Nr 12

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 12 autoritest

Olev Aarma, Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: vene keel ja kirjandus rahvuskoolis, Tallinna Pedagoogikaülikool 1994; rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon, Eesti Diplomaatide Kool 1995–97; rahvusvahelised ja Euroopa suhted, Amsterdam School of International Relations,Amsterdami Ülikool 1996–97, Executive Masters Degree in International and European Relations & Management; magistriõpe, Tallinna Pedagoogikaülikool, MA (politoloogia).Töö: Välisministeeriumi poliitikaosakonna atašee 1997, Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni nõunik 1997–2001 ja nõunik-sekretariaadijuhataja 2001–.

Jette Arula-Jahe, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1977 Raplas. Haridus: eesti kultuurilugu, ajalugu, Eesti Humanitaarinstituut 2005. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2002–.

Meelis Atonen, Riigikogu liige

Sündinud 1966 Viljandis. Haridus: matemaatika, Tartu Ülikool 1985–88; vene filoloogia, Tallinna Pedagoogikaülikool 1989–92; ühiskonnateooria vabakuulaja, Eesti Humanitaarinstituut 1991–92. Töö: AS Dominus ettevõtja 1992; Riigikogu Kantselei, Isamaa fraktsiooni konsultant, Liberaalide fraktsiooni nõunik 1993–94; Eesti Liberaaldemokraatliku Partei poliitiline sekretär 1993–94; kaitseministri nõunik 1994; Valga linnapea 1994–96; Reformierakonna nõunik 1997–98; IX Riigikogu liige 1999–2003; X Riigikogu liige 2003 ja 2004–; majandus- ja kommunikatsiooniminister 2003–2004. Ühendused: Eesti Reformierakond; Eesti Energia nõukogu; Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõukogu; AS Valga Haigla nõukogu esimees; Põhjamaade Investeerimispanga kontrollikomitee; Üliõpilaskorporatsioon Rotalia.

Mati Hint, VII Riigikogu liige, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor

Sündinud 1937 Tartus. Haridus: eesti filoloog, Tartu Riiklik Ülikool 1963; filoloogiakandidaat 1971, Eesti NSV Teaduste Akadeemia; dr phil 1997, Helsingi Ülikool. Töö: Keele ja Kirjanduse Instituudi teadur 1966–75; Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keele õppetooli õppejõud: dotsent 1980–92, professor 1993–, 1995–2000 õppetooli juhataja. Eestimaa Rahvarinde eestseisus 1988–92; VII Riigikogu liige 1992–95. Ühendused: Suomalais-ugrilainen Seura jaKalevalaseura välisliige; Soome Kirjanduse Seltsi k-liige;Societas Uralo-Altaica ning Societas Linguistica Europaea liige.

Anne Jürgenson, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik

Sündinud 1977 Tartus. Haridus: majanduspoliitika ja välismajanduse bakalaureus, Tartu Ülikool 1999; magistriõpe 1999–. Töö: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtluse talituse peaspetsialist 2001–04; Eesti Päevalehe Ärilehe majandusajakirjanik 2004; Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik 2005–.

Siim Kallas, Euroopa Komisjoni asepresident

Sündinud 1948 Tallinnas. Haridus: rahanduse ja krediidi eriala, Tartu Riiklik Ülikool 1972 (cum laude), aspirantuur 1972–75. Töö: Rahandusministeeriumi spetsialist 1975–79, NSVL Riiklike Hoiukassade Eesti Vabariikliku Peavalitsuse juhataja 1979–86; Rahva Hääle peatoimetaja asetäitja 1986–89; Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees 1989–91; Eesti Panga president 1991–95; Eesti Vabariigi välisminister 1995–96; VIII Riigikogu liige 1995–99 (kaitsekomisjon); rahandusminister 1999–2002; peaminister 2002–03; X Riigikogu liige 2003–04 (väliskomisjon); Euroopa Komisjoni asepresident administratiivküsimuste, auditi ja pettusevastase võitluse alal 2004–. Ühendused: Eesti Reformierakond, esimees 1994–2004, auesimees.

