Nr 27

Laadi alla

Jaga

Prindi

RiTo nr 27 autoritest

Toomas Alatalu, Tallinna Ülikooli politoloog

Sündinud 1942 Rakveres. Haridus: ajalugu, 1965 Tartu Ülikool; filosoofiakandidaat, 1977 Leningradi Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli õppejõud 1970–75; Tallinna Pedagoogilise Instituudi dotsent 1975–88 ja 1990–92, Tallinna Ülikooli lektor 2012–; Nicaragua Managua ülikooli filosoofiaprofessor 1988–90; Euroakadeemia dekaan 2000–03 ja 2007–12. VII, VIII (1992–99) ja X Riigikogu liige 2003–07. Ühendused: Eesti NATO Ühing.

Ulrika Hurt, Tallinna Tehnikaülikooli doktorant ja projektijuht

Sündinud 1980 Pärnus. Haridus: Euroopa uuringute magister, 2011 Tartu Ülikool; logistika eriala doktoriõpe 2012–, Tallinna Tehnikaülikool. Töö: Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž 2007–11; Tallinna Tehnikaülikooli logistikainstituudi projektijuht 2012–.

Sergei Ivanov, Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi doktorant

Sündinud 1958 Läänemaal Vormsil. Haridus: automatiseeritud juhtimissüsteemid, 1982 Tallinna Polütehniline Instituut; politoloog, 1992 Peterburi Riigi- ja Munitsipaaljuhtimise Instituut; Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi doktoriõpe 2007–; täienduskoolitus: Kopenhaageni Ülikooli poliitikateaduste instituut 1994–95. Töö: Tallinna Pedagoogikaülikooli teadur 1993–95; VIII, IX ja X Riigikogu liige 1995–2007; Tallinna Ülikooli hariduspoliitika keskuse projektijuht 2008–09; SA Tallinna Vene Muuseum juhatuse liige 2010–11. Ühendused: EV Presidendi rahvusvähemuste ümarlaua liige 1996–2007; Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed nõukogu liige 2003–07; Rahvusvähemuste Nõukoja liige 2007–12.

Mari Järvelaid, meditsiinidoktor

Sündinud 1956 Tartus. Haridus: õpetaja-treener, 1981 Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskond; spordimeditsiin, 1990 Tartu Ülikooli arstiteaduskond; meditsiinidoktor, 2004 Tartu Ülikool. Töö:Tartu Linna Polikliiniku arst 1990–98; Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialist 2001–04; Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia juhtivinspektor 2004–11 ja töötervishoiu büroo juhataja kohusetäitja 2011–.

Giina Kaskla, Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse infospetsialist

Sündinud 1958 Tallinnas. Haridus: eesti keel ja kirjandus 1986, infokorralduse magistriõpe 2011–, Tartu Ülikool. Töö: Teatri- ja Muusikamuuseumi raamatukoguhoidja ja teadustöötaja 1981–94; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfokeskus 1994–2004; Euroopa Parlamendi raamatukogu infospetsialist 2005–10; Eesti Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse infospetsialist 2013–.

Saskia Kiisel, Eesti Interneti Kogukonna juhatuse esimees

Sündinud 1988 Tartus. Haridus: õigusteadus ja riigiteadused 2007–. Töö: Eesti Interneti Kogukonna juhatuse esimees 2013–. Ühendused: Eesti Skautide Ühing; Eesti Sotsiaalteaduste Üliõpilaste Liit.

Olari Koppel, Eesti Koostöö Kogu juhataja

Sündinud 1969 Tartus. Haridus: ajakirjandus, 1995 Tartu Ülikool. Töö: ajaleht Postimees 1992–97; ajakirja Luup peatoimetaja 1995–96; ajakirja Tulu toimetaja 1997–99; Riigikogu sotsiaaldemokraatide/mõõdukate fraktsiooni pressinõunik 2000–06; Euroopa Parlamendi saadiku Toomas Hendrik Ilvese nõunik 2004–06; Vabariigi Presidendi nõunik 2006–12; Eesti inimarengu aruannet kirjastava SA Eesti Koostöö Kogu juhataja 2012–.

