Nr 6

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 6 autoritest

Jüri Adams, Riigikogu liige

Sündinud 1947 Tartus. Haridus: Moskva Riiklik Ülikool (matemaatika) 1966-69, Tartu Riiklik Ülikool (inglise filoloogia) 1970-73, Kaarepere Sovhoostehnikum (metsatehnik) 1982. Töö: Meremäe keskkooli õpetaja 1973-78, Elva Metsamajandi Peedu metskonna metsavaht 1978-81, Tartu Soojusvõrkude ettevõtte katlakütja 1981-89, Eesti Kongressi liige 1990-92, Eesti Komitee liige 1990-92 (aseesimees 1990-91), Põhiseaduse Assamblee liige 1991-92, VII, VIII ja IX Riigikogu liige 1992- (õiguskomisjon), justiitsminister 1994-95. Raadiojaama Vaba Euroopa kaastööline 1988-94, Tartu Linnavolikogu 1989, 1996-2002. Ühendused: ERSP 1988-94, Isamaaliit.

Sten Anspal, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik

Sündinud 1977 Pärnus. Haridus: majandusteadus, Tartu Ülikool 1999, magistriõpe 1999-. Töö: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna uuringu “Euroopa Liidu ühinemise mõjust Eesti väliskaubandusele” töörühma liige 1999-2000, Rahandusministeeriumi majandusosakonna nõunik 2001-2002, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik 2002-.

Tõnu Anton, riigikohtunik, põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi liige ja halduskolleegiumi esimees

Sündinud 1953 Pärnus. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1976. Töö: Tartu Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee 1976-90, EV Ülemnõukogu saadik 1990-92, Põhiseaduse Assamblee esimees 1991-92, Riigikohus 1993-, Tartu Ülikooli riigi- ja haldusõiguse ning eraülikooli Veritas õppejõud.

Küllo Arjakas, Riigikogu liige

Sündinud 1959 Pärnus. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1983. Töö: Viljandi 4. keskkooli ajalooõpetaja1983-85, ENSV Arhiivide Peavalitsuse metoodik 1985-87, Eesti Muinsuskaitse Seltsi vastutav sekretär 1988-90, EV Ülemnõukogu saadik 1990-92, Eesti Kongressi liige 1990-92, Eesti Keskerakonna peasekretär 1992-2001, IX Riigikogu liige 1999-. Tallinna Kesklinna Halduskogu 1996-2001, Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu. Ühendused: Eesti Keskerakond, Eesti Muinsuskaitse Selts, Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit, Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts, MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum.

Igor Gräzin, Akadeemia Nord professor

Sündinud 1952 Tartus. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1975 (cum laude), õigusteaduse kandidaat 1978 (Üleliiduline Õiguse Instituut, Moskva) ja doktor 1987 (NSVL Teaduste Akadeemia Riigi ja Õiguse Instituut). Töö: Tartu Riikliku Ülikooli õppejõud 1976-88, NSV Liidu rahvasaadik 1989-91, Notre Dame’i Ülikooli (USA) professor 1991-, Kelloggi Rahvusvaheliste Suhete Instituudi teaduskonnakolleegiumi liige 1991-, VIII Riigikogu liige 1995-99, Välisministeeriumi nõunik 1999, Riigikogu esimehe nõunik 1999-2001, Akadeemia Nord õigusteaduskonna dekaan 1999-.

Mart Helme, kirjastuse Kunst direktor

Sündinud 1949 Pärnus. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1973. Töö: ajalehe Harju Elu korrespondent, ajakirja Pioneer kirjandusosakonna juhataja1977-86, Eesti Kirjastajate Liidu tegevdirektor 1990-92, Päevalehe välisuudiste toimetaja 1993, Välisministeeriumi büroojuhataja 1994, Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Vene Föderatsioonis 1995-99, Välisministeeriumi asekantsler poliitika ja pressi alal 1999-2000, Eesti Päevalehe välisuudiste osakonna juhataja 2000-2001, kirjastuse Kunst direktor 2001-. Ühendused: Konservatiivide Klubi (president) 1999-.

