Nr 3

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 3 autoritest

Endel Eero, majandusanalüütik

Sündinud 1930 Saaremaal. Haridus: ökonomist rahvamajanduse planeerimise erialal, Tallinna Polütehniline Instituut 1969. Töö: ENSV Riikliku Plaanikomitee osakonnajuhataja 1973-99, majandusministeeriumi ja rahandusministeeriumi nõunik 1990-93, VII Riigikogu asendusliige, VIII Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees 1995-99. Ühendused: Koonderakond, Tallinna Saarlaste Ühendus, Üliõpilasseltsi Liivika vilistlaskogu.

Jüri Engelbrecht, Eesti Teaduste Akadeemia president

Sündinud 1939 Tallinnas. Haridus: insener, Tallinna Polütehniline Instituut 1962, PhD 1968 (Tallinna Polütehniline Instituut), DSc 1981 (Kiiev). Töö: Küberneetika Instituut 1969- , Tallinna Tehnikaülikool 1992- , Eesti Teaduste Akadeemia president 1994- ; külalisuurija ja -professor: Tšehhi Tehnikaülikool 1967-68, Newcastle’i (upon Tyne) Ülikool 1979-80, 1986, Messina Ülikool 1981, 1987, 1990, Cambridge`i Ülikool 1989, Sidney Sussex College, Cambridge 1994, Pariisi 6. Ülikool 1991, Rhein-Westfahli Tehnikaülikool, Aachen, 1992, 1995, Torino Ülikool 1996. Ühendused: Rahvusvaheline Teoreetilise ja Rakendusmehaanika Ühing, juhatuse liige; Euroopa Mehaanikaühing, vanematekogu esimees; Euroopa Teadusfond, täitevkomitee liige; Euroopa Akadeemiate Assotsiatsioon, töögrupi esimees; Haridusministeeriumi Teaduskompetentsi Nõukogu, esimees; Riigi teaduspreemiate komisjon, esimees.

Igor Gräzin, Akadeemia Nord õigusteaduskonna dekaan

Sündinud 1952 Tartus. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1975 (kiitusega), õigusteaduse kandidaat 1978 (Üleliiduline Õiguse Instituut, Moskva) ja doktor 1986 (NSVL Teaduste Akadeemia Riigi ja Õiguse Instituut). Töö: Notre Dame’i Ülikooli (USA) majanduse ja õiguse professor 1990-2000, Hudsoni Instituudi (USA) teadur 1996-, Akadeemia Nord õigusteaduskonna dekaan 1999-; NSV Liidu Ülemnõukogu liige 1989-90, VIII Riigikogu liige 1995-99, Riigikogu esimehe nõunik 1999 – 1.05.2001. Riigikogu Toimetiste toimetuskolleegiumi liige. Ühendused: Reformierakond, USA Vabariiklik Partei, Rotary, Eesti Kunstiakadeemia kuratoorium.

Andrew Hardie, infoarhitekt

Sündinud 1950. Haridus: teaduste bakalaureus (loodusteadused, cum laude, London). Töö: disainer 1974-77, peainsener disaini alal 1977-81, Oval Automation Ltd 1984-90: uurimis- ja arendusjuht 1981-84, uurimisdirektor 1984-87, tehnikadirektor 1987-90; Wordcom Ltd, tegevdirektor 1989-90, sõltumatu konsultant 1990-. Ühendused: Sigma Xi Scientific Honour Society, Parlamentaarne Informatsioonitehnoloogia Komitee, Parlamentaarne Euroopa Informaatikaturg, selle avaliku halduse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia hangete parimate töötavade töörühm, Briti Tšehhi ja Slovaki Ühendus, Briti Kesk- ja Ida-Euroopa Ühendus.

Mati Heidmets, Tallinna Pedagoogikaülikooli rektor

Sündinud 1949 Kohtla-Järvel. Haridus: psühholoog, Tartu Riiklik Ülikool 1973, psühholoogiakandidaat 1989 (NSVL Teaduste Akadeemia Psühholoogiainstituut). Töö: TPÜ 1980-, sotsiaalteaduskonna dekaan 1993-2001, rektor 2001-. Ajakirjade Childhood (Sage Publications) ja Horisont toimetuskollegiumi liige. Ühendused: Haridusministeeriumi Teaduskompetentsi Nõukogu, Vabariigi Presidendi Akadeemiline Nõukogu, Eesti Sotsioloogide Liit.

Alo Heinsalu, Riigikogu Kantselei haldusdirektor

Sündinud 1958 Raplas. Haridus: geograaf, Tartu Riiklik Ülikool 1981, teaduste kandidaat 1989. Töö: Eesti Maaviljeluse Instituudi teadur 1985-92, Riigikantselei konsultant 1992-94, Riigikogu Kantselei valimiste osakonna nõunik ja osakonnajuhataja (ühtlasi Vabariigi Valimiskomisjoni sekretariaadi juhataja) 1994-2000, Riigikogu Kantselei haldusdirektor 2000-.

Tõnu Idnurm, Tallinna Pedagoogikaülikooli magistrant

Sündinud 1950 Tallinnas. Haridus: insener ehituse ökonoomika ja organiseerimise alal, Tallinna Polütehniline Instituut 1977, täiendkoolitus Bradfordi Ülikool 1996, Tallinna Pedagoogikaülikooli magistrant 2001-. Töö: Tallinna Kõrgema Tehnikakooli direktori asetäitja tootmistöö alal 1988-96, Tallinna Pedagoogikaülikooli haldusprorektor 1996-98 ja teadur 1999-2000, IEA Civics in Education Study Eesti uurimisrühma teadur 2000; Põhjamaade sotsiaalteadlaste uurimisgrupi Civic Nordic Group Eesti töögrupi 1999- ja Tiigrihüppe Sihtasutuse uurimisprojekti ” Tiiger luubis” töögrupi liige 2000-.

Aare Kasemets, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna juhataja

Sündinud 1963 Pärnus. Haridus: Eesti Põllumajandusülikooli agronoomiateaduskond 1982-87, Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond 1988-93, õigus- ja meediasotsioloogia magistriõpe 1995-97. Töö: Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna juhataja 1995-, Riigikogu majanduskomisjoni nõunik 1993-95, Euroopa Parlamendiuuringute Keskuse (ECPRD) korrespondent 1996-, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 1999-2001. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liidu juhatuse liige 1997-99 ja 2001-, Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu nõukogu 1999-2001, Eesti Süsteemanalüüsi Assotsiatsioon 2000-, Eesti Rooma Klubi 2001-.

Tunne Kelam, Riigikogu aseesimees

Sündinud 1936 Valga maakonnas Taheval. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1959. Töö: kirjastuse Valgus ENE peatoimetuse vanemteadustoimetaja 1965-75, Kreutzwaldi-nim ENSV Riikliku Raamatukogu vanembibliograaf 1975-79, Ranna sovhoosi tööline 1980-88, ajakirja Akadeemia esindaja Tallinnas 1988-90, Eesti Kongressi liige 1990-92, Eesti Komitee esimees 1990-92, Põhiseaduse Assamblee liige 1991-92, VII Riigikogu liige, aseesimees 1992-95, VIII Riigikogu liige 1995-99, aseesimees 1996-99, IX Riigikogu liige, aseesimees 1999-, Eesti delegatsiooni juht Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees 1992-95, International Policy Forum’i direktorite nõukogu liige 1991, Eesti Rahvusraamatukogu Nõukogu esimees 1996-99, Tallinna Pedagoogikaülikooli Nõukogu liige 1996-, Eesti Skautide Ühingu peavanem 1996-, Inimõiguste Instituudi juhatuse liige 1997-, MTÜ Eesti Euroopa Liikumine juhatuse aseesimees 1998. Eesti Vabariigi presidendikandidaat 1996. Ühendused: Isamaaliit, Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (ERSP) asutajaid 1988 ja esimees 1993-95; kodanike komiteede liikumise algatajaid 1989.

Voldemar Kolga, Tallinna Pedagoogikaülikooli ja Akadeemia Nord professor

Sündinud 1947 Kuressaares. Haridus: psühholoog, Leningradi Riiklik Ülikool 1971, psühholoogiaaspirantuur 1973-76, psühholoogiakandidaat 1976 (Leningradi Riiklik Ülikool). Töö: ENSV Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudi noorem- ja vanemteadur 1971-79, Tallinna Pedagoogikaülikooli õppejõud (vanemõpetaja, dotsent, professor) 1979-, Akadeemia Nord 1995-, professor 1999-; täiendkoolitus ja loengud USA-s, Venemaal, Taanis, Rootsis, Saksamaal ja Hollandis. Ühendused: Eesti Psühholoogide Liit, Euroopa Isiksusepsühholoogide Assotsiatsioon, AISEC-i nõustav kogu, Avaliku Sõna Nõukogu.

Peeter Kreitzberg, Riigikogu aseesimees

Sündinud 1948 Pärnus. Haridus: matemaatik, Tartu Riiklik Ülikool 1972, Tartu Ülikooli pedagoogikaaspirantuur 1974-77, pedagoogikakandidaat 1978 (Leningradi Täiskasvanute Üldhariduse Instituut), Tartu Ülikooli doktoriõpe 1988-92, Lundi Ülikooli doktoriõpe 1992-93, filosoofiadoktor 1993. Töö: Tallinna Pedagoogikaülikooli professor 1977-, kultuuri- ja haridusminister 1995, Tallinna abilinnapea 1996-99, IX Riigikogu liige 1999-, aseesimees 2001-. Eesti Vabariigi presidendikandidaat 2001. Ühendused: Eesti Keskerakond, Briti Haridusfilosoofia Ühing.

Dagmar Kutsar, Tartu Ülikooli sotsioloogiaosakonna dotsent

Sündinud 1951 Otepääl. Haridus: psühholoog (kliiniline psühholoogia), Tartu Riiklik Ülikool 1975, psühholoogiadoktor 1995 (sotsiaalpsühholoogia). Töö: Tartu Ülikooli perekonnauurimisrühma teadur 1977-95 ja sotsioloogiaosakonna dotsent 1995-. Ühendused: Rahvusvaheline Sotsioloogia Assotsiatsioon, Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon, Eesti Sotsioloogide Liit, Eesti Pereplaneerimise Liit, SA Eesti Teadusfond sotsiaalteaduste ekspertkomisjoni esimees 2000-, Euroopa Teadusfondi Sotsiaalteaduste Komitee (Eesti sotsiaalteaduste esindaja) 2001-.

Olaf Kuuli, ajaloodoktor

Sündinud 1929 Tallinnas. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1955, ajalookandidaat 1961, ajaloodoktor 1974. Töö: Tallinna Pedagoogikaülikooli õppejõud 1968-92, kateedrijuhataja 1971-76. Ühendused: Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei.

Julia Laffranque, Justiitsministeeriumi Euroopa Liidu õiguse talituse juhataja

Sündinud 1974 Tartus. Haridus: jurist, Tartu Ülikool 1997, LL.M. 1998 (Münsteri ülikool, Saksamaa), Tartu Ülikooli doktorant 2000-; täiendkoolitus Euroopa Liidu õiguse alal Euroopa Komisjoni juriidilises osakonnas ja mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis. Töö: Justiitsministeeriumi Euroopa Liidu õiguse talituse juhataja, Euroopa Liidu õiguse lektor. Ühendused: Eesti Juristide Liit, Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, korp! Filiae Patriae, Eesti Euroopa Uuringute Ühingu asutajaliige, Poliitikauuringute Keskuse Praxis nõukogu.

Marju Lauristin, Riigikogu liige

Sündinud 1940 Tallinnas. Haridus: eesti filoloog (ajakirjandus), Tartu Riiklik Ülikool 1966, filoloogiakandidaat (ajakirjandus) 1976. Töö: Tartu Ülikooli õppejõud 1972-89, professor 1995-99, erakorraline professor 1999-, ENSV XII / Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige, juhataja asetäitja 1990-92, Eesti Kongressi liige 1990-92, Eesti Komitee liige 1990-92, Põhiseaduse Assamblee liige 1991-92, VII Riigikogu liige 1992, 1994-95, sotsiaalminister 1992-94, IX Riigikogu liige 1999-. Ühendused: Rahvaerakond Mõõdukad, Euroopa Sotsiaalkaitse Instituut, Eesti Sotsioloogide Liit, Balti Meediauurijate Assotsiatsioon, Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon, Rahvusvaheline Sotsioloogia Assotsiatsioon, Rahvusvaheline Massikommunikatsiooni Uurijate Assotsiatsioon, Selts Eesti Elulaad.

Jaan Leetsar, Eesti Ühistegelise Liidu juhatuse esimees

Sündinud 1946 Põltsamaal. Haridus: hüdrotehnikainsener, Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1971, majanduskandidaat 1986 (Läti Põllumajanduse Akadeemia), majandusdoktor 1997- (Läti Põllumajandusülikool). Töö: ENSV Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee süsteemis (peaspetsialist, osakonnajuhataja) 1971-90, Eestimaa Talupidajate Keskliidu peadirektor 1990-92, põllumajandusminister, 1992-94; VII Riigikogu liige 1994-95; Eesti Põllumajandusülikooli professor 1994-, Põhja-Tallinna halduskogu liige, maa- ja keskkonnakomisjoni esimees. Ühendused: Keskerakond (erakondlik kuuluvus peatatud), Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi abiesimees; Akadeemiline Põllumeeste Selts; Tallinna Metsaomanike Selts; Eesti Maaparandajate Selts; Leie Hoiu-Laenuühistu, Eesti Ühistegelise Liidu juhatuse esimees 1997-.

Daimar Liiv, Tartu Ülikooli doktorant

Sündinud 1966 Tallinnas. Haridus: jurist, Tartu Ülikool 1998, L.L.M. 2000 (Harvardi Ülikool), Tartu Ülikooli avaliku halduse doktorant 2000-. Töö: VII ja VIII Riigikogu liige 1992-99, õiguskomisjoni esimees 1994-99, Justiitsministeeriumi rahvusvahelise õiguse ja välissuhete spetsialist 1992; ÜRO Arenguprogrammi, Vabariigi Valitsuse ja EMSL-i ühisprojekti “Eesti valitsusväliste organisatsioonide jatkusuutlikkuse tugevdamine” koordinaator 2000 okt – 2001 jaan. Ühendused: Reformierakond.

Tõnis Lukas, haridusminister

Sündinud 1962 Tallinnas. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1987, aspirantuur 1989-92, MA 1997, doktoriõpe 1998-99. Töö: Rõngu põhikooli õpetaja 1987-89, Tartu Ülikooli lektor 1989-96 ja 1997-99, Eesti Rahva Muuseumi direktor 1992-95, Eesti Kongressi liige 1990-92, VIII Riigikogu liige, kultuurikomisjoni esimees 1995-96, Tartu linnapea 1996-97, Tartu linnavolikogu liige 1993-99, haridusminister 1999-. Ühendused: Isamaaliit, Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts, esimees 1996-99; Eesti Muinsuskaitse Selts, juhatus 1987-92.

Uno Lõhmus, Riigikohtu esimees

Sündinud 1952 Mõisakülas. Haridus: jurist, Tartu Ülikool 1976, õigusteaduse kandidaat 1986 (Leningradi Riiklik Ülikool). Töö: Eesti Advokatuuri liige 1977-98, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud (vanemõpetaja, kriminaalõiguse dotsent 1985, praegu külalisprofessor), Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik 1994-98, Riigikohtu esimees 1998-, EV põhiseaduse juriidilise ekspertiisi komisjoni liige 1996-98. Ühendused: Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, Rahvusvahelise Õiguse Assotsiatsiooni Eesti osakond.

Jane Makke, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse töörühmajuht

Sündinud 1976 Tallinnas. Haridus: infoteaduste BA, Tallinna Pedagoogikaülikool 2000. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse infospetsialist 1998-99, parlamendiinfo keskuse rahvusvaheliste organisatsioonide töörühma juht 1999-.

Rait Maruste, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik

Sündinud 1953 Pärnus. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1977, õigusteaduse kandidaat (PhD) 1984, doktoriõpe 1991-92, täiendkoolitus: Åbo Akademi (Turu), ÜRO Euroopa Kuritegevuse Ennetamise ja Kontrolli Instituut (Helsingi) 1991, Max Plancki välismaise ja rahvusvahelise kriminaalõiguse instituut (Freiburg) 1991, välismaise avaliku õiguse ja rahvusvahelise õiguse instituut (Heidelberg) 1995, Cambridge’i Ülikool 1992. Töö: Tartu ülikooli õppejõud 1977-91, dotsent 1986-91, Riigikohtu esimees 1992-98, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik 1998-. Ühendused: Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi taasasutajaid ja 1995-98 esimees.

Uno Mereste, Riigikogu liige

Sündinud 1928 Tallinnas. Haridus: rahanduse eriala, Tallinna Polütehniline Instituut 1950, füüsilise geograafia eriala, Tartu Riiklik Ülikool 1954, majandusdoktor 1971, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik humanitaar-sotsiaalteaduste alal 1994. Töö: Tallinna Tehnikaülikooli kateedrijuhataja, professor 1964-92, emeriitprofessor 1997-, Eesti Panga Nõukogu esimees 1992-98, VII, VIII ja IX Riigikogu liige 1992-. Ühendused: Reformierakond, Estonia Selts, Demograafia Assotsiatsioon, Emakeele Selts, Geograafia Selts.

Mart Meri, Riigikogu liige

Sündinud 1959 Tallinnas. Haridus: eesti filoloog, Tartu Riiklik Ülikool 1982. Töö: Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut 1982-87, Eesti TA Emakeele Seltsi teadussekretär 1987-97, ajakirja Keel ja Kirjandus peatoimetaja 1995-, IX Riigikogu liige 1999-. Ühendused: Rahvaerakond Mõõdukad, juhatus 1999-, MTÜ Fenno-Ugria juhatuse esimees, Emakeele Selts, Eesti Muusikaakadeemia Nõukogu.

Mait Müürsepp, Tartu Ülikooli sotsioloogialektor

Sündinud 1975 Tallinnas. Haridus: sotsioloog, Tartu Ülikool 1998 (Helsinki Ülikool 1995-96), Tartu Ülikooli sotsioloogiamagistrant 1998-2001. Töö: Pilootprojekti Blanketid Internetis ja uurimuse avalikest Interneti-punktidest projektijuht 1998; Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli lektor 1999-.

Hilma Naaber, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik

Sündinud 1949 Järvamaal Türis. Haridus: tööstuse juhtimise ja planeerimise eriala, Tallinna Polütehniline Instituut 1973, täiendkoolitus väärtpaberiõiguse alal Frankfurdis 1994-96. Töö: Rahandusministeeriumi peaspetsialist, talituse juhataja, kantsleri nõunik 1991-98, Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumi ja Tallinna Väärtpaberibörsi asutamistoimkonna liige 1993-95, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfo osakonna nõunik 1998-.

Mart Nutt, Riigikogu liige

Sündinud 1962 Tallinnas. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1985, aspirantuur 1985-88. Töö: Eesti Vabaõhumuuseumi teadusdirektor 1988-91, Välisministeeriumi osakonnajuhataja 1991-92, VII, VIII ja IX Riigikogu liige 1992-. Ühendused: Isamaaliit, Ühendus Res Publica, Eesti Reservohvitseride Kogu.

Ahto Oja, Säästva Eesti Instituudi säästva ühiskonna programmi juht

Sündinud 1964 Rakveres. Haridus: metsatehnik, Kaarepere Sovhoostehnikum 1984, keskkonnakaitsemagister, Helsingi Ülikool 1993. Töö: Helsingi Ülikooli Knowledge Services Ltd. konsultant, Eesti osakonna looja ning juhataja 1992-96, Eesti Rohelise Liikumise projektijuht 1996-97, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse “Eesti 21” projektijuht 1997-2000 ja Säästva Eesti Instituudi (SEI-Tallinn) säästva ühiskonna programmi juht 1998-. Ühendused: Tartu üliõpilaste looduskaitseringi vilistlasliige 1993-, Eesti Säästva Metsanduse Töörühma koordinaator 1998-, Forest Stewardship Council’i individuaalliige 2000-.

Indrek Oja, Tallinna Linnavalitsuse linnavaranõunik

Sündinud 1964 Tallinnas. Haridus: molekulaarbioloogia ja geneetika, Tartu Ülikool 1998, magistriõpe ärijuhtimise alal 1998-. Töö: Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakonna juhataja asetäitja 1998-2000, Tallinna Linnavalitsuse linnavaranõunik 2000-.

Jaana Padrik, Riigikogu liige

Sündinud 1958 Tallinnas. Haridus: ajakirjanik, Tartu Riiklik Ülikool 1982. Töö: Eesti Raadio ajakirjanik 1982-99, raadio Vaba Euroopa probleemsaadete kaasautor ja saatejuht 1993-98, Eesti Televisiooni saatejuht 1998, IX Riigikogu liige 1999-. Ühendused: Isamaaliit, Eesti Ajakirjanike Liit.

Ivo Pilving, Riigikohtu halduskolleegiumi nõunik

Sündinud 1975 Tallinnas. Haridus: jurist, Tartu Ülikool 1998, õigusteaduse magister 2000 (Freiburgi Ülikool, Saksamaa). Töö: Justiitsministeerium, Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, Riigikohtu halduskolleegiumi nõunik, seadusloome ekspert haldusõiguse valdkonnas.

Kai Priks, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik

Sündinud 1974 Tartus. Haridus: ärirahanduse ja välismajanduse eriala, Tartu Ülikool 1996, täiendkoolitus Gustav Stresemanni Instituudis Saksamaal 1998 ja 1999, Euroopa Liidu õiguskoolitus 1999. Töö: Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik 1996-. Ühendused: Üliõpilaskorporatsiooni Indla Vilistlaskogu.

Mihkel Pärnoja, majandusminister

Sündinud 1946 Pärnumaal Vändras. Haridus: keemik, Tartu Riiklik Ülikool 1969, aspirantuur 1974-77, keemiakandidaat 1982 (Lomonossovi-nim Moskva Riiklik Ülikool). Töö: Tartu Ülikooli keemiateaduskonna assistent, õppejõud 1977-92, VII ja VIII Riigikogu liige (kultuurikomisjon, majanduskomisjon) 1992-99; Eesti Erastamisagentuuri Nõukogu liige 1992-99 ja esimees 1999-, Tartu Linnavolikogu aseesimees (rahanduskomisjoni liige) 1996-99, Eesti Panga Nõukogu liige 1998-99, majandusminister 1999-. Ühendused: Rahvaerakond Mõõdukad 1996-, volikogu juhataja, Tartu Ülikooli Vilistlaskogu juhatuse esimees 1997-, Akadeemiline Keemia Selts 1990-.

Olev Raju, Riigikogu liige

Sündinud 1948 Tartus. Haridus: rahanduse ja krediidi eriala, Tartu Riiklik Ülikool 1971, majanduskandidaat 1975, majandusdoktor 1991, täiendkoolitus Yorki ülikool 1992. Töö: Tartu Ülikool 1971-, dotsent 1979-92, professor 1991-95, erakorraline professor 1995-, VIII ja IX Riigikogu liige 1995-, 1995-99 rahanduskomisjoni esimees. Ühendused: Keskerakond, Eesti Teadlaste Liit, Kristliku Kultuuri Keskus.

Märt Rask, justiitsminister

Sündinud 1950 Kõue vallas Habaja külas. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1978. Töö: ENSV Advokaatide Kolleegiumi liige ja Tallinna I Õigusnõuandla advokaat 1979-90, justiitsministri asetäitja, esimene asetäitja 1990 ning justiitsminister 1992 ja 1999-, vandeadvokaat 1993-95 ja 1996-99, siseminister 1995-96. Ühendused: Reformierakond, juhatus, Kriminaalpreventsiooni Nõukogu esimees.

Janno Reiljan, Riigikogu liige

Sündinud 1951 Võrumaal Rõuges. Haridus: majandusküberneetik, Tartu Riiklik Ülikool 1975 cum laude, majanduskandidaat 1980 (Moskva Riiklik Ülikool), uurimistöö Bonni Ülikoolis 1983-84 (DAAD-i grant), majandusdoktor 1991 (Tartu Ülikool). Töö: Tartu Ülikooli vanemõpetaja 1981-85, majandusküberneetika ja statistika kateedri dotsent 1985-88, rahvamajandusharude ökonoomika kateeder 1989-91, majandusteaduskonna dekaan 1993-96, arendusprodekaan 1996-99, välismajanduse erakorraline professor 1999-, külalisprofessor Münsteri Ülikoolis 1994-95; IX Riigikogu liige 1999-. Ühendused: Eestimaa Rahvaliit, Eesti Majandusteaduse Selts, korp! Fraternitas Liviensis.

Viive Rosenberg, Riigikogu liige

Sündinud 1943 Tartumaal Kambjas. Haridus: Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1966, põllumajanduskandidaat 1981. Töö: Eesti Maaviljeluse Instituudi vanemteadur-laborijuhataja 1981-90, Eesti Taimebiotehnika Uurimiskeskuse EVIKA direktor 1990-97, Eesti Põllumajandusülikooli Taimebiotehnoloogia Uurimiskeskuse EVIKA direktor 1997-99, IX Riigikogu liige 1999-. Ühendused: Keskerakond, Eesti Teadlaste Liit, Euroopa Kartuliuurijate Ühendus, Akadeemiline Põllumajandusselts.

Rein Ruutsoo, Tartu Ülikooli üldpolitoloogia professor

Sündinud 1947 Tallinnas. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1971, filosoofiakandidaat 1978. Töö: ENSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi aspirant ja nooremteadur 1971-83, 1983-88 EKP nõudel akadeemilisest elust kõrvaldatud (töötas Rahvusraamatukogus), Eesti Komitee liige 1990, Põhiseaduse Assamblee liige 1991-92, Eesti Teaduste Akadeemia Filosoofia, Sotsioloogia ja Öiguse Instituudi 1988-94 ja Tallinna Pedagoogikaülikooli Rahvusvaheliste Suhete ja Sotsiaaluuringute Instituudi vanemteadur 1995-98, Tartu Ülikooli üldpolitoloogia professor 1998-. Ühendused: Eestimaa Rahvarinde volikogu 1988-91, Eesti Sotsiaaldemokraatiliku Iseseisvuspartei asutajaid 1990.

Monika Salu, Eesti Kõrgema Kommertskooli doktorant

Sündinud 1968 Tallinnas. Haridus: üldtehniliste distsipliinide eriala, Tallinna Pedagoogiline Instituut 1986-91, Eesti Kõrgem Kommertskool MBA 1992-94, PhD programm 1996-. Töö: Eesti Vähiliidu tegevdirektor 1993-94, IP Multimedia Tallinn AS-i tegevdirektor 1994-96, Pirita linnaosa vanem 1996-99, Tallinna abilinnapea 1999, Eesti Kõrgema Kommertskooli kaasprofessor 1999-2000, AS Eesti Loto juhatuse esimees 2000-.

Aase Sammelselg, Tallinna Linnakohtu kohtunik

Sündinud 1960 Tallinnas. Haridus: jurist, Tartu Ülikool 1991, sotsiaalteaduste magister 2000 (Tallinna Tehnikaülikool). Töö: Tallinna Lenini Rajooni Rahvakohtu kohtutäitur 1982-85, Justiitsministeeriumi peaspetsialist 1985-89, mitme ettevõtte majandusjurist 1989-93, Tallinna Linnakohtu kohtunik 1993-. Ühendused: Eesti Kohtunike Ühendus.

Allan Sikk, Tartu Ülikooli politoloogiaosakonna magistrant

Sündinud 1975 Tallinnas. Haridus: politoloogia BA, Tartu Ülikool 1999 cum laude, politoloogiaosakonna magistriõpe 1999-, täiendkoolitus Århusi Ülikool (Taani) 2000. Töö: Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse esimees 1996-97, Tartu Ülikooli politoloogiaosakonna laborant (ETF projekti “Poliitiline kultuur perifeerias” raames) 1997, Teede- ja Sideministeeriumi välissuhete osakonna peaspetsialist 1998-99. Ühendused: Keskerakond 1994-96, Arengupartei 1996-99, korp! Ugala.

Siiri Sillajõe, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna asejuhataja

Sündinud 1969 Tallinnas. Haridus: infoteaduste BA, Tallinna Pedagoogikaülikool 1995, magistriõpe 1997-; täiendkoolitus: Saksa Bundestag’i IFLA ja ECPRD töögrupid 1999/2000, praktika Euroopa Parlamendi juures 2001. Töö: Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakond 1996-, asejuhataja, nõunik 2000-.

Andres Siplane, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik

Sündinud 1974 Pärnus. Haridus: sotsiaaltöötaja, Tallinna Pedagoogikaülikool 1999, magistriõpe 1999-. Töö: Pärnu Linnavalitsuse Sotsiaalhoolekandeamet 1995-2000, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik 2000-. Ühendused: Pärnu Lastekaitse Ühing, Pärnumaa Kasuperede Ühing, Eesti Vabatahtlike Keskus.

Arvo Sirendi, Riigikogu liige

Sündinud 1939 Raplas. Haridus: agronoom, Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1963, aspirantuur agrokeemia erialal Eesti Maaviljeluse Instituudis 1966-69. Töö: Põllumajandusministeeriumi peavalitsuse juhataja asetäitja 1983-86, Eesti Maaviljeluse Instituudi peadirektor 1987-90, ENSV XII / EV Ülemnõukogu liige 1990-92, Põhiseaduse Assamblee liige 1991-92, VII, VIII ja IX Riigikogu liige 1992-, ajakirjade Põllumajandus ja Maakodu ühendtoimetuse peatoimetaja 1991-2000. Ühendused: Eesti Maaliidu esimees 1991-2000, Eestimaa Rahvaliit 2000-, Akadeemiline Põllumeeste Selts 1991-.

Rein Taagepera, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

Sündinud 1933 Tartus. Haridus: eestikeelne algkool Saksamaal põgenikelaagris, Marrakeši prantsuskeelne lütseum, Toronto Ülikool: bakalaureus tuumainseneriteaduse alal 1959 ja füüsikamagister 1961, füüsikadoktor (tahke keha füüsika) 1965 ja rahvusvaheliste suhete magister 1969 (Delaware’ Ülikool, USA). Töö: California Ülikooli (Irvine’is) politoloogiaõppejõud 1970-, professor 1978-94, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna esimene dekaan 1992-94 ja politoloogiaprofessor 1994-98, praegu mõlema ülikooli emeriitprofessor; USA Eesti Rahvuskomitee liige 1963-65, Eesti Kongressi liige 1990-92, Eesti Komitee liige 1991-92, Põhiseaduse Assamblee liige 1991-92, Eesti Vabariigi presidendikandidaat 1992. Ühendused: Balti Uuringute Edendamise Ühing, esimees 1986-88, Väliseesti Muinsuskaitse Seltsi sekretär 1988-90, Keskerakond 1991-94.

Paul Tammert, Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud

Sündinud 1956 Tallinnas. Haridus: tehnoloogiainsener toiduainetööstuse tehnoloogia ja organiseerimise alal, Tallinna Polütehniline Instituut 1986, majandusteaduse magister 1993, Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõpe 1996-2000. Töö: Eesti Maaviljeluse Instituudi nooremteadur 1987-91, VII Riigikogu rahanduskomisjoni konsultant 1992-94, Tallinna Linnavolikogu majandus- ja finantsnõunik 1994-97, Tallinna Tehnikaülikooli majandusarvestuse instituudi lektor 1994-.

Andres Tarand, Riigikogu liige

Sündinud 1940 Tallinnas. Haridus: klimatoloog, Tartu Ülikool 1963, aspirantuur Eesti Teaduste Akadeemia Tallinna Botaanikaaias 1965-68, geograafiakandidaat 1973. Töö: Tallinna Botaanikaaed 1965-90, sektorijuhataja 1981-88 ja direktor 1988-90, keskkonnaminister 1992-94, peaminister 1994-95, Eesti Kongressi liige 1990-92, Eesti Komitee liige 1990, Põhiseaduse Assamblee liige 1991-92, ENSV XII / Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige 1990-92, VII, VIII ja IX Riigikogu liige 1992-, koalitsiooninõukogu esimees ja väliskomisjoni esimees 1999-. Eesti Vabariigi presidendikandidaat 2001. Ühendused: Rahvaerakonna Mõõdukad asutajaid ja esimees, Eesti Geograafia Selts, Tallinna Botaanikaaia Sõprade Selts, Tallinna Loomaaia Sõprade Selts, Helcomi Projektirakenduse töörühma juht, Stockholmi Keskkonnakaitseinstituudi Nõukogu, Eesti Loodusfondi Nõukogu, Keskkonnaorganisatsiooni GLOBE International asepresidente.

Tiit Toomsalu, Riigikogu liige

Sündinud 1949 Tallinnas. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1974. Töö: ENSV Kergetööstuse Ministeeriumi ministri abi 1978-86, Tekstiilitooraine Tarnete Valitsuse juhataja 1986-88, ÜE Eesti Toorainetarne peadirektor 1989-96, juhatuse esimees 1996-99, IX Riigikogu liige1999-. Ühendused: Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei.

Anu Toots, Tallinna Pedagoogikaülikooli riigiteaduste osakonna dotsent

Sündinud 1959 Võrumaal Vastseliinas. Haridus: ajaloolane, Leningradi Riiklik Ülikool 1982, PhD filosoofias 1990; täiendkoolitus: Oslo Ülikool, London School of Economics, New School for Social Research, Baltic School for Social Security. Töö: Tallinna Pedagoogikaülikooli õppejõud 1982-, dotsent 1992-. Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Diplomaatide Kooli, Audentese Kõrgema Ärikooli, Eesti Haldusjuhtimise Instituudi külalislektor. Riigikogu Toimetiste toimetuskolleegiumi liige.

Urmas Varblane, Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse õppetooli professor

Sündinud 1961 Mõisakülas. Haridus: majandusteadlane-küberneetik, Tartu Riiklik Ülikool 1984 cum laude, majanduskandidaat 1989 (Moskva Riiklik Ülikool). Töö: Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna majandusküberneetika ja statistika stažööruurija 1984-85, Moskva Riikliku Ülikooli aspirant 1986-89, Augsburgi Ülikooli stažöör 1989-90, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna välismajanduse kabineti vanemõpetaja 1989-92, välismajanduse õppetooli lektor 1992-93 ja dotsent 1993-99, rahvusvahelise ettevõtluse õppetooli professor 2000-. Riigikogu Toimetiste toimetuskolleegiumi liige. Ühendused: Eesti Süsteemanalüüsi Assotsiatsioon.

Raivo Vetik, Tallinna Pedagoogikaülikooli Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Instituudi direktor

Sündinud 1957 Kohtla-Järvel. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1981 cum laude, filosoofiakandidaat 1989 (Läti TA), PhD (rahvussuhted Eestis, 1999, Tampere Ülikool). Töö: Tartu Ülikooli politoloogiaosakonna dotsent 1995-2000, osakonnajuhataja 1993-95, Tallinna Pedagoogikaülikooli Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Instituudi direktor 1995-.Ühendused: Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, International Atlantic Economic Society, European Association for Comparative Economic Studies, Eesti Süsteemanalüüsi Assotsiatsioon.

Tagasiside