Nr 7

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 7 autoritest

Olev Aarma, Riigikogu Euroopa asjade komisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: vene keel ja kirjandus rahvuskoolis, Tallinna Pedagoogikaülikool 1994; rahvusvahelised suhted ja Euroopa integratsioon, Eesti Diplomaatide Kool 1996-97; rahvusvahelised ja Euroopa suhted, Amsterdam School of International Relations, Amsterdami Ülikool 1996-97, Executive Masters Degree in International and European Relations & Management; magistriõpe, Tallinna Pedagoogikaülikool 1999-2002, MA (politoloogia). Töö: Välisministeeriumi poliitikaosakonna atašee 1997, Riigikogu Euroopa asjade komisjoni nõunik 1997-2001 ja nõunik-sekretariaadijuhataja 2001-.

Tiina Annus, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS hariduspoliitika programmi direktor

Sündinud 1948 Elvas. Haridus: majandusküberneetik, Tartu Riiklik Ülikool 1972; täiendanud end lühikursustel Torinos 2001 ILO Koolituskeskuses ja 1996-2002 Euroopa Koolitusfondis (kutsehariduse seirekeskuste juhtidele) ning 1998 ja 2000 Dublinis FAS International’is. Töö: AS Emori projektijuht 1991-96, Kutsehariduse ja Tööhõive Seirekeskuse juhataja 1996-2002, Haridusministeeriumi nõunik 2000-02, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS hariduspoliitika programmi direktor 2002-.

Küllo Arjakas, Riigikogu liige

Sündinud 1959 Pärnus. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1983. Töö: Viljandi 4. keskkooli ajalooõpetaja 1983-85, ENSV Arhiivide Peavalitsuse metoodik 1985-87, Eesti Muinsuskaitse Seltsi vastutav sekretär 1988-90, EV Ülemnõukogu saadik 1990-92, Eesti Kongressi liige 1990-92, Eesti Keskerakonna peasekretär 1992-2001, IX ja X Riigikogu liige 1999-. Tallinna Kesklinna Halduskogu 1996-2001, Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu. Ühendused: Eesti Keskerakond, Eesti Muinsuskaitse Selts, Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit, Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts, MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum.

Hindrek Baum, haldusjuhtimise magister

Sündinud 1977 Tallinnas. Haridus: haldusjuhtimise BA, Tallinna Pedagoogikaülikool 2000, MA 2003 (cum laude). Osalenud Tallinna Pedagoogikaülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi teadusprojektis “Administratiivpoliitika arengu analüüs Kesk- ja Ida-Euroopa riikides”.

Olaf Dahlmann, Potsdami Ülikooli doktorant

Sündinud 1976 Saksamaal Constances. Haridus: avalik haldus, Potsdami Ülikool 2002 (väitekiri “Government Stability in Estonia”), seejärel doktoriõpe Potsdami Ülikoolis. Töö: Bundestag, parlamendiliikme Markus Meckeli büroo 1999-2000, Friedrich-Ebert-Foundation (Washington D. C.) 2001, Arthur Anderseni Stuttgardi büroo 2001-02. Ühendused: Saksamaa Sotsiaaldemokraatlik Partei 1998-.

Toomas Hendrik Ilves, Riigikogu liige

Sündinud 1953 Stockholmis. Haridus: psühholoogia BA, Columbia ülikool (New York, USA) 1976; MA, Pennsylvania Ülikool (Philadelphia, PA, USA) 1978. Töö: Columbia Ülikooli psühholoogiaosakonna teadur 1974-79, New Jersey Avatud Hariduse Keskuse (Inglewood, New Jersey) inglise keele õpetaja ja asedirektor 1979-81, Vancouveri Kirjanduskeskuse direktor 1981-82, raadio Vaba Euroopa (München) uurimisosakonna analüütik ja uurija 1988, eesti toimetuse juhataja 1988-93, EV suursaadik USA-s, Kanadas ja Mehhikos 1993-96, EV välisminister 1996-98 ja 1999-2002, Põhja-Atlandi Instituudi juhatuse esimees 1998, IX Riigikogu liige 1999 ja 2002-2003 ning X Riigikogu liige 2003-, Riigikogu vaatleja Euroopa Parlamendis (Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liige). Ühendused: Rahvaerakond Mõõdukad.

