Nr 46

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 46 autoritest

JAAK AAVIKSOO, akadeemik

Sündinud 1954. aastal Tartus.
Haridus: teoreetiline füüsika 1976, Tartu Ülikool; PhD (füüs-mat-knd) 1981, Teaduste Akadeemia Füüsika Instituut.
Töö: TA Füüsika Instituudi noorem-, vanem- ja juhtteadur 1976–1992; stažeerimine või töö külalisprofessorina Novosibirski Soojusfüüsika Instituudis, Max Plancki Tahkiseuuringute Instituudis (Saksamaa), Osaka Ülikoolis (Jaapan), Pariisi Ülikoolis (Prantsusmaa) 1981– 1994; Tartu Ülikoolis: optika ja spektroskoopia professor 1992–2015, esimene prorektor 1992–1995, eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituudi juhataja 1996–1998, rektor 1998–2003 ja 2003–2007, emeriitprofessor; kultuuri- ja haridusminister 1995; haridusminister 1996; kaitseminister 2007–2011; haridus- ja teadusminister 2011–2014; XI, XII ja XIII Riigikogu liige; Tallinna Tehnikaülikooli rektor 2015–2020; vabakutseline konsultant ja kolumnist 2020–.
Ühendused: Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nõukogu liige 1992–2006; Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni juhatuse liige 2003–2007; Eesti Füüsika Seltsi ja Kaitseliidu Akadeemilise Malevkonna liige.

MAIT ALTMETS, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarst, infektsioonikontrolli talituse juhataja

Sündinud 1980. aastal Kivi-Vigalas.
Haridus: arstiteadus 2005, infektsioonhaiguste residentuur 2009, Tartu Ülikool.
Töö: Põhja-Eesti Regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juhataja 2009–.
Ühendused: Eesti Infektsioonhaiguste Selts (2005–), selle juhatuse esimees (2018–); Eesti Arstide Selts (2005–); Euroopa Kliinilise Mikrobioloogia ja Nakkushaiguste Selts (2010–).

DAMIANO CERRONE, SPIN Unit OÜ linnauuringute juht

Sündinud 1986. aastal Roomas.
Haridus: BA (linnaplaneerimine ja geograafilised infosüsteemid) 2010, Sapienza Università di Roma; MSc (linnauuringud)2012, Eesti Kunstiakadeemia.
Töö: Beijingi Tehnoloogiaülikooli lektor 2019; Tampere Ülikooli teadur ja Demos Helsinki konsultant 2020; Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi ekspert 2022–, SPIN Unit OÜ linnauuringute juht.

KRISTI GRIŠAKOV, Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise poliitika ja analüüsi valdkonna juht

Sündinud 1985. aastal Tallinnas.
Haridus: kunstiteadus 2007, Eesti Kunstiakadeemia; MA (linnade piiriülesed protsessid) 2008, Helsinki Tarbekunsti Kõrgkool; Aalto Ülikooli, Radboudi Ülikooli doktorant 2009–.
Töö: OÜ Kivisilla tehniline töötaja 2008–2011; Eesti Kunstiakadeemias programmikoordinaator 2011–2014; Helsingi Tarbekunsti Kõrgkooli lektor 2009–2011;
Aalto Ülikooli teadur 2009–2019; Tallinna Tehnikaülikoolis ehituse ja arhitektuuri instituudi lektor, programmijuht 2013–2022; Rahandusministeeriumi poliitika ja analüüsi valdkonna juht 2022–.
Ühendused: Ameerika Geograafide Võrgustike Assotsiatsiooni liige 2010–;
Noorte Akadeemikute Võrgustiku AESOP liige 2010–; Euroopa maastikukonventsiooni rakendamise töörühma liige 2019–.