Tarmo Kalvet, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS innovatsiooniprogrammi juht

Sündinud 1975 Tartus. Haridus: avalik haldus ja sotsiaalpoliitika bakalaureus, Tartu Ülikool 1997; MPA 2002 (cum laude); doktoriõpe 2002–. Täienduskoolitus: Cambridge’i ülikool 2003, Lissaboni Tehnikaülikool 2004. Töö: PHARE avaliku halduse arendamise programmi ekspert 1997–98; Tartu Ülikooli avaliku halduse osakonna õppeülesande täitja 1998–; SA Archimedes analüütik 1999–2002; Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS innovatsiooniprogrammi juht 2002–.

Giina Kaskla, Euroopa Parlamendi raamatukogu infospetsialist

Sündinud: 1958 Tallinnas. Haridus: eesti keel ja kirjandus, Tartu Riiklik Ülikool 1986. Töö: Teatri- ja Muusikamuuseumi teadur ja teadusdirektor 1981–94; Rahvusraamatukogu infospetsialist 1994–2004; Euroopa Parlamendi raamatukogu infospetsialist 2005–. Ühendused: Rahvusvahelise Õigusraamatukogude Assotsiatsiooni juhatus 2004–.

Rainer Kattel, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS vanemanalüütik, Tallinna Tehnikaülikooli professor

Sündinud 1974 Tartus. Haridus: poliitilise filosoofia bakalaureus 1996 (cum laude), klassikalise filoloogia magister (cum laude) 1998 ja PhD (avalik haldus ja sotsiaalpoliitika) 2001 (summa cum laude), Tartu Ülikool; Marburgi ülikool (filosoofia) 1998–2002. Töö: Tartu Ülikooli avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakonna korraline teadur 1998–2001 ning avaliku halduse osakonna erakorraline vanemteadur 2002; Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS vanemanalüütik 2002–; Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise ja eurouuringute õppetooli juhataja, professor 2002– ning humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudi direktor 2004–.

Signe Kivi, Eesti Kunstiakadeemia rektor

Sündinud 1957 Tallinnas. Haridus: tekstiilikunstnik, Tallinna Riiklik Kunstiinstituut 1980. Töö: ettevõtte Kodu kunstnik 1980–85; Kunstikombinaadi Ars kunstnik 1985–91; Eesti Kunstnike Liidu asepresident 1995–98, president 1998–99; Eesti Kunstiakadeemia õppejõud 1988–, professor 1997–, rektor 2005–; kultuuriminister 1999–2002; Eesti Kongress 1990–92; IX Riigikogu liige 2003, X Riigikogu liige 2003–05.Ühendused: Eesti Kunstnike Liit 1987–; Eesti Kunstimuuseumi Ehituse SA nõukogu; Rahvusooper Estonia nõukogu.

Urmas Koidu, Rahandusministeeriumi kaudsete maksude talituse juhataja

Sündinud 1975 Tallinnas. Haridus: tolli eriala, Sisekaitseakadeemia 1999; haldusjuhtimise magister 2004, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Tolliameti Tallinna Tolliinspektuuri maksude osakonna inspektor 1999; Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakond, tollitalituse peaspetsialist 2000–03, kaudsete maksude talituse juhataja 2003–.

Rein Lang, justiitsminister

Sündinud 1957 Tartus. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1980 (cum laude). Töö: Moskva Advokaatide Kolleegiumi ENSV esinduse konsultant 1980–86; Tallinna Linnahalli asedirektor 1986–89; klubi Muusik asedirektor 1989–90; AS Laulusillad juhatuse esimees 1990–91; AS Trio LSL juhatuse esimees 1991–97, nõukogu esimees 1997–2001; Tallinna abilinnapea 2001–03; X Riigikogu liige 2003–05; välisminister 2005; justiitsminister 2005–. Ühendused: Eesti Reformierakond; Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatus 1995–2003; Tallinna Rotary Klubi 1991–, president 1991–92.

Reelika Leetmaa, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS programmidirektor

Sündinud 1975 Paides. Haridus: majandusteadus, Tartu Ülikool 1997; Odense ülikool 1997–2000, Master of Science in Economics, European Studies; Tartu Ülikooli doktoriõpe majandusteaduses 2002–. Töö: Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS töö- ja sotsiaalpoliitika programmi direktor 2001–; Sotsiaalministeeriumi peaspetsialist ja nõunik tööturupoliitika valdkonnas 1998–2000. Ühendused: European Employment Observatory Eesti ekspert; Sotsiaalmajandusnõukogu;European Association of Labour Economists.

