Rome Kuusik

Rome Kuusik

Vanemveebel, NATO Kirdekorpus (MNCNE)

Jaga

Prindi

  • Mida toob NATO lähitulevik?

    Venemaa kallaletung Ukrainale on segamini paisanud pärast Teist maailmasõda tekkinud rahvusvaheliste suhete korralduse. Pärast 1945. aastat möllab Euroopas taas avalik konventsionaalne sõda, kus üks riik, omades pretensioone teise riigi suhtes, rikub rahvusvahelise õiguse norme ja mitut rahvusvahelist lepingut (eelkõige Helsingi 1975 ja Budapest 1994).

Tagasiside