JAANUS HARRO, Tartu Ülikooli keemia instituudi neuropsühhofarmakoloogia õppetooli juhataja, psühhofüsioloogia professor

Sündinud 1962. aastal Tartus.
Haridus: arstiteaduskonna ravi eriala 1987, meditsiinikandidaat (farmakoloogia) 1990, Tartu Ülikool; meditsiinidoktor 1993, farmakoloogiadotsendi kutse 1998, Uppsala Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli arstiteaduskonna stažöör-uurija, assistent (1987–1989), arstiteaduskonna noorem- ja vanemteadur (1987–1993); psühhofüsioloogia erakorraline professor (1994–1998); arstiteaduskonna prodekaan (1994–1998); sotsiaal(ja haridus)teaduskonna dekaan (2001–2005, 2009–2015); psühhofüsioloogia professor (1998–).
Ühendused: Eesti Farmakoloogia Selts (1987–), selle esimees 1993–1995 ja 2019–2021; Kuninglik Teaduslik Selts Uppsalas (2011–); Euroopa Neuropsühhofarmakoloogia Kolledž (1994–), ECNP komiteed (2010–); Neuro- ja Psühhofarmakoloogia Rahvusvaheline Kolleegium (1998–).

TARGO KALAMEES, Tallinna Tehnikaülikooli ehitusfüüsika professor

Sündinud 1972. aastal Tallinnas.
Haridus: insenergeodeesia 1991, Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikum; ehitusinsener 1996, MSc (ehitiste projekteerimine) 1999, PhD (ehitiste projekteerimine) 2006 Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Tampere Tehnikalikooli ja Helsinki Tehnikalikooli teadur, järeldoktorant 1997–2010; Arhitektuuribüroo Kuup OÜ ehitusinsener 1995–2002; praktiseeriv ehitusinsener 2003–; Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise instituudi vanemteadur 2007–2009, professor 2009–2018, professor tenuuris 2018–.

RUTH KALDA, Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi peremeditsiini professor

Sündinud 1965. aastal Antslas.
Haridus: arstiteaduskonna ravi eriala 1989, PhD (perearstiteadus) 2001, Tartu Ülikool.
Töö: Perearst (1999–); Tartu Ülikooli Peremeditsiini residentuuri üldjuhendaja (2009−), peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja (2016–2022) ja õppetooli juht (2009–2016), peremeditsiini dotsent (2003–2009), peremeditsiini professor (2006–); esmatasandi tervishoiu konsultant Moldovas (2006, 2013), Armeenias (2013), Kreekas (2017–2018), Ukrainas (2016, 2019).
Ühendused: Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige, esimees (2008−2011); Sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni (2012–) ja Ravijuhendite Nõukoja (2012–) liige; Wonca Europe Council ja Wonca World Council Eesti esindaja (2008–); Euroopa peremeditsiini õpetajate organisatsiooni (EURACT) nõukogu ja täitevjuhatuse liige (2007–); Rahvusvahelise Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Võrgustiku liige (2011–).

PEET KASK, füüsik, PerkinElmer CTG Eesti filiaali tarkvaraarenduse pea-vaneminsener

Sündinud 1948. aastal Tallinnas.
Haridus: füüsik 1971, PhD (füüsika) 1975, Tartu Ülikool.
Töö: Eesti NSV Teaduste Akadeemia instituudid 1971–1990; Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige 1990–1992; Põhiseaduse Assamblee liige 1991–1992; Riigikogu nõunik 1992–1995; Evotec Biosystems GmbH, Evotec Technologies GmBH, PerkinElmer CTG Eesti filaali teadus-arendustöötaja 1995–.
Ühendused: Eestimaa Rahvarinne1988–1993; Eesti Kongress 1990–1992; Eesti Rahva-Keskerakond 1991–1994.