Kristjan Kostabi, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste teabeohvitser

Sündinud 1978 Tartus. Haridus: üliõpilaste reservohvitseride kursus, 1998–2000 Eesti Kaitsevägi; US Army Armor School, Armor Officer Course 2002; avalik haldus, ajakirjandus ja suhtekorraldus, BA 2009; kommunikatsioonijuhtimise MA, 2013 Tartu Ülikool. Teenistuskäik:Tartu Üksik-jalaväepataljoni personaliosakonna ülema kohusetäitja 2001–02; Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljoni luurerühma ülem 2002–03; Rahuoperatsioonide Keskus, teenistus Iraagis ESTPLA-7 2003–04; Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste julgeolekuohvitser 2004–06, õppejõud 2006–11; Lõuna Kaitseringkonna teabeohvitser 2011–13; Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste teabeohvitser 2013–. Auaste: kapten.

Gustav Kutsar, Tallinna Ülikooli riigiteaduste doktorant

Sündinud 1965 Viljandis. Haridus: teoloog, 1999 Usuteaduse Instituut; politoloogia teadusmagister, 2007 Tartu Ülikool; riigiteaduste doktoriõpe 2011–, Tallinna Ülikool. Töö:rahutagamisoperatsioonil 2004–05 Kosovos; Rahuoperatsioonide Keskuse kaplan 2005–06; Kaitseväe Peastaabi vanemkaplan 2006–. Ühendused: Eesti Sõjainvaliidide Abistamise SA nõukogu liige; MTÜ Orissaare Paadimuuseum juhatuse liige; MTÜ Jõustruktuuride Kristlaste Ühenduse juhatuse liige.

Tõnis Kõiv, Riigikogu liige

Sündinud 1970 Paides. Haridus: õigusteadus, 1995 Tartu Ülikool; magistriõpe 2000–, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž. Töö: Paide Piimakombinaadi jurist 1993–96; Paide linnapea 1996–2004; OÜ Agenor tegevdirektor 2004–05; X, XI ja XII Riigikogu liige 2005–. Ühendused: Eesti Reformierakond; Euroopa Liidu Regioonide Komitee liige 2003–04; Eesti Linnade Liidu juhatus, aseesimees 1999–2004; Järvamaa Omavalitsuste Liit, esimees 1999–2002; Rahvusvaheline Noorte Kommertskoda (Junior Chamber International Estonia), Paide koja asutajaliige; Türi Rotary Klubi.

Julia Laffranque, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik

Sündinud 1974 Tartus. Haridus: õigusteadus, 1997 Tartu Ülikool; LL.M. 1998, Münsteri Ülikool; õigusteaduse doktor 2003, Tartu Ülikool; täiendanud end Euroopa Liidu õiguse alal Euroopa Komisjoni juriidilises osakonnas ning mitmes Euroopa Liidu liikmesriigi justiitsministeeriumis ja kõrgemates kohtutes. Töö: Justiitsministeerium 1996–2004: õigusloome metoodika osakonna peaspetsialist, Euroopa Liidu õiguse talituse juhataja, Euroopa Liidu õiguse ja välissuhete talituse juhataja, õigusloome asekantsler; Riigikohus: riigikohtunik 2004–2011; Tartu Ülikool: Euroopa õiguse dotsent 2006–2011, professor 2011–; Rahvusvahelise Alalise Vahekohtu liige 2010–; Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik 2011–. Ühendused: Eesti Juristide Liit; Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts (juhatuse liige 2004–12); korp! Filiae Patriae vilistlane; Eesti Euroopa Uuringute Ühingu asutajaliige; Eesti Euroopa Õiguse Ühenduse president 2004–13; Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu asepresident 2005–07 ja sama nõukogu president 2008–10; Rahvusvahelise Euroopa õiguse ühenduse president 2010–12.

