Nr 31

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 31 autoritest

EVE EISENSCHMIDT, Tallinna Ülikooli arendusprorektor

Sündinud 1963 Põltsamaal.
Haridus: algklasside õpetaja, 1988; kasvatusteaduste magister, 2000, Tallinna Pedagoogikaülikool; PhD (fiosoofi, kasvatusteadused), Tallinna Ülikool.
Töö: Taebla Kutsekeskkooli eesti keele õpetaja 1988–1990; Haapsalu Linna Algkooli algklassiõpetaja 1990–1998; Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži direktor 1998–2011; Tallinna Ülikooli arendusprorektor 2011–.
Ühingud: hariduse kutsenõukogu liige, aseesimees 2010–; Euroopa õpetajahariduse poliitika võrgustiku liige (ENTEP) 2007–; Euroopa õpetajahariduse võrgustiku nõukogu liige (TEPE) 2007–; European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) liige 2007–.

HANNA-STELLA HAARISTO, Praxise analüütik

Sündinud 1984 Tarvastus.
Haridus: BA (sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika), 2007, sotsiaalpoliitika ja sotsiaaltöö magister ,2011, Tartu Ülikool.
Töö: Eesti Üliõpilaskondade Liidu sotsiaalpoliitika nõunik 2008–11; Poliitikauuringute Keskus Praxis: hariduspoliitika analüütik 2011–, hariduspoliitika valdkonna juhi kohusetäitja 2015–.

LEIF KALEV, Tallinna Ülikooli riigiteooria professor

Sündinud 1976 Tallinnas.
Haridus: õigusteadus, avalik haldus ja politoloogia, 1999, sotsioloogiamagister 2002 (cum laude), Tartu Ülikool; PhD (fiosoofi, riigi- ja poliitikateadused), 2006 Tallinna Ülikool.
Töö: Tallinna Ülikool: projektijuht 2001–05, õiguspoliitika lektor 2002–07, riigiteooria ja riigiõiguse dotsent 2007–12, sotsiaalteaduskonna riigiteaduste osakonna juhataja 2006–08,  riigiteaduste instituudi direktor 2008–12, riigiteooria professor 2012–; Siseministeerium: korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler 2012–13, kantsler 2013–2015.
Ühingud: Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse esimees 1997–98; Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees 1998–99 ja 2000, avaliku poliitika tegevjuht 1999–2001; Eesti Sotsioloogide Liidu president 2002–11; Nõmme Tee Seltsi liige.

MERIKE KASEORG, Tartu Ülikooli juhtimise lektor

Sündinud 1964 Tartus.
Haridus: BA (turundus ja kaubandus), 1995; MBA (ärijuhtimine), 2002, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli majandusteaduskond: laborant ja vanemlaborant 1980–1996; majandusinformaatika assistent 1996–2004; majandusinformaatika lektor 2004–12; ettevõttemajanduse lektor 2012–15; ettevõttemajanduse eriala programmijuht 2014–; juhtimise lektor 2015–.

SILVIA KAUGIA, Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse lektor

Sündinud 1963 Tartus.
Haridus: õigusteadus, 1988, MA (sotsioloogia), 1994; doctor iuris, 2011, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikool: õigusteaduskonna vanemlaborant 1988–1991; õigusteaduskonna võrdleva õigusteaduse lektor 1993–.
Ühingud: Rahvusvahelise Õigus- ja Sotsiaalfiosoofi Ühingu Eesti sektsiooni asutajaliige; Õiguspsühholoogide ja sotsioloogide Tartu Ühingu (ÕPS) asutajaliige; B.G. Forseliuse Seltsi liige; Saksa-Eesti Juristide Ühingu liige; Kriminalistika ja kriminoloogia uurimisgrupi liige (SKA).

KARMO KROOS, Estonian Business Schooli majandusteooria ja rahanduse õppetooli lektor ning Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna rahanduse ja majandusteooria instituudi nooremteadur

Sündinud 1976 Tallinnas.
Haridus: BA (rahvusvaheline majandus), 1998, Concordia Rahvusvaheline Ülikool Eestis; MA (politoloogia, kiitusega), 2000, politoloogia M.Phil. 2001, Kesk-Euroopa Ülikool; sotsioloogia doktoriõpe 2006–, Tallinna Ülikool.
Töö: Hollandi Kuninglik Suursaatkond Tallinnas, 2001–05; Estonian Business School, lektor 2004– ja Tallinna Tehnikaülikooli nooremteadur 2014–.

