Magnus Piirits

Magnus Piirits

Praxise analüütik, Tartu Ülikooli doktorant

Jaga

Prindi

 • Eesti pensionisüsteemi reformide mõju pensionide põlvkonnasisesele jaotusele *

  Eesti pensionisüsteemis on viimase paarikümne aasta jooksul ellu viidud olulisi reforme. Pensionisüsteemi muudatuste mõju on pikaajaline, seepärast tuleb muudatusi prognoosida pikaks ajaks ette. Artiklis analüüsitakse pensionisüsteemi reformide mõju põlvkonnasisesele ebavõrdsusele ning vaadatakse, kuidas muutub pensionide ebavõrdsus tulevikus seetõttu, et riiklikus pensioniskeemis võeti 1999. aastal kasutusele palgast sõltuv kindlustusosak ja 2002. aastal tekkis juurde kohustuslik kogumispension.
  *Eelretsenseeritud artikkel.
  *Artikkel on ingliskeelse artikli (Võrk, A., Piirits, M., Jõgi, E. (2015). The Impact of Introduction of Funded Pension Schemes on Intragenerational Inequality in Estonia: a Cohort Microsimulation Analysis) lühendatud eestikeelne versioon. Pikem eestikeelne versioon on loetav Praxise blogist (http://mottehommik.praxis.ee/). Ingliskeelne artikkel on seotud projektiga MOPACT (Mobilising Potential Active Aging), mis on rahastatud ELi 7. raamprogrammist.
 • Eesti pensionisüsteemi põlvkondadevahelised efektid *

  Eesti pensionisüsteem on viimase viie-teistkümne aastaga läbinud mitu reformi, näiteks sotsiaalmaksust sõltuva I samba loomine, II ja III samba loomine, pensioniea tõstmine. Sellistel muudatustel on ka tagasimõju pensionisüsteemile tervikuna.

  *Eelretsenseeritud artikkel.

Tagasiside