Jaak Leimann, Tallinna Tehnikaülikooli professor

Sündinud 1941 Võrus. Haridus: insener-ökonomist, Tallinna Polütehniline Instituut 1964; majanduskandidaat 1972, Tartu Riiklik Ülikool; majandusdoktor 1989, Eesti Teaduste Akadeemia. Töö: Mainori teadusdirektor 1979–87; Eesti Majandusjuhtide Instituudi direktor 1987–90; majandusminister 1990–92 ja 1996–99; J. L. Konsultatsiooni OÜ juhatuse esimees 1993–96; Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna organisatsiooni ja juhtimise õppetooli juhataja, professor 1999–. Ühendused: Eesti Majandusteaduse Selts; Eesti Konsultantide Assotsiatsioon; Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaskogu.

Lauri Leppik, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik

Sündinud 1964 Tallinnas. Haridus: matemaatika-füüsika eriala, Tallinna Pedagoogiline Instituut 1990 (cum laude); Varssavi ülikool 1988–89; sotsiaaltöö magistriõpe Lõuna-Connecticuti ülikoolis 1992–93; sotsiaaltöö magister 2003, Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Tartu Teaduspargi projektijuht 1990–91; Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika lektor 1991–95; Sotsiaalkindlustusameti nõunik 1995–97 ja peadirektori asetäitja 1997–98; Euroopa Ülikooli Robert Schumani Keskuse (Itaalia) teaduslik kaastöötaja 1998; Sotsiaalministeeriumi nõunik 1999–2001; vabakutseline analüütik; Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS kaastöötaja 2001–. Ühendused: Euroopa Sotsiaalkindlustuse Instituut; Euroopa Sotsiaalõiguste Komitee; ESA Sotsiaalstatistika Teadusnõukogu.

Silja Lüpsik, Keskkonnaministeeriumi peaspetsialist

Sündinud 1978 Tartus. Haridus:põllumajandusraamatupidamise ja rahanduse bakalaureus, Eesti Põllumajandusülikool 2000 (cum laude); majandusteaduse magister, Tartu Ülikool 2003 (cum laude);doktoriõpe, National University of Ireland, Galway, 2003–.Töö: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna majandusarvestuse õppetooli õppeülesande täitja 2001–03; Keskkonnaministeeriumi keskkonnaökonoomika spetsialist 2002–. Ühendused: Environmental and Social Policy Research Unit, Environmental and Natural Resources Economics Research Unit , National University of Ireland, Galway.

Raul Narits, Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse professor

Sündinud 1952 Järvamaal Amblas. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1976, õigusteaduse kandidaat 1987 (Moskva Riiklik Ülikool). Täiendanud end Helsingi ülikoolis ja Kieli maailmamajanduse instituudis. Töö: Tartu Ülikooli õppejõud 1981–, dotsent 1988–92, võrdleva õigusteaduse korraline professor 1992–, avaliku õiguse instituudi juhataja 1993–; Münsteri ülikooli külalisprofessor 1996; ajakirja Juridica toimetuskolleegiumi liige. Ühendused: Rahvusvahelise Õigus- ja Sotsiaalfilosoofia Ühingu Eesti sektsiooni president.

Mart Nutt, Riigikogu liige

Sündinud 1962 Tallinnas. Haridus: ajaloolane, etnograaf, 1985, aspirantuur 1985–88, Tartu Riiklik Ülikool; doktoriõpe 2004–, Audentese Ülikool. Töö: Eesti Vabaõhumuuseumi teadusdirektor 1988–91; Välisministeeriumi osakonnajuhataja 1991–92; VII, VIII, IX ja X Riigikogu liige 1992–; Jaan Tõnissoni Instituudi teadusdirektor 2003–. Ühendused: Isamaaliit; Eesti Reservohvitseride Kogu.

Raivo Palmaru, kultuuriminister

Sündinud 1951 Pärnus. Haridus: ajalooteaduskond, Tartu Riiklik Ülikool 1978 (cum laude); magister artium(politoloogia) 2000, filosoofiadoktor (politoloogia ja riigiteadused) 2001, Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Televisiooni ühiskonnaelusaadete direktor 1990–93; Rahva Hääle osakonnajuhataja 1993; Eesti Sõnumite erikorrespondent 1994; Sõnumilehe erikorrespondent 1995–97; peaministri nõunik, peaministri büroo juhataja 1997–99; ajakirja Luup toimetaja 1999; Akadeemia Nord lektor, politoloogia õppetooli hoidja 2000–01, erakorraline professor, meedia ja reklaami õppetooli juhataja 2001–03, korraline professor, juhtimis- ja kommunikatsiooniteaduskonna dekaan, meedia- ja kommunikatsioonijuhtimise õppetooli juhataja 2003–; kultuuriminister 2005–. Ühendused: Eesti Keskerakond.

