Nr 11

Laadi alla

Jaga

Prindi

Nr 11, juuni 2005

Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor, eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop otsib oma essees vastust küsimustele,  mis ühendab Euroopa 25 rahvust ja 455 miljonit inimest ning  milline on Eesti koht Euroopa väärtusruumis.

Professor Eiki Berg ja Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam kirjutavad Euroopa Parlamendist, professor Rein Ruutsoo ja Leif Kalev Kodanike Euroopast. Balti Assamblee Eesti, Läti ja Leedu delegatsiooni juhid Andres Taimla, Aigars Pētersons ja Valerijus Simulik arutlevad assamblee tulevikku üle.

Numbris leiab poliitikute, praktikute ja haridusuurijate kirjutised hariduspoliitika kujundamisest ja üldhariduse olukorrast. Tea Nõmmann avab diskussiooni ühiskonnas üha laiemat kõlapinda leidva ökoloogilise maksureformi teemal. Lisaks veel kirjutised kodanikuühiskonna arengu, põllumajandus- ja  sotsiaalpoliitika, õigusloome ajaloo ning propaganda teemadel.

Peatoimetaja veerg

Essee

Poliitiline mõte

Põhiseaduslikud institutsioonid

Uuringud

Kodanikuühiskond ja riigivõim

Parlamendi ajalugu

Rahvusvahelised parlamendiuudised

Kirjandus ja andmebaasid

Autoritest

Nimeregister

Kunstigalerii

Tagasiside