Tartu Ülikool 2002; Helsingi ülikooli avaliku halduse vahetusüliõpilane 1998-99, kultuurikorralduse magistriõpe, Eesti Muusikaakadeemia 2002-. Töö: koolituskeskuse Johannes Mihkelsoni Keskus projektijuht 1999-2001; Rae vallavalitsus 2000-01; Eesti Euroopa Liikumise tegevjuht 2001-. Ühendused: Eesti NATO Ühing.

Viola Soiver, Tallinna Pedagoogikaülikooli riigiteaduste osakonna avaliku juhtimise assistent

Sündinud 1977 Tallinnas. Haridus: haldusjuhtimise bakalaureus, Tallinna Pedagoogikaülikool 2000, magistriõpe 2001-. Töö: Tallinna Katleri põhikooli ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja 1999-2001; Tallinna Pedagoogikaülikooli riigiteaduste osakond 2001-, avaliku juhtimise assistent 2002-.

Katri Tammekand, Tallinna Pedagoogikaülikooli magistrant

Sündinud 1975 Raplas. Haridus: haldusjuhtimise bakalaureus, Tallinna Pedagoogikaülikool 2003, magistriõpe 2003-. Töö: Tallinna Pedagoogikaülikooli riigiteaduste osakonna teenistusõppe projektijuht 2000-04; Sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse büroo peaspetsialist 2002-03 ning sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna peaspetsialist 2004-. Ühendused: Eesti Sotsiaalprogrammide Keskuse juhataja 2002-, Tallinna Pedagoogikaülikooli nõukogu 2004-, Eesti Sotsioloogide Liit.

Ene-Margit Tiit, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

Sündinud 1934 Tartus. Haridus: matemaatik, Tartu Riiklik Ülikool 1957; aspirantuur 1959-62, füüsika-matemaatika kandidaat 1963, Tartu Riiklik Ülikool; Helsingi ülikooli audoktor 1995 (poliitikateadused). Töö: Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppejõud 1957-59; Füüsika ja Astronoomia Instituudi nooremteadur 1962-64; Tartu Ülikooli õppejõud 1964-: dotsent 1969-91, professor 1992-99, emeriitprofessor 1999-; 1979-86 ja 1989-92 matemaatilise statistika kateedri, 1992-94 matemaatilise statistika instituudi juhataja. Ühendused: Rahvusvahelise Statistika Instituudi (ISI) valitud liige, Rahvusvaheline Sotsioloogia Assotsiatsioon (ISA), Eesti Statistikaseltsi juhatus, Eesti Matemaatikaselts, Eesti Teadlaste Liit, Eesti Sotsioloogide Liit, Eesti Loodusuurijate Selts.

Katri Vallaste, Eesti Humanitaarinstituudi sotsioloogia doktorant

Sündinud 1979 Tallinnas. Haridus: rahvusvaheliste suhete ja politoloogia bakalaureus 2001, Sophia Ülikool, Tokyo (cum laude), sotsioloogia magister 2004, Eesti Humanitaarinstituut (cum laude), sotsioloogia doktoriõpe 2004-, Eesti Humanitaarinstituut. Töö: Eesti Humanitaarinstituudi õppejõud 2002-.

Piret Viljamaa, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse tegevtoimetaja

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: infotöötaja, Tallinna Pedagoogikaülikool 1994. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste- ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994-2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001-.

Ülo Vooglaid, Tartu Ülikooli Õigusinstituudi emeriitprofessor

Sündinud 1935 Tallinnas. Haridus: ajaloolane, Haapsalu Pedagoogiline Kool 1953, Tartu Riiklik Ülikool 1960, filosoofiakandidaat 1970, filosoofiadoktor 1993. Töö: Tartu Riikliku Ülikooli õppejõud ja sotsioloogialabori teaduslik juhendaja 1965-75; Kergetööstusministeeriumi Töö ja Juhtimise Teadusliku Organiseerimise Keskus 1975-77; Rahvamajanduse Juhtivate Töötajate ja Spetsialistide Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituut 1977-86; Pirgu Arenduskeskuse juhataja 1986-89; Eesti AÜ Teadus- ja Arenduskeskuse juhataja 1990-91; Vabariigi Valitsuse teadusosakonna juhataja 1991; Eesti Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe nõunik; Õigusinstituudi professor 1995-. NSV Liidu rahvasaadik ja XII Ülemnõukogu liige 1989-91, Eesti Kongressi liige 1990-92, Põhiseaduse Assamblee liige 1991-92, VII, VIII ja X (2003-04) Riigikogu liige. Ühendused: Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica.