Aivar Jarne, Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna pressitalituse juhataja

Sündinud 1965 Antslas. Haridus: ajaloolane, Tartu Ülikool 1991. Töö: ajalehe Postimees poliitikatoimetuse toimetaja 1991-93, arvamustoimetuse toimetaja 1993-99, Riigikohtu pressiesindaja 2000-01, Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna pressitalituse juhataja 2001-02 ja 2003-, Riigikogu esimehe nõunik 2002-03, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2001-. Ühendused: Rahvusvaheliste Suhete Ring.

Ülla Jürviste, Euroopa Nõukogu Tallinna infotalituse direktor

Sündinud 1956 Tallinnas. Haridus: infoteaduste eriala, Tallinna Pedagoogikaülikool 1983. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo osakond 1992-95, Euroopa Nõukogu Info- ja Dokumendikeskuse direktor 1995-2002, Euroopa Nõukogu Tallinna infotalituse direktor 2002-.

Epp Kallaste, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik

Sündinud 1976 Koerus. Haridus: majandusteaduse BA, Tartu Ülikool 1999, magistriõpe 1999-. Töö: Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS tööturuanalüütik 2002-. Ühendused: Euroopa Tööturuökonomistide Assotsiatsioon 2002-.

Aare Kasemets, Riigikogu Kantselei nõunik

Sündinud 1963 Pärnus. Haridus: Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomiateaduskond 1982-87, Tartu Ülikooli ajakirjandusosakond 1988-93, õigus- ja meediasotsioloogia magistriõpe 1995-97, MA 2001. Töö: Riigikogu majanduskomisjoni nõunik 1993-95, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna juhataja 1995-2003, Riigikogu Kantselei nõunik 2003-, Euroopa Parlamendiuuringute ja -dokumentatsiooni Keskuse (ECPRD) korrepondent 1996-2003, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 1999-2001. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liidu juhatus 1997-99 ja 2001-03, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu 1999-2001, Eesti Süsteemanalüüsi Assotsiatsioon 2000-, Eesti Rooma Klubi 2001-, Eesti Mittetulundusühingute Ümarlaua esinduskogu 2003-, Euroopa Sotsioloogide Assotsiatsioon 2003-.

Kadri Kopli, Siseministeeriumi peaspetsialist

Sündinud 1970 Tallinnas. Haridus: sotsiaaltöö BA, Tallinna Pedagoogikaülikool 1996, magistriõpe 1998-. Töö: Eesti Tervishoiu Muuseumi vanemteadur 1989-94, Tallinna Pedagoogikaülikooli Rahvusvaheliste- ja Sotsiaaluuringute Instituudi kodanikuühiskonna uurimisrühma assistent 1994-96, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu programmijuht-konsultant 1996-98 ja juhataja 1998-2000, Siseministeeriumi projektijuht 2000 ja peaspetsialist 2001-.

Mikko Lagerspetz, Eesti Humanitaarinstituudi ühiskonnateooria õppetooli juhataja, professor

Sündinud 1963 Soomes Turus. Haridus: sotsioloogia, psühholoogia ja muusikateadus, Turu Ülikool ja Åbo Akademi, poliitikateaduste magister 1989, sotsioloogiadoktor 1996 (Turu Ülikool). Töö: Eesti Humanitaarinstituudi õppejõud 1990-, ühiskonnateooria õppetooli juhataja 1992-98 ja 2001-, professor 1997-, rektor 1998-2001, Tallinna Pedagoogikaülikooli õppejõud 1991-92, Turu ülikooli külalisprofessor 1997-. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liit, Eesti Humanitaarinstituudi Sihtasutuse juhatus, The Westermarck Society, Elias Lönnroti Selts, Venäjaän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura.

Kristi Meinvald, Keskkonnaministeeriumi strateegia ja investeeringute osakonna spetsialist

Sündinud 1980 Tallinnas. Haridus: haldusjuhtimise BA, Tallinna Pedagoogikaülikool 2002, magistriõpe 2002-; lisaerialad Euroopa Liit ja suhtekorraldus. Töö: Salva Kindlustuse klienditeenindaja 1999-2000, Keskkonnaministeeriumi keskkonnafoorumi rühmajuht 2000-01 ning strateegia ja investeeringute osakonna spetsialist 2002-, Tallinna Pedagoogikaülikooli teadusprojektide assistent 2001-.

Marko Mihkelson, Riigikogu liige

Sündinud 1969 Valgas. Haridus: ajaloolane, Tartu Ülikool 1993, ajaloomagister 1999 (Tartu Ülikool). Töö: Postimees, välisuudiste toimetuse toimetaja 1993-94, Moskva korrespondent 1994-97 ja peatoimetaja 1997-2000, Balti Venemaa Uurimise Keskuse direktor 2000-03, X Riigikogu liige 2003-. Ühendused: Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica.