TRIIN LAURI, Tallinna Ülikooli riigi- ja poliitikateaduste doktorant ja lektor, Tallinna Tehnikaülikooli nooremteadur

Sündinud 1973 Kärdlas.
Haridus: BBA, 2001, Estonian Business School; politoloogia magister, 2008, Tallinna
Ülikool; Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi doktoriõpe 2010–.
Töö: Estonian Business Schooli õppeosakonna juhataja 1999–2008; Telema ASi administratiivdirektor 2008–09; Tallinna Ülikooli lektor 2012–; Tallinna Tehnikaülikooli nooremteadur 2014–.

HELDUR MEERITS, vabamõtleja ja investor

Sündinud 1959 Põltsamaal.
Haridus: majandusteadlane, eriala rahandus ja krediit, 1982, Tartu (Riiklik) Ülikool.
Töö: Tallinna Linnavalitsuse osakonnajuhataja 1982–1987; Eesti Panga osakonnajuhataja 1988–1991; Hansapanga ja Hoiupanga juhatuse liige 1991–1995; 1995–1997 Eesti Panga asepresident; peaministri majandusnõunik 1999–2002; mitmete tulunduslike ja mittetulunduslike organisatsioonide nõukogu liige 2003–.

RAUL NARITS, Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse professor

Sündinud 1952 Järvamaal Amblas.
Haridus: jurist, 1976, Tartu Riiklik Ülikool; õigusteaduste kandidaat, 1987, Moskva Riiklik Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli õigusteaduskonna avaliku õiguse instituudi juhataja, dotsent 1988–92, võrdleva õigusteaduse korraline professor 1992–, Münsteri Ülikooli külalisprofessor 1996. Rahvusvahelise Õigus- ja Sotsiaalfiosoofi Ühingu Eesti sektsiooni president, ajakirja Juridica toimetuskolleegium.

TIIU PAAS, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna professor

Sündinud 1949 Krasnõi Jaris Venemaal.
Haridus: majandusteadlane-küberneetik, 1972, Tartu Ülikool (cum laude); PhD (majandusteadus), 1978, Eesti Teaduste Akadeemia, Majanduse Instituut.
Töö: Tartu ülikooli professor alates 1992; töötanud ka TÜ majandusteaduskonna rahvamajanduse instituudi juhatajana (1996–2005) ning teadusprodekaanina. Täiendanud ennast Praha Kõrgemas Majanduskoolis, Bentley College’is (USA), Kieli Ülikoolis ja Toronto Ülikoolis jm. Töötanud lühiajaliselt külalisõppejõuna Stockholmi Ülikoolis ning külalisuurijana Hamburgi Maailmamajanduse Instituudis. Osaleb Eesti Majandusteadlaste Seltsi, Statistikaseltsi, Põhjamaade Ökonomeetria Ühingu, Euroopa Regionaalteaduste Assotsiooni jt erialaorganisatsioonide tegevuses.

IRIS PETTAI, MTÜ Eesti Avatud Ühiskonna Instituut

Sündinud 1947 Rahinges.
Haridus: majandusteadus, 1972, Tartu Ülikool; majanduskandidaat, 1981, Eesti TA Majanduse Instituut.
Töö: Tartu Ülikooli Turu-uurimisrühma juht 1983–97; Tartu Ülikooli Turu-uurimisrühma juht 1983–97; Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi projektijuht 1997–2001; Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi sotsioloogiliste uuringute osakonna juht 2001–2009; Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi teadusdirektor alates 2009; Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja alates 2011.
Ühingud: Tööturu ja töötuse alaste uuringute grupi juht 2008–; Eesti sotsioloogide liidu liige 1997–.

KATRIN POOM-VALICKIS, Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi ülddidaktika dotsent

Sündinud 1969 Tallinnas.
Haridus: algklasside õpetaja, 1992; kasvatusteaduste magister 1994, Tallinna Pedagoogikaülikool; PhD (fiosoofi, kasvatusteadused), 2008, Tallinna Ülikool.
Töö: Riigi Kooliamet, õpetajahariduse nõunik 1994–1995; Avatud Eesti Fond, rahvusvahelise projekti “Reading and Writing for Critical Thinking” (RWCT) projektijuht 1997–2002; Tallinna Pedagoogikaülikool, kasvatusteaduste teaduskonna prodekaan, 2001–2003; Tallinna Ülikool: kasvatusteaduste teaduskond, ESF projektijuht, 2006–2008; kasvatusteaduste instituudi ülddidaktika dotsent, 2008–.
Ühingud: Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu liige 2014–; European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) liige 2009–; Ajakirja “Journal of Teacher Education for Sustainability” toimetuskolleegiumi liige, retsensent 2003–; Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi liige 2001–; S/A Omanäolise Kooli Arenduskeskuse nõukogu liige .1999–.

