Andrus Saar

Andrus Saar

Sotsiaal- ja turuuuringute firma Saar Poll

Jaga

Prindi

  • Eesti elanike õigusteadvus

    Üleminekuühiskondades, kus suundutakse n-ö sotsialistlikult korralt kapitalistlikule, toimub suur murrang väärtussüsteemides. Võib muidugi vaielda, kas Eesti kuulub ikka veel üleminekuperioodi või mitte kas majandus­likult, sotsiaalsete probleemide lahendamise või teiste valdkondadega toimetuleku aspektist.

  • Riik ja rahvas: elanikkonna poliitiline kompetentsus

    Et suurendada Riigikogu liikmete informeeritust ning vastuvõetavate seaduste kooskõla elanikkonna seisukohtadega, on Riigikogu Kantselei alates 1996. aastast tellinud regulaarselt sotsioloogilisi uuringuid. Tänu sellele on meil võimalus vaadelda elanikkonna poliitilise kultuuri muutumist ja kujunemist pikemaajalises perspektiivis. Taoline tagasiside muudab riikluse ülesehitamise efektiivsemaks, sest võimaldab osutada probleemidele, mis sellises keerukas protsessis paratamatult tekivad.

Tagasiside