Nr 10

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 10 autoritest

Michael Couchier, Genti Ülikooli teadur

Haridus: Euroopa ja rahvusvaheline õigus, Antverpeni Ülikool, Louvain-la-Neuve’i Katoliku Ülikool. Töö: Genti Ülikooli teadur, Euroopa Liidu projekt Europe for Patients.

Triin Edovald, Oxfordi Ülikooli doktorant

Sündinud 1977 Harjumaal Riisiperes. Haridus: kasvatusteaduste bakalaureus, Tartu Ülikool 2001; õpetajakoolitus, Tartu Ülikool 2002; tõenduspõhise sotsiaaltöö magister 2004, Oxfordi Ülikool; tõenduspõhise sotsiaaltöö doktoriõpe, Oxfordi Ülikool 2004-. Töö: Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi inimeseõpetuse õpetaja 2000-01; Lastekaitse Liidu tegevussuuna “Laps koolis” juht 2001-03. Ühendused: Euroopa Tudengite Keskliit (AEGEE).

Kristina Ehrenpreis, Sotsiaalministeeriumi analüütik

Sündinud 1980 Kiviõlis. Haridus: haldusjuhtimise bakalaureus, Tallinna Tehnikaülikool 2002; haldusjuhtimise magistriõpe, Tallinna Pedagoogikaülikool 2002-. Töö: Sotsiaalministeeriumi finants- ja varahalduse osakonna analüütik 2002-.

Ene Ergma, Riigikogu esimees

Sündinud 1944 Rakveres. Haridus: astrofüüsik, Tartu Riiklik Ülikool 1962-64 (füüsika), Moskva Riiklik Ülikool 1969; füüsika-matemaatikakandidaat 1972; füüsika-matemaatikadoktor 1984, Moskva Kosmoseuuringute Instituut; Eesti TA liige 1997-. Töö: NSVL Teaduste Akadeemia Astronoomia Nõukogu 1974-88; Tartu Ülikooli teoreetilise füüsika ja astrofüüsika kateedri professor 1988-92, astrofüüsika korraline professor 1992, teoreetilise füüsika instituudi juhataja 1992-96 ja füüsikaosakonna juhataja 1992-98; Eesti Teaduste Akadeemia asepresident 1999-; X Riigikogu esimees 2003-. Ühendused: Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica; Rahvusvaheline Astronoomia Ühing (IAU); Euroopa Astronoomia Ühing (EAS); Tartu Observatooriumi teaduslik nõukogu; Tartu Ülikooli füüsika-keemiateaduskonna ja füüsikaosakonna nõukogu; EV teaduspreemia komisjon; Euroscience; Füüsika Instituudi nõukogu; ALLEA (All European Academies) komisjon ” Eetika ja teadus”; Inglise Kuningliku Astronoomiaseltsi assotsieerunud liige 2001-; Descartes’i preemia suure þürii liige 2002 ja president 2003; ENWISE (Enlarge “Women in Science” to East) ekspertkomisjoni esimees 2002-; “Teadus ja ühiskond” (Science and Society) Euroopa Liidu komisjoni nõunik 2002-; Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu.

Mati Heidmets, Tallinna Pedagoogikaülikooli rektor

Sündinud 1949 Kohtla-Järvel. Haridus: psühholoog, Tartu Riiklik Ülikool 1973; psühholoogiakandidaat 1989, NSVL TA Psühholoogia Instituut. Töö: Tartu Riiklik Ülikool 1973-77; Eesti Maaehitusprojekt 1977-80; Tallinna Pedagoogikaülikool 1979-: teadur, dotsent, professor, rektor. Eesti Teadusfondi ekspertkomisjoni liige 1996-97; Avatud Eesti Fondi nõukogu esimees 1995-2000; Teaduskompetentsi Nõukogu liige 2000-01; Tiigrihüppe Sihtasutuse nõukogu esimees 2001-04; Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu 2002-; Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu 2000-; arendusprojekti “Säästev Eesti 21” töörühma juht.