Margit Muul, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1977 Tallinnas. Haridus: skandinavistika (rootsi keel ja kirjandus) BA, Tartu Ülikool 2000. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2000-.

Raul Narits, Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse professor

Sündinud 1952 Järvamaal Amblas. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1976, õigusteaduse kandidaat 1987 (Moskva Riiklik Ülikool). Täiendanud end Helsingi Ülikoolis ja Kieli maailmamajanduse instituudis. Töö: Tartu Ülikooli õppejõud 1981-, dotsent 1988-92, võrdleva õigusteaduse korraline professor 1992-, avaliku õiguse instituudi juhataja 1993-, Münsteri Ülikooli külalisprofessor 1996; ajakirja Juridica toimetuskolleegiumi liige. Ühendused: Rahvusvahelise Õigus- ja Sotsiaalfilosoofia Ühingu Eesti sektsiooni president.

Anu Nestor, Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse juhataja

Sündinud 1951 Paides. Haridus: infotöötaja-bibliograaf, Tallinna Pedagoogiline Instituut, 1975; täiendanud end Euroopa Liidu õiguse, institutsioonide ja dokumentatsiooni alal 1998-2000. Töö: Eesti Akadeemilise Raamatukogu sektorijuhataja 1982-98, Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse juhataja 1998- .

Kaia Philips, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna statistika õppetooli dotsent

Sündinud 1969 Keilas. Haridus: majandusteadlane-küberneetik, Tartu Ülikool 1992, magistriõpe 1992-95, MSc 1996 (Stockholmi Ülikool), PhD 2001 (Tartu Ülikool). Osales 1994, 1996 ja 1999 Bentley College’i (USA) programmis “Estonian Faculty Development Program”; 1997 suvekool Budapestis Kesk-Euroopa Ülikoolis; teadustöö 2000 Århusi Ülikoolis ja 2001 Bonnis Institute for the Study of Labor’is (IZA). Töö: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna statistika õppetooli assistent 1996-97, lektor 1997-2002, dotsent 2002-. Ühendused: Euroopa Tööturuökonomistide Assotsiatsioon 2001-.

Tiina Raitviir, Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsioloogia osakonna õppejõud

Sündinud 1939 Tartus. Haridus: majandusgeograaf, Tartu Riiklik Ülikool 1962, geograafiateaduste kandidaat 1975. Töö: Tartu Riikliku Ülikooli geograafia osakonna vanemõpetaja ja dotsent 1979-89, Sisekaitseakadeemia rahvastikukorralduse õppetooli juhataja ja professor, halduskolledži direktor 1996-2001, Tallinna Pedagoogikaülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi vanemteadur 1990-96 ja 1999-2002, Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsioloogia osakonna õppejõud 2002-. Ühendused: Eesti Geograafia Selts.

Olev Raju, Tartu Ülikooli majandusteooria õppetooli korraline professor

Sündinud 1948 Tartus. Haridus: rahandus ja krediit, Tartu Riiklik Ülikool 1971 (cum laude), majanduskandidaat 1975, majandusdoktor 1991. Täienduskoolitus Yorki ülikoolis 1992. Töö: Tartu Ülikool 1971-, dotsent 1980-83 ja 1985-91, majandusteooria korraline professor 1991-95 ja 2003-, erakorraline professor 1995-2003, VIII ja IX Riigikogu liige 1995-2003 (rahanduskomisjoni esimees 1995-99), Tartu Linnavolikogu 1989-. Ühendused: Eesti Keskerakond, Eesti Teadlaste Liit, Kristliku Kultuuri Keskus.

Rein Raud, Eesti Humanitaarinstituudi professor

Sündinud 1961 Tallinnas. Haridus: jaapani filoloog, Leningradi Riiklik Ülikool 1985, dr. phil. 1994 (Helsingi Ülikool). Töö: Eesti Humanitaarinstituudi õppejõud 1988-, Aasia kultuuriloo ja üldise kultuuriteooria kt professor, Helsingi Ülikooli jaapani keele ja kultuuri professor 1995-. Ühendused: Eesti Kirjanike Liit, Eesti PEN-Klubi, Euroopa Jaapani-uurijate Assotsiatsioon..