Olev Raju, Tartu Ülikooli majandusteooria erakorraline professor

Sündinud 1948 Tartus. Haridus: rahandus ja krediit, Tartu Riiklik Ülikool 1971 (cum laude), majanduskandidaat 1975, majandusdoktor 1991. Täienduskoolitus Yorki ülikoolis 1992.Töö: Tartu Ülikool 1971–, dotsent 1980–83 ja 1985–91, majandusteooria korraline professor 1991–95 ja 2003–05, erakorraline professor 1995– 2003 ja 2005–; VIII ja IX Riigikogu liige 1995–2003 (rahanduskomisjoni esimees 1995–99); Tartu Linnavolikogu 1989–. Ühendused: Eesti Teadlaste Liit, Kristliku Kultuuri Keskus.

Ele Reiljan, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna turunduse vanemteadur

Sündinud 1975 Tartus. Haridus: majandusteaduse bakalaureus, Tartu Ülikool 1997, majandusteaduse magister 1999 (cum laude), PhD (majandus) 2005, Tartu Ülikool. Töö:Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadusprodekaani sekretär 1998–2004, teadur 1999–2005, turunduse õppetooli hoidja, vanemteadur 2005–. Ühendused: Eesti Majandusteaduse Selts (juhatus 2002–04).

Janno Reiljan, Riigikogu liige, Tartu Ülikooli välismajanduse erakorraline professor

Sündinud 1951 Võrumaal. Haridus: majandusküberneetik, Tartu Riiklik Ülikool 1975 (cum laude); majanduskandidaat 1980, Moskva Riiklik Ülikool; majandusdoktor 1991, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikool 1975–: assistent, vanemõpetaja, majandusküberneetika ja statistika kateedri dotsent, maailmamajanduse ja välismajandussuhete professor, majandusteaduskonna dekaan 1993–96, arendusprodekaan 1996–99, välismajanduse korraline professor 1992–99 ja erakorraline professor 1999–; IX ja X Riigikogu liige 1999–.Ühendused: Eestimaa Rahvaliit; Eesti Majandusteaduse Selts; korp! Fraternitas Liviensis.

Urmas Reinsalu, Riigikogu liige

Sündinud 1975 Tallinnas. Haridus: jurist, Tartu Ülikool 1997.Töö: Justiitsministeeriumi spetsialist 1996–97; Vabariigi Presidendi sisepoliitikanõunik 1997–98; Vabariigi Presidendi Kantselei direktor 1998–2001; Res Publica poliitiline sekretär 2001–02; Sisekaitseakadeemia lektor 2002–; X Riigikogu liige 2003–, põhiseaduskomisjoni esimees. Ühendused: Res Publica.

Aili Ribulis, Euroopa poliitika ja avaliku halduse magister

Sündinud 1974 Jõgeval. Haridus: saksa keele ja kirjanduse bakalaureus, Tartu Ülikool 1997; Berliini Vaba Ülikooli politoloogia osakond 1998–99; MA (politoloogia) 2000, Tartu Ülikool; Euroopa poliitika ja avaliku halduse eriala magister 2004, Euroopa Kolledž (Brügge, Belgia). Töö:Justiitsministeeriumi välissuhete osakonna spetsialist 1998–2000; Euroopa Komisjoni Eesti delegatsiooni poliitikanõunik 2000–03; Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži lektor 2005; Välispoliitika Instituudi projektianalüütik 2005.

Helle Ruusing, Riigikogu Kantselei infotalituse infonõunik

Sündinud 1966 Viljandimaal. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1989. Täiendanud end Bundestag’is (Saksamaa Liidupäeva rahvusvaheline programm, Bundestag’i saadiku büroo) ja Bonni ülikoolis (politoloogia) 1997–98. Töö: Kehra keskkooli ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja 1990–97; Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna infotalituse konsultant 1997–98 ja infonõunik 1998–; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2005–.