Mall Hellam, Avatud Eesti Fondi juhataja

Sündinud 1957 Tallinnas. Haridus: ungari filoloogia ja soome-ugri võrdlev keeleteadus, Budapesti L. Eötvösi Ülikool 1983. Töö: tõlk ja referent 1983-90; Avatud Eesti Fondi juhataja 1990-. Ühendused: Eesti-Ungari Selts, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu, kodanikualgatuse maailmaühenduse CIVICUS nõukogu, Ungari aukonsul Eestis.

Mati Hint, VII Riigikogu liige, Tallinna Pedagoogikaülikooli emeriitprofessor

Sündinud 1937 Tartus. Haridus: eesti filoloog, Tartu Riiklik Ülikool 1963; filoloogiakandidaat 1971, Eesti NSV Teaduste Akadeemia; dr phil 1997, Helsingi Ülikool. Töö: Keele ja Kirjanduse Instituudi teadur 1966-75; Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keele õppetooli õppejõud: dotsent 1980-92, professor 1993-, 1995-2000 õppetooli juhataja. Eestimaa Rahvarinde eestseisus 1988-92; VII Riigikogu 1992-95. Ühendused: Suomalais-ugrilainen Seura ja Kalevalaseura välisliige, Soome Kirjanduse Seltsi k-liige, Societas Uralo-Altaica ning Societas Linguistica Europaea liige.

Aivar Jarne, Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna pressitalituse juhataja

Sündinud 1965 Antslas. Haridus: ajaloolane, Tartu Ülikool 1991. Töö: ajalehe Postimees poliitikatoimetuse toimetaja 1991-93 ja arvamustoimetuse toimetaja 1993-99; Riigikohtu pressiesindaja 2000-01; Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna pressitalituse juhataja 2001-02 ja 2003-, Riigikogu esimehe nõunik 2002-2003, Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2001-04. Ühendused: Rahvusvaheliste Suhete Ring.

Maris Jesse, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik

Sündis 1968 Tartus. Haridus: ravi eriala, Tartu Ülikool 1993; tervisepoliitika ja -rahastamise eriala magister 2003, Londoni Hügieeni ja Troopikameditsiini Instituut, Londoni Majanduse ja Poliitikateaduse Kool. Töö: Sotsiaalministeerium; Eesti Haigekassa juht; Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik ja patsientide vaba liikumist uuriva projekti Europe 4 Patients projektijuht.

Epp Kallaste, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik

Sündinud 1976 Koerus. Haridus: majandusteaduse magister, Tartu Ülikool 2004, doktoriõpe 2004-. Töö: Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS tööturuanalüütik 2002-; Euroopa Töötingimuste Seirekeskuse Eesti korrespondent 2004-. Ühendused: Euroopa Tööturuökonomistide Assotsiatsioon 2002-.

Tarmo Kalvet, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS innovatsiooniprogrammi juht

Sündinud 1975 Tartus. Haridus: avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika bakalaureus, Tartu Ülikool 1997, MPA 2002 (cum laude), doktoriõpe, Tartu Ülikool 2004-. Töö: Phare avaliku halduse arendamise programmi ekspert 1997-98; Tartu Ülikooli avaliku halduse osakonna õppeülesande täitja 1998-; SA Archimedes analüütik 1999-2002; Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik ja innovatsiooniprogrammi juht 2001-.

Riho Kangur, Tartu Ülikooli politoloogiamagistrant

Sündinud 1979 Pärnus. Haridus: politoloogia bakalaureus, Tartu Ülikool 2004, magistriõpe 2004-.