Janno Reiljan, Riigikogu liige

Sündinud 1951 Võrumaal Rõuges. Haridus: majandusteadlane-küberneetik, Tartu Riiklik Ülikool 1975 (cum laude), majanduskandidaat 1980 (Moskva Riiklik Ülikool), majandusdoktor 1991 (Tartu Ülikool). Töö: Tartu Ülikool 1975-, vanemõpetaja 1981-85, majandusküberneetika ja statistika kateedri dotsent 1985-88, rahvamajandusharude ökonoomika kateedri dotsent 1989, välismajandusuhete kabineti juhataja, dotsent 1990-91, professor 1991-99, majandusteaduskonna dekaan 1993-96, prodekaan 1996-99, välismajanduse erakorraline professor 1999-, külalisprofessor Münsteri Ülikoolis 1994-95; olnud külalisteadur Bonni ja Kieli ülikoolis, Bentley kolledžis, Kieli maailmamajanduse instituudis ja Leipzigi ülikoolis. Tartu Linnavolikogu 1993-96. IX ja X Riigikogu liige 1999-. Ühendused: Eestimaa Rahvaliit, Eesti Majandusteaduse Selts, korp! Fraternitas Liviensis.

William H. Robinson, USA Kongressi uurimisteenistuse avaliku poliitika vanemspetsialist

Sündinud 1938 USA-s Ohio osariigis Clevelandis. Haridus: poliitikateaduste BA, Brigham Young University 1961, avaliku poliitika magister 1963 (Harvardi Ülikool). Töö: USA Presidendi büroos 1963-72, seejärel 31 aastat USA Kongressi uurimisteenistuses, sealhulgas sisepoliitiliste programmide divisjonijuht ja avaliku poliitika vanemspetsialist 1980-, USA Kongressi Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele suunatud toetusprogrammide projektijuht 1990-97, USA vaatleja Euroopa Parlamendiuuringute ja -dokumentatsiooni Keskuses (ECPRD). Olnud ka korduvalt Avaliku Poliitika Analüüsi ja Juhtimise Assotsiatsiooni (Association for Public Policy Analysis and Management) president ja IFLA parlamendiraamatukogude ja uurimisteenistuste sektsiooni esimees.

Rain Rosimannus, Riigikogu liige

Sündinud 1968 Raplas. Haridus: sotsioloog, Tartu Ülikool 2001, magistriõpe 2001-. Töö: Mainori assistent 1989-90, AS Emori sotsioloog, projektijuht 1990-94, Vabariigi Presidendi Kantselei sisepoliitika nõunik 1994-97, Riigikogu Kantselei nõunik 1997-99, Rahandusministeeriumi nõunik 1999-2002, Riigikantselei peaministri büroo juhataja 2002-03, X Riigikogu liige 2003-. Ühendused: Reformierakond, Eesti Sotsioloogide Liit.

Helle Ruusing, Riigikogu Kantselei infotalituse nõunik

Sündinud 1966 Viljandimaal Tuhalaanes. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1989. Täiendanud end Bundestag’is (Saksamaa liidupäeva rahvusvaheline programm, Bundestag’ i saadiku büroo) ja Bonni Ülikoolis (politoloogia) 1997-98. Töö: Kehra keskkooli ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja 1990-97, Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna infotalituse konsultant 1997-98 ja nõunik 1998-.

Virgo Saarmets, Justiitsministeeriumi õigusloome osakonna avaliku õiguse talituse nõunik

Sündinud 1978 Tartumaal. Haridus: jurist, Tartu Ülikool 2000, magistriõpe 2001-. Töö: Justiitsministeeriumi avaliku õiguse osakonna referent 2000-01, avaliku õiguse osakonna nõunik 2001-02 ja õigusloome osakonna avaliku õiguse talituse nõunik 2002-. Ühendused: Üliõpilasselts Liivika, Õiguskeele toimetuskolleegium 2003-.

Katrin Saks, Riigikogu liige

Sündinud 1956 Tallinnas. Haridus: ajakirjanik, Tartu Riiklik Ülikool 1981; rahvusvahelised suhted, Eesti Diplomaatide Kool 1993. Töö: Eesti Televisioon 1977-97, rahvastikuminister 1999-2002, X Riigikogu liige 2003-.Ühendused: Rahvaerakond Mõõdukad.