Mare Räis, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ühiskonnaõpetuse peaspetsialist

Sündinud 1963 Haapsalus. Haridus: ajaloolane, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, Tartu Riiklik Ülikool 1987. Töö:Tallinna 21. keskkooli õpetaja a-ni 2000; a-st 2002 õpetaja-metoodik; Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ühiskonnaõpetuse peaspetsialist 2000–; EKAK-i rakendamise komisjoni kodanikuhariduse ja avaliku teadlikkuse töörühma kaasesimees. Ühendused: Sõjaväemuusika Sõprade Selts; Eesti Ajalooõpetajate Selts.

Monika Saarmann, Riigikantselei dokumendihalduse osakonna nõunik

Sündinud 1980 Raplamaal. Haridus: raamatukogundus ja bibliograafia, Viljandi Kultuurikolledž 1998-2001; sotsiaalteaduste magister (dokumendihalduse alal) 2005, Tallinna Pedagoogikaülikool; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktoriõpe, Tallinna Tehnikaülikool 2005–. Töö: Rapla Keskraamatukogu raamatukoguhoidja 2001–02; Märjamaa Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna spetsialist 2003–04; Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna konsultant 2004–05; Riigikantselei dokumendihalduse osakonna nõunik 2005–.

Hulda Sauks, Riigikogu Kantselei juriidilise osakonna konsultant

Sündinud 1945 Tallinnas. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1971 (kiitusega). Töö: Justiitsministeeriumi seaduseelnõude osakonna konsultant ja vanemkonsultant 1971–74, asejuhataja ja juhataja 1977–88, seadusandluse valitsuse peaspetsialist 1989; Ülemnõukogu Presiidiumi õigusliku ekspertiisi osakonna (hiljem Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Esimehe Kantselei õigusanalüüsi ja ekspertiisi keskus) vanemekspert 1989–92; Riigikogu Kantselei juriidilise osakonna nõunik 1992–2004 ja konsultant 2005–.

Evelyn Sepp, Riigikogu liige

Sündinud 1972 Tallinnas. Haridus: sekretär-referent, Tallinna 2. Kutsekeskkool 1990–91; Õigusinstituut 2000–. Töö: Eesti Arhitektide Liidu sekretär-referent 1991–96; Eesti Keskerakonna fraktsioon 1996–2001; IX ja X Riigikogu liige 2001–. Ühendused: Eesti Keskerakond; Eesti Naisliit; Eesti Noorjuristide Ühenduse juhatus.

Allan Sikk, Tartu Ülikooli üldpolitoloogia teadur

Sündinud 1975 Tallinnas. Haridus: politoloogia ja avalik haldus, Tartu Ülikool 1999, politoloogia magistriõpe 1999–2001, politoloogia doktoriõpe 2001–, Tartu Ülikool. Töö:Riigikogu Kantselei konsultant 1995; Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse esimees 1996–97 ja politoloogia osakonna laborant 1997; Teede- ja Sideministeeriumi välissuhete osakonna peaspetsialist 1998–99; Tartu Ülikooli politoloogia osakonna assistent 1999–2001, avatud ülikooli lepinguline lektor 2000–2001 ja politoloogia osakonna üldpolitoloogia teadur 2001–.

Aivar Sõerd,  rahandusminister

Sündinud 1964 Haapsalus. Haridus:  majandusteadlane 1990, Tartu Ülikool; Oulu Ülikool 1994–96. Töö: AS Eesti Kindlustuse Tartu esinduse direktor 1990–93; Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja asetäitja 1993–96; Maksuameti peadirektori asetäitja 1996–99 ja  peadirektor 1999– 2003; AS Vaba Maa juhatuse esimees 2004; rahandusminister 2005–. Ühendused: Eestimaa Rahvaliit.

Tarmu Tammerk, ajakirjanik

Sündinud 1961 Tamsalus. Haridus: inglise filoloog, Tartu Riiklik Ülikool 1984; ajakirjandusõpingud Euroopa Ajakirjandusinstituudis 1991–92, Ohio osariigi ülikoolis 1996.Töö: Perioodika, Homeland, tõlk-korrespondent 1985–90; nädalalehe The Baltic Independent peatoimetaja 1990–96; Riigikogu valimiste rahvusvahelise meediamonitooringu projektijuht 1995; Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor 1997–2003; uudisteagentuuri Agence France-Presse’i Eesti korrespondent 1999–2003 ja 2004–; Postimehe peatoimetaja 2003–04. Ühendused: Eesti Ajalehtede Liidu nõukogu 1997–2003; Pressinõukogu esimees 2005–.