Aare Kasemets, Tartu Ülikooli doktorant

Sündinud 1963 Pärnus. Haridus: agronoomia, maasotsioloogia, Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1987; ajakirjandus, sotsioloogia, Tartu Ülikool 1993; ajakirjanduse bakalaureus 1995, sotsioloogia magister 2001, doktoriõpe õigus- ja kommunikatsioonisotsioloogia erialal, Tartu Ülikool 2001-. Töö: Riigikogu majanduskomisjoni nõunik 1993-95; Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna juhataja 1995-2003; Riigikogu Kantselei nõunik 2003; Keskkonnaministeeriumi nõunik 2004-. Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskuse (ECPRD) korrespondent 1996-2003; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 1999-2001. Ühendused: Eesti Sotsioloogide Liidu juhatus 1997-99 ja 2001-03, Eesti Rooma Klubi, Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua esinduskogu 2003-, Eesti Klubi, Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon.

Aigi Kasvand, Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse infospetsialist

Sündinud 1982 Võrus. Haridus: infoteaduse bakalaureus, Tallinna Pedagoogikaülikool 2004. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus 2003-.

Rainer Kattel, Tallinna Tehnikaülikooli professor, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS vanemanalüütik

Sündinud 1974 Tartus. Haridus: BA (poliitiline filosoofia, cum laude) 1996, MA (klassikaline filoloogia, cum laude) 1998 ja PhD (avalik haldus ja sotsiaalpoliitika, summa cum laude) 2001, Tartu Ülikool; Marburgi Ülikool (filosoofia) 1998-2002. Töö: Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS vanemanalüütik 2001-; Tartu Ülikooli avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakonna korraline teadur 1998-2001; Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse ja eurouuringute professor 2002-, humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudi juhataja 2004-.

Krista Kiisa, Eesti Rahvusraamatukogu projekti reUSE juht

Sündinud 1964 Tallinnas. Haridus: bibliograaf, Tallinna Pedagoogiline Instituut 1987. Töö: Rahvusraamatukogu rahvusbibliograafia osakonna bibliograaf 1987-92, infosüsteemide osakonna sektorijuhataja 1992-98, infosüsteemide osakonna projektijuht 1998 -. Ühendused: Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing.

Kaarel Kilvits, Tallinna Tehnikaülikooli majanduspoliitika professor

Sündinud 1947 Tallinnas. Haridus: mehaanikainsener, Tallinna Polütehniline Instituut 1970; majandusteaduste kandidaat 1982, ENSV Teaduste Akadeemia Majanduse Instituut. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi grupijuht, vanemteadur, sektorijuhataja, juhtivteadur 1981-97; Tallinna Tehnikaülikooli majanduspoliitika professor, majanduspoliitika õppetooli juhataja 1997-, avaliku sektori majanduse instituudi direktor 2002-. Ühendused: Eesti Majandusteadlaste Selts, Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaskogu, European Economic Association.

Ruta Kruuda, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS nõukogu liige

Sündinud 1967 Põlvas. Haridus: ravi eriala, Tartu Ülikool 1991; täiendanud end 1993-99 rahvatervise, tervishoiu rahastamise ja juhtimise, avaliku sektori rahanduse ja majanduse alal Londoni Hügieeni ja Troopikameditsiini Instituudis, Põhjamaade Rahvatervise Instituudis (Rootsis), Eesti Avaliku Halduse Instituudis; rahvatervise magister (MPH, rahvusvaheline tervishoid), Bostoni Ülikool. Töö: Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialist 1993-95, haiguste ennetamise büroo juhataja 1995-96, rahvatervise osakonna juhataja asetäitja ja kohusetäitja 1996-2001; Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS direktor 2001-04, nõukogu liige. Ühendused: Terviseedendusfondi nõukogu 1996-, Bioeetika Nõukogu 1998-99.

Liina Kulu, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži teadur

Sündinud 1973 Tartus. Haridus: majandusteaduse bakalaureus, Tartu Ülikool 1997, magister 2000, doktoriõpe 2000-. Töö: Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži teadur.

