Jelena Rootamm-Valter

Jelena Rootamm-Valter

PhD, TÜ Narva kolledž

Jaga

Prindi

  • Kuidas näevad rohepööret Ida-Virumaa ettevõtjad

    Uuring „Rohepööre kogukondades“ kavandati 2021. aasta kevadel Tartu Ülikooli kolme kolledži – Pärnu, Viljandi ja Narva – ühisprojektina. Uuringu keskmes pidid olema kohalike kogukondade hoiakud ja arusaamad rohepöördest ning nende roll selle elluviimisel. Narva kolledž otsustas uurida Ida-Virumaa ettevõtjate hoiakuid rohepöördesse, nende informeeritust ja ootusi.

  • Venekeelse kooli üleminekust eestikeelsele õppele *

    Taasiseseisvumine seadis Eesti ühiskonnale ülesande tagada eestikeelne haridus kõigile Eesti elanikele. Rahvusvähemuste keeles haridust pakkuvad koolid teevad juba üle 20 aasta keerulist, ent tänuväärsest tööd eestikeelse õppe rakendamiseks.

    *Artikkel põhineb 2013. aastal Tartu Ülikooli Narva kolledžis Eduko programmi raames tehtud uuringul ning selle alusel avaldatud artiklil: Raik, K., Kostjukevitš, I., Rootamm-Valter, J. (2013). Subject area teachers' professional competence development needs during the transition to teaching in a second language. – Problems of Education in 21st Century, vol 57, pp 111–123.

Tagasiside