Nr 32

Laadi alla

Jaga

Prindi

Riigi toetatud integratsioon: pagulaste integratsiooni poliitika Skandinaavia heaoluriikides Rootsi ja Norra kogemuse näitel *

14. detsember 2015

Fookus

RiTo nr 32, 2015

  • Marko Valenta

    Norra Teadus- ja Tehnikaülikooli sotsiaaltöö ja tervishoiu teaduskond

  • Nihad Bunar

    Stockholmi Ülikooli laste- ja noorteuuringute teaduskond

Artikkel täismahus kättesaadav paberväljaandes.

Käesoleva artikli eesmärk on võrdlevalt analüüsida pagulaste integratsiooni poliitikat Rootsis ja Norras. Eraldi tähelepanu all on Rootsi ja Norra pagulaste integratsiooni poliitika ideoloogilised alused ning nende riikide põhiprogrammid pagulaste integreerimiseks. Lisaks püütakse välja selgitada ja analüüsida muutusi, erinevusi ja ebakohti kummagi riigi pagulaste integreerimise poliitikas. Samuti püütakse analüüsida seda, kuidas nende riikide kogemus saab aidata mõista ulatuslike riigi toetatud integratsiooni meetmete piiratust. Artikli autorid väidavad, et mõlemad kõnealused Skandinaavia riigid on välja arendanud ulatuslikud riiklikud integratsiooniprogrammid, mis on ainulaadsed nii Euroopas kui ka mujal, ning et kaks põhisammast, millele tugineb nii Rootsi kui ka Norra pagulaste integratsiooni poliitika, on eluaseme- ja tööhõivetoetus. Uurimuse tulemused viitavad sellele, et Rootsi ja Norra kogemused seoses pagulaste integratsiooni poliitika
kujundamise probleemide ja pikaaegsete tulemustega on sarnased. Kuigi Rootsi ja Norra pagulaste integratsiooni poliitika põhineb tugeva heaoluriigi põhimõttel, mis pakub pagulastele ulatuslikku ümberasumis- ja integreerumisabi, ei ole sellel siiski õnnestunud kaotada algset ebavõrdsust pagulaste ja ülejäänud elanikkonna vahel.

Märksõnad: pagulaste integratsioon, eluase, tööhõivetoetus, Rootsi, Norra


*Tõlgitud ajakirjast Journal of Refugee Studies, 23 (4). Väljaandja: Oxford University Press. ©Autorid, 2010. Kõik õigused kaitstud. Esmakordselt avaldatud internetis 10. septembril 2010.

Tagasiside