LAURI LIHTMAA, Tallinna Tehnikaülikool, liginullenergiahoonete uurimisrühma ekspert

Sündinud 1977. aastal Tartus.
Haridus: BA (maakorraldus) 1999, MSc (maakorraldus) 2004, Eesti Põllumajandusülikool; doktorantuur Eesti Maaülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis.
Töö: OÜ Kinnisvaraekspert, EO MAP Lõuna AS 1997–1999; Eesti Maaülikoolis metsandus- ja maaehitusinstituudi assistent, lektor 2001–2012; EcoBon OÜ juhatuse liige, konsultant 2010–; Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse ja arhitektuuri instituudi ekspert 2019–.

KRISTA LOOGMA, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi kutsehariduse teenekas professor

Sündinud 1946. aastal Tallinnas.
Haridus: elektroonikainsener 1970, Tallinna Polütehniline Instituut; psühholoogia 1976, Tartu Ülikool; PhD (haridusteadus) 2004, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Töö: ENSV Juhtide Kvalifikatsioonitõstmise Instituudi / Eesti Majandusjuhtide Instituudi teadur 1981–1991; Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi projektidirektor 1991–2003; Tallinna Ülikooli haridusuuringute keskuse juhataja 2003–2008, kutsehariduse professor, teenekas professor 2012–.
Ühendused: Euroopa Haridusuuringute Assotsiatsioon; Euroopa Haridusnõukogude Ühendus.

TOIVO MAIMETS, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi Rakubioloogia õppetooli juhataja, rakubioloogia professor

Sündinud 1957. aastal Tartus.
Haridus: bioloogia 1980, Tartu Ülikool; bioloogiakandidaat (molekulaarbioloogia, 1984, Moskva Ülikool; PhD (molekulaarbioloogia) 1991, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli rakubioloogia professor, õppetooli juhataja (1992– ), molekulaar- ja rakubioloogia instituudi direktor (1999–2003 ja 2008–2020), bioloogia-geograafiateaduskonna dekaan (1993–1995), teadus- ja arendusprorektor (1995–1998), EV haridus- ja teadusminister (2003–2005). VV Teadusnõukoja juht 2022.
Ühendused: Euroopa Molekulaarbioloogia Konverents (2006−2015), selle president (2010–2015); UNESCO Rahvusvaheline Bioeetika Komitee (2004−2011), aseesimees (2007–2011); Tartu Ülikooli Eetikakeskuse nõukogu liige(2001–),esimees (2009–); Eesti Teadusfondi nõukogu (1995–1998 ja 2006−2012) esimees (2009–2012); Academia Europea (2004–), Ameerika Vähiuuringute Assotsiatsiooni (1993–), Euroopa Vähiuuringute Assotsiatsiooni (1993–), Euroopa Ravimiameti Uudsete Ravimite Komitee (2009–) liige.

REIN MURAKAS, Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi analüütik, õigusteaduskonna konsultant, Rein Muraka Konsultatsioonid konsultant

Sündinud 1961 Rakveres.
Haridus: majandusküberneetika 1984, Tartu Ülikool; sotsioloogia magister 1999,
Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis insener, nooremteadur, andmearhiivi juhataja, teadur, lektor, osakonna juhataja, projektijuht, analüütik, konsultant 1984–; Rein Muraka Konsultatsioonide konsultant 2011–; olnud külalisteadur Stanfordi ja Connecticuti ülikoolis USAs.
Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liidu juhatuse liige. 

KADRI MÄNNASOO, Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi professor

Sündinud 1972. aastal Tallinnas.
Haridus: BA (majandusteadus) 1995, Tartu Ülikool; MA (majandus ja ärijuhtimine) 1998, Stockholmi Ülikool, Rootsi; PhD (majandusteadus) 2008, Tartu Ülikool.
Töö: Eesti Panga ökonomist 1999–2007; Tartu Ülikooli erakorraline teadur 2005–2008; Eesti Panga külalisuurija 2010–2011; Swedbanki kliendianalüütika valdkonna juht 2007–2009, 2011–2013; külalisteadur: Hamburgi Ülikool 2014, Soome keskpanga uurimisinstituut BOFIT 2017, IUPUI, USA 2019; Tallinna Tehnikaülikooli majanduse ja rahanduse instituudi vanemteadur, professor, direktor, majandusmatemaatika, statistika ja ökonomeetria õppetooli juhataja 2010–2021, majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi professor 2021–. 