Triin Lauri, Tallinna Ülikooli riigi- ja poliitikateaduste doktorant

Sündinud 1973 Kärdlas. Haridus: BBA, 2001 Estonian Business School; politoloogiamagister 2008, riigiteaduste ja valitsemise doktoriõpe 2010–, Tallinna Ülikool. Töö: Estonian Business School’i õppeosakonna juhataja 1999–2008; Telema AS-i administratiivdirektor 2008–09; Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi sotsiaalpoliitika ja majanduse lektor 2012–.

Maarja Lillsaar, Riigikohtu õigusteabe osakonna eraõiguse analüütik

Sündinud 1983 Viljandis. Haridus: õigusteaduse bakalaureus 2005, MA 2007, Tartu Ülikool. Töö:Riigikohtu õigusteabe osakonna peaspetsialist 2005–10, eraõiguse analüütik 2010–. Ühendused:Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts.

Edvard Ljulko, Eesti Noorteühenduste Liidu noortepoliitika nõunik

Sündinud 1988 Tallinnas. Haridus:  andragoogika (kõrvaleriala organisatsioonipsühholoogia) 2011, hariduse juhtimise magistriõpe 2011–, Tallinna Ülikool. Töö: Eesti Noorteühenduste Liidu noortepoliitika nõunik 2012–; OÜ SelgELL juhatuse liige 2010–. Ühendused: Tallinna Ülikooli senati liige; MTÜ Tegusad Eesti Noored.

Katri Paas-Mohando, Advokaadibüroo LAWIN vandeadvokaat, Tartu Ülikooli konkurentsiõiguse õppejõud

Sündinud 1982 Tartus. Haridus: õigusteaduse bakalaureus, 2004 Tartu Ülikool; õigusteaduse magister (LL.M.), 2005 Helsingi Ülikool; õigusteaduse magister (LL.M.), 2008 Singapuri rahvusülikool; õigusteaduse magister (LL.M.), 2008 New Yorgi Ülikool; õigusteaduse doktor, 2009 Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli teadus- ja arendusosakonna lepinguline õigusnõustaja 2003–04; Ambient Sound Investments jurist 2008; Tartu Ülikooli konkurentsiõiguse õppejõud 2009–; Advokaadibüroo LAWIN 2004–. Ühendused: Eesti Advokatuuri liige; Eesti Harjutuskohtu Seltsi liige; maailma juhtiva sõltumatute advokaadibüroode assotsiatsiooni Lex Mundi konkurentsi- ja kaubandusõiguse töögrupi liige.

Ingra Paltser, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna avaliku sektori ökonoomika ja rahanduse assistent

Sündinud 1986 Tallinnas. Haridus: majandusteaduse bakalaureus 2008, majandusteaduse magister 2011, Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli majandusteaduskonna referent 2009–11, majandusteaduskonna avaliku sektori ökonoomika ja rahanduse assistent 2011–.

Heiki Pisuke, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi eesti keele osakonna juhataja, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna intellektuaalse omandi õiguse professor

Sündinud 1955 Tartus. Haridus: õigusteadus, 1978 (cum laude) Tartu Ülikool; õigusteaduse kandidaat (eraõigus), 1984 Leningradi Ülikool; täiendanud end 1986–87 Harvardi Ülikoolis ja 1992–93 Londoni Ülikoolis. Töö: Tartu Ülikooli õigusteaduskond 1978–: õpetaja, dotsent, labori juhataja, professor 1992–2002; eraülikooli Õigusinstituut professor, õppetooli juhataja 1997–2002, teadusprorektor 1998–2002; TÜ õigusinstituudi intellektuaalse omandi õiguse professor 2002–; TÜ õigusinstituudi direktori kt 2003–04; Justiitsministeeriumi rahvusvahelise õiguse osakonna juhataja 1995–97, justiitsministri nõunik 1997–2003; Euroopa Liidu Komisjoni projektijuht Türgis 2008; Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi osakonnajuhataja 2008–.Ühendused: Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts; Rahvusvahelise Õiguse Assotsiatsioon (ILA) (Eesti osakonna asutajaliige); Eesti Autorite Ühingu asutajaliige; Eesti Juristide Liit; Eesti Advokatuur, vandeadvokaat, 1995– (tegevus peatatud seoses asumisega Euroopa Liidu avalikku teenistusse).