Aivar Jarne, Riigikogu esimehe nõunik

Sündinud 1965 Antslas. Haridus: ajaloolane, Tartu Ülikool 1991. Töö: ajalehe Postimees poliitikatoimetuse toimetaja 1991-93, arvamustoimetuse toimetaja 1993-99, Riigikohtu pressiesindaja 2000-01, Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna pressitalituse juhataja 2001-02, Riigikogu esimehe nõunik 2002-, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2001-. Ühendused: Rahvusvaheliste Suhete Ring.

Siim Kallas, Eesti peaminister

Sündinud 1948 Tallinnas. Haridus: rahanduse ja krediidi eriala, Tartu Riiklik Ülikool 1972, aspirantuur 1972-75. Töö: Rahandusministeeriumi spetsialist 1975-79, ENSV Hoiukassade Peavalitsuse juhataja 1979-86, ajalehe Rahva Hääl peatoimetaja asetäitja 1986-89, ENSV Ametiühingute Keskliidu esimees 1989-91, NSV Liidu rahvasaadik 1989-91, Eesti Panga president 1991-95, välisminister 1995-96, VIII Riigikogu liige 1995-99, rahandusminister 1999-2002, peaminister 2002-. Ühendused: Reformierakond, Eesti Jalgpallurite Liidu president.

Kalev Kallemets, Justiitsministeeriumi siseaudiitor

Sündinud 1979 Haapsalus. Haridus: rahvamajandus, Tallinna Tehnikaülikool 2002, magistriõpe 2002-. Töö: rahandusministri abi 1999, Tallinna SOS lasteküla projektijuht 1999-2000, Äripäeva kirjastuse reporter 2000-01, Justiitsministeeriumi siseaudiitor 2001-. Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu, Eesti Üliõpilaskondade Liidu volikogu, Eesti Siseaudiitorite Ühingu e-ajalehe Siseaudiitor toimetaja 2001-.

Aare Kasemets, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna juhataja

Sündinud 1963 Pärnus. Haridus: Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomiateaduskond 1982-87, Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond 1988-93, õigus- ja meediasotsioloogia magistriõpe 1995-97, MA 2001. Töö: Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna juhataja 1995-, Riigikogu majanduskomisjoni nõunik 1993-95, Euroopa Parlamendiuuringute Keskuse (ECPRD) korrespondent 1996-, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 1999-2001. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liidu juhatus 1997-99 ja 2001-, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu 1999-2001, Eesti Süsteemanalüüsi Assotsiatsioon 2000-, Eesti Rooma Klubi 2001-.

Silvia Kaugia, Tartu Ülikooli õiguse sotsioloogia ja võrdleva õigusteaduse õppejõud

Sündinud 1963 Tartus. Haridus: jurist, Tartu Ülikool 1988 (cum laude), sotsioloogia MA 1994 (Tartu Ülikool). Töö: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna vanemlaborant 1989-1990, sotsioloogiaosakonna magistriõpe 1991-1993, õigusteaduskonna lektor, õiguse sotsioloogia ja võrdleva õigusteaduse õppejõud 1993-. Ühendused: Õiguspsühholoogide ja -sotsioloogide Tartu Ühing, Rahvusvahelise Õigus- ja Sotsiaalfilosoofia Ühingu Eesti sektsioon.

Aksel Kirch, Eurouuringute Instituudi direktor

Sündinud 1949 Võrumaal. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1973, filosoofiakandidaat (sotsioloogia) 1979 (Moskva). Töö: Tartu Riikliku Ülikooli haridussotsioloogia laboratooriumi insener1973-75, ENSV TA Ajaloo Instituudi teadur 1975-81, Teaduste Akadeemia Presiidiumi teadussekretär 1981-83, TA Ajaloo Instituudi vanemteadur 1983-88, TA Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituudi vanemteadur ja doktorant 1988-94, Tallinna Pedagoogikaülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi vanemteadur ja etnopoliitika osakonna juhataja 1995-2000, Eurouuringute Instituudi direktor 1998-. Ühendused: Eesti Teadlaste Liit (asutajaliige 1989, volikogu ja juhatus), Eesti Sotsioloogide Liit (asutajaliige 1990), Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon.