PÄRT PETERSON, Tartu Ülikooli molekulaarimmunoloogia professor

Sündinud 1966. aastal Tartus.
Haridus: bioloogia 1991, MSc (molekulaarbioloogia) 1992, Tartu Ülikool; PhD (immunoloogia) 1996, Tampere Ülikool.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia uurija-professor 2008–2012; Tartu Ülikooli üld- ja molekulaarpatoloogia instituudi juhataja 2010–2012, biomeditsiini instituudi osakonnajuhataja 2013–2015, bio- ja siirdemeditsiini instituudi, molekulaarimmunoloogia professor (2016–; bio- ja siirdemeditsiini instituudi osakonnajuhataja 2016–2021; TÜ Senati liige 2017–.
Ühendused: Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu 2019− liige; ajakirjade Immunology Letters 2019–, Frontiers in Immunology 2015–) European Journal of Immunology 2013–, Scandinavian Journal of Immunology 2011– toimetuskolleegiumide liige; Eesti Inimesegeneetikaühingu 2004−2009 ja Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Seltsi 2016−2021 juhatuse liige.

KAIRE PÕDER, Estonian Business Schooli majandusprofessor

Sündinud 1972. aastal Tallinnas.
Haridus: MA (majandusteadus) 2003,Tallinna Tehnikaülikool; MA (politoloogia) 2005, Kesk-Euroopa Ülikool; PhD (majandusteadus) 2010, Tallinna Tehnikaülikool.
Töö: Tallinna Tehnikaülikooli teadur, vanemteadur 2008–2016; Estonian Business Schooli professor 2013–.
Ühendused: majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooli MIDOK nõukogu liige 2017–; Balti Majandusteadlaste Seltsi juhtkomitee liige 2018–2020; Euroopa Komisjoni haridusekspert 2020–2021; TAN kõrghariduse ekspertgrupi liige 2022. 

MART RAUDSAAR, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja

Sündinud 1973. aastal Tartus.
Haridus: BA (ajakirjandus) 1996, Tartu Ülikool; MPhil (meediauuringud) 2000, Oslo Ülikool.
Töö: ajakirja Favoriit toimetaja 1993–1996; Elva Linnavolikogu liige 1993–2002; Tartu Ülikooli õppejõud 2001–2011; ajakirja Politseileht peatoimetaja 2005–2007; Tallinna Ülikooli õppejõud 2011–2017; Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor 2010–2019, Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevdirektor 2019–2020; Postimehe peatoimetaja ja vastutav väljaandja 2020–2021, Postimehe Jaan Tõnissoni fondi juhatuse esimees 2021–2022.
Ühendused: Eesti Meediaorganisatsioonide Liidu juhatuse liige 2011–2022; News Media Europe juhatuse liige 2016–2021, asepresident 2021–2022; Nõo vallavolikogu liige, eelarvekomisjoni esimees 2017–2021. 

KARIN REIVART

Sündinud 1970. aastal aastal Tallinnas.
Haridus: MBA (rahandus ja krediit) 1992, Tartu Ülikool.
Töö: Positor, Tallinna Rahvusvaheline Väärtpaberite Börs 1992–1993; Profindex AS brändijuht 1993–1998; Turu-uuringute AS uuringujuht 1999–.