KAIRE PÕDER, Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur, Estonian Business School professor

Sündinud 1972 Tallinnas.
Haridus: MA (majandusteadus), 2003, Tallinna Tehnikaülikool; MA (politoloogia), 2005, Kesk-Euroopa Ülikool; PhD (majandusteadus), 2010, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur 2008–; EBSi professor 2013–.

MART RAUDSAAR, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja

Sündinud 1973 Tartus.
Haridus: BA (ajakirjandus), 1996, Tartu Ülikool; meediauuringud MPhil, 2000, Oslo Ülikool.
Töö: ajakirja Favoriit toimetaja 1993–96; Elva Linnavolikogu liige 1993–2002; Tartu Ülikooli õppejõud 2001–11; ajakirja Politseileht peatoimetaja 2005–07; Tallinna Ülikooli õppejõud 2011–; Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor 2010–; Eesti Meediaorganisatsioonide Liidu juhatuse liige 2011–.

JÜRI RIIVES, Tallinna Tehnikaülikooli professor, IMECC juhatuse esimees

Sündinud 1951 Tallinnas.
Haridus: masinaehituse tehnoloogia ja metallilõikepinkide eriala, 1974, Tallinna Tehnikaülikool; aspirantuur, 1983, Tallinna Tehnikaülikool ja Moskva Tööpingiehituse Instituut (Mosstankin); tehnikakandidaat 1983; täiendanud end Saksamaal: Karlsruhe Tehnoloogiainstituut, EMPEL Academy.
Töö: Tallinna Tehnikaülikool: assistent, vanemõpetaja, dotsent ja masinaehitustehnoloogia kateedri juhataja 1974–92; dotsent ja vanemteadur TTÜ tootmistehnika õppetoolis. 2005–11; tootmistehnika õppetooli dotsent ja vanemteadur 2005–11; tootmissüsteemide professor 2011–; tootmissüsteemide õppetooli juhataja 2013–; AS Eesti Talleks arendusdirektor ja kvaliteedijuht 1992–2009; AS Eesti Talleks Nõukogu esimees 1997–2009; Tehnoloogia Arenduskeskuse IMECC juhatuse esimees 2009–.
Ühingud: Eesti Masinatööstuse Liidu juhatuse esimees 1999–2009; Masina-, metalli- ja aparaaditööstuse Kutsenõukogu esimees 1995–; Eesti Kvaliteediühingu liige.

VIIVE-RIINA RUUS, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor

Sündinud 1936 Tallinnas.
Haridus: eesti fioloogia, eesti keel ja kirjandus, 1960; pedagoogika aspirantuur, 1970; PhD (pedagoogika), 1982, Tartu Riiklik Ülikool.
Töö: emakeele ja kirjanduse õpetaja 1960–68; Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudi teadustöötaja 1970–88; EV valitsuse konsultant hariduse alal 1988–90; Tallinna Ülikool: õppekava uurimise labori teadustöötaja ja projektijuht 1991–95; õppekava labori juhataja ja teadustöötaja 1995–97; koolipedagoogika õppetooli korraline professor 1997–2002; emeriitprofessor 2002–.

PEEP SIITAM, Eesti Arengufondi energia- ja rohemajanduse suuna juht

Sündinud 1966 Sillamäel.
Haridus: ehitusinsener, 1991; Geoloogia Instituudi doktorant, 2010–, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: AS Merko Ehituse insenerehituse direktor, 1998–2007; OÜ Maardu Graniidikaevanduse juhatuse esimees, 2008–12; Eesti Arengufondi energia- ja rohemajanduse suuna juht, 2012–.
Ühingud: Eesti Ehitusinseneride Liit, 1991–.

TIINA TAMMIKSALU, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1965 Tallinnas.
Haridus: raamatukogundus ja bibliograafi, 1988, Tallinna Pedagoogiline Instituut.
Töö: Eesti Rahvusraamatukogu toimetaja 1988–94; Eesti Sõnumite korrektor 1994–95; Sõnumilehe korrektor 1995–97; ajakirja Luup korrektor 1997–2000; Eesti Rahvusraamatukogu infospetsialist 2000–.

