Nr 29

Laadi alla

Jaga

Prindi

Nr 29, juuni 2014

Nutikast spetsialiseerumisest kirjutavad Riigikogu Toimetiste  numbris 29 Erkki Karo, Rainer Kattel, Veiko Lember, Kadri Ukrainski, Hanna Kanep ja Urmas Varblane.

Nad avavad kontseptsiooni, mis ongi loodud selleks, et arutleda Euroopa Liidu ning Ameerika Ühendriikide ja Kagu-Aasia riikide vahel 1990. aastatest ilmnenud tööjõu tootlikkuse lõhe üle. Kontseptsioon soovitab spetsialiseerumiseks „ettevõtlikku avastamist” ja fookuse hoidmist üldotstarbelistel tehnoloogiatel, nagu nanotehnoloogia ja infotehnoloogia.

Peatoimetaja veerg

RiTo vestlusring

Essee

  • Mistahes abi, isegi struktuuriabi, pakutakse vaid selleks, et omal jalal edasi minna. Kas jaksame?

    Kümme aastat Euroopa Kontrollikoja liikmena on õpetanud paremini nägema Euroopa Liidu eelarvega seotud riske. Sellepärast on siin loos vähe juttu uue, 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika positiivsetest külgedest – keskendumine eesmärkide saavutamisele, tulemustasu, lihtsustatud deklareerimine 100-protsendilise riigihankega kaetud kulude ja väiksemate projektide puhul, võimalus kasutada erinevaid fonde sama eesmärgi hüvanguks, ühine regulatsioon ühtekuuluvusfondide ja maaelu arengu vahendite puhul jms. Riigis, kus väga suur osa avalikest investeeringutest tehakse Euroopa Liidu rahaga, ei saa kuidagi mööda vaadata nendega kaasnevatest riskidest. Järgnev kirjatükk on kahtlemata mõjutatud autori ametist ja lähtub lootusest, et ehk õnnestub õppida teiste vigadest ja jätta vähemasti suureformaadilised eksisammud ise tegemata.

Poliitiline mõte

Põhiseaduslikud institutsioonid

Uuringud

Kultuur ja haridus

Kodanikuühiskond ja riigivõim

Rahvusvahelised parlamendiuudised

Kirjandus ja andmebaasid

Autoritest

Nimeregister

Kunstigalerii

Tagasiside