Andres Võrk, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik, Tartu Ülikooli teadur ja doktorant

Sündinud 1974 Vigalas. Haridus: majandusteaduse bakalaureus, Tartu Ülikool 1998; majandusteaduse magister 2000, Tartu Ülikool; Tartu Ülikooli doktoriõpe majandusteaduses 2000-. Töö: Tartu Ülikooli teadur ja õppeülesande täitja 2000-; Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik 2001-.

Kunstnikest

Toomas Kalve, fotokunstnik

Sündinud 1965 Tartus. Haridus: Tartu 3. keskkool 1983. Näitustel esinenud 1984-. Isikunäitusi: 1984, Hotell Park, Tartu; 1985, Kiek in de Kök, Tallinn; 1990, Galleria di Overno, Trento, Itaalia; 1997, “Surnud lindude elu”, Tallinna Linnagalerii ja Tartu Obu galerii; 1998, Iźevsk, Udmurtia; 1999, Eesti saatkond, Riia; 2000, Fotomuuseum, Raevangla, Tallinn; “New Forms of Co-existance”, galerii Illegaard, Tartu; 2002, galerii Lammas, Otepää. Rühmanäitusi: 1986, Balti foto, Kaunas; 1990, Eesti fotograafid, Ateena fotokeskus ja Charleroi, Belgia; 1991, “Contemporary Soviet photography”,Rosa Esman Gallery, New York, ja Roy Boyd Gallery, Chicago; 1992, “Always Yours”, Roy Boyd Gallery, Chicago, ja Vilniuse observatoorium; 1997, “Persona”, Rotermanni soolaladu, Tallinn; “Agulid”, Eesti Kunstimuuseum, Tallinn; 2003, “4+7+12. Tolm”, Eesti Ühispanga galerii, Tallinn; “Arte Factum”, Vilnius; “Vaikuse fragmendid”, Pärnu.

Tarvo Hannes Varres, fotokunstnik

Sündinud 1970 Tallinnas. Eesti Kunstnike Liidu liige 2002-. Näitustel esinenud 1988-. Isikunäitused: 1998, “Portreed”, galerii Vaal, Tallinn; 2002, “Päike”, Rakvere Linnagalerii.Rühmanäitusi: 1988, “Noor Balti foto”, A. H. Tammsaare muuseum, Tallinn; 1991, “Guide to Intronimadism”, RÜHM T, Tallinna Kunstihoone; 1992, Kunstverein Wiligrad, Saksamaa; 1992, Vanha ylioppilastalo galerii, Helsingi; 1995, galerii Sammas, Tallinn (koos Urmas Muruga); 1996, RÜHM T, juubelinäitus, Eesti Kunstimuuseum; 1999, “Prospekt”, Tallinna Kaubamaja vaateakendel; 2000, “Inscriptions”, Tallinna Linnagalerii; 2001, Tallinna XII graafikatriennaal; 2002, “Tervenemine”, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tallinn; 2003, “Kismis”, Endla teatri galerii (koos August Künnapuga); 2004, “Similar Spaces”, Londoni parlamendihoone, Cercle des Voyageurs, Travel Arts Café, Euroopa Komisjon, Brüssel.Preemiad: 1993 Eesti Kinoliidu aasta noore fotograafi auhind; 2000 Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia, parim meelelahutusasutuse interjöör – restoran Pegasus (koos Gert Sarve ja Margus Tammikuga).

Tagasiside