MARGE TÄKS, Tartu Ülikooli ja Estonian Business Schooli (EBS) ettevõtluse õppetoolide lektor; Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi doktorant.

Sündinud 1968 Tallinnas.
Haridus: International Marketing Management (topeltdiplom), 2002, University of Professional Education, Rotterdam (Holland); BBA, (magistrikraadiga võrdsustatud, topeltdiplom), 2003, Estonian Business School; andragoogika, magistriõpe, 2010, Tallinna ülikool; PhD (haridusteadus), 2015, Tartu Ülikool.
Töö: Eesti Post AS: turundusosakonna juhataja; Saare Golf müügi- ja turundusjuht 2005–09; Saaremaa Spa hotellide müügi- ja turundusjuht 2007–09; Tallinna Majanduskooli külalislektor 2004–14; Tallinna Tehnikakõrgkooli ettevõtluse, turunduse ja turu-uuringute lektor 2009–14; Tartu Ülikool ja Estonian Business School: ettevõtluse lektor 2014–.

GERT UIBOAED, Riigikantselei sümboolikanõunik

Sündinud 1983 Tamsalus.
Haridus: BA (ajalugu), 2006, Tallinna Ülikool.
Töö: Riigikantselei sümboolikanõunik 2006–.

JAANUS UIGA, Eesti Arengufondi energia- ja rohemajanduse analüütik // energiatalgud.ee projektijuht

Sündinud 1989 Tartus.
Haridus: BA (tehnikateadused, cum laude), 2012; tehnikateaduste magister (cum laude), 2014; tehnikateaduse doktorant alates 2014; Eesti Maaülikool.
Töö: Eesti Maaülikool, spetsialist, nooremteadur, ekspert, 2011–; Tartu Regiooni Energiaagentuur, ekspert, 2012–14; Eesti Arengufondi energia- ja rohemajanduse analüütik, energiatalgud.ee projektijuht, 2013–.
Ühingud: Eesti Elektroenergeetika Selts, 2012–.

JAAN URB, Cumulus Consulting OÜ, konsultant

Sündinud 1983 Tartus.
Haridus: BSc (loodusvarade kasutamine ja kaitse), 2007, Eesti Maaülikool; MA (Euroopa õpingud, 2011, Tartu Ülikool.
Töö: Cumulus Consulting OÜ konsultant, 2007–; Euroopa Noortefoorumi koolitaja, 2013–; Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari lektor 2012–2014.

ELVIINE UVERSKAJA, Tallinna Ülikooli infoteaduste instituudi lektor

Sündinud 1948 Tallinnas.
Haridus: raamatukogundus ja bibliograafi, 1971, Tallinna Pedagoogiline Instituut; bibliograafiteadus, aspirantuur, 1983, Leningradi Riiklik Kultuuriinstituut; teadusmagister, 1993, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Töö: Tallinna Ülikool (Tallinna Pedagoogiline Instituut, Tallinna Pedagoogikaülikool): raamatukogu vanembibliograaf 1971–79; raamatukogunduse ja bibliograafi kateedri vanemõpetaja 1979–91; infoteaduste osakonna lektor ja dotsent 1992–2005; Tallinna ülikooli infoteaduste instituudi lektor 2005–.
Ühingud: Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna liige.

VILJAR VEEBEL, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused dotsent

Sündinud 1977 Roosna-Allikul.
Haridus: BA (politoloogia), 1999, rahvusvaheliste suhete magister, 2001, PhD (politoloogia), 2012, Tartu Ülikool; järeldoktorantuur 2012–2013, Coimbra Ülikool (Portugal).
Töö: Vabariigi Valitsuse nõunik Euroopa Tulevikukonvendis 2002–03; Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete teooria ja Euroopa uuringute lektor 2004–12; Coimbra Ülikooli külalisteadur 2012–13; Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste dotsent 2013–.

VOOTELE VELDRE, Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik

Sündinud 1980 Valgamaal.
Haridus: usuteadus, 1999–2002; BA (psühholoogia), 2005, Tartu Ülikool.
Töö: Statistikaameti haridusvaldkonna juhtivstatistik 2007, rahvastikustatistika talituse juhataja kt 2008; Haigekassa rahaliste hüvitiste spetsialist 2008–10; Praxise analüütik 2010–.

Tagasiside