Marti Taru, Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi teadur

Sündinud 1970 Tartus. Haridus: sotsioloogiamagister, Tartu Ülikool 1997; doktoriõpe, Tallinna Ülikooli riigiteaduste osakond 2004–. Töö: Tartu Ülikool 1998–2001; Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi teadur 2002–.

Anu Toots, Tallinna Ülikooli halduspoliitika dotsent

Sündinud 1959 Võrumaal. Haridus: ajaloolane, Leningradi Riiklik Ülikool 1982, PhD 1990; täienduskoolitus: Oslo Ülikool,London School of Economics, New School for Social Research, Baltic School for Social Security. Töö: Tallinna Ülikooli õppejõud 1982–, dotsent 1992–. Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Diplomaatide Kooli, Audentese Kõrgema Ärikooli, Eesti Haldusjuhtimise Instituudi külalislektor.

Indrek Treufeldt, Eesti Televisiooni korrespondent Brüsselis

Sündinud 1969 Tallinnas. Haridus: elektroonikainsener, Tallinna Tehnikaülikool 1993; kunstide magister ajakirjanduse alal 1996, Tartu Ülikool; Duke’i ülikool 1998; doktoriõpe, Tartu Ülikool 2002–. Töö: Tallinna Tehnikaülikooli ajalehe toimetaja 1990–91; Eesti Raadio 1991–94; Vabariigi Presidendi Kantselei pressinõunik 1994–95; Maailmapanga Tallinna esindus 1995–96; Raadio Vaba Euroopa 1996; Eesti Televisioon 1996–2002, korrespondent Brüsselis 2003–.Ühendused: Ringhäälingupoliitika Komisjon.

Iti Vanaküla, Tartu Ülikooli politoloogiamagistrant

Sündinud 1982 Valgas. Haridus: politoloogia bakalaureus, Tartu Ülikool 2005; magistriõpe 2005–. Ühendused: Eesti Naisüliõpilaste Selts.

Taavi Veskimägi, Riigikogu aseesimees

Sündinud 1974 Raplamaal. Haridus: ehitus, Tallinna Tehnikaülikool 1993–95; haldusjuhtimine, Tallinna Pedagoogikaülikool 1998; MA 2000, Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Rahandusministeeriumi riigihalduse osakonna juhataja ja nõunik 1996–2001; AS Eesti Merelaevanduse peadirektori nõunik-konsultant 1997; avaliku halduse lektor 1998–2003; Res Publica laekur 2001–02; rahandusminister 2003–05; X Riigikogu 2003 ja 2005–.Ühendused: Res Publica.

Piret Viljamaa, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: infotöötaja, Tallinna Pedagoogikaülikool 1994. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

Andres Võrk, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik, Tartu Ülikooli teadur ja doktorant

Sündinud 1974 Vigalas. Haridus: majandusteaduse bakalaureus, Tartu Ülikool 1998; majandusteaduse magister 2000, Tartu Ülikool; doktoriõpe majandusteaduses 2000–, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli teadur ja õppeülesande täitja 2000–; Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik 2001–. Ühendused: ESA Sotsiaalstatistika Teadusnõukogu.

Iain Watt, Euroopa Parlamendi raamatukoguteenuste üksuse juhataja

Sündinud 1957 Šotimaal Fraserburghis. Haridus: MA (politoloogia), Edinburghi ülikool 1979 (cum laude); MSc (majandus), Londoni Majanduskool 1982; MBA, Avatud Ülikool 2000. Töö: raamatukoguhoidja 1980–93, Camden, London; raamatukogude lepingute ja kvaliteedijuht 1993–95, Westminster, London; Arhiiviameti (praegu Ühendkuningriigi Rahvusarhiiv; London) lugejate infoteeninduse juht 1995–2000; Euroopa Parlamendi raamatukogu teenindusjuht 2000–; Euroopa Parlamendi raamatukoguteenuste üksuse juhataja 2004–.

