Nr 28

Laadi alla

Jaga

Prindi

Nr 28, detsember 2013

Käesoleva numbri essee ja vestlusring käsitlevad 2014. aasta sügise kõige diskuteeritavamat teemat – kultuuri. Peeter Laurits ja Karina Talts teevad essees „Loovus ja kultuuripoliitikaˮ teoreetilise ja praktilise ekskursi läbi ja ümber eesti kultuuri.

Ajakirja vestlusringis rääkisid kultuuripoliitikast teatriteadlane Ott Karulin, Riigikogu liige Mart Meri ja ajakirja Vikerkaar peatoimetaja Märt Väljataga.

Küllo Arjakas ja Peet Kask käsitlevad oma artiklis 1986. aasta teisel poolel Eestis alanud teist ärkamisaega, kui lühikese aja jooksul toimus kolm hiigelsuure tähendusega pööret: iseseisva riigi taastamine (pööre riikluses), demokraatia ülesehitamine (pööre ühiskonnakorralduses) ja plaanimajanduse asendamine turumajandusega (pööre majanduselus).

Ajakirjas on artiklid Euroopa Parlamendi valimisest, kohaliku omavalitsuse valimise järel moodustatud koalitsioonidest, tulemuseelarvestamisest, inim- ja autoriõigustest. Lugeda saab  erakonna seaduste kujunemisest, soolisest palgalõhest ja skvottimisest.

Peatoimetaja veerg

  • Vastu tuult

    On november 2013, erakordselt pikk ja soe sügis. Viimasel aastal, eriti sel sügisel, olen korduvalt pidanud vastama küsimustele, mis on Riigikogu Toimetised (mis toode see on), kes seda loevad ja sellesse kirjutavad, kas ajakiri on täitnud talle seatud eesmärke. Kas see, et ajakiri on järjepidevalt ilmunud aastast 2000, on iseenesest põhjus selle väljaandmise jätkamiseks? On tulnud vastata küsimustele, miks RiTo artiklid on nii keerulised, pikad, keskendumist vajavad. Kas väljaandmine pole mitte kallis (tegelikult pole, kui vaadata teisi väljaandeid), kas ajakiri võiks olla teise formaadiga ja huvitavam? Et kõik loeksid kõiki artikleid (milline väljaanne seda tingimust täidaks?).

RiTo vestlusring

Essee

Poliitiline mõte

Põhiseaduslikud institutsioonid

Uuringud

Kodanikuühiskond ja riigivõim

Parlamendi ajalugu

Rahvusvahelised parlamendiuudised

Kirjandus ja andmebaasid

Autoritest

Nimeregister

Kunstigalerii

Tagasiside