Toimetus

Jaga

Prindi

Peatoimetaja

Mart Raudsaar
E-post: Mart.Raudsaar@riigikogu.ee
Telefon: +372 5646 1939

Tegevtoimetaja

Leeni Uba
E-post: Leeni.Uba@riigikogu.ee

  • Keeletoimetaja – Kaidi Saavan
  • Tõlkeartikli tõlkijad – Mari Ets, Alias Tõlkebüroo
  • Kokkuvõtete tõlkijad – Mari Ets, Helve Trumann, Mari Vihuri
  • Kujundaja – Ahto Meri
  • Nimeregistri koostaja: Kai Ellip
  • Tehniline toimetaja – Piret Pärgma, Eesti Rahvusraamatukogu, e-post: Piret.Pargma@nlib.ee
  • Küljendaja – Merike Kaseorg
  • Trükk: AS Printon Trükikoda

Riigikogu Toimetiste aadress

Riigikogu Kantselei
Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 631 6331
Faks: +372 631 6334
E-post: RiTo@riigikogu.ee

RiTo veebis

Merje Meisalu, sisuhaldur
Riigikogu Kantselei avalike suhete osakonna infonõunik
E-post:  Merje Meisalu@riigikogu.ee

Tasulised tellimused

Tasuliste tellimustega tegeleb Merje Meisalu.

Tagasiside