Ruta Kruuda, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS direktor

Sündinud 1967 Põlvas. Haridus: arst (sünnitusabi günekoloogia), Tartu Ülikool 1992; rahvatervise magister (MPH, lisaspetsialiseerumine rahvusvahelise tervishoiukorralduse alal) Bostoni Ülikool 1999-2001; täiendanud end Londonis 1995, Rootsis 1996-98, Eesti Avaliku Halduse Instituudis 1998, Washingtonis Maailmapangas ja Dubrovnikus 2002. Töö: Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialist 1993-95, haiguste ennetamise büroo juhataja 1995-96, rahvatervise osakonna juhataja asetäitja 1996-2001, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS direktor 2001-. Terviseedendusfondi nõukogu, Bioeetika Nõukogu.

Meeli Kõlli, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1972 Tartus. Haridus: raamatukogundus, Viljandi Kultuurikolledž 1997; infoteaduste BA, Tallinna Pedagoogikaülikool 1999. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist 1998-.

Agu Laius, Jaan Tõnissoni Instituudi direktor

Sündinud 1951 Tartus. Haridus: majandusküberneetik, Tartu Riiklik Ülikool 1974, täiendanud end Tartu Riiklikus Ülikoolis 1975-76 psühholoogia ja 1976-77 õigusteaduse alal. Töö: ökonomist Tallinnas ja Tartus 1974-88, Mainori osakonnajuhataja 1989-90, Eesti Töökollektiivide Liidu majandusnõunik 1990, Jaan Tõnissoni Instituudi direktor 1991-. Ühendused: Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaud, ühing Korruptsioonivaba Eesti, Eesti mittetulundusühenduste ümarlaua esinduskogu esimees.

Reelika Leetmaa, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS programmidirektor

Sündinud 1975 Paides. Haridus: majandusteadus, Tartu Ülikool 1997, Odense Ülikool 1997-2000, Master of Science in Economics, European Studies, Tartu Ülikooli doktoriõpe 2002-. Töö: Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS tööturupoliitika programmi juht 2001-. Ühendused: Sotsiaalmajandusnõukogu, European Association of Labour Economists, Eesti Šoti Terjerite Tõuühing.

Kalle Liebert, Riigikogu Isamaaliidu fraktsiooni õigusnõunik, Õigusinstituudi magistrant

Sündinud 1969 Tallinnas. Haridus: jurist, Õigusinstituut 2000, magistriõpe 2000-. Töö: Riigi Kodakondsusameti Tartumaa büroo arvutioperaator ja juhataja asetäitja 1992-93, Kodakondsus- ja Migratsiooniameti peadirektori asetäitja abi, kodakondsuse osakonna peaspetsialist ja kontrolliosakonna juhataja 1994-95, Baltic News Service’i siseuudiste osakonna reporter 1996-97, ETA siseuudiste osakonna juhataja 1997, Riigikogu Isamaaliidu fraktsiooni õigusnõunik 1997-.

Asser Murutar, Eesti Põllumajandusülikooli maasotsioloogia uurimisrühma juht

Sündinud 1934 Valgas. Haridus: geodeesia-maakorraldusinsener, Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1958, Leningradi Riikliku Ülikooli filosoofia ja sotsioloogia aspirant 1961-64, filosoofiakandidaat rakendussotsioloogia alal 1977 (Leningradi Riiklik Ülikool). Töö: Eesti Põllumajanduse Akadeemia filosoofia kateedri õppejõud 1964-94, Eesti Põllumajandusülikooli filosoofia ja maasotsioloogia instituudi juhataja 1994-2000, maasotsioloogia ja ühistegevuse instituudi dotsent 2000-. Ühendused: Eesti Teadlaste Liit, soome-ugri seltside liikumine, Eesti Sotsioloogide Liit.

Margit Muul, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1977 Tallinnas. Haridus: skandinavistika (rootsi keel ja kirjandus) BA, Tartu Ülikool 2000. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2000-.