Julia Laffranque, riigikohtunik

Sündinud 1974 Tartus. Haridus: jurist, Tartu Ülikool 1997; LL.M. 1998, Münsteri Ülikool, Saksamaa; õigusteaduse doktor 2003, Tartu Ülikool; täiendanud end Euroopa Liidu õiguse alal Euroopa Komisjoni juriidilises osakonnas ja mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis. Töö: Justiitsministeerium 1996-2003: õigusloome metoodika osakonna peaspetsialist, Euroopa Liidu õiguse talituse juhataja, Euroopa Liidu õiguse ja välissuhete talituse juhataja, õigusloome asekantsler; riigikohtunik 2004-. Ühendused: Eesti Juristide Liit, Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, korp! Filiae Patriae, Eesti Euroopa Uuringute Ühingu asutajaliige, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS nõukogu.

Rein Lang, Riigikogu aseesimees

Sündinud 1957 Tartus. Haridus: jurist, Tartu Riiklik Ülikool 1980. Töö: Moskva Advokaatide Kolleegiumi ENSV esinduse konsultant 1980-86; Tallinna Linnahalli asedirektor 1986-89; AS Trio LSL juhatuse esimees 1991-97, nõukogu esimees 1997-2001; Tallinna abilinnapea 2001-03; Tallinna linnavolikogu 2002; X Riigikogu 2003-, aseesimees 2004-. Ühendused: Eesti Reformierakond, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatus 1995-2003, Tallinna Rotary klubi 1991-.

Ene Loddes, Eesti Rahvusraamatukogu teenindusdirektor

Sündinud 1953 Tallinnas. Haridus: raamatukogundus ja bibliograafia, Tallinna Pedagoogiline Instituut 1978; haldusjuhtimise magister 2003, Tallinna Tehnikaülikool 2003. Töö: Eesti Rahvusraamatukogu 1987-, osakonnajuhataja 1991-, teenindusdirektor 1997-.

Bryane Michael, Oxfordi Ülikooli Linacre College’i teadur

Töötanud Oxfordi ja Harvardi ülikoolis, Maailmapangas, Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioonis (OECD); tegelnud parlamendi küsimustega, avaliku ja erasektori reformiprojektidega, teinud tihedat koostööd Nikaraagua, Boliivia, Vene Föderatsiooni ja Türgi parlamendiga.

Matti Mikkola, Helsingi Ülikooli tööõiguse professor

Sündinud 1945. Haridus: õigusteaduse magister 1970, litsentsiaat 1975, doktor 1979, Helsingi Ülikool. Töö: Helsingi Ülikooli tööõiguse professor 1986-, Tartu Ülikooli külalisprofessor 1999-; Euroopa Sotsiaalkindlustuse Instituut 1992-, asejuhataja 1997-2001; Euroopa Nõukogu sotsiaalõiguste komisjoni liige 1994-, president 1998-2001; Euroopa sotsiaalharta mitme rahvusvahelise töörühma liige 1992-; Eesti Sotsiaalministeeriumi, 1993-94, ja sotsiaalministri nõunik 1998-99; Euroopa Nõukogu Kesk- ja Ida-Euroopa riikide nõunik ja konsultant 1993-, Euroopa Nõukogu sõltumatu ekspert 1994-.

Georg Pelisaar, Põlva linnavolikogu liige, IX Riigikogu liige

Sündinud 1958 Põlvamaal Mikitamäe vallas. Haridus: ajakirjandus, Tartu Riiklik Ülikool 1977-81. Töö: Eesti Raadio erikorrespondent 1989-93; Põlva Raadio peatoimetaja 1993-94; AS Kaguraadio juhatuse esimees 1994-99; IX Riigikogu 1999-2003; Põlva linnavolikogu esimees 2002-. Ühendused: Eesti Keskerakond.

Maris Puurmann, Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna peaspetsialist

Sündinud 1979 Tartus. Haridus: sotsiaaltöö bakalaureus, Tartu Ülikool 2003, magistriõpe 2004-. Töö: Vormsi põhikooli õpetaja 2001-03; Vormsi vallavalitsuse arengunõunik 2002-03; Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna peaspetsialist 2003-. Ühendused: EÜS Põhjala vilistlane, Eesti Saarte Kogu, MTÜ Läänerannik, Vormsi Vabavaimu Klubi, MTÜ Kärrslätti Küla Selts.