YNGVE ROSENBLAD, Kutsekoja OSKA peaanalüütik

Sündinud 1979. aastal Tallinnas.
Haridus: BSc (psühholoogia ja sotsiaalpedagoogika) 2002; MSc (psühholoogia) 2005, Tallinna Ülikool.
Töö: Statistikaameti juhtivstatistik 2004–2007, analüütik 2007–2010, vanemanalüütik 2011–2014, juhtivstatistik-metoodik 2014–2015; SA Kutsekoda OSKA peaanalüütik 2015–2020, peaanalüütik-arendusjuht 2021–.
Ühendused: Vormsi valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni liige, Vormsi Kodukandi Ühingu liige.

ANDU RÄMMER, Tartu Ülikooli Narva kolledži noorteuuringute kaasprofessor

Sündinud 1964. aastal Tartus.
Haridus: MSc (psühholoogia) 1998, PhD (sotsioloogia) 2018, Tartu Ülikool, Nordic-Baltic Youth Research Doctoral School Program and Network 2000–2005.
Töö: Eesti Sotsiaalteadusliku Andmearhiivi projektijuht 1995–2009; Eesti Noorsoo Instituut, projektijuht 2002–2008, Kõrgema Kunstikooli Pallas sotsioloogia lektor 2018–2019, õpilaste teadusajakirja Akadeemiake toimetuskolleegiumi liige 2018–; Tartu Ülikooli sotsioloogia lektor ja teadur 2005–2017, Tartu Ülikooli Narva Kolledži noorte uuringute dotsent ja kaasprofessor 2019–.
Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liit (ESL) 1997–; European Sociological Association (ESA) 2007–; International Association for Social Science Information Service & Technology (IASSIST) 2000–2009; European Association for Survey Research (EASR) 2005–2006; Youth Research and Information Expert, Council of Europe (CoE) 2007–2008; Eesti Noorsoo Instituudi projektijuht 2002–2008.

PIRET TIPNER (Avarmaa), Riigikantselei valituse meedia nõunik

Sündinud 1993. aastal Räpinas.
Haridus: BA (õigusteadus) 2017, Tallinna Ülikool; MSc (sisejulgeolek) 2021, Sisekaitseakadeemia.
Töö: Tallinna Vangla Ida-Harju kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametnik 2017–2018; Registrite- ja Infosüsteemide Keskuse karistusregistri spetsialist 2018; Päästeameti Põhja päästekeskuse hädaolukorraks valmisoleku spetsialist, peaspetsialist 2018–2022; Riigikantselei valitsuse meedianõunik 2022–.

LILL SARV, Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuri ja urbanistika akadeemia teadur

Sündinud 1980. aastal Tartus.
Haridus: BA (semiootika ja kultuuriteooria) 2005, Tartu Ülikool; PhD (semioeetika) 2010, Bari Aldo Moro nimeline ülikool Itaalias.
Töö: Eesti Arhitektuurikeskus Tallinna Arhitektuuribiennaali produtsent 2013–2014; Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti näituse asekomissar 2014; Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi konsultant, projektijuht 2014–2016; Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi projektijuht, Targa linna tippkeskuse, arhitektuuri ja urbanistika akadeemia teadur 2019–.

MARGIT SUTROP, Tartu Ülikooli professor, XIV Riigikogu liige,

Sündinud 1963. aastal Tartus
Haridus: ajakirjandus 1986, Tartu Ülikool; MA (filosoofia) Tartu Ülikool; Oxfordi Ülikool, St John’s College, Maxwelli stipendiaat 1991; Konstanzi Ülikooli DAADi stipendiaat 1992–1997; PhD (filooofia) 1997 Konstanzi Ülikool.
Töö: Tartu Riikliku Ülikooli filosooia kateedri stažöör, õpetaja 1986–1991; Konstanzi Ülikooli teadur 1996–2000; Tartu Ülikoolis: praktilise filosoofia professor 2000–, eetikakeskuse juhataja 2001–; filosoofia ja semiootika instituudi juhataja 2007–2012; filosoofiateaduskonna dekaan 2013–2015; humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan 2016–2019; XIV Riigikogu liige.
Ühendused: Reformierakonna liige 2018–, Riigikogu kõrghariduse toetusrühma esimees; Academia Europaea nimetatud liige (akadeemik); 2004–; üleeuroopalise naistippteadlaste võrgustiku AcademiaNet nimetatud liige 2020–; Euroopa Komisjoni, 2004–; Euroopa Teadusnõukogu (ERC) 2012–; Euroopa Teadusfondi (ESF) ja Soome Teaduste Akadeemia sõltumatu ekspert 2016–; Konstanzi Ülikooli rahvusvahelise nõukoja 2007– ja Tübingeni Ülikooli eetikakeskuse rahvusvahelise nõukoja liige 2011–, Academia Europaea filosoofia, teoloogia ja religiooniuuringute sektsiooni komitee liige 2020–.