Andres Siplane, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik

Sündinud 1974 Pärnus. Haridus: sotsiaaltöö BA 1999 ja sotsiaaltöö magister 2001, Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: vabakutseline tõlk 1992-93, töö lastekaitse alal Pärnus 1995-2000, Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik 2000-. Ühendused: Pärnumaa Lastekaitse Ühing, Pärnumaa Kasuperede Ühing, Eesti Vabatahtlike Keskus, Tallinna Pedagoogikaülikooli vilistlaskogu, International Foster Care Organisation, Eesti Patsientide Esindusühing, Kapitalismiohvrite Eest Seismise Ühing, European Network of Social-Workers.

Alar Streimann, Välisministeeriumi asekantsler

Sündinud 1964 Rakveres. Haridus: germaani filoloogia, Tartu Riiklik Ülikool 1989. Töö: Tootmiskoondise Flora väliskaubandusnõustaja 1989-90, Välisministeeriumi välismajanduspoliitika osakonna nõunik 1991-93, Vabariigi Valitsuse välisabi komisjoni tegevsekretär 1992, kaubandusläbirääkija – Eesti valitsusdelegatsiooni juht kaubandus- ja investeeringute lepingute kõnelustel Šveitsi, Rootsi, Balti riikide, Sloveenia, Tšehhi, Slovakkia, Poola, Ungari, Türgi, Euroopa Ühendustega 1992-97, Eesti Stockholmi suursaatkonna nõunik 1993-96, Välisministeeriumi majanduspoliitika osakonna peadirektor 1996-97, asekantsler Euroopa integratsiooni küsimustes 1997-, Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimiste delegatsiooni asejuht 1998-2003.

Jaanika Sõmmer, Tallinna Linnavolikogu kantselei dokumendiosakonna vanemspetsialist

Sündinud 1980 Kuressaares. Haridus: avalik haldus, Eesti Kõrgem Kommertskool 1999, haldusjuhtimise BA 2002 (Tallinna Pedagoogikaülikool), magistriõpe Tallinna Pedagoogikaülikoolis 2002-; lisaerialad Euroopa Liit ja suhtekorraldus. Töö: Eesti Energia klienditeenindaja 1999, Tallinna spordi- ja noorsooameti spetsialist 2001, Tallinna Linnavolikogu kantselei dokumendiosakonna vanemspetsialist 2002-.

Annika Tamra, Uppsala Ülikooli politoloogia magistrant

Sündinud 1971 Tallinnas; aastast 1991 elab Rootsis Uppsalas. Haridus: Uppsala Ülikooli magistriõpe 1995-. Õpingud on vaheldunud tööga Uppsala Ülikooli ja konsultatsioonifirmade uurimisprojektides.

Marti Taru, Tallinna Pedagoogikaülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi teadur

Sündinud 1970 Tartus. Haridus: sotsioloogia BA 1995, MA 1997, Tartu Ülikool; Oslo Ülikooli riigiteaduste osakond 1995 (üks semester) ja 1996-97. Töö: Tartu Ülikooli teadur 1998-2001, Tallinna Pedagoogikaülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi teadur 2002-.

Rein Toomla, Tartu Ülikooli politoloogiaõppejõud

Sündinud 1951 Kohtla-Järvel. Haridus: ajaloolane, Tartu Riiklik Ülikool 1974, politoloogiamagister 1991 (Tartu Ülikool). Töö: Mõisaküla keskkool 1974-77, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste kateedrid 1977-89, filosoofia ja poliitikateaduse kateeder 1989-93, politoloogia osakond 1993-. Ühendused: Eesti Poliitikateaduste Assotsiatsioon, Rahvusvaheliste Suhete Ring.

Anu Toots, Tallinna Pedagoogikaülikooli halduspoliitika dotsent

Sündinud 1959 Võrumaal Vastseliinas. Haridus: ajaloolane, Leningradi Riiklik Ülikool 1982, PhD 1990; täienduskoolitus: Oslo Ülikool, London School of Economics, New School for Social Research, Baltic School for Social Security. Töö: Tallinna Pedagoogikaülikooli õppejõud 1982-, dotsent 1992-. Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Diplomaatide Kooli, Audentese Kõrgema Ärikooli, Eesti Haldusjuhtimise Instituudi külalislektor.

Kaja Vaabel, Riigikogu Kantselei dokumendiosakonna juhataja

Sündinud 1965. Haridus: raamatukogundus ja bibliograafia, Tallinna Pedagoogikaülikool 1990, sotsiaaltöö eriala 1995-97. Töö: Tallinna Pedagoogikakooli raamatukogu 1984-94, Nõmme Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 1994-97, Sotsiaalministeeriumi Euroopa Liidu PHARE projekti koordinaator 1997-98, Eesti Statistikaamet 1998, Riigikogu Kantselei dokumendiosakonna juhataja 1998-.