Kunstnikest

Pille Kivihall, nahakunstnik

Sündinud 1964 Tallinnas. Haridus: nahkehistöö, Eesti Riiklik Kunstiinstituut 1988. Töö: vabakutseline kunstnik 1988–92; Kunstikombinaadi Ars (hiljem Ars Ehisnahk) kunstiline juht 1992–97; Katariina Gildi, sealhulgas Katariina Gildi nahakoja asutaja 1995; firma Eesti Nahkehistöö konsultant 1997–98.Ühendused: Eesti Nahakunstnike Liit, juhatuses 1999–2005, esinaine 2002–; Eesti Kunstnike Liit. Kujundanud näitusi, korraldanud näituseprojekte, seminare ja Eesti Nahakunstnike Liidu erialast täienduskoolitust, kirjutanud erialaartikleid, pidanud avalikke loenguid, juhendanud õpikodasid. Esinenud näitustel aastast 1984: 1986 Rakvere Linnamuuseum, 1996 Adamson-Ericu muuseum, 1997 Katariina Gildi kunstnike näitused Taanis, 2002 isikunäitus Suure-Jaanis ja Eesti Rahvusraamatukogu köitenäitus (edasi Taanis, Lätis ja Leedus), 2003 Tallinna Kunstihoone galerii ja animatsioon koos Jaapani animaatori Maya Yoneshoga, 2004 Adamson-Ericu muuseum, 2004/2005 Eesti rahvusraamatukogu V korruse galerii, 2005 Hannover, Estonia Haus.

Tiina Piisang, nahakunstnik

Sündinud 1957 Tallinnas. Haridus: joonistamise, joonestamise ja tööõpetuse eriala, E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut 1976–79; nahkehistöö, Eesti Riiklik Kunstiinstituut 1984; täienduskursused köite, kuldamistehnikate, paberivalmistamise ja klaasi erialal Eestis, Soomes ja Inglismaal. Töö: Kommunaari jalatsidisainer 1984–88; Kunstikombinaadi Ars nahkehistööateljee vanemkunstnik 1988–92; Soome kunsti- ja ametikoolides nahakunsti ja köitekursuste õpetaja 1993–2005; Kunstiakadeemia tarbekunsti kolledži nahkehistöökursuste nahatöö ja kompositsiooni õpetaja 2001–02; Tallinna Kopli Ametikooli käsitöö eriala kutseõpetaja 2004–. Ühendused: Eesti Kunstnike Liit; Eesti Nahakunstnike Liit; Jakob Granström Seura (Soome raamatuköitjate liit). Esinenud näitustel aastast 1984; isikunäitus 1991 Tallinnas, 1994 ja 1995 Soomes, 1997 Pärnus, 1999 Taanis. Auhinnad: Tallinnas rahvusvahelisel köitenäitusel 1990, 1995 ja 2000; 2001 Eesti kultuuriministeeriumi auhind; 2001 rahvusvahelisel köitenäitusel Vilniuses III koht; 2002 II rahvusvahelisel köitenäitusel Itaalias meistriklassi auhind; 2003 rahvusvahelisele köitekonkursil Inglismaal žürii preemia; 2005 rahvusvahelisel köitekonkursil Inglismaal peapreemia rahvusvahelises klassis.

Maarja Undusk, nahakunstnik

Sündinud 1959 Tallinnas. Haridus: nahkehistöö, Eesti Riiklik Kunstiinstituut 1984; täiendanud end Tartu Ülikoolis humanitaarteaduste vallas; doktoriõpe 2005–, Eesti Kunstiakadeemia. Töö: peamiselt vabakutseline kunstnik; Vanalinna Hariduskolleegiumi kunstiõpetaja. Ühendused:Nahakunstnike Liit (olnud esinaine, praegu juhatuses; Kunstnike Liidu volikogu; Kunstihoone nõukogu; Tartu Kõrgema Kunstikooli nõukogu. Teinud peamiselt köiteid, suureformaadilisi käsiõmblustehnikas nahast maale, dekoratiivseid patju, külalisraamatuid. Viljelnud joonistust, raamatuillustratsiooni ja paberitehnikaid (papjeemašee, paberivool, taimepaberi valmistamine). Tegelnud täiskasvanute ja laste kunstikoolitusega. Esinenud aastast 1981 kunstinäitustel Eestis jm, sealhulgas seitse isikunäitust, viimane, „Rohuvärsid“, Riigikogu näitusesaalis 2005.

Tagasiside