HANDO SUTTER, AS Eesti Energia juhatuse esimees, Eesti Tööandjate Keskliidu hariduse töörühma juht

Sündinud 1970. aastal Tartus.
Haridus: mehaanikainsener 1993, Tallinna Tehnikaülikool; MBA 1992, Estonian Business School.
Töö: AS Eesti Talleks, juhatuse liige, kommertsdirektor 1991–1994; Eesti Julgestusteenistuse AS ESS(Gourp) tegevjuht;
AS ESS Group (Falck Baltics ja G4S) juhatuse liige, turvalisusdivisjoni direktor; Tolaram Investments AS kommertsdirektor 1999–2002; Olympic Entertainment Groupi operatsioonide direktor 2002–2006; US Invest ASi arengunõunik 2006–2009; Nord Pool Spot AS Eesti, Läti, Leedu ja Venemaa regiooni juht 2010–2014; Eesti Energia AS juhatuse esimees.
Ühendused: Eesti Tööandjate Keskliidu hariduse töörühma juht, „Lae end“ programmi eestvedaja

TERJE TOOMISTU, Tartu Ülikooli etnoloogia teadur

Sündinud 1985. aastal Paides.
Haridus: BA (majandusteadus) 2009, Tartu Ülikool; MA (etnoloogia) 2011, Tartu Ülikool; MA (kommunikatsiooniuuringud) 2011, Tartu Ülikool; Fulbrighti stipendiaat 2013–2014, California Ülikool Berkeley; PhD (etnoloogia) 2019, Tartu Ülikool.
Töö: Kultusfilm, lepinguline režissöör 2011–2017; Amsterdami Ülikooli külalisteadur 2017–2018; Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi etnoloogia osakonna nooremteadur 2019 ja teadur 2020–; töötanud dokumentaalfilmitegija ja kuraatorina.

UKU VARBLANE, Riigikogu Arenguseire Keskuse ekspert

Sündinud 1986. aastal Kuressaares.
Haridus: BA (majandusteadus) 2008, MA (majandusteadus) 2012, doktoriõpe (majandusteadus), Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikoolis: Euroopa Kolledži sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse analüütik 2010–2014, Juhan Skytte poliitikauuringute instituudi sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse juhataja 2015–2019, projektijuht-analüütik 2019–; Riigikogu Arenguseire Keskuse ekspert 2019–. Olnud enam kui 70 rakendusliku teadusprojekti ekspert või töögrupi juht.

MARGUS VARJAK, Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi viroloogia kaasprofessor

Sündinud 1983. aastal Pärnus.
Haridus: Geenitehnoloogia 2005, MSc (biotehnoloogia ja biomeditsiin) 2008, PhD (biomeditsiini tehnoloogia) 2013, Tartu Ülikool.
Töö: Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi spetsialist 2011–2014, viroloogia vanemteadur 2020, viroloogia kaasprofessor 2021–; Glasgow’ Ülikooli Viiruste Uurimiskeskuse nooremteadur 2014–2015 ja teadur 2015–2020.
Ühendused: Suurbritannia Mikrobioloogia Seltsi liige 2014–.