Janno Reiljan, Riigikogu liige

Sündinud 1951 Võrumaal Rõuges. Haridus: majandusküberneetik, Tartu Riiklik Ülikool 1975 (cum laude); majanduskandidaat 1980, Moskva Riiklik Ülikool; majandusdoktor 1991, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikool 1975-: assistent, vanemõpetaja, majandusküberneetika ja statistika kateedri dotsent, maailmamajanduse ja välismajandussuhete professor, majandusteaduskonna dekaan 1993-96, arendusprodekaan 1996-99, välismajanduse korraline professor 1992-99 ja erakorraline professor 1999-; IX ja X Riigikogu liige 1999-. Ühendused: Eestimaa Rahvaliit, Eesti Majandusteaduse Selts, korp! Fraternitas Liviensis.

Tarmo Seliste, Tartu Ülikooli politoloogiamagistrant

Sündinud 1980 Tallinnas. Haridus: politoloogia bakalaureus, Tartu Ülikool 2004; bakalaureuseõpingud sotsioloogias ja usuteaduses.

Georg Sootla, Tallinna Pedagoogikaülikooli professor

Sündinud 1954 Koerus. Haridus: filosoof, Moskva Riiklik Ülikool 1977; filosoofiakandidaat 1982, Moskva Riiklik Ülikool. Töö: Tallinna Polütehnilise Instituudi õppejõud 1982-91; Tallinna Pedagoogikaülikooli õppejõud 1991-, riigiteaduste osakonna avaliku poliitika korraline professor 1995-; Sakala Keskuse koolitusdirektor 1991-93, juhtis koostöös IPSA-ga Rahvusvahelist Politoloogiakooli ja asutas ajakirja The Monthly Survey of Baltic and Post-Soviet Politics. Kesk- ja Ida-Euroopa Haldusassotsiatsiooni uurimisrühma (administratiiv-poliitilised suhted) juht 2002-.

Marek Tiits, Sihtasutuse Archimedes analüütik

Sündinud 1971 Pärnus. Haridus: BSc (informaatika) 1996, MA (avalik haldus ja sotsiaalpoliitika) 2004, doktoriõpe 2004-, Tartu Ülikool. Töö: Riigikantselei teadus- ja arendusnõukogu sekretariaadi juhataja 2001-03; rahvuslik ekspert Euroopa Komisjoni Infoühiskonna Peadirektoraadi juures 2001; Sihtasutuse Archimedes analüütik 2004-.

Annika Velthut, Keskkonnaministeeriumi kantsler

Sündinud 1978 Tartus. Haridus: haldusjuhtimise bakalaureus, Tallinna Pedagoogikaülikool 2000; magistriõpe, Oxfordi Ülikool 2001-2002; haldusjuhtimise magister 2003 (cum laude), Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Tallinna Pedagoogikaülikooli riigiteaduste osakonna lektor, teadusassistent ja programmi koordinaator 1999-2003; Phare projekti ekspert 2001-02; rahvusvahelise Kesk-ja Ida-Euroopa riikide uurimisrühma liige ja Eestipoolne koordinaator 2002-03; NISPAcee (Kesk-ja Ida-Euroopa avaliku halduse instituutide ühendus) töörühma juht 2003; Keskkonnaministeerium, ministri nõunik 2003-04, kantsler 2004-.

Piret Viljamaa, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse tegevtoimetaja

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: infotöötaja, Tallinna Pedagoogikaülikool 1994. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994-2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001-.

Andres Võrk, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik

Sündinud 1974 Vigalas. Haridus: majandusteaduse bakalaureus, Tartu Ülikool 1998; majandusteaduse magister 2000, Tartu Ülikool; doktoriõpe majandusteaduses, Tartu Ülikool 2000-. Töö: Tartu Ülikooli teadur ja õppeülesande täitja 2000-; Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS analüütik 2001-.