Aaro Mõttus, Riigikogu juhatuse nõunik

Sündinud 1972 Ida-Virumaal Vokas. Haridus: jurist, Tartu Ülikool 1994, õigusteaduse magister 1996. Töö: Riigikogu riigiõiguskomisjoni / põhiseaduskomisjoni nõunik 1993-95, Riigikantselei riigihalduse arendusosakonna juhataja 1995, Riigikogu Kantselei valimiste osakonna nõunik 1995-97, Riigikogu juhatuse nõunik 1997-99 ja koosseisuväline nõunik 2000-02, siseministri nõunik 1999-2000, Sisekaitseakadeemia avaliku õiguse õppetooli erakorraline lektor 2000-.

Toivo Mängel, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik

Sündinud 1958 Vändras. Haridus: matemaatik, Moskva Riiklik Ülikool 1982, täiendanud end Rahvusvahelise Valuutafondi makromajanduse ja eelarveökonoomika kursustel Riias ja Viinis 1992-96. Töö: ECPRD makromajanduse töörühm, ENSV Plaanikomitee ja EV Rahandusministeerium 1983-96, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik 1997-. Ühendused: Eesti Demograafia Assotsiatsioon.

Mart Nutt, Riigikogu liige

Sündinud 1962 Tallinnas. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1985, aspirantuur 1985-88. Töö: Eesti Vabaõhumuuseumi teadusdirektor 1988-91, Välisministeeriumi osakonnajuhataja 1991-92, VII, VIII ja IX Riigikogu liige 1992-. Tallinna linnavolikogu 1993-99. Ühendused: Isamaaliit, Eesti Reservohvitseride Kogu.

Katrin Ordlik, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse õigusinfo töörühma juht

Sündinud 1959 Tallinnas. Haridus: eesti filoloogia, Tartu Riiklik Ülikool 1985, Eesti Õiguskeskuse täiendõppe programm juristidele 1999, täiendanud end Eesti Juristide Liidu koolitustel. Töö: Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu 1977-81, Eesti Rahvusraamatukogu 1981-, parlamendiinfo keskuse õigusinfo töörühma juht 1999-.

Kristina Pihlau, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse juhtiv spetsialist

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: raamatukogundus, Viljandi Kultuurikolledž 1992; infoteaduste BA, Tallinna Pedagoogikaülikool 1995. Töö: F. Tuglase nim. Raamatukogu 1993, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse vanembibliograaf 1994-99, juhtiv spetsialist 1999-.

Kai Priks, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik

Sündinud 1974 Tartus. Haridus: ärirahanduse ja välismajanduse eriala, Tartu Ülikool 1996, täiendanud end Saksamaal Gustav Stresemanni Instituudis 1998 ja 1999. Töö: Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik 1996-.

Tõnis Saarts, Emori projektijuht

Sündinud 1978 Tallinnas. Haridus: Tallinna Pedagoogikaülikool 2001, politoloogia magistriõpe 2001-. Töö: AS Emori sotsioloog 2001-. Ühendused: Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilasesindus, Eesti Väitlusselts.

Toomas Savi, Riigikogu esimees

Sündinud 1942 Tartus. Haridus: üld- ja spordiarst, Tartu Riiklik Ülikool 1970, meditsiinikandidaat spordifüsioloogia alal 1975. Töö: NSV Liidu kergejõustikukoondise arst 1970-80, Tartu Riikliku Ülikooli lihastalitluse aluste teadusliku uurimise probleemlaboratooriumi vanemteadur 1970-79, Tartu Kehakultuuri Dispanseri peaarst 1979-92, Tartu Linnavolikogu 1989-96, Tartu abilinnapea 1992-95, VIII ja IX Riigikogu liige, esimees 1995-. Ühendused: Reformierakond, Eesti Olümpiakomitee asutajaliige 1989, Eesti Suusaliidu president 1999-, liikumise Eluterve Eesti juhatus, Estonia Selts.