TRIIN VIHALEMM, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsiooniuuringute professor

Sündinud 1968. aastal Tartus.
Haridus: ajakirjandus 1991, MSc (sotsioloogia) 1993, Phd (massikommunikatsioon) 1999, Tartu Ülikool.
Töö: AS Emor projektijuht 1993–1994, asedirektor 1994–1995, arendusjuht 1996–1998; Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi lektor 1999–2001, dotsent 2001–2011, kommunikatsiooniuuringute professor 2011–, sotsiaalteaduskonna prodekaan 2004–2005, ühiskonnateaduste instituudi õppetooli juhataja 2013–2016; Helsinki Collegium for Advanced Studies külalisuurija 2015.
Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liidu liige 1993, president 2014–2015; Eesti Koostöö Kogu nõukogu 2018–2021; Ametnikueetika nõukogu 2013–, Üliõpilaskonna Sihtasutuse nõukogu 2017–2022 TÜ akadeemiline komisjon 2017–; Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon 1998–, selle uurimisvõrgustiku „Sociology of transformations: East and West“ nõukogu 2015–, AcademiaNet 2020–.

PIRET VILJAMAA, Eesti Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialist

Sündinud 1971. aastal Tallinnas.
Haridus: infotöötaja 1994, Tallinna Pedagoogikaülikool.
Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse, sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu infospetsialist 2001–.

JAAK VILO, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja, bioinformaatika professor, akadeemik

Sündinud 1966. aastal Tallinnas.
Haridus: MSc (rakendusmatemaatika) 1991, Tartu Ülikool; PhD (arvutiteadus) 2002, Helsingi Ülikool.
Töö: Helsingi Ülikoolis arvutiteaduse instituudi õpetaja, assistent, uurimisassistent 1989–1999; Euroopa Bioinformaatika Instituudi teadur 1999–2002; Tartu Ülikoolis arvutiteaduse instituudi dotsent, vanemteadur 2004–2007, professor 2007–, arvutiteaduse instituudi juhataja, nõukogu esimees 2011–2022; Eesti Biokeskuse vanemteadur 2002–2009; OÜ Quretec juhatuse liige 2006–2019; STACC OÜ teadussuuna juht 2009–2022.
Ühendused: Association for Computing Machinery liige 1991–; Rahvusvahelise bioinformatika seltsi ISCB liige 2000–; Eesti teadusarvutuste infrastruktuur ETAIS nõukogu esimees; Eesti Teaduste Akadeemia liige 2012–; Euroopa eluteaduste andmetaristu ELIXIR Eesti juht 2013–2022.

HENDRIK VOLL, Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor

Sündinud 1980. aastal Tallinnas.
Haridus: BSc (ehitusinsener) 2002, Tallinna Tehnikaülikool; Lic.eng. (hoonete tehnosüsteemide insener) 2005, Chalmersi Tehnikaülikool; PhD (hoonete energiatõhususe insener) 2008, Chalmersi Tehnikaülikool; järeldoktorantuur 2011–2013, Portlandi Riiklik Ülikool.
Töö: Seattle Integrated Design Laboratory konsultant 2005–2007; LEED jätkusuutliku ehituse konsultant, Waterman International 2008; Tallinna Tehnikaülikoolis: keskkonnatehnika instituudi teadur 2009, dotsent 2009–2013; kütte ja ventilatsiooni õppetooli juhataja, professor 2013–, hoonete enargiatõhususe õppekava juht 2015–2016, hoonete ja rajatiste õppekava juht 2015–2017, sisekliima ja veeinseneeria programmi juht, ehituse ja arhitektuuri instituudi professor 2017, õppeprorektor 2017–.
Ühendused: Eesti Standardikeskuse kütte ja ventilatsiooni komitee liige 2013–; Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liige 2017–2022; Eesti-Rootsi koostööfondi juhatuse liige 2019–.

Tagasiside