Kunstnikest

Virge Jõekalda, graafik

Sündinud 1963 Ida-Virumaal Lüganusel. Haridus: graafika, Eesti Riiklik Kunstiinstituut 1988. Vabakutseline graafik 1988-. Näitustel esinenud 1983-. Osalenud 66 rahvusvahelisel graafikanäitusel ja rohkem kui 60 rühmanäitusel 33 riigis; korraldanud 1990-2004 27 isikunäitust. Preemiaid: 1998 laureaadipreemia, aktijoonistuste näitus, La Gallerie Passage, Tallinn; 1998 kuivnõelapreemia, Ljubljana Agart World Print Festival, Sloveenia; 1999 grand diploma, IX Tuzla portreebiennaal, Bosnia-Hertsegoviina; 1999 Tempera OY ja Galerii-G preemia, seeria “Põld” näitusel “Sinu peidetud elu”, Tallinna Kunstihoone; 2000 laureaadipreemia, VI Balti mere maade graafikabiennaal, Kaliningrad-Königsberg, ja Tallinna linna preemia, graafikanäitus “Linnapilt”, Tallinna Raekoda; 2002 kuldmedal, VII Caixanova rahvusvaheline graafikabiennaal, Ourense, Hispaania; 2004 noore kunstniku preemia, Eduard Wiiralti preemia näitus, Rahvusraamatukogu, Tallinn, ja laureaadipreemia, in-graafika festival, Pärnu.

Peeter Ulas, graafik

Sündinud 1934 Tallinnas. Haridus: Eesti Riiklik Kunstiinstituut, keraamika 1952-54, lõpetas graafikuna 1959. Töö: Tallinna Pedagoogikaülikooli õppejõud 1963-98: dotsent 1973-, professor 1992-98, kunstiosakonna juhataja 1994-98. Näitustel esinenud 1959-. Isikunäitusi: 1970, Eesti Kunstimuuseum (Kadrioru loss; koos Herald Eelmaga); 1976, Tallinna Kunstihoone salong; 1978, Tartu Kunstimuuseum (koos abikaasa Concordia Klariga); 1981, Eesti Kunstimuuseum; 1983, Tartu Kunstimuuseum; 1994, “Kristallid hämarusest”, Rahvusraamatukogu, Tallinn; 2000, 1990. aastate joonistused, Kristjan Raua majamuuseum, Tallinn; 2004, “Illustratsioon”, Tallinna Linnaraamatukogu; 2004, retrospektiiv “Kujundite kasvamise lugu”, Adamson-Ericu muuseum, Tallinn. Rühmanäitusi: 1997, Tallinna Kunstihoone ja Kuressaare Raekoja galerii. Esinenud graafikuna ja illustraatorina neljakümne viie aasta jooksul kõigil suurematel ülevaatenäitustel Tallinnas ja Tartus ning paljudel Eesti kunsti väljapanekutel välismaal, sh 1973 Viin; 1977 Helsingi ja Tampere; 1978 Toronto, New York, Washington; 1983 Vilnius; 1990 Molde ja Førde (Norra); 2004 Retretti Kunstikeskus (Soome). Preemiaid: 1968 I Tallinna graafikatriennaali peapreemia (“Ohver” 1968; akvatinta); 1971 II Tallinna graafikatriennaali diplom; 1974 III Tallinna graafikatriennaali diplom; 1977 IV Tallinna graafikatriennaali eriauhind; 1983 Kristjan Raua preemia (sarjade “Pidulik graafika”, “Õhud, õhud, õhud” ja “Õhud, maad ja veed” eest) ning VI Tallinna graafikatriennaali diplom; 1987 raamatuillustratsioonide eest Jaan Jenseni preemia; 1999 Tallinna Linnavalitsuse ostupreemia; 2004 Eduard Wiiralti preemia. Peale Eesti muuseumide on tema teoseid Ludvigi muuseumis (Saksamaa), Zimmerli muuseumis (USA) ning Tretjakovi galeriis ja Puškini muuseumis (Venemaa).

Tagasiside