Heiki Sibul, Riigikogu Kantselei direktor

Sündinud 1963 Põltsamaal. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1991; täiendanud end Oxfordi Ülikoolis 1990 ja Helsingi Ülikoolis 1991. Töö: EV Ülemnõukogu teaduse, hariduse ja kultuurikomisjoni ning ajakirjanduskomisjoni nõunik 1991-92, Riigikogu Kantselei juriidilise osakonna juhataja 1992-95, Riigikogu Kantselei direktor 1995-; Vabariigi Valimiskomisjoni sekretariaadi liige 1992-95, Vabariigi Valimiskomisjoni aseesimees 1996-2000 ja esimees 2000-. Õigusinstituudi nõukogu, Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu. Ühendused: Maailma Parlamentide Peasekretäride Assotsiatsioon, Eesti Reservohvitseride Kogu.

Andres Siplane, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik

Sündinud 1974 Pärnus. Haridus: sotsiaaltöö bakalaureus, Tallinna Pedagoogikaülikool 1999, sotsiaaltöö magister 2001 (Tallinna Pedagoogikaülikool). Töö: vabakutseline tõlk 1992-93, töö lastekaitse alal Pärnus 1995-2000, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik 2000-. Ühendused: Pärnumaa Lastekaitse Ühing, Pärnumaa Kasuperede Ühing, Eesti Vabatahtlike Keskus, Tallinna Pedagoogikaülikooli vilistlaskogu, International Foster Care Organisation, Eesti Patsientide Esindusühing, Kapitalismiohvrite Eest Seismise Ühing, Social-workers European Network.

Jüri Tamm, Riigikogu liige

Sündinud 1957 Pärnus. Haridus: sportlane, Kiievi Kehakultuuri Instituut 1975-79. Töö: elukutseline sportlane 1979-92, Jerez de la Frontera Munitsipaal kergejõustikukooli (Hispaania) õpetaja-treener 1992-95, AS Kiil & Ko juhatuse esimees 1996-99, IX Riigikogu liige 1999-. Ühendused: Mõõdukad, Vanalinna Rotary klubi, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Sportlaste Ühendus, liikumine Eluterve Eesti, Euroopa Olümpiakomitee sportlaskomisjoni asepresident.

Jaan Tepp, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse esimees

Sündinud 1966 Tallinnas. Haridus: filosoofia/teoloogia, Eesti Humanitaarinstituut 1989-95, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži magistriprogramm 2001-02; täiendanud end Austrias USA Steubenville’i Ülikooli Euroopa filiaalis 1995-96, Viinis OSCE välispoliitika instituudis 1997, Salzburgi Välipoliitika Seminaris 1999. Töö: Humanitaarinstituudi tegevdirektor 1993-94 ning Filosoofia ja Teoloogia Keskuse kantsler 1994-99, Vabariigi Presidendi kantselei välisosakonna spetsialist 1999-2001, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse esimees 2001-, Majandusministeeriumi Taastuvenergeetika Nõukogu liige 2000-.

Ülo Vooglaid, Tartu Ülikooli Õigusinstituudi emeriitprofessor

Sündinud 1935 Tallinnas. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1960; filosoofiakandidaat sotsiaalpsühholoogia alal 1970, Moskva Sotsioloogiliste Uuringute Instituut. Töö: ajalehe Edasi kirjanduslik kaastööline 1962-65, Tartu Riikliku Ülikooli loogika ja psühholoogia kateedri aspirant ja õppejõud, sotsioloogialabori teaduslik juhendaja 1965-75, ENSV Kergetööstuse Ministeeriumi Töö ja Juhtimise Teadusliku Organiseerimise Keskuse peaspetsialist 1975-78, ENSV Rahvamajanduse Juhtivate Töötajate ja Spetsialistide Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituudi dotsent 1978-86, Pirgu Arenduskeskuse juhataja 1986-89, Eesti Ametiühingute Teadus- ja Arenduskeskuse juhataja 1990-91, Õigusinstituudi professor 1995-. NSV Liidu rahvasaadik 1989-91, Eesti Kongressi liige 1990-92, Põhiseaduse Assamblee liige 1991-92, VII Riigikogu liige 1992-96, Lohu külavanem, Kohila valla volikogu liige. Ühendused: Eesti Looduskaitse Selts, Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras, Arno Tali Sihtkapital.

Tagasiside