Villu Vatsfeld, SA Saaremaa Ettevõtluskeskuse juhataja

Sündinud 1971 Viljandi maakonnas. Haridus: rahandus ja pangandus, Tartu Ülikool 1993. Täiendanud end Taanis, Hollandis jm. Töö: Eesti Maapanga laenujuht Kuressaares 1992-96, AS Saare Kütuse juhatuse liige 1994-1996, AS ARSA finantsjuht 1996-98, AS Saare Kütus nõukogu liige 1996-, OÜ Javicar juhatuse liige 1998-2001, SA Saaremaa Ettevõtluskeskuse juhataja 1998-, Kuressaare Ametikooli lektor 1999-.

Kunstnikest

Peeter Allik

Sündinud 1966 Põltsamaal. Haridus: maalija, Eesti Kunstiakadeemia Tartu osakond 1991, graafika, Eesti Kunstiakadeemia 1991-92. Isikunäitused: 1991, Tartu Ülikooli raamatukogu; 1992 ja 1997 Raatuse galerii; 1993 ja 2002 Vaal-galerii; 1997, Tallinna Kunstihoone galerii; 1998, galerii Uusikuva, Kotka; 1998, EV suursaatkond, Washington; 2000, Eesti Panga galerii; 2001, Tallinna Kunstihoone ja Tartu Kunstimaja. Kursi koolkonna näitused aastast 1990. Rühmanäitused, sealhulgas nimekad graafika- ja maalibiennaalid maailma eri paigus (Moskva, Leedu, Austraalia, Dominikaani Vabariik, Kanada, Lõuna-Korea, Soome, Saksamaa, Rootsi, Ungari, Prantsusmaa, Itaalia, Makedoonia), Tallinna graafikatriennaalid alates 1992, Krakowi graafikatriennaalid 1997 ja 2000; Saaremaa biennaal 1997 ja Rauma Biennale Balticum 1998. 1996 Jyväskylä Graphica Creativa preemia, 1997 Eesti Maalijate Liidu preemia ja Ado Vabbe preemia, 1998 näituse “Citta Di Locri” (Itaalia) preemia, 2001 Konrad Mäe medal ja preemia ning Tartu Kultuurkapitali preemia, 2002 Kaliningradi graafikabiennaali peapreemia.

August Künnapu

Sündinud 1978 Tallinnas. Haridus: Eesti Humanitaarinstituut 1996-97, arhitektuuri- ja maali eriala Eesti Kunstiakadeemias 1997-2000, suvekursused Londonis Slade’i kunstikoolis 2000, Eesti Kunstiakadeemia magistriõpe 2000-02. Isikunäitused: 2001, Vaal-galerii; 2002, Jazz Café, Pärnu; 2003, Eesti Panga galerii. Rühmanäitused: 1996, Põhja- ja Baltimaade arhitektuuritriennaal, Tallinn; 2000, “AIDS kultuuris. Immuniteedi kadumine kunstis”, Rotermanni soolaladu, Artgenda, Helsingi, ja Slade’i kunstigalerii, London; 2001, Young British Art, Tallinna Kunstihoone; 2002, “Elav klassika”, Haapsalu Linnagalerii, “Tervenemine”, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe korpus; New Old School, IBID Projects galerii, Vilnius; Contemporary Baltic Art, Byggeriets Hus of Frederiksberg, Kopenhaagen, ning Meeting Place – noore Balti- ja Skandinaavia-maade kunsti rändnäitus – Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis ja Norras; 2003, Modern Baltic Paintings, Filosofgangen, Odense, ja Cinema: This Is a Lie, Technopolis, Ateena; eesti maali aastanäitused.

Kaarel Vulla

Sündinud 1974 Tallinnas. Haridus: maalikunst, BA 1998, 1998-2000 semiootika, Tartu Ülikool. Töö: Eesti Kunstiakadeemia maalikunsti õpetaja. Isikunäitused: 1996, Tartu Ülikooli raamatukogu; 1999, Vaal-galerii; 2002, Haapsalu Linnagalerii. Osalenud eesti maali aastanäitustel, 2002 näitusel “Kapital!” Eesti Kunstimuuseumis ja Eesti Kunstnike Liidu aastanäitusel “Sõltuvus/sõltumatus” Tallinna Kunstihoones.

Tagasiside