Marko Pomerants, Riigikogu liige

Sündinud 1964 Tamsalus. Haridus: geoloogia, 1989, avaliku halduse magister 2001, Tartu Ülikool. Töö: Rakvere Looduskaitse Valitsuse juhataja asetäitja 1989–90; Lääne-Viru Maavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja 1994–95, looduskaitse talituse juhataja 1990–94; Lääne-Viru maavanem 1995–2003; Eesti Vabariigi sotsiaalminister 2003–05; X Riigikogu liige 2003, 2005–2007; XI Riigikogu liige 2007–2009; Eesti Vabariigi siseminister 2009–2011; XII Riigikogu liige 2011–. Ühendused: Isamaa ja Res Publica Liit; Eesti Võrkpalli Liit.

Kaire Põder, Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur

Sündinud 1972 Tallinnas. Haridus: MA majandusteadus, 2003 Tallinna Tehnikaülikool; MA politoloogia, 2005 Kesk-Euroopa Ülikool; PhD majandusteadus, 2010 Tallinna Tehnikaülikool.Töö: Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur 2008–.

Ivar Raig, majandusteadlane

Sündinud 1953 Tartus. Haridus: ökonoomika ja juhtimine, 1976 Eesti Põllumajanduse Akadeemia; majanduskandidaat 1981, Läti Teaduste Akadeemia Majanduse Instituut. Täiendanud end Itaalias, Saksamaal, Soomes, Suurbritannias. Töö: Eesti TA Majanduse Instituudi teadur 1980–89; Tartu Ülikooli poliitilise ökonoomia kateedri lektor 1985–87; NSV Liidu rahvasaadik 1989–91; EV Ülemnõukogu liige 1990–92; Eesti Kongressi liige; Eesti Komitee majanduskomisjoni esimees 1990–92; Põhiseaduse Assamblee liige 1991–92; VII Riigikogu liige 1992–95; Eesti Euroopa Liiduga integreerumist ettevalmistava valitsuskomisjoni esimees 1993–96; Välisministeeriumi rahvusvaheliste majandusorganisatsioonide büroo direktor 1996–98, Euroopa integratsiooni osakonna liitumisläbirääkimiste büroo ametnik 1999–2000; Akadeemia Nord professor, juhtimisteaduskonna dekaan 2000–04, arendus- ja välissuhete juht 2008–09; Audentese Rahvusvahelise Ülikooli professor, arendusprorektor 2004–08; Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia professor 2010–. Ühendused: Eesti Teadlaste Liit; Eesti Klubi (president 2009–11).

Janno Reiljan, Tartu Ülikooli välismajanduse korraline professor

Sündinud 1951 Võrumaal. Haridus: majandusküberneetika, 1975 (cum laude) Tartu Ülikool; majanduskandidaat, 1980 Moskva Ülikool; majandusdoktor, 1991 Tartu Ülikool. Töö: Tartu Ülikool 1975–: assistent, vanemõpetaja, majandusküberneetika ja statistika kateedri dotsent, maailmamajanduse ja välismajandussuhete professor, majandusteaduskonna dekaan 1993–96, arendusprodekaan 1996–99, välismajanduse korraline professor 1992–99 ja 2007– ning erakorraline professor 1999–2007; IX ja X Riigikogu liige 1999–2007. Ühendused: Eesti Majandusteaduse Selts; korp! Fraternitas Liviensis.

Helle Ruusing, Riigikogu Kantselei infotalituse infonõunik

Sündinud 1966 Viljandimaal. Haridus: ajalugu, 1989 Tartu Ülikool; täiendusõpe Bundestag’is (Saksamaa Liidupäeva rahvusvaheline programm, Bundestag’i saadiku büroo) ja Bonni Ülikoolis (politoloogia) 1997–98. Töö: Kehra keskkooli ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja 1990–97; Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna infotalituse konsultant 1997–98 ja infonõunik 1998–; Riigikogu Toimetiste peatoimetaja 2005–.

Kristel Siimula-Saar, Riigikohtu õigusteabe osakonna peaspetsialist

Sündinud 1976 Viljandi maakonnas. Haridus: õigusteaduse bakalaureus, 1999 Tartu Ülikool. Töö:Tartu Ülikooli õppekorralduse jurist 2000–09; Riigikohtu personaliosakonna juhataja 2009–12; Riigikohtu õigusteabe osakonna peaspetsialist 2012–.

Martin-Kaspar Sild, Advokaadibüroo LAWIN jurist

Sündinud 1989 Tallinnas. Haridus: õigusteaduse bakalaureus (LL.B.) 2011, magistriõpe 2011–, Tartu Ülikool. Töö: Advokaadibüroo LAWIN 2011–.

Marti Taru, Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi teadur

Sündinud 1970 Tartus. Haridus: MSc, sotsioloogia, 1997 Tartu Ülikool; doktoriõpe, Helsingi Ülikool. Töö: Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi teadur 2002–; Euroopa Noortepoliitikate Teadmistekeskuse Eesti korrespondent 2007–; Euroopa Noorteuuringute Kogu liige 2011–.

Erik Terk, Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi direktor

Sündinud 1952 Tallinnas. Haridus: ökonomist tööstuse planeerimise erialal, 1974 Tallinna Polütehniline Instituut; majandusteaduste kandidaat 1989, Eesti TA. Töö: Tallinna Polütehnilise Instituudi tööstuse juhtimise kateeder, uurija 1974–78; Eesti Majandusjuhtide Instituut juhtimiskonsultant, projektijuht, laborijuhataja 1978–89; Eesti Majandusministeerium, aseminister 1989–92; Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi direktor 1992–; Tallinna Ülikooli professor 2010–. Eesti Panga nõukogu liige 1998–2003; Eesti Arengufondi nõukogu aseesimees 2007–11; IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis, Austria) nõukogu liige; ajakirja European Planning Studies toimetuskolleegiumi liige 1999–. Ühendused: Eesti Majandusteadlaste Selts (1993–98 esimees).

Ene-Margit Tiit, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

Sündinud 1934 Tartus. Haridus: matemaatika, 1957 Tartu Ülikool; füüsika-matemaatika kandidaat 1963, Tartu Ülikool; Helsingi Ülikooli audoktor 1995 (poliitikateadused). Töö: Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppejõud 1957–59; Füüsika ja Astronoomia Instituudi nooremteadur 1962–64; Tartu Ülikooli õppejõud 1964–: dotsent 1969–91, professor 1992–99, emeriitprofessor 1999–. Statistikaameti vanemmetoodik, 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse metoodikajuht 2006–. Ühendused: Rahvusvahelise Statistika Instituut (ISI); Rahvusvaheline Sotsioloogia Assotsiatsioon (ISA); Eesti Statistikaselts (auliige); Eesti Matemaatika Selts (auliige); Eesti Teadlaste Liit; Eesti Sotsioloogide Liit; Eesti Looduseuurijate Selts.

Tiit Toomsalu, IX Riigikogu liige

Sündinud 1949 Tallinnas. Haridus: jurist, 1974 Tartu Ülikool. Töö: tootmiskoondise Kommunaar juriidilise osakonna juhataja 1975–78; Eesti NSV Kergetööstuse Ministeeriumi ministri abi 1978–86; Tekstiilitooraine Tarnete valitsuse juhataja 1986–88; ÜE Eesti Toorainetarne peadirektor 1989–96, juhatuse esimees 1996–99; Põhja-Tallinna Linnaosa halduskogu esimees 1996–99; IX Riigikogu liige 1999–2003. Ühendused: Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei (aastast 2008 Eestimaa Ühendatud Vasakpartei) esimees 1996–2004.

Anu Toots, Tallinna Ülikooli võrdleva halduspoliitika professor

Sündinud 1959 Võrumaal. Haridus: ajalugu 1982, filosoofiakandidaat 1990, Leningradi Ülikool; täienduskoolitus: Oslo Ülikool, London School of Economics, New School for Social Research, Baltic School for Social Security. Töö: Tallinna Ülikooli õppejõud 1982–. Ühendused: IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement); ECPR (European Consortium for Political Research); NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe).

Viljar Veebel, Coimbra Ülikooli külalisteadur

Sündinud 1977 Roosna-Allikul. Haridus: politoloogia bakalaureus 1999, rahvusvaheliste suhete magister 2001, politoloogia PhD 2012, Tartu Ülikool; järeldoktorantuur 2012–, Coimbra Ülikool, (Portugal). Töö: Vabariigi Valitsuse nõunik Euroopa Tulevikukonvendis 2002–03; rahvusvaheliste suhete teooria ja Euroopa uuringute lektor, Tartu Ülikool 2004–12; 2012–13 MKEurostudies direktor; 2012–13 Coimbra ülikooli külalisteadur.

Raivo Vetik, Tallinna ülikooli riigiteaduste instituudi võrdleva poliitika professor

Sündinud 1957 Kohtla-Järvel. Haridus: õigusteadus, 1981 (cum laude) Tartu Ülikool; filosoofiakandidaat 1989, Läti TA Õiguse ja Filosoofia Instituut; PhD (magna cum laude) 1999, Tampere Ülikool. Töö: Tartu Ülikooli filosoofia kateedri ja politoloogia osakonna vanemõpetaja 1991–95, politoloogia osakonna juhataja 1993–95 ja dotsent 1995–2000; Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi direktor 1998–2008; riigiteaduste instituudi võrdleva poliitika professor 2001–. Ühendused: Rahvusvaheline Politoloogia Assotsiatsioon; Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon; Soome Semiootika Assotsiatsioon; Ungari Semiootika Assotsiatsioon.

Piret Viljamaa, Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist

Sündinud 1971 Tallinnas. Haridus: infotöötaja, 1994 Tallinna Pedagoogikaülikool. Töö: Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut 1994–2001; Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskus 2001–.

Kunstnikust

Marge Monko, foto- ja videokunstnik

Sündinud 1976 Tallinnas. Elab ja töötab Tallinnas ja Gentis (Belgia). Haridus: fotograafia, Eesti Kunstiakadeemia ja Viini Rakenduskunstide Ülikool 2005; fotograafia magister, 2008 Eesti Kunstiakadeemia; postakadeemiline stuudioprogramm, Higher Institute for Contemporary Art(Gent, Belgia) 2013. Töö: fotograafia dotsent, Eesti Kunstiakadeemia 2009–. Ühendused: Eesti Kunstnike Liit; Eesti Fotokunstnike Ühendus. Kunstiauhinna Henkel Art Award laureaat 2012. Isikunäitused Tallinnas, Helsingis, Budapestis aastast 2005. Osalenud kuraatorinäitustel, sealhulgas 2012 Euroopa Kaasaegse Kunsti biennaalil Manifesta 9 Genkis (Belgia; kuraatorid Cuauhtémoc Medina, Katerina Gregos ja Dawn Ades), Glasgow’s CCA-s (kuraatorid Angela Dimitrakaki and Kirsten Lloyd) ja Pariisis Bétonsalon’is (kuraatorid Aliocha Imhoff ja Kantuta Quiros).

Tagasiside