Enno Mõts

Enno Mõts

Kolonel, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem/rektor

Jaga

Prindi

  • Millist mõju avaldab sõjajõududele tärkav tehnoloogia 10 aasta perspektiivis? *

    Lähemal kümnel aastal pole ette näha sõjapidamise olemuse muutust, lahinguväljalt ei kao teadmatus ‒ sõjaudu. Pigem moderniseeritakse suuri sõjamasinaid ning kasvab robootika ja valdkonnapõhise tehisintellekti kasutus.

    * Artikkel on lühiversioon autori samanimelisest ingliskeelsest argumenteeritud esseest (Mõts 2017), milles siinkajastatud väited ja faktid on kõik allikapõhiselt viidatud. Võrreldes originaaliga on tekstist siinsest mahupiirangust tulenevalt mitmed alateemad ja argumendid välja jäetud, teisalt aga lisatud mõned uus-mõtted. Esitatud sõjandusalane perspektiiv uudse tehnoloogia kasutuseks on autori isiklik seisukoht, mis teatud intrigeerimissihiga lugejaid mõtteaktiivsusele